DE HAVENLOODS Schiedam dit iaar al viermaal opschrikt door een hankovenral 93.4 FM "LAST MINUTE" IN DEZE KRANT Gastkoren bij Orpheus 'Creatief met hout' langs de spoorlijn Jachthoorns in basiliek 'Vliegende schotels' boek nu extra voordelig (kZuiderSker EDITIE P, DONDERDAG 22 APRIL 1993, 42e JAARGANG Nr. 16 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM SchiedamsNieuwsblad De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Kinderen lopen voor goed doel SCHIEDAM - Op het school plein van de openbare basis school De Ouverture wordt za terdag, 24 april, gestart met een sponsorloop. De leerlingen van de Ouverture zullen lopen voor twee doelen. Een deel van de opbrengst gaat naar de kinderaf deling van het Schieland Zieken huis. Deze afdeling wordt bin nenkort gerenoveerd en de school wil daaraan een steentje bijdragen. Het andere deel van de bijeenge- lopen gelden is bestemd voor grootst opgezette feestweek, die het einde inluidt van het zelf standig bestaan van de Ouvertu re. Aan het eind van het school jaar zal de Ouverture namelijk fuseren met de Groenoord- school, aan de Peter van An- rooylaan. Beide scholen gaan vanaf die datum als De Trouba dour door het leven. Bart B.O.O.S. de Graaf bekend van radio en televisie zal samen met de directie van hét Schieland Ziekenhuis de diverse groepen wegschieten. a HAVO-leerlinge naar Dansacademie Honkballers van Schiedam mikken op kampioenschap v Turks kinderfeest aan 't Parkweg SCHIEDAM In kerkgebouw De Ark (aan het Hargplein) vindt zaterdag 24 april een 'Driesteden Concert' plaats. Het Koninklijk Schiedams Mannen koor Orpheus ontvangt dan twee gastkoren uit Zaandam en Helmond. Kaarten, verkrijgbaar bij de VVV en De Ark, kosten 7.50 5,- voor 65-plussers), ^tanvan^OJXHiui^^^^^^ Het is weer volop lente. De zon toont zich van haar beste kant, vogels fluiten zich de longen uit het lijf en bomen krijgen overal weer een groen kleurtje. Bijna overal althans... Want wie z'n ogen de kost geeft aan de Johan de Wittsingel, nabij station Schiedam-Nieuwland, krijgt een heel ander beeld. Populieren die in voorgaande jaren getooid waren prachtig loof tekenen zich nu tegen de hemel af als 'potloden met hier en daar een puistje'. De afgelopen weken heeft de afdeling Groenvoorziening Natuur van de gemeente flink huisgehouden in Nieuwland. „Was noodzakelijk", zegt B. Steenks van de gemeente. „De bomen met hun brede kruin ontnamen veel zonlicht aan de woonkamers en balkonnetjes van de bewoners aan de De Wittsingel. Dat speelde al jaren. In het verleden hebben wij hier en daar licht gesnoeid, maar dat hielp nu niet meer. Vooral omdat tijdens stormen regelmatig grote takken afbraken en op straat vielen. Met alle gevaar vandien." „Omdat het om gezonde bomen gaat, hebben we tót deze aanpak besloten. En zijn die bomen niet gekapt. Deze populieren kunnen nog wel een jaar of tien mee, denk ik. De takken zullen nu alleen de neiging hebben om wat meer steil naar boven te gaan groeien. De kroon wordt een stuk smaller, dat is duidelijk. Maar ik durf te wedden dat die bomen in augustus, september weer behoorlijk groen zijn", aldus Steenks. Het levensverhaal van IJzeren Henk SCHIEDAM De laatste schrijversavond van dit seizoen in Schiedam-Noord belooft een crimineel uitje te worden. Vrij dag 23 april komt namelijk Henk de Roode, alias IJzeren Henk, naar de Blauwe Brug. IJzeren Henk zette tijdens zijn laatste (verplichte) bezoek aan een gevangenis. De Koepel in Haarlem, zijn levensverhaal op papier. Het werd het rauwe re laas van een man die tot de mis daad vervalt en later met zichzelf in het reine tracht te komen. Avonturen te over vanaf 20.15 uur, toegang 2.50. SCHIEDAM Schrijflustige stadgenoten die menen dat er nog een en ander, is te vertellen over de betekenis van de Ie mei worden door het afdelingsbe stuur Schiedam van de Partij van de Arbeid uitgenodigd hier over een verhaal in te zenden. De inzendingen moet op korte ter mijn, (donderdag 29 april) bin nen zijn op het afdelingssecreta riaat, Nieuwe Buurt 49, 3111 KJ Schiedam. Zaterdag 24 april a.s. KLEDING- INZAMELING voorde STICHTING MENSEN IN NOOD in ROTTERDAM en RIJNMONDGEBIED reatie Pascalweg 115- Rotterdam-Lombardijen Telefoon: 010-43 25 211 Meeste geweldadige zaken door politie nog altijd niet opgelost SCHIEDAM Het lijkt erop dat een golf van gewa pend geweld Schiedam over spoelt. Zo werd de stad dit jaar al viermaal opgeschrikt door een bankoverval. Grof geschut werd hierbij niet ge schuwd. Vooral de laatste tijd is het raak. Twee weken gele den drongen twee overvallers een bankfiliaal aan het Van 't Hoffplein binnen en bedreig den de klanten, waaronder enige kinderen. Met de buit sloegen zij lopend op de vlucht. Op dezelfde dag werd bij een andere bank een geld- loper beroofd. En afgelopen maandagmiddag werd een bankmedewerker van een fili aal aan de Leliestraat korte tijd gegijzeld, waarna de over valler (voorzien van een vuist vuurwapen) zich met het weg genomen geld uit de voeten maakte. „De overvallen heb ben onze hoogste prioriteit", zegt politievoorlichter Heida. „Zeker nu er sprake lijkt van een hausse." Opmerkelijk aan alle overvallen is het feit dat informatie mond jesmaat naar buiten komt. Ban ken en politie willen via de pers niemand op ideeën brengen, lijkt het. Politievoorlichter Heida be vestigt dat. „Daarover zijn in het verleden afspraken gemaakt", zegt zij. „Zo noemen wij nooit de naam van de bank of het exacte bedrag dat eventueel is buitge maakt. We gaan daar voorzich tig mee om." Een stille getuige vi ■n recente overval in de regio Daardoor leeft bij menigeen het vermoeden dat bankovervallen altijd zeer goed voorbereid wor den. Een klant die onlangs aan wezig was tijdens een overval in een filiaal van de VSB-bank in Schiedam-oost is een andere me ning toegedaan. Het ooggetuige- verslag. „We zaten met ongeveer acht mensen - mannen, vrouwen en kinderen - op onze beurt te wachten. Toen kwamen er twee mannen binnen. Eén van hen begaf zich naar het loket en de tweede bleef bij de deur staan. Die persoon had een wapen. Een pistool... Tegen de loketiste werd geroepen dat er geld moest ko men. Dat er anders doden zou den vallen. En er werd ons dui delijk gemaakt dat de cliënte bij de balie in dat geval de eerste zou zijn. Hoewel bij iedereen on getwijfeld het hart in de keel klopte, bleven alle klanten be hoorlijk rustig." ,;Opmerkelijk was dat de over vallers nauwelijks moeite gedaan hadden om zich te vermommen. Nadat ze via het loket behoorlijk wat papiergeld toegeschoven hadden gekregen, maakten de overvallers zich uit de voeten. Dat speelde zich allemaal in nog geen twee minuten af." „Maar de overval was hiermee nog niet ten einde. Want net toen beide overvallers buiten waren, stond één van de klanten op en trok een stanley-mes. Met dat mes in de aanslag rende hij achter de overvallers aan. Bin nen stonden wij als andere klan ten perplex. Door de ruit konden we alles volgen. En we zagen dat één van de overvallers zich plot seling omdraaide en zijn pistool richtte op de achtervolger met het mes. Iedereen verstarde. Ge lukkig namen de overvallers als nog de benen en bleef de klant met het mes achter... Later wer den alle klanten door het bank personeel opgevangen. Als je je dan realiseert wat voor vreselij ke, geweldadige dingen er in een kort tijdsbestek hadden kunnen gebeuren... Onvoorstelbaar." En maandagmiddag tegen half vier was het dus weer raak. Op nieuw werd een filiaal van de VSB-bank, ditmaal aan de Lelie straat (hoek Groenelaan), betre den door een man met een vuist vuurwapen. Eén van de bankme dewerkers werd door hem gedu rende korte tijd in gijzeling mee naar buiten genomen, waarna hij met een onbekende buit ver dween. In tegenstelling tot eer dere zaken slaagde de politie er ditmaal in om een aantal ver dachten aan te houden (wellicht mede omdat een helicopter van de Rijkspolitie kon