v ROVC Op het Centrum Vakopleiding verkrijg je 'diepere' kennis ASB vacatures Werkt snel. ril beeld FRANKELAND DE HAVENLOODS - DONDERDAG 17 JUNI 1993 door LIANNE VAN ECK Scholing is één van de belang rijkste instrumenten die werk zoekenden kunnen gebruiken om aan de bak te komen. Omscholing omdat er in be paalde beroepsgroepen geen vacatures meer zijn, bijscho ling om net het stukje kennis dat wordt gemist te vergaren en herscholing om na een lan ge tijd van niet werken weer 'up-to-date' te worden. Het Centrum Vakopleiding ver zorgt de meest uiteenlopende cursussen en opleidingen op ad ministratief en technisch gebied. De scholingsactiviteiten verbete ren de positie van de werkzoe kende doordat de ze aansluiten op de vraag van de arbeids markt. Intensieve, individuele begeleiding voorkomt voortijdi ge uitval. Niet schools „Werkervaring, werkritme en vakkennis opdoen, daar draait het om", vertelt Bart van Kessel, hoofd bedrijfsbureau Rijnmond: „De opleidingen zijn niet schools. Tachtig procent bestaat uit praktijk, slechts twintig pro cent uit theorie. Om 7.45 uur moet je binnen zijn. Moet je ge klokt hebben. Net zoals in een bedrijf. Vakantie- en snipperda gen kunnen naar wens worden opgenomen. Een Centrum Vak opleiding sluit nooit. Dat draait als een bedrijf het gehele jaar door." Dat heeft als voordeel dat op elk moment in het jaar met een op leiding aangevangen kan wor den. Van Kessel: „Elke cursist wordt individueel begeleid in de ongeveer acht maanden durende opleiding. Heeft een cursist lan gere tijd nodig dan is dat geen probleem. Er is wel een vaste tijd waarbinnen de opleiding moet worden afgerond." Om in aanmerking te kunnen komen voor een opleiding bij het Centrum Vakopleiding moet je bij het Arbeidsbureau ingeschre ven staan. Je moet minimaal 18 jaar en niet ouder dan 45 jaar zijn. Voorafgaand aan de oplei ding vindt een zorgvuldige toela tingsprocedure plaats. Niet al leen wordt gekeken naar eerder behaalde diploma's of naar vroegere arbeidservaringen. De cursisten die een opleiding bij het Centrum Vakopleiding vol gen, behouden hun uitkering, plus reiskostenvergoeding. Van Kessel: „Er wordt verwacht dat er hard wordt aangepakt. De opleidingen zijn er niet om vlie gen te vangen. Tijdens de cursus krijgt men alleen de theorie die nodig is om het beroep uit te oefenen. Je zou kunnen zeggen dat de cursussen niet breed zijn, maar de kennis over dat ene beroep gaat wel diep. Tijdens de cursus worden niet alleen eisen aan de kwaliteit van het gelever de werk gesteld, maar ook eisen aan het tempo van de cursist." Hij vertelt dat een recent uitge voerde enquête onder werken den die ooit een opleiding bij het Centrum volgden heeft uitgewe zen dat als men eenmaal werkt men de smaak te pakken heeft. Het blijkt dat vaak in de avond uren de landelijk erkende diplo ma's waarmee men in het bedrijf verder kan groeien worden ge haald. Van het Centrum Vakopleiding is het doel de cursisten naast een gedegen vakopleiding sociale vaardigheden en een goede werkhouding bij te brengen, zo dat men zich kan bewegen en ook blijvend kan bewegen op de arbeidsmarkt. Net iets meer Het 'Administratief Centrum heeft een opvallende aanpak. De cursussen hebben net iets meer. „Onze opleidingen worden steeds aangepast op waar be hoefte aan is. Blijkt dat bij be drijven er een vraag is naar re ceptionisten die meer vaardighe den dan receptiewerk in huis hebben, dan springen wij daarop in", geeft Van Kessel als voor beeld. Fatima koos voor een opleiding bij het 'Technisch' Centrum. Een opleiding tot automonteur nogal liefst. Zij is niet de enige vrouw die graag aan auto's sleutelt, want bij elke opleiding nemen gemiddeld twee vrouwen deel. „Het bedrijfsleven maakt geen onderscheid tussen een mannelij ke of een vrouwelijke monteur. Als ze haar vak verstaat, heeft de vrouw evenveel kansen", aldus Van Kessel. Volwassenen Ondert Het Albeda College is een brede scholengemeenschap voor MBO, CBO ei VAVO. Er zijn zowel dag- als avondopleidingen, die worden gegeven in Botterdam en wijde omgeving. Vestiging Rotterdam Zuid voltijd dagopleidingen 1 - of 2-jarig MAVO/HAVO/VWO en MEAO Rijksgesubsidieerde dagopleidingen MAVO/HAVO/VWO en MEAO Boekenfonds beschikbaar De cursussen voldoen aan de voorwaarden studiefinanciering Nieuw voor '93-'94: - Maatschappijleer HAVO en VWO - MEAO ook 2-jarig. - studie- en mediaruimte Albeda College, Slingeplein 8, 3085 EZ Rotterdam tel. 010-481 90 66 Frankeland is een woon-, zorg- en dienstencentrum dat naast de zorg voor 236 bewoners en de bewoners van de 153 aanleunwoningen zijn diensten ook aanbiedt aan wijkbewoners. Wij zoeken een enthousiaste aktiviteitenbegeleider (m/v) die in staat is zelfstandig zowel groot- als kleinschalige aktiviteiten te organiseren en te begeleiden. Wij vragen iemand met: een afgeronde opleiding AB, AT dan wel BT; ruime ervaring in het werken met ouderen; organisatorische kwaliteiten. De kontrakturen - minimaal 20 uren per week met de mogelijkheid tot uitbreiding naar 30 uren - zullen volgens rooster worden verdeeld. Ge rekend moet worden op één avonddienst per week en één weekend dienst per drie weken. Nadere informatie omtrent de funktie kan worden ingewonnen bij de heer Jos Poell, hoofd Buitenwonerszorg, telefoon (010)-4 26 49 25. Sollicitaties - met vermelding van opleiding en ervaring - kunnen wor den gericht aan het sekretariaat, Sint Liduinastraat 10,3117 CS Schie dam. v Sint Liduinastichting Schiedam ASB Uitzendbureau heeft tal van leuke banen. Zo kunt u direct aan de slag in één van de volgende functies (MAO. Ervaren koks. Voor meerdere bedrijven zijn wij regelmatig op zoek naar ervaren koks. Er zijn ver schillende mogelijkheden; zowel voor kandidaten met als zonder instellingspapieren. Ervaren administratief medewerkers. U heeft kennis van tekstverwerking WordPerfect en Win dows, Tevens is ervaring met een telefooncentrale bij sommige relaties gewenst. Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een pre. Machinebediendes. Voor een Rotterdams bedrijf zijn wij op zoek naar gemotiveerde LTS'ers met diplo ma. Ervaring in een dergelijke functie is vereist. Tevens moet men de Nederlandse taal goed beheer sen en een aansluitend arbeidsverleden hebben. Heeft u interesse in één van deze functies, neem dan direct contact op met de onderstaande vesti ging. ASB Uitzendbureau Westblaak 19, 3012 KC Rotterdam, tel: 010-4115530. college econ<"nie Christelijk college voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Riool-Reinigings Service RRS Nederlands grootste sneldienst voor het opheffen van verstoppingen in afvoeren/rioleringen met vestigingen in gt Nederland, vraagt voor haar vestiging te Rotterdam: Service-monteurs De functie: Het mechanisch uitboren en schoonfrezen van afvoerleidingen/rioleringen. Het schoonspuiten met behulp van hogedrukapparatuur v, afvoerleidingen/rioleringen. Gevraagt wordt: Inzet, enthousiasme en eigen initiatief Goede omgangsvormen. Bij voorkeur enig technisch inzicht en/of I Rijbewijs B/E. Geboden wordt: Een zelfstandige functie. Interne opleiding binnen ons bedrijf. Een zeer afwisselende baan. De beschikking over bedrijfskleding. De beschikking over een volledig ingerichte bedrijfsauto. Werkgebied in de omgeving van uw eigen woonplaats. Indien u denkt de juiste persoon voor ons te zijn, belt u dan met ons kantoor te Voorburg, Afd. Personeelszaken, telefoon 070-387.12.17. (Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur). PRAKTIJKOPLEIDINGEN OP MAAT IN TECHNISCHE- EN ADMINISTRATIEVE BEROEPEN Opleidingsmogelijkheden in diverse sectoren, Bouw- en hout Verspaning Konstruktie Installatietechniek Procesoperating Diverse lastechnieken ,o.: Administratie Secretariaat Informatica Boekhouding Kantoorautomatisering VAKOPLEIDING RIJNMOND" ROVC Technische Opleidingen is een toonaangevend opleidings instituut, dat vanaf 1970 auto- matiserings- en mechaniserings- cursussen verzorgt. De cursussen zijn bestemd voor lts'ers en mts'ers en worden in de avonduren gegeven door docenten uit de praktijk. Jaarlijks leidt het ROVC in de pe riode september t/m april 9.000 TECHNISCHE OPLEIDINGEN Het ROVC verzorgt ook incom- pany.-cursussen en studiedagen. Vanaf januari 1990 maakt ROVC Technische Opleidingen deel uit van Wolters Kluwer Educatieve Activiteiten. Hierin zijn onder andere vertegen woordigd: ISW, IBW, Dirksen, NOVI en Interlingua Taaisupport. Bent u geïnteresseerd? Wanneer u de bon invult en opstuurt ont vangt u van ons de uitgebreide documentatie van de cursussen. U kunt de bon in een dichtgeplakte envelop sturen naar: ROVC Technische Opleidingen, Antwoordnummer 85, 6716 VB Ede (een postzegel is niet nodig). Bellen kan uiteraard ook altijd: 08380-32514 Op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus houden wij open-huis. U bent van harte welkom op de Galvanistraat 13 in Ede Vanaf 30 september starten in 63 plaatsen in Nederland weer de volgende mondelinge ROVC-avondcursussen. Algemene Techniek Industriële Automatisering Besturingstechniek Industriële Computerbesturingen Micro-computer Systeemtechniek Elektrisch Schakelen Toegepaste Elektronica Industriële Elektronica Hydrauliek en Pneumatiek Hydraulische Systeemtechniek Mechanische Aandrijftechniek Koeltechniek Erkend CFK-monteur Dieselmotoren Meet- en Regeltechniek Proces-Installaties Bedrijfsvoering Stuur mij uitgebreide informatie overdecureus(sen): Adres: diverse vakatures PUBLICITEITSON DERNEMING P.J. v. Puffelen B.V. zoekt op korte termijn: Buitenreclameverzorgers max. 35 jr. I.b.v. groot rijbewijs. CCVB niet nodig. Voor meer info. belt u: 010-4048120. Werken in de reiswereld? diverse functies in de reisbranche. Maandelijkse aanvangsdata; dag- e Voor info: avondopleidingen mogelijk. I.I.T. International Institute of Travel ine. Invalhulp centrale keuken U wordt opgeroepen bij ziekte, vakantie e.d. van de vaste medewerkenden. Waar nodig wordt u ingezet bij: - het schoonmaken van het keukencomplex (12.30-15.30 uur); - de centrale afwas (12.00-15.00 uur of 12.00-16.45 uur). Een aanstelling in vast dienstverband, voor 