c J STIJL. SFEER EN Alexander ALS JOUW SOORT MENSEN IE NIET HERKENNEN, DENK IE DAN NIET DAT DAT WELEENS AAN JE MERK BRIL ZOU KUNNEN N ÜO^ OOK IN UW SLAAPKAMER..! Siaavkomjort Argus-klanten herken je in een oogopslag. Start van een horecabedrijf? I s|p|e|h GRATIS BOEKEN MILOT REIZEN BINGO BINGO 318,- 585,- 309,- 318,- DE HAVENLOODS - DONDERDAG 25 FEBRUARI 1993 Provincie Zuid-Holland KENNISGEVING ONTWERP-BESCHIKKING HINDERWET/WET INZAKE DE LUCHTVERONTREINIGING/ WET GELUIDHINDER/WET VERONTREINIGING OPPER VLAKTEWATEREN/WET OP DE WATERHUISHOUDING De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond maakt namens gedepu teerde staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 7 juli 1992 een gecombi neerde aanvraag om vergunning krachtens de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder hebben ontvangen. Ti een aanvraag vi Aluminium Chemie Rotterdam BV om gehele inrichting omvattende, vergunning. De inrichting is gelegen aan de Oude Maasweg 80 te Rotterdam. De hoofdactiviteit van het bedrijf is het vervaardigen van anodeblokken ten behoeve van de alumi- industrie (aluminium smelters). Daarnaast vervaardigt, bewerkt, erkt en transporteert het bedrijf koolstofhoudende produkten en grondstoffen alsmede aluminium en general cargo. Dit in veel mindere dan eerder genoemde hoofdactiviteit. Tevens maakt de minister van Verkeer en Waterstaat bekend dat bij de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland op 7 juli 1992 een aanvraag om vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet op de waterhuishouding van bovenge noemde aanvrager is ontvangen voor het lozen van afvalwater. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland zijn voornemens de vergunning ingevolge de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden. U kunt de aanvragen, de ontwerp-besluiten en de overige van belang zijnde stukken op werkdagen tijdens kantooruren inzien van 26 februari 1993 tot en met 11 maart 1993 bij de Centrale Milieu-organisatie van de dienst Gemeentewerken Rotterdam, Galvanistraat 15, Europointcomplex kamer 0158 te Rotterdam, in het kantoor van de deelgemeente Hoogvliet, Middenbaan Noord 47 te Rotterdam, bij Rijkswaterstaat, directie Zuid- Holland, Boompjes 200 te Rotterdam en in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. Tevens kunt u de stukken gedurende deze periode inzien in de Gemeente bibliotheek van Rotterdam, afdeling Informatie, Hoogstraat 110, tijdens de openingsuren en in ieder geval dinsdag van 18.00 - 21.00 uur. De stukken kunnen bovendien buiten werkuren worden ingezien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, na telefonische afspraak (010-4273402). Schriftelijke bezwaren tegen de ontwerp-besluiten kunt u tot en met 11 maart 1993 indienen bij het desbetreffende bevoegde gezag, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de aanvraag of wanneer u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het maken van bezwaar in staat bent geweest. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u d een aparte brief bij het van persoonlijke gegevens o1 vraagt. rStichting Kontraktonderwijs voor Rotterdam e, Jerwijs^ door horeca vakscholen Schri jf mi in voor de cursus: cafébedrijf restaurantbedrijf handelskennis wijncertificaat lid voor de brochure en studieadvies 010-4660533 010-4367249 ie bezwaarschrift Na bovengenoemde periode is tot en met het einde van de termijn waar binnen tegen de beslissing op de aanvragen beroep kan worden ingesteld, inzage van de stukken mogelijk bij de Centrale Milieu-organisatie van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam, Galvanistraat 15 te Rotterdam, bij de directie Zuid-Holland 'van Rijkswaterstaat, Boompjes 200 te Rotterdam en in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandse weg 565 te Schiedam op werkdagen tijdens de werkuren na telefonische afspraak (010-4273402). U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beslissingen op de aanvragen instellen als u bezwaar tegen de betreffende aanvraag en/of het ontwerp besluit heeft ingediend, of als u kunt aantonen, dat u redelijkerwijs niet tot het maken van bezwaar in staat bent geweest. Voor nadere inlichtingen met betrekking tot de aanvraag ingevolge de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder kunt u zich wenden tot de heer J.P.H.M. Knippels, telefoonnummer 010-4273407. Voor wat betreft de aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet op de waterhuishouding kan men zich gedurende de loop van de gehele procedure wenden tot de heer P.T. Tchang, telefoon 010-4026403 van Rijkswaterstaat, directie Zuid- Holland, Boompjes 