Deel Schiedam ochtend zonder water door menselijke fout de RET? Ik? 15,oo 1795 PAAS CADEAUTJES. Mumm pU2ze\ DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT VlëëÜhcDtp Inbrekers slaan toe RUNDERl BIEFSTUK FILETI ^■95 Slovenen in schoolbanken Vink&Evag EDITIE 9, DINSDAG 6 APRIL 1993, 17e JAARGANG, Nr. 14 Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Een nieuwe start, een nieuwe kans. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Stadswandeling SCHIEDAM De VVV ver zorgt sinds afgelopen week iedere donderdag een stadswan deling, De wandelingen zijn ge organiseerd om bezoekers van buiten de stad in de gelegenheid te stellen Schiedam te leren ken nen aan de zijde van een deskun dige gids. Maar ook Schiedam mers zijn van harte welkom. Ze ker voor wie nog niet zolang in Schiedam woont, kan het leuk zijn op deze wijze de nieuwe woonplaats beter te leren ken nen. De wandelingen duren circa 1 lA uur en starten bij het VVV-kan- toor aan de Buitenhavenweg. De prijs bedraagt f5,- voor perso nen boven de twaalf jaar. SCHIEDAM Het inbrekers gilde is de afgelopen week in Schiedam behoorlijk actief ge weest. Afgelopen donderdag werd de reeks misdrijven ge opend met een inbraak in een kelderbox aan de Delflandse- weg. Hierbij werd een fiets ont vreemd. Ook een box aan het Lisztplein werd opengebroken. Men ging er vandoor met diver se goederen waaronder twee fiet sen èn een brommer. In de nacht van vrijdag op zater dag werd ingebroken in een be drijf aan de Calandstraat. Geld :was de buit. Bij een inbraak in een café aan het Broersveld werd zaterdagmorgen ook geld gesto len. a Schoonmaakactie leerlingen in Zuid a Gezond Schiedam- Oost mm Speciale Paasprijs ALK0ENI Schiedam: Grote Markt 12 (Regen)wulpen Koud was het niet afge lopen zondag. Wél nat. En dat was. na het zonnige weer van zaterdag, een streep door de rekening van zowel deelnemers als organisatoren van een zogenoemde lente- en een natuurwandeling in de Broekpolder. Maar de echte natuurliefhebbers lieten zich niet afschrikken en zo vormde zich toch nog een aardig gezel schap dat zich de geheimen van de natuur liet uitleggen. De lentewandeling was als een puzzeltocht uitgeschreven. Mensen die aan die wandeling meededen konden gratis mee met de veerpont, die de dag ervóór weer voor het eerst dit seizoen in de vaart werd geno men. (In tegenstelling tot voor gaande jaren vaart de pont nu dagelijks!) Voor de deelnemers aan de natuurwandeling lag het accent op vogels en waar aan je de diverse soorten als smienten, buizerds, wulpen, kievitten, tureluur, kunt her kennen. Prijs voor Zijdeveld SCHIEDAM De Schiedamse wethouder C. Zijdeveld (PvdA) heeft vrijdag op een congres in Veldhoven van de vereniging voor Zonne Energie Nederland en de vereniging Holland Solar de zonne-energieprijs 1993 ge kregen. Zijdeveld werd door de jury geprezen voor zijn pioniers werk op het gebied van de zon- ne-energie. Schiedam is toonaangevend op het gebied van de zonne-ehergie. Zo worden alle nieuwbouwwo ningen in de wijk Spaland al voorzien van een zonneboiler: Ook wordt met het bouwen van de wijk rekening gehouden met de ligging van de woningen. Door zoveel mogelijk woningen op het zuiden te bouwen kan zo optimaal gebruik worden ge maakt van de zonne-energie: El - El - El CHIPOLATA - MOKKA VRUCHTEN SLAGROOM TAARTEN in EIVORM BANKETBAKKERIJ VINCENT v.d. BOSCH Werknemer waterleidingbedrijf deed werk te goed SCHIEDAM Voor één van de werknemers van drink waterleverancier Waterlei dingbedrijf Zuid Holland Zuid (WZHZ) gaat zaterdag 3 april waarschijnlijk de ge schiedenis in als de zwarte bladzijde in zijn loopbaan. De man deed eigenlijk zijn werk te goed en sloot na werk zaamheden twee kleppen, na melijk op de Franssenlaan en de Koemarkt in Schiedam, af. Het resultaat was duidelijk. Volgens Baldus Hagenbeek, de woordvoerder van WZHZ, zaten voornamelijk in Schie- dam-Oost, Sfchiedam-centrum en Rotterdam-West zo'n 50.000 huishoudens zaterdag ochtend en het begin van de middag zonder drinkwater. Hagenbeek noemt het een geluk dat het 'ongelukje' zich op zater dag en niet op een door-de- weekse dag voordeed. „In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen we er rond midder nacht achter dat er iets niet goed zomaar openzetten, dat moet ge leidelijk anders zou je op andere plekken scheuren in de leidingen krijgen. Rond half een hadden de meeste huishoudens weer wa ter." „Ons drinkwater komt voorna- te sluiten. Hagenbeek: „Deze kleppen had den open moeten blijven staan, maar degene die werkzaamhe den bij dit transport uitoefende, dacht dat nu ook wel de kleppen evenals bij vorige werkzaamhe- melijk van het productiebedrijf den, dichtgedraaid moesten wor- Berenplaat. Wanneer er répara- den." De kelder ran het pompstation was. Het duurde wel even voor dat duidelijk was wat er aan de hand was. De eerste melding kwam bij ons om elf minuten over zeven. Rond half tien was de nood het grootst. Het was natuurlijk zaterdag en de men sen maakten later gebruik van het drinkwater dan door-de- weeks. Op dat moment waren wij al druk bezig de fout te her stellen, maar je kan de kleppen van een meter doorsnede niet ties plaatsvinden aan de leidin gen of er andere omstandighe den zijn waardoor het transport van de Berenplaat wordt bemoe- lijkt, komt het water uit Kralin gen zodat de huishoudens en be drijven nooit zonder water kun nen komen te zitten." Foutje Een menselijke fout bleek de toe voer van water zaterdag toch te kunnen stagneren. Door het ce menteren van een transportlei ding aan de Mathenesserlaan werd de toevoer vanuit de Be renplaat afgesloten en kwam het drinkwater de afgelopen weken via andere leidingen uit Kralin gen. Er werd een foutje gemaakt door vrijdag ook twee kleppen van de leidingen uit Kralingen af Het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam (ONS), dat de distri butie van het drinkwater in Schiedam verzorgt, kreeg meer dan vijfhonderd telefoontjes. „Ik ging douchen, nou een paar druppeltjes water en het was over," was een veel gehoorde zin. Medewerkers van het ONS stelden de mensen gerust door te vertellen wat er aan de hand was. Mari Dingenouts, voorlich ter van het ONS, wist te vertellen dat vooral dé hoger gelegen wo ningen zonder water kwamen te zitten. „Doordat die kleppen dicht wa ren was de druk die normaal 2,2 bar hoort te zijn teruggevallen naar 0,9 bar. Er was dus nog wel enigszins watertoevoer, maar in flats bijvoorbeeld was er te wei nig druk om water uit de kraan te krijgen. Bij het pompstation aan de Rotterdamsedijk is ge probeerd met kunst- en vlieg werk druk op de leidingen te krijgen waardoor sommige huis houdens toch met mondjesmaat water kregen." Echte problemen hebben zich zaterdag niet voorgedaan. De ziekenhuizen in het gebied on dervonden geen overlast en kon den indien nodig gebruik "maken van hun waterbuffers. Wel moest de Schiedamse Coca- Cola-producent het werk even neerleggen. Door gebrek aan drinkwater kon de productie van de frisdrank niet worden voort gezet. Dingenouts wist ook te vertellen dat het mineraalwater in Schiedam zaterdagochtend zo goed als uitverkocht was. Bouw 'HoUandia' van start SCHIEDAM Onder veel be langstelling gaf wethouder