3 uur per dag, behoort t.z.t. tot de mogelijkheden. Het spreken en lezen van de Nederlandse taal en het gevoel ordelijkheid en hygiëne is noodzakelijk. In verband met de genoemde tijden is het wenselijk dat u in de omgeving van het ziekenhuis woont en in het bezit ben 3t aanvangssalaris is ƒ.13,97 bruto per ui Wie helpt onze lieve ouders? Voor onze lieve ouders, van wie pa hulpbehoevend is, zoeken wij Verzorgers/verzorgsters duo (diploma's niet belangrijk) Onze ouders wonen in een mooi huis in Hillegersberg dat van alle gemakken is voorzien. Ook is een aangepaste en comfortabele auto aanwezig om uitstapjes te maken. Want niet alleen het huis en het huishouden moeten bijgehouden worden, maar onze ouders hebben ook behoefte aan aanspraak, gezelligheid en zo nu en dan een verzetje. Het gaat hierbij niet om een baantje voor acht uur per dag, maar om continue aanwezigheid gedurende de hele week, dag en nacht. Een uitgelezen functie dus voor twee vriendinnen, vrienden, familieleden, kennissen, enz. die onderling de verdeling van hun werktijden regelen Leeftijd vinden we niet belangrijk, diploma's evenmin. Wat echt telt is, of u het leuk vindt om onze ouders een goed "verzorgde" oude dag te bezorgen en of u het aankunt iemand met lichamelijke gebreken de helpende hand te bieden. Bel ons (broer en zus) gerust voor een afspraak om nader kennis te maken en te praten over alles wat u vast nog weten wil vóór u definitief "ja" zegt. Telefoon 010 - 477 56 00 (van 01807 - 10578. GOEDE BIJVERDIENSTEN. Su- perfoon B.V. zoekt voor haar live-afdeling enthousiaste en gemotiveerde vrouwen voor het voeren van erotische gesprek ken. Lokatie R'dam (Waalhaven) Werktijden in overleg, max 20 u p.week en vallen tussen 10 en 23 uur. Ook van huis uit mogelijk. Tel.Inlichtingen ma t/m vrij. van 14.00 tot 17.00 Uur bij Mevr, v.d. Berg 010-495.12.38. Diploma op zak werk. Direkt Uitzendbureau heeft per direkt werk voor schoolverlaters. Wil je direkt aan de slag kom dan langs op 1 - 16.00 uur) of bij geen gehoor Se Busca: Ambici parejas que desean trabajar ei su propia casa y ganar un sala rio extra tel: 010-4344181 Ben jij die jonge dame, 18/28 jr. met geldgebrek veel wil ver dienen? Bel voor info tel. 010-484.72.70. Bel nul! Rochelle Luxe Lingerie zoekt zelfst. CONSULENTES. Goede bijverd. Voor info: 01819-18537 Gevraagd vlotte DAMES promotieteam. Voor info 010-4134230. Importeur zoekt free-lance VER TEGENWOORDIGERS in textiel. Varety Fashion. 010-4672811. Alfa Schoenmode is al ruim 80 jaar een succesvol filiaalbedrijf, in onze 21 filialen bieden wij schoenmode voor het gehele gezin. De verdeling van de goederen geschiedt via ons Centrale Magazijn Chauffeur Uw belangrijkste taak is de verzorging van de goederen naar en tussen de filialen. In deze functie heeft u veel contact met de filiaalleiders. Tevens behoren enkele magazijnwerkzaamheden tot uw functie. Vaste werktijden vormen een onderdeel van deze functie. Het spreekt voor zich dat u in het bezit bent van het CVV-b-diploma (goederen- en eigen vervoer). Uw opleiding is minimaal op MAVO-niveau en uw leeftijd ligt tussen 25-35 jaar. Durft u deze uitdaging aan, schrijf dan naar Alfa Schoenmode, t.a.v. de heer J. Koedoot, Thurledeweg 91, 3044 ER Rotterdam. De Klok Containers B.V. Ervaren chauffeur i.b.v. CCVB-diploma. Sollicitaties na telefonische afspraak 010-4190200 