200 te Rotterdam. Kopieën van de ter inzage gelegde stukken kunt u telefonisch opvragen (tegen betaling) bij het bureau Registratuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon 010-4273403. NB: U wordt verzocht o[ et bezwaarschrift nr. 220405/22 te vermelden. EEN GEZELLIG DAGJE UIT PARIJS vertrek Iedere vrijdagavond ZWARTE OOSTERSE MARKT BEVERWIJK excl. entree febr. zo. 28; mrt. zo. 14,28 .29.50 .31.00 .29.50 .28.00 .25.00 .23.00 .49.50 19.50 .61.50 ..51.50 .37.50 VRAAGTEKENREIS incl. koffie/gebak, lunch, diner mrt. zo. 7,21 ZUID-LIMBURG incl. koffie/gebak, diner mrt. ma. 8,22 WESTFRIESE FLORA incl. entree febr. za. 27, dl. 23, zo. 28 vraag naar onze dagtochten/Ijst bil onze Boekingskantoren OPSTAPPEN: Rotterdam CS, Rotterdam-Zuid, Brlelle, spljkenlsse, viaardlngen, Schiedam 010-4320366 Boekingen bij onderstaande adressen: Wegener Huis-aan-Huisbladen B.V. Rotterdam: Prins Hendrikkade 12-16/ Schiedamse vest 47 Dordtselaan 139 Beljerlandselaan 40 s 010-432Q566__^ KOMFORT Voor een stijlvolle en sfeervolle slaapkamer is het de moeite waard om de köllektie van Alexander Slaapkomfort te zien. Mooie slaapkamers in vele uit voeringen en maten leverbaar. Het belangrijkste blijft het kom fort. Een goede gezonde ligging. De geheel vernieuwde kollektie lattenbodems en matrassen van Lattotlex kunnen wij u nu presenteren. Laat u door onze vakkundige adviseurs voorlichten. Ook voor u is het mogelijk om ver frist en volkomen uitgerust te ontwaken. U bent van harte welkom voor een bezoek aan onze zaak. AUPING PULLMAN ZEVENSLAPER LATTOFLEX CINDERELLA BEDDINGHOUSE i naast Burchthuys Interieur. Voor (Alexanderpolder) winkelcentrum "Het Lage Land". Henk Speksnijderstraat 8. Tel. 010-4564425. Burchthuys Interieur. 's-Gravelandseweg 604. Tel. 010-4733387. BEAUTIFUL COLORS r Rimpels- donkere kringen I of wallen rond uw ogen? Met een oogbehandeling en een, speciaal voor u samengestelde, thuisverzorging verdwijnen deze ongemakken. BEAUTIFUL COLORS huidverzorging visagie-kunstnagels 0nze IS <s av0nds Tel. 4731108 ook geopend. maandag 1 maart 1993 4x f 1.000.- op het boekje. Zaal Beatrix - Lange Kerkstraat. Schiedam, zaal open v.a. 18.30 uur. Te bereiken met tramlijn 1 Tel. 010 - 4.66.93.32. |e hebt brillen en je hebt Brillen. Brillen zonder hoofdletter heb je nodig om goed te zien. En Brillen mèt hoofdletter heb je nodig om gezien te worden. Dat laatste is helemaal niet erg. Integendeel, wat is er erg aan om je bril als expressiemiddel te gebruiken? Waarom zou je je bril niet mogen gebruiken als verlengstuk van je persoonlijkheid? In feite doet iedereen dat. En natuurlijk wil iedereen een bril die zijn ogen op de juiste wijze corrigeert. Nauwgezet, ravenscherp en zonder de hinderlijke tekortkomingen als gevolg van een onnauwkeurige meting. Daar hoef je je bij Argus in ieder geval geen zorgen over te maken. Daar zorgen wij bij iedereen voor. Maar toevallig ben jij niet iedereen. Jij bent anders. Jij hecht aan uitzonderlijke zaken, jij laat uiterst subtiel zien dat het je goed gaat. En dat mag. Begin dan bij je bril. Het middel waardoor jouw soort mensen je in het eerste oogopslag herkent. Zonder overdreven te doen. Argus heeft de grootste collectie exclusieve merkbrillen. Vormgegeven door sophisticated top- designers, die niet zomaar ergens hun naam aan verbinden. Waar jij je persoonlijkheid dus zeker aan kunt verbinden. Kom eens langs en vraag naar de exclusieve collectie. En in laatste instantie naar de prijs. Die zijn namelijk alleen op aanvraag. Logisch, want je hebt fgV^ymnQ mensen en mensen. Dus ook 1 prijzen en prijzen. Jij durft dat natuurlijk wel! Trendy model met gematteerde kleuren, gecombineerd met doublé. Best wel gek brilletje van Giorgio Armani. Hij heeft gedacht in zwart, bruin en doublé. Flexveren en soft neus-pads voor je gemak. Niet knipperen van de prijs. o wat mooi! En wat licht (van gewicht). Hele aparte 'friemelvlekjes' op de uiterst dunne belijning rond de glazen. En de veren zijn ook dik 'n orde. Benneton doet het ook heel leuk ir brillen. En dat boogje op je voor hoofd; daar raken ze echt nooit aa gewend. In bordeaux, licht-blond of havanna (met doublé overigens). Model 29911 pPpL Lid van de vereniging Oogmerk-Opticiens - Optometrist OVN Ruim 1500 brilmonturen Schiedam: Oranjestraat 19 - tel. (010) 4738700 Maassluis: Koningshoek - tel. (01899) 19039 Viaardlngen: Korte Hoogstraat 23 - tel. (010) 4348450 Contactlenzen (ANVC Contactlensspecialist) Hoortoestellen (FIDA audicien) Adviezen Computer-oogtesten Oogmeting Low-vision apparatuur Gratis informatieboekjes

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 9