Aad Wiegman vorige week het start sein voor de bouw van het Pro ject 'Hollandia' Toekomstige be woners van de 75 luxe stadshui zen die op het terrein komen te staan, applaudieerden en legden met videocamera's het slaan van de eerste paal vast. De tussen de twee en drie ton kostende huizen die naar ver wachting in het vierde kwartaal MET ZN VIERTJES DAGEN NAAR DE ARDENNEN SCHIEDAM Op uitnodiging van het ministerie van Buiten landse Zaken brengen zes Slo veense journalisten een bezoek aan ons land. De journalisten die onder andere interesse in het Ne derlandse onderwijs hebben kwamen afgelopen vrijdag een kijkje nemen in Schiedam. Wethouder Aad Wiegman heet te de Slovenen welkom. In zijn welkomstwoord gaf hij wetens waardigheden weer over Schie dam, de partnerstad van het Slo veense Velenje. Om de daad bij ALASKA VISFILET met Zigeunersaus, Groentegarnituur en Pommes frites Chocolademoussedessert Elk 2e maandmenu voorf 7y50l NORDSEE O Restaurants i '93; de gehele dag, ook op koopavond! het woord te voegen maakte het gezelschap een stadswandeling door de binnenstad en bezocht molen de Vrijheid. Nadat het gezelschap het een en ander over Schiedam gezien en gehoord had, vertrok het naar de openbare scholengemeen schap Schravenlant. Daar werd eerste informatie over de school en de plaats van de school in het Nederlandse onderwijssysteem gegeven. De journalisten woon den vervolgens een les bij en spraken met directie en docenten van Schravenlant, docenten van Spieringshoek, van een openba re en bijzondere basisschool en vertegenwoordigers van de Dienst Educatie over het onder wijs in Schiedam. De journalisten vonden het inge wikkeld dat in Nederland voor bijna alle stromingen in het ge loof verschillende scholen zijn. Ze vroegen zich af of de 'private' scholen (voor hun de scholen met een godsdienstige achter grond) evenals de 'public' scho len (openbare scholen) door de overheid gesubsidieerd worden. Over de basiseducatie werden ook vragen gesteld. „Waarom is er voor vijftien vakken gekozen en waarom deze?" was één van de gestelde vragen. De Slovenen hadden een gezellige en vooral ook leerzame dag in Schiedam. Deze week zullen zij vooral be zoeken brengen in Den Haag. M.i.v. 1 april j.l. zijn wij verhuisd naar: Jan Evertsenweg 6, Bedrijvenpark "Vijsluizen", grens Schiedam/Vlaardingen tel. blijft: 010 - 426 46 90 3115 JA Schiedam. Postbus 96, 3100 AB Schiedam Telefoon 010 - 426 46 90 Telefax showroom 010 - 473 99 50 Telefax garage 010 - 473 67 60 van 1993 worden opgeleverd zijn bijna allemaal al verkocht. De woningen op het terrein van de voormalige branderij en gist fa. briek zullen drie- en vierlaags worden en bijna twaalf meter diep. Projectontwikkelaar is Mabon en Ir. Kees Christiaartse Architecten en Planners bv is verantwoordelijk voor de stede- bouwkundige opzet en het ont werp van de drie verschillende woningtypen. autoverhuur PRACHT LANGE DAMES VESTEN. De start van dit seizoen. Nieuwste kleuren Laatste mode PRACHT DAMES PULLOVERS. In diverse streepuitvoeringen Vorige week PIQUE POLO'S. kleuren. Groots aanbod. DAMES BIG-SHIRTS. pracht fotoprint HEREN. DAMES LEGGINGS. Alléén zwart JONGENS. HEREN BLOUSES. Met korte 100% Katoen. T-SHIRTJE MET SCHOUDERSLUITING. Voor baby en peuters erg veel keus. Heel veel kleuren STROOIEN HOED MET LINT. Voor meisjes. Grapje voor de Paas In fuchsia rood of naturel Malen 68 t/ m 86 DAMES KANVAS SCHOENTJES. KLEUTER SCHOENTJES. Veterschoentjes. In bleu 37 t/m 41 Ruim 430 textielSupers in 4 landen. U ZOU WEL GEK ZIJN JUS U MEER BETAALDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1