UJ Scliiedams Nieuwsblad Zanillichaam veroorzaakt overiasl door uitblijven van bouw hotel I uns 1 ZEEMAN BELANGRIJK NJEUWS VOOR ONZE LEZERS! 5Q79 19.95 Vlees^tap w DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT O95 Verstoring orde REffifB WEEK TOPPERS PAARDE- BIEFSTUK hu m SPARERIBS vkl Volksvermaak Herdenking Grond wordt nu veelvuldig gebruikt als hondentoilet Drukte op Koninginnedag Lintjesregen Museumconcert I VERWEN MOEDER EENS EXIRA U ZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 4 MEI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 18 Wegener huls-aan-huisbLeden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK VLAARDINGEN —Op Ko ninginnedag werden rond 18.30 uur een man en een vrouw op de Schiedamseweg aangehouden vanwege verstoring van de open bare orde. De 24- en 29-jarige stadsgenoten waren duidelijk onder invloed van alcohol en lieten zich beledigend uit tegen over omstanders. Bij hun aanhouding door de po litie verzette het duo zich, waar na het tweetal onder dwang werd overgebracht naar het bu reau ter ontnuchtering. a Een nieuwe maand; een nieuwe kans a Kermis in september gaat door Heerlijk zachte Boterzacht %JÊ NERGENS GOED- VLEES! NU 2 KILO! Met Deste Hu T|-^ rno Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse:: Breestoep 3 Ouderwets volksver maak toch zo'n ker mis. Op hoogtijda gen is er door de ja ren heen op zijn minst wel een draaimolen of een attractie met botsautootjes ergens in de stad te vinden. De kinderen van toen lopen nu met hun kroost aan de hand over het kermisterrein, zich af vragend of het vroeger ook zo'n lawaai was. In Vlaardingen is de kermis op Koninginnedag vaste prik. De laatste jaren worden de kra men opgebouwd op het evene mententerrein aan de Hoflaan, waar de minste overlast wordt gegeven. Want een kermis is prachtig, maar niet voor de deur! (zie elders in deze krant) In verband met de nieuwbouw op het Stadserf wordt in Schie dam immers gezocht naar een nieuwe locatie voor de kermis. Tijdens de Brandersfeesten in september kunnen de exploi tanten en bezoekers nog te recht op het Emmaplein. In Vlaardingen duurt de kermis nog tot en met woensdag 5 mei. SCHIEDAM Het progranv- ma van de herdenking van de gevallenen op vier mei ziet er als- volgt uit: 18.00 uur luiden van alle kerk klokken gedurende vijf minuten, vlaggen halfstok uitsteken. Om 19.15 uur volgt in de Evange lisch Lutherse Kerka aan de Lange Nieuwstraat de herden kingsdienst door de raad van kerken, voorganger is dominee R. Bosch, organist Hans Jansen. Tenslotte vindt om 19.45 uur de herdenking plaats bij het monu ment in de Plantage. Na een korte plechtigheid worden kran sen en bloemen gelegd. Bij het momument dat door de Christelijke Scholengemeen schap Gilde college is geadop teerd, fungeert de afdeling Schie dam van Scouting Nederland als vlaggewacht. Harmonieorkest Harpe Davids verleent muzikale medewerking. CONTROLE —Op de Horvathweg werd donderdag j.l. tussen 16 en 17.30 uur een snelheidscontrole ge houden. De politie heeft in dat tijds bestek driehonderd auto's gecontro leerd. waarvan er 55 automobilisten moesten worden beboet De hoogst gemeten snelheid was 92 kilometer per uur SCHIEDAM Enige jaren geleden was de directie van het Bastionhotelconcern voor nemens in Schiedam een hotel te bouwen. Op de gekozen lo catie in de omgeving van de 's-Gravenlandseweg werd in februari 1990 een grote hoe veelheid zand gestort om het terrein bouwrijp te maken. Daar bleef het bij. Omdat tot- nutoe de bouw van het hotel niet de goedkeuring kon weg dragen van Provinciale Sta ten, ligt de zandvlakte er nog steeds troosteloos bij. De berg zand veroorzaakt bo vendien nogal wat overlast en dit was voor de Vereniging van Ei genaren en Bewoners van het appartementengebouw tussen Schie en 's-Gravelandseweg (VvE), aanleiding de Schiedamse gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. gesprek gehad met het Bastion concern. Daaruit komt naar vo ren dat de hotelketen nog steeds hoopt, dat het een andere vesti gingsplaats in Schiedam toege wezen krijgt. Als dat inderdaad gebeurt, is men voornemens het zand naar die nieuwe locatie te verplaatsen. h Bestuurslid Vedder op het irritatie verwekkende zandlichaam Bestuurslid W. Vedder van VvE: „De overlast bestaat niet alleen uit het stuiven van het zand bij harde wind, maar ook wordt het zandlichaam gebruikt als hon dentoilet. Het geheel maakt, doordat het niet wordt onder houden, een enorme slordige in druk. Wij als eigenaren/bewo ners doen er alles aan om het rondom de flat zo netjes moge lijk te houden door enige malen per week al het zwerfvuil op te ruimen. Aan die hoop zand is echter geen eer te behalen." Volgens Vedder heeft VvE een Stadskantoor Inmiddels heeft op het stadskan toor een vergadering plaatsge vonden waarin de situatie aan de orde kwam. „Tijdens die verga dering gaf een ambtenaar aan, dat op het zandlichaam prachti ge begroeiing is geplant. Tegen die opmerking heb ik wel even geprotesteerd. Het staat er vol met onkruid en die geweldige beplanting van de plantsoenen dienst houdt in dat er wat bo men zijn neergezet die elk jaar worden afgezaagd om vervol gens weer uit te lopen. Men heeft beloofd dat er iets wordt onder nomen, maar ik ben bang dat het weer op de lange baan wordt geschoven", vreest Vedder. Voorlichter Jan Langstraat van de Dienst Gemeentewerken zegt dat de klacht van de Bewoners vereniging in behandeling is bij de gemeente. „Het zand is in het bezit van het Bastionconcern en de gemeente kan dat zo maar niet weghalen. Omdat nog steeds niet duidelijk is of er een vesti ging van Bastion in Schiedam komt is er nu overleg gaande met de directie van het concern om te onderzoeken of de ge meente dat zand weg kan ha len", aldus Langstraat. Vrijmarkt in Kethel SCHIEDAM Hoewél het nostalgische Kethel ieder jaar duizenden bezoekers trekt op 30 april, was het in de rest van Schiedam de laatste jaren een stille bedoening. Vrijdag tijdens een schitterende voorjaarsdag was dat anders. Voor het eerst sinds jaren was er op de Plantage weer een muziekfestival. Vele Schiedamse bandjes traden op terwijl het publiek in zeer luchti ge kleding of leer (ook Chris Zijdeveld had voor de gelegen heid zijn leren broek met veters aan de zijkant aangetrokken) in het zonnetje met een hapje en een drankje genoot. In het cen trum was het in vergelijking met andere jaren redelijk druk. Veel mensen zochten een plekje op een van de terrassen in plaats van de drukke grote steden op te zoeken. In de Groenelaan was een Franse markt en in Spaland waren onder meer kinderspelen. Het drukst was het toch in Ke thel. Rond het middaguur scho ven duizenden mensen voetje voor voetje over de vrijmarkt. Ook de lampionnenoptocht in Noord die de festiviteiten af sloot, was een groot succes. SCHIEDAM- Ter gelegen heid van de viering van de ver jaardag van de koningin heeft burgemeester Reinier Scheeres donderdag enkele onderschei dingen toegekend. In totaal wer den er 9 eremedailles verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt. De heer A. Heikoop kreeg een medaille in brons omdat hij 43 jaar werkzaam was in de metaal- Er gaat wat gebeuren met het bestuur in uw regio. Lees erover in de OOR-KRANT die in de tweede week van mei bij u wordt bezorgd. OVERLEGORGAAN RIJNMONDGEMEENTEN industrie waarvan 36 jaar bij Stork Watsila Diesel. De heer J.L. van Beek en de heer K.J. van Hartingsveldt kregen een zilveren medaille. De eerste was werkzaam bij het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam en actief in het vakbondswerk, de laatst genoemde is sinds de oprichting van de Schietsportvereniging Schiedam penningmeester en maakt sinds 1954 deel uit van de Zendingscommissie van de Ne derlands Gereformeerde Kerk. Ook de heer A.H.H. Kersbergen van het marktbedrijf, de heer J.A. Ossewaarde medewerker bij het O.N.S., de heer A. Schippers die diverse bestuursfunkties bij de FNV vervulde en broodslijter M.G. van Soest kregen zilver. De gouden medailles waren be- .stemd voor de heer C. Mak en de heer A. Hoogendoorn. Hoogen- doorn vierde zijn veertig jarig jubileum als sectiehoofd bij Stork Protech B.V. Engineers and Consultans en de heer Mak die op veertienjarige leeftijd al een zeilmakerij begon is op aller lei gebied zeer actief geweest in het Schiedams sociaal leven. Bo vendien richtte hij de winkeliers vereniging Hoogstraat op. SCHIEDAM De bekende pianist René Rakier geeft woensdag 5 mei een concert in de aula van het Stedelijk Mu seum. Het programma vermeldt werken van componisten Carl Philipp Emanuel Bach, Bedrich Smetana en Dirk Schafer. Het concert begint om 12.30 uur en duurt ongeveer een half uur. De toegang is gratis. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM WOENSDAG 5 MEI GESLOTEN. Het huisvuil in de Veldenbuurt, in de Vlinderbuurt (Spaland) en op de Polderweg wordt op donderdag 6 mei tussen 08.00-12.00 uur opgehaald. Het Milieustation aan de Van Heekstraat is op 5 mei gesloten. N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM FM 93.4 Mhz ZIE DE RADIO RIJNMOND REPORTER bij deze krant! (ZEEMAN HELFT EEN HANDJE) VOOR DE KLEINE BEURS 7-DELIGE SLASET. In hechthout 1 Grote ^haaltjes en bestek ZIJDEKUNST BOEKET. BLOEMPOT. Luxe aardewerk in rose en bordo VOILE ZIJDEN DAMES SHAWLS. Vierkant en lang Prachtige des vele uni kleuren GESTREEPT DEKBEDOVERTREK. 1 -Persoons, met sloop en instopslrook. Rose, bleu en groen En biipassend hoeslaken cn Di|passena noes In leuke textiel zak. GROTE THERMO AIRPOT. Voor 1,9 liter koffie. Wit met sjieke bloem of streepdessin. KADOPAPIER. Grote rol, 50 cm breed. DAMES BIG SHIRTS. De moderne nachthemden. 100% Katoen. Leuke prints. DAMES BADPAKKEN. Poly-Elasthan. Veel dessins. Moot 38 t/m 44. OOK BIJ U IN DE BUURT: Ruim430textielSupers in4 landen..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1