Zonnebril Bij Uw Bril. Dag van de verpleging verandert in dag voor het hele personeel Voor mensen met twee rechterhanden CKH G.K.van HOGEN DORP- opleidingen afd. HAVO/M.B.O. Pearle Is Kijkplezier Eén \bor De Balie. Eén Voor Op Bali. Besluit geeft personeel ziekenhuis een dag aandacht - 4 DE HAVENLOODS - DONDERDAG 6 MEI 1993 Stop met werken, neem een lekkere zonvakantie en loop even bij Pearle binnen. Want wie nu bij Pearle een com plete bril koopt met een montuur van meer dan f 100,- heeft voortaan scherp zicht met mooi weer. U krijgt er namelijk gratis een zon nebril op sterkte bij. Deze zonnebril, met enkelvoudige glazen, kunt u kiezen uit een speciale collectie. Vraag even naar de voorwaarden in de winkel en u heeft straks een prach tige bril voor uw werk achter de balie. Plus een schitterende zonnebril voor uw vakantie op Bali. Kom dus snel langs, want Pearle is kijkplezier. Schiedam, Hoogstraat 61 (naast M&S) - Spijkenisse, Nieuwstraat 182 (ABC-gebouw) - Vlaardingen, Liesveld 14 (tussen C&A en V&D) - Rotterdam, Pearle Ter Meulen (in de kelder); Binnenwegplein 23 Pearle Express: Zuidplein Hoog 938 (naast V&D); Hoogstraat 198 (t.o. V&D) - Dordrecht: Statenplein 53 (naast Amici) Hennekijnstraat 6, 3012 EB Rotterdam-Centrum vrijwel naast de Bijenkorf SLAAG JE DIT JAAR VOOR MAVO-D? DENK DAN AAN HET HAVO/M.B.O. (4e EN 5e LEERJAAR) EXACTE RICHTING met o.a. Informatica en statistiek ECONOMISCHE RICHTING met o.a. Informatica en statistiek ECONOMISCH-LINGUÏSTISCHE RICHTING met o.a. Spaans en Toerisme TALENRICHTING met o.a. Spaans en Toerisme voor o.a. H.T.S. en andere vormen van hoger onderwijs voor o.a. H.E.A.O. en Hogere Hotelschool voor o.a. H.E.A.O. economisch-linguïstische richting en Hogere Toeristische Opleidingen voor o.a. Toeristische Opleidingen en Opleiding tot tolk/vertaler Informatica wordt in alle studierichtingen gegeven VOOR SUCCES IN HET H.B.O. Voorlichting en inschrijving: vanaf 12.00 uur elke vrijdagmiddag Tel.: 010 - 4 13 41 45 vraag naar de heer H.F. de Jong of de heer T. Terlouw personeel aangeboden REPARATIE ALLE MERKEN WASAUTOMATEN KOELKASTEN en KTV ....010-4774066. Hop Service Ervaren huish. HULP per ƒ.15,- p.u. Tel. 010-4530670. Schilder v. binnen/buiterjiwerk, granol, wit en parketbeh. 010- 4833868/01804-24335. Erv. dame b.z.a. als HULP id Huish. 010-2121128 - 4363978 VERHUIZINGEN of kl. vrachtjes incl. verz. 010-4761949. TUINAANLEG en bestratings- werk, vakkundig gedaan. Gratis prijsopgave tel. 010-4562479. Naaimachine Reparatie aan huis. Sinds 1945 Alle merken. Gedipl. vakm. Met gar. Geen voorrijkosten 010-4209470. T. v.d. Klooster jr. Is het tobbe met Uw wasauto maat Heeft U een warme KOELKAST Blijft Uw droger koud Voor al Uw witgoedpro blemen tel. 010-4861221. Bij re paratie geen voorrij- of onder- zoekkosten. Schriftelijke gar Erk. ELECTROTECHNISCH in stall. Buro van Geet, voor alle voorkomende electrawerken. Vrijbl. prijsopg. 010-4519357 tel. en fax 4517125 ook na 18.00 uur Tuinaanleg, bestrating, ZAND- /GROND-bezorging. Prijsopga- gratis. Tel. 010-4603302. Onderhoudsbedrijf L. KIK Voor al Uw timmer-, metsel-, tegel- en stucwerk. Tel. 010^1102816. ELECTRICIEN nodig Bel Elec- tra Tel. 010-4650977/ 01806- 12320. DIRECT Behangen, witten en verven. 010-4653937/4521546. WASAUTOMAAT defekt? Repa ratie alle types. Rotterdam en omstreken, geheel Zuid-Hol land! Geen voorrijkosten, prijs opgave. U belt ik kom direktl! Bel WASAUTOMAAT-droger defekt? Snelservice autotel. 