worden inge zet). Het ging om een drietal Schiedammers, waarvan er twee inmiddels weer op vrije voeten zijn gesteld. Eén verdachte, een 29-jarige man, zit nog vast. Mede omdat bij een huiszoeking aan het Fabriplein een alarmre volver werd aangetroffen. De buit is nog steeds spoorloos. Politievoorlichter Heida spreekt van 'een hausse' wat het aantal bankovervallen in Schiedam be treft. „Ik kan me herinneren dat we eind '91 iets soortgelijks heb ben meegemaakt. Natuurlijk is het uiterst vervelend dat nog niet één van de overvallen is opge lost, maar er wordt met man en macht aan gewerkt. Dit soort zaken heeft bij ons de hoogste prioriteit, vooral omdat ze het veiligheidsgevoel bij de burgers enorm aantasten. Het kan ieder een gebeuren, dat leeft zeer sterk. Daarom wordt bij wijze van spreken het hele politie korps op deze overvallen gezet." RIVA ZOOM 90 Buitengewoon in telligente compact- camera met uiterst eenvoudige en snelle bediening Op het moment dat de camera voor het oog wordt gehouden, treedt automatisch het scherp- stel- en zoomsysteem (38-90mm) werking. Geavanceerd flitssysteem, volledig automatisch filmtransport, zelfontspanner en LCD-scherm. Van 549,- Aanbieding geldt t/m 29/4 en zolang voorradig. FOTO - VIDEO ROTTERDAM; Hoogstraat 141, Wlnkelc Zuidplein, 2e Middellandstraat 23, Bergse Dorpsstraat 32. Optreden Parforce-instrumenten SCHIEDAM Tijdens de eu charistieviering in de Basiliek St. Liduina trad zondag de jacht- hoorngroep Artemis op. De le den van de groep die uit heel Nederland afkomstig zijn blazen op Parforce hoorns. Deze hoorns zijn gebaseerd op de his torische instrumenten welke in de zeventiende en achttiende eeuw werden gebruikt bij de par- forcejacht te paard. Tijdéns het optreden in Schie dam werd ook wel duidelijk waar de oorsprong van het ge bruik van de hoorns ligt want de muzikanten waren gekleed in complete ruiterkostuums. De jachthoorngroep trad eerder voor de paus in Rome op en kreeg onder meer een gouden waardering in Wenen. SCHIEDAM Als paddestoelen schieten de schotelantennes uit de grond. Vooral in de wijk Nieuwland is aan menig balkon een 'ontvanginrichting' bevestigd. Volgens voorlichter Dingenouts van het Openbaar Nutsbedrijf gaat het met name om Turkse inwoners van Schiedam die schotelantennes plaatsen. „Er zijn namelijk vier Turkse zenders, waarvan het ONS er slechts één via de lokale kabel doorgeeft. Dat is TRT International. Blijkbaar stellen Turken het op prijs om ook via de andere zenders op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in hun land. Vooral bij grote gebeurtenissen, zoals deze week het overlijden van president Özal, willen mensen blijkbaar goed geïnformeerd worden door de oorspronkelijke media." De ONS-voorlichter voorspelt dat aan het eind van dit jaar het aantal zenders op de Schiedamse kabel opnieuw flink wordt uitgebreid. „Momenteel geven we 25 zenders door", zegt hij. „Eind '93 hopen we dat het er 34 of 35 zijn. De capaciteit wordt in ieder geval flink vergroot. We moeten nog bekijken welke zenders worden toegevoegd." Dingenouts benadrukt dat het vrij eenvoudig is om buitenlandse zenders via een schotelantenne binnen te halen. „Als een zendge machtigde, of 'ie nou uit Kroatië of Noord-Afrika komt, via de satelliet uitzendt is het mogelijk dat iemand met een schoteltje hem hier in Schiedam uit de lucht plukt. Mits de stralenbundel van de antenne goed afgesteld staat natuurlijk. Maar dat is tegenwoordig geen probleem." Afgelopen zondagmiddag hadden de bezitters van een schotelan tenne overigens mazzel. Het Schiedamse kabelnet werd geteisterd door een storing, waardoor delen van noord, oost en Nieuwland twee uur zonder radio en tv zaten. „Het ging om een defecte versterker in het hoofdkabelnet in een huisje op het Johan Straussplein. Ja, dan zit je goed met je eigen antennetje", zegt Dingenouts lachend. als het om wonen gaat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1