yj DE HAVENLOODS D66 eist van college van B W meer infoimatie hij OZB-aaüsiag 298- 29?° Schiedams Nieuwsblad 2499,- S3 IN DEZE KRANT Van 'korrel tot borrel' vastgelegd op de video Stillevens Al 900 telefoontjes binnengekomen bij afdeling Belastingen ■JllMftiilIM 130.- 180.- 25? 35.- 45.- 35? 275? 250? 125? p is 99. 4* 145? 75? 15? mm PLANNEN VOOR PARKET? GRATIS NAAR DE SCHOUWBURG! OPEN HUIS Rotterdamse Schouwburg 5 jaar EDITIE P, DONDERDAG 15 APRIL 1993, 42e JAARGANG Nr. 15 Wegener huLs-aan-huisbladen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Gestolen spullen in tram verkocht SCHIEDAM De politie heeft maandagmorgen om 9.30 uur in tramlijn l (ter hoogte van de Koemarkt) een 34-jarige Rotter dammer aangehouden. De man had even daarvoor in de tram gestolen spullen te koop aangeboden. Hij had deze arti kelen (diverse radiocasetterecor- ders, verrekijkers en zonnebril len) in een tas bij zich. De ver dachte kon volgens de politie geen redelijke verklaring geven omtrent de herkomst van de goederen en werd in verzekering gesteld. Later op de dag bekende de man een groot aantal inbra ken in auto's in Vlaardingen. 'Tuin in bak' SCHIEDAMTuinieren in bakken' is op dinsdag 20 april het thema van een informatie avond in natuurcentrum De Boshoek (Churchillweg 52). Dus voor een ieder die zijn bal kon of tuin wil opfleuren, de kans om te luisteren naar diverse sprekers en praktijkvoorbeelden te bekijken. Aanvang 20.00 uur, vrij entree. A Schiedammer heeft succes met boekje over 'moderne' taal w Voetballers SVV wachten op fout van stadgenoot SMC WERELDWINKEL - De Wereld winkel aan de Lange Achterweg 14 (het pleintje aan de Hoogstraat) her opent de deuren op zaterdag 17 april. Na een ingrijpende verbou wing is er meer ruimte en heeft men het assortiment uitgebreid. Er is een Open Huis van 11.00 tot 16.00 uur, waar sfeer en een inheems hapje- /drankje geproefd kunnen worden. Orgelconcert SCHIEDAM Hildebrand Otto verzorgt zaterdag 17 april een orgelconcert in het Stedelijk Museum. Otto studeerde aan het Rotter dams Conservatorium en is als organist verbonden aan de Her vormde Gemeente te Oud-Beij- erland. Op het programma staan werken van onder anderen Fro- berger, Stanley en C. Bach. Aan vang 15.00 uur, toegang vrij. De premiere vindt plaats op vrijdag 23 april in de aula van het Stedelijk Museum. Alleen voor genodigden weltever staan. Het gaat om een video waarin een beeld wordt geschetst van de Brandersstad. In de Schiedamse molens werd onlangs gefilmd door een bureau dat projecten promoot. AVRO-man Roeland Kooijmans van het tv-programma 'Land in zicht' presenteert de promo-video. De stichting De Gekroonde Brandersketel heeft nog 1.3 miljoen nodig om het Gedistilleerd Museum op de Lange Haven neer te zetten. „Daarom deze video", zegt secretaris J. Gunneweg. „De film gaat naar allerlei belangrijke instituties en grote ondernemin gen. Om ze te interesseren voor ons museum. En te bewegen tot een bijdrage, natuurlijk." De film geeft een beeld van het complete distillatieproces, van 'korrel tot borrel' in Schiedam. Heden en verleden komen aan bod. Van 'Zwart Nazareth' tot de moderne technieken. In een later stadium, waarschijnlijk tijdens het Haven-, Muziek- en Molenfestival (half mei), zal de video vertoond worden voor het publiek. Daarna wordt hij ook te koop worden aangeboden. SCHIEDAM Tien jaren schilderde Piet Kip in stilte aan zijn portretten en stillevens. Hij vindt nu dat de tijd is gekomen dat hij zijn werk kan tentoon stellen. Volgens Piet Kip is schil deren een groot avontuur. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is hij er vaak mee bezig. In twee maanden schilderde hij tien stillevens. Het werk van Piet Kip is tot het eind van de maand te zien in Oecumenisch Centrum De Wissel, Broersveld 30. Het centrum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag en vrij dag van 14.00 tot 16.00 uur. In het weekend van 13.00 tot 15.00 Einde ramadan SCHIEDAM Ieder jaar wordt het einde van de ramadan uitbundig gevierd door Marok kaanse bezoeksters van de Stich ting SVO. Ook dit jaar kunen Schiedamse vrouwen kennisma ken met dit Suikerfeest. Van 13.00-17.00 uur bestaat de mo gelijkheid om te proeven van al lerlei hapjes en is er natuurlijk muziek. Plaats van handeling op zondag 18 april is Buurthuis Nieuwland aan de Albardastraat 65. SCHIEDAM D66 is aller minst tevreden over de wijze waarop het college van B W dit jaar is omgesprongen met de onroerende-zaakbelas- ting. Vorig jaar ging college partij D66 min of meer onder protest akkoord met de aan zienlijke verhoging van de ta rieven, maar nu blijkt vooral het gebrek aan informatie aan de burgers de Democraten een doorn in het oog. „Mensen begrijpen nauwelijks waarom ze plotseling een bijna twee maal zo hoge OZB-aanslag in de bus krijgen", meent D66- raadslid Van den Akker-De Jager. „De milieu-aspecten zouden door het college veel beter uitgelegd moeten wor den." Inmiddels heeft de afde ling Belastingen van de ge meente al zo'n 900 telefoon tjes met vragen over de onroe- rende-zaakbelasting moeten verwerken. Naar aanleiding van de recent verzonden OZB-aanslagen en in het bijzonder de toelichting daarbij, stuurde de D66-fractie Vooral de groeiende afvalberg zorgt voor kostenstijging een drietal vragen aan het colle ge van Burgemeester en Wet houders. Op de eerste plaats wil len de Democraten weten of het college vindt 'dat burgers en be drijven zeer goed moet worden uitgelegd welke oorzaken er zijn voor de sterke stijging van kos ten van afvalinzameling en -ver werking?' Bio-computer Daarnaast vindt D66 de vier regelige bijsluiter bij de aanslag OZB 'volstrektonvoldoende' om duidelijk te maken waarom er voor een forse verhoging van de bijdrage huisvuilinzameling via de onroerende-zaakbelasting is gekozen in plaats van stijging van het (in de eerste plaats aan gewezen) reinigingsrecht. Vindt het college van B W dat ook, wil men weten. Tenslotte vraagt D66 of het college alsnog bereid is een 'serieuze en heldere vorm van overheidscommunicatie te verzorgen' om de Schiedamse belastingbetalers duidelijk te maken dat door de gemeente raad is vastgelegd dat de extra NIEUW BINNEN!!! 100.000 dames- en herenoverhemden van gerenommeerde huizen! Enorm assortiment: ruit, streepje en uni, klassieke boorden en button down, korte en lange mouw, alles 100% katoen. 95- nu 18.000 zuiver wollen Engelse voorjoors ruitkolberts. Met kleine persfoutjes. 595.- nu 14.000 klassieke Engelse midseason ruitkolberts en blazers. 100% wol. 595.- nu Alle kolberts en blazers in alle maten. Ook korte, lange, kleine, grote en buikmaten. Oe grootste kollektie rugbyshirts in de nieuwe kleuren. Absolute topkwaliteit! 125- nu ng°J 125, nu 125, nu 800 Engelse dames- en Exact dezelfde kwaliteit als de bekende Engelse regenjas met ruitvoering. 895, nu Topkwaliteit piquépolo's. Lange mouw, 12 nieuwe kleuren. 5, nu 1200 Franse kalfssuède Marine, olijf en cognac. Engelse geruite golfpantalons Voor heren, 100% wol. 175, nu Engelse waxcoats De originele Levi's 501 Stonewashed. 159, Weekprijs Ook lengte maten 30 t/m 36. 15.000 zuiver wollen dames-c 2000 Engelse corduroy kolberts. Topkwaliteit295, nu Topkwaliteit! 10.000 Engelse corduroy pantalons. Beige of olijf. Alle maten, ook lange, korte en buikmaten. 165, nu Polo's, vesten en (col)truien. jp Topkwaliteit!95, nu één prijs De laatste overhemden uit de winterkollektie. 