06- 52.749.376 Reparatie door ge heel Zuid-Holland. Geen voorrij en onderzoekkosten. 010- 4855516/4502518. Schilder Onderhoudsbedrijf DE WITTE, voor al Uw Schilder werk en complete verbouwingen groot of klein. 010-4811027 ook Voor al uw loodgieters- werkzaamh. en rioolontstopp. Voor al uw KLUSJES in- en rond om uw huis. Bel Het beste schilderwerk in en rond Uw huis teg. de laagste prijs. Erv. schild, b.z.a. vrijbl. prijsopg. geh. Z.H. 010-4325802. TUINAANLEG en onderhoud, te vens bestratingen. Ook Uw olie tank onschadelijk maken. tel. 010-4326936 of 4821887. inspreken op beantwoorder). oppas gevraagd Wij zoeken voor onze zoon van 4 mnd. een lieve OPPAS 5 ocht. per week in H'berg. Br onder ij zoeken in Vlaardingen OP IS voor Tessa (1 jr.) v. 5 dg. w. Tel. 010-2340570. Tel 05908-14591. door LIANNE VAN ECK Vroeger werden verpleging en roeping in één adem uitgespro ken. In die tijd dacht de leek ook dat in een ziekenhuis alleen 'dokters en zusters' werkten. Dat was veelal ook het geval. In de katholieke ziekenhuizen zwaaiden naast de artsen de nonnen de scepter. De zwart ge sluierde vrouwen verrichtten alle werkzaamheden, van de verple ging van de patiënten tot het schoonmaken van potten toe. In de niet-roomse ziekenhuizen de den de 'verpleegsters' niet voor hun gelovige collega's onder. Duizendpoten waren de mensen in de verpleging in die tijd. Het is daarom niet verwonderlijk dat de 'Dag van de Verpleging' in het leven is geroepen. Anno 1993 is er veel veranderd. Waren het in het verleden alleen de vrouwen die zich aangetrok ken voelden tot werken in de verpleging, nu kijkt niemand verbaasd meer op als een man in het wit aan het bed verschijnt. De naam verpleegster verander de in verpleegkundige, want ook de verpleging kent specialismen. „Roeping is achterhaald. Ie mand die voor de verpleging kiest doet dat niet meer per defi nitie uit idealistische overwe ging. Verpleging heeft een toege- Van specialist tot keukenpersoneei krijgt aandacht tijdens Ijssellanddag. voegde waarde gekregen: de zorg. Die zorg komt niet alleen van de verpleegkundige. Die komt van iedereen die in een ziekenhuis werkt. Of dat nu de specialist of de keukenhulp is." Aan het woord is directie-assis tent IJsselland Ziekenhuis in Ca- pelle aan den IJssel, J.F. Wach ters. Zijn ziekenhuis heeft vanaf dit jaar de 'Dag van de Verple ging' verandert in de 'Ijsselland dag'. „Eén dag in het jaar willen we stilstaan bij de prestaties van alle medewerkers. De medewerkers van de polikliniek, van het lab, van de informatiebalie, de spe cialisten en het keukenpersoneei. En noem maar op. Met elkaar brengen we het product 'zorg'. Elk personeelslid is in dat proces even belangrijk. Valt er een uit dat staat het proces stil", ver klaart Wachters de filosofie ach ter het besluit. Als voorbeeld geeft hij een kapot bed. Hij zegt dat de zorg voor de patiënt stilstaat als het manke ment aan dat bed niet door een medewerker van de technische dienst wordt verholpen. De directie en het bestuur van het IJsselland Ziekenhuis vinden het eerlijker ten opzichte van alle medewerkers om op 12 mei niet alleen de verpleegkundigen in het zonnetje te zetten. Wachters vertelt dat de ophef fing van de 'Dag van de Verple ging' niet bij iedereen in goede aarde is gevallen. „Je doorbreekt een traditie. Daarvan zijn we ons bewust. Toch weet ik zeker dat de