of schriftelijk aan bovenstaand adres. St. op weg biedt begeleiding bij het zelfst. wonen aan mensen die in aanraking zijn geweest met de psychiatrie. Wij zoeken nog enkele enth. VRIJWILLI- GERS/STAGIARES voor 20 u. woonachtig te Rotter- THUISWERK adm./schrift. Goe de verdiensten. Schrijven met gefrankeerde antw. enveloppe geven over huidverz en make up. Voor opleiding wordt ge- 1 geen investering. kinderboerderij" willen gen. 4 5 maal per week, in overleg te regelen. Verpleeg- Carrière Uitzendbureau zoekt per direct een part-time TEKST- VERWERKSTER voor drie dagen per week met perfecte beheer sing WP 5.1.omgeving Rivium. Gezocht AFWASHULP m/v voor Restaurant omg. Overschie. Werktijden van 17.00- 22.00 u. P.t. dienstverband. Ideaal voor WAO'er of VUT'er. Inl. 010- 4255014. Ondernemende dames gezocht, die willen werken met excl. cosmeticamerk (geschikt voor Dames let op! LINGERIE- CONSULENTES/MANAGERS gevraagd. Geen eigen geld no dig. Goede doorgroeimogelijk heden. Info: 070-3670282. Tel. 010-4833385. Dagelijks Bel voor info Telefoon 0164Ö- 36777. Het schoonmaakbedr. vraagt nette WERKSTERS en/of echtpa ren voor div. objecten in R'dam en Dordrecht. Sal. volg. C.A.O. Tel.: 078-191240 of 01650-46044 Internationaal Cosmeticabedr. zoekt enthousiaste MEDEWER KERS interne opleiding, pers. begeleiding. Tel. 010-4123751 bijverdienen! Bel: Tel. 06-350- zakenflitsen boeken munten postzegels Oud-Dordrecht T. 078-130058. medisch personeel gevraagd Verzorgingscentrum Hoppesteyn zoekt voor het in ontwikkeling zijnde substitutie projekt 2 enthousiaste medewerkers die werkzaam zullen zijn op de afdeling meerzorg. Het projekt omvat 21 psycho-geriatrisch geïndiceerde bewoners. Wij zoeken per 01-07-93 1 ziekenverzorgende 70% (28 uur p/week) 1 ziekenverzorgende 52,5% (21 uur p/week) uitbreiding aantal uren mogelijk op basis van 0 urencontract. Voor beide functies geldt: - diploma ziekenverzorging. - ervaring met psycho-geriatrische bewoners. - ervaring met verpleeghuiszorg binnen het verzorgingshuis heeft de voorkeur taken: - toevoegen en bewaken van extra zorg aan psycho-geriatrisch geïndiceerde bewoners. - deelname aan multidisciplinair overleg aangaande het substitutie projekt. - signaleren van knelpunten die de voortgang van het projekt belemmeren. Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan: Harry van Driel, hoofd afdeling meerzorg, Verzorgingscentrum "Hoppesteyn". Psychogeriatrisch Verpleeghuis Slingedael zoekt een NACHT- HOOFD die op afroep diensten wil verrichten. Kandidaten voor deze functie dienen te beschik ken over een diploma A, of HBO- V en een positief christelijke le vensovertuiging. Voor informatie kunt u zich wenden tot dhr. J.P. Geelhoed, Coördine rend Hoofd Verplegingsdienst (tel. 010-4809355, bellen tussen 9.00-10.00 uur). Schriftelijke sol licitaties kunnen tot en met 25 juni gericht worden aan de afde ling Personeelszaken van Ver pleeghuis Slingedael, Drei- schorstraat 85, 3086 PP Rotterdam. therapie SPEYERTHERAPIE: korte, inten sieve, individuele psychothera pie met goede nazorg. Voor klachten zoals stress, angsten, spanningen, schuldgevoelens, 17-20 u. 010-4588009. baby artikelen Tel. 010-4821339/4565334. Zoekt u een leuk kadootje? kantoren! Wekelijks vele leuke aanbiedingen, tel. inlichtingen 010 - 4699911.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 15