85, nu I MKT GOED. GELD TERUG - verhoging van het OZB-tarief van tijdelijke aard is. Raadslid Van den Akker licht haar bezwaren op de handelwij ze van het college van B W mondeling toe: „Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat als het om een stijging van de reini gingsrechten gaat. ik er de voor keur aangeef om dat te regelen via de nota van het ONS. Maar vanwege inkomens-politieke motieven heeft men gekozen voor de OZB-aanslag. Iemand met een groot huis betaalt nu meer dan iemand met een kleine woning. Daar is wat voor te zeg gen. Daar staat tegenover, dat er geen verband is tussen de om vang van je vuilnis en de prijs die je daarvoor betaalt. Terwijl het tegenwoordig heel goed moge lijk is om burgers voor hun wer kelijke huisvuil aan te slaan. Via bio-computers op de afvalbak, inderdaad. Zoals bijvoorbeeld in Zaanstad gebeurt. Nadeel is ove rigens wel, dat menigeen z'n troep elders neergooit..." Milieu Verbolgen is Van den Akker vooral vanwege de in haar ogen summiere toelichting van het stadsbestuur op de OZB-aan slag. „Slechts het zinnetje dat 'de gemeenteraad besloten heeft de hogere kosten van de bestaande milieu- en beheerstaken (onder andere huisvuilinzameling) ten laste te laten komen van het ge bruikerstarief onroerende-zaak belasting' zou de kwestie moeten verduidelijken. Maar dat be grijpt toch bijna niemand zo. De gemeente had moeten schrijven dat het gaat om het beter maken van het milieu, het op grote schaal ophalen van GFT-afval, dat soort zaken. Dan begrijpen mensen waar het om gaat. En zullen ze de belastingverhoging eerder accepteren." Daar is men het op de afdeling Belastingen niet mee eens. Een medewerker: „Wij hebben alles gedaan om de burgers van Schie dam goed voor te lichten. Onder meer via advertenties. En we denken dat dat redelijk gelukt is. Tot nu toe hebben we zo'n 900 telefoontjes gehad van mensen die vragen of bezwaren hadden. Dat is niet weinig, nee..." Op de vraag wat de ge middelde verhoging van de on roerende-zaakbelasting dit jaar is, antwoordt men: „Met alle ha ken en ogen die daar aan zitten, denk ik circa 71 procent. Nee, ook dat is niet weinig. Maar in vergelijking met andere gemeen ten liggen de tarieven in Schie dam toch nog vrij laag, dat kan ik verzekeren." KOMPLETE 4 ROBUUSTE STOELEN EN KOLOMTAFEL IN WIT EN ZWART als het om wonen gaatRlUtfJlt, In de bruynzeel vloerenshop geven wij graag alle informatie. BURG. VAN WALSUMWEG 192. ROTTERDAM. TEL: 010-4 14 73 68 SPUIEN DRINKWATERLEIDING GAAT TWEEDE FASE IN Vanaf 19 april 1993 gaat het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam de drinkwaterleiding in de wijken Bijdorp, Tuindorp en Kethel-dorp, straat voor straat, doorspuien. Het werk zal overdag plaatsvinden van 08.00 tot 1600 uur of zoveel korter of langer als noodzakelijk is. Het doorspuien zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Mede door de aanwezigheid van stalen en gietijzeren onderdelen in de leiding vormt zich in de loop der jaren een laagje ijzerslib in het waterleidingnet, wat bruin water tot gevolg kan hebben. Om dit te voorkomen gaat het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam de waterleidin gen in de betreffende wijken doorspoelen. Mede door de brandkranen in de straat te openen verhogen we de stroomsnelheid in de leidingen. Op deze wijze wordt het ijzerslib uit de leidingen gespoeld. Tjdens het spuien kan de waterdruk in de woningen in de betref fende wijken iets lager worden en kan er gedurende de spuiperiode bruin water uit de kraan komen. Dit is echter van tijdelijke aard en niet schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Het O.N.S. adviseert de bewoners in de betreffende wijken: - Het water in de weken waarin het leidingnet wordt schoonge maakt, voor consumptie en/of het gebruik van wasmachine of an dere apparaten te controleren; - Zo nodig voor een kleine watervoorraad te zorgen. nn.m.v. RO THEATER, SCAPINO ROTTERDAM DE ZWARTE HAND VRIJDAG 16 EN ZATERDAG 17 APRIL 12.00 - 22.00 UUR NIEUWSTE Hi8 CAMCORDER Optimaal bedieningsgemak. Vrijwel geen STUNTPRIJS knoppen en schakelaars. Groot aantal mogelijkheden. 8x Powerzoom met macro. Program AE. Inklusief afstandsbediening en home-unit voor altijd stand-by. Van 2999, - - VIDE ROTTERDAM: Lijnbaan 75A, DEN HAAG: Lange Poten 41, AMSTERDAM: Woozy, Beethovenstraat 60, UTRECHT: Oude Gracht 129, ANTWERPEN: Meir 57, BRUSSEL: Gulden Vlieslaan 26 (t.o. Hilton Hotel).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1