teleurgestelden diep in hun hart toegeven dat alle medewer kers een belangrijke steen aan de zorg bijdragen. Dat zij evengoed recht hebben op aandacht", al dus de directie-assistent. Vorig jaar al kregen alle mede werkers van het IJsselland Zie kenhuis op de toen nog 'Dag van de Verpleging' een maaltijd aan geboden. Dit jaar vindt dus de naamsverandering plaats. Vol gendjaar wordt weer een revolu tionaire stap gezet, want dan zal de IJssellanddag niet meer sa menvallen met de datum waarop landelijk de 'Dag van de Verple ging' wordt gevierd. Theo Kool, hoofd van de keu ken in het IJsselland Ziekenhuis, is in zijn nopjes met de gelijk trekking van al het personeel. „Keukenpersoneei is niet direct bij de patiënt betrokken. Dat wil niet zeggen dat wij niet bijdragen aan de zorg. Wij zijn een radertje in het geheel. Het is ook niet zo dat ons aandeel als ondersteu nende dienst minder is. Neem bijvoorbeeld de transportdienst. Stel je voor dat die uitvalt, dan krijgt geen patiënt eten meer", aldus Kool. Goed werk: bijvoorbeeld isolatiewerk in de industrie. Vakkundige begeleiding. Werkkleding en gereedschap in orde. Goed geld: Uitbetaling per week. Vakantie en vrije dagen doorbetaald. Verzekeringen in orde. Alles geregeld. Friday Uitzendwerk opent vrijdag haar deuren voor alle mensen met twee rechterhanden. Bij inschrijving ontvang je een leuke attentie! Kom langs of bel Astrid Westerkamp of Hans Seijkens. Dan is goed werk zo geregeld! Goudsesingel 113, 3031 EE Rotterdam. Telefoon 010-4118320. FRIDAY B.V. UITZENDBURO is een uitzendburo voor lager- en mid delbaar personeel Wij zijn op zoek naar: ISOLEERDERS 1 LASSERS 4 1e 2e PIJPFITTERS BANKWERKERS Bel voor sollicitaties: 010 -4118320 of kom langs op de Goudse Singel 113 in Rotterdam administratief personeel gevraagd PLUSSERS. Info 010-4254455. felnr. 010 - 4699444 UBRON Uitzendburo heeft werk voor part-time TEKSTVER- WERKSTER m/v die ervaring heeft met Uniplex. Voor langdu rige periode bij een relatie in Kr. a/d IJssel. Interesse? Kom langs bij Ubron, Mariniersweg 84a, R'dam, 010 - 4047055 of Raad huisplein 87b, Kr. a/d IJssel, 01807-11300. STER op MEAO nivo. Affektie met marketing. Schrift, reaktie Postbus 121 3000 AC Rotterdam. vakantiewerk VAKANTIEWERK! Praxis Capel- le zoekt voor de periode van 31 mei t/m 4 september 2 mede werkers voor in de winkel en 2 medewerksters voor aan de kassa. Voor inl. tel.: 010-4584644 Hr. Vrooman. Rekreatiecentrum "Fort Pr. Fre- derik" te Ooltgensplaat, zoekt voor het seizoen, VAKANTIEME DEWERKERS voor de snackbar Vanaf 20 mei tot 3 juli voor de weekenden en vanaf 10 juli tot 22 augustus hele dagen. Intern mogelijk. Leeftijd 18 jr. of ouder. Tel.: 01873-1625. Schoonmaakbedrijf van de Lucht b.v. vraagt VAKANTIE WERKERS (m/v) voor part-time of full-time schoonmaakwerk. Telf. inlichtingen tijdens kan- huishoudelijk personeel gevraagd WERKSTER gevraagd 30-50 jr. 3 ocht. per week van 8.00 tol 11.00 u. tel. 010-4327656. vervoer Telf. inl. tijdens kan tooruren 010-4793954. Schoon- maakbedrijf van de Lucht b.v. Gevr. HULP i.d. huishouding zeer precies en beschaafd, voor 1 hele dag per maand tel. 01808- 2712 (Ouderk. ad. Ijssel) Gevr.leerling GLAZENWASSER- /schoonmaker. Lft.17-22 jr Telefoonnr. 06-52739414 Wilt u adverteren, maar weet u niet precies hoe u dat moet doen? Wij bieden u deskundige hulp, inlichtingen 010

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 14