m DE HAVENLOODS Wethouder vreest onrust en vemaupering in oude wijken Él LEVI'S 501 498- Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT 'Een enkeltje' PETERS WEYTENS RALLY schoenen Coolsingel 46a begint 17 juni Flink aan de wandel in de stad Alles over Parket BESTOL In de avonduren op weg naar succes. EDITIE P, DONDERDAG 17 JUNI 1993, 42e JAARGANG Nr. 24 Wegener huLs^ian-hulsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET 010-4.699.444 ADVERTENTIES UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Op de 's-Gra- velandsweg is dinsdagochtend een 14-jarige Vlaardingse jongen door een bus aangereden. De knaap liep over de trambaan. Toen bus 52 arriveerde, struikel de en viel de jongen. De autobus reed met een achterwiel over zijn enkel heen. De jongen is overge bracht naar het Holyziekenhuis. Muziek in het centrum SCHIEDAM- De band Les Nix treedt zaterdagmiddag 19 juni op in het centrum. Vanwege vaderdag hebben de winkeliers van de Broersvest de muziek groep uitgenodigd. Les Nix speelt gezellige covers met 'eeu wigheidswaarde', op deels geïm proviseerde instrumenten. De band won twee jaar geleden de eerste prijs tijdens het Busking- festival in Ierland en pakte een jaar later de muziekprijs op het Oranjeboomfestival a Kleurrijk spektakel op Spectrumfestival A SVDPW volop a de slag Duo betaalt met gestolen cheque SCHIEDAM De politie heeft maandagnacht een 32-jarige vrouw uit Bergen op Zoom en een 36-jarige man zonder vaste verblijfplaats aangehouden aan de Hargalaan. Het tweetal wilde in het Novotel betalen met een gestolen cheque. Daarnaast was men in het bezit van een gestolen bankpas en ver dovende middelen. Het duo is overgebracht naar het bureau. [IJJÏÏI Rekreotie Pascalweg 115 - Rotterdam-Lombardijen Telefoon: 010 -43 25 211 N Rond de 1400 wande laars trotseren deze week de weersom standigheden. Stevig stappen zij door Schiedam en omgeving. De avondvierdaagse draait dus weer op volle toeren. Vrijdaga vond worden alle 'stappers' feestelijk ingehaald. Volgens organisator G. van Dongen loopt het aantal deel nemers aan de traditionele wandeltocht gestaag terug. „Komt doordat het aantal kin deren is gedaald. Minder scho liertjes die meedoen, dat mer ken wij al jaren." De Schiedamse avondvier daagse ging dinsdagavond offi cieel van start, nadat op maan dag de inhaalavond was afge werkt. De afstanden zijn an dermaal vijf en tien kilometer. En nu maar hopen op dat be geerde 'vierdaagsekruis' of het vervolgcijfer. Oost krijgt 'grote beurt' SCHIEDAM- In Schiedam- oost draait momenteel het pro ject 'Buurt Centraal'. Hierbij werken gemeentelijke diensten, de bewonersorganisatie, het ONS en de werkgroep Wijkbe heer samen om een deel van de buurt een grote beurt te geven. Straten, speelterreinen en groen voorzieningen worden aange pakt. Volgens Arno Mol van de ge meente zijn de eerste resultaten bevredigend. „De bedoeling is dat het openbaar gebied weer fris en schoon wordt. Dat de bewoners hierover meedenken en meedoen. Het project is ge start in de omgeving Dalton straat/Stationstraat en loopt nu prima. Veel bewoners komen een praatje maken bij onze keet wagen. Vooral de hondepoep- zuiger slaat aan. 'We kunnen weer gewoon op straat lopen', is een veelgehoorde reactie. Men sen willen graag dat die honde- poep-zuiger ook na deze actie terugkomt." Het project duurt tot 25 juni, daarna gaat de werkgroep Wijk beheer alle reacties bekijken. Mol: „En we sluiten niet uit dat het project later wordt overgezet naar andere wijken in de stad." Schiedam opnieuw zes miljoen gulden gekort op stadsvernieuwing SCHIEDAM Schiedam zit in de hoek waar de finan ciële klappen vallen. Zo kreeg wethouder Reijnhout van Wo nen onlangs te horen dat het kabinet opnieuw gaat korten op de stadsvernieuwing. „Scheelt ons tot het jaar 2005 zo'n zes miljoen gulden", al dus Reijnhout. „Terwijl het budget in een eerder stadium al bijna was gehalveerd, van 9 tot 5 miljoen gulden per jaar." Staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting beroept zich bij de laatste korting op een nieuwe verdeelsleutel, waarbij hij uitgaat van actuele inko- menscijfers. „Maar dat is slechts één factor", zegt de wethouder gepikeerd. „Ik vrees dat dit korte-termijnbe- leid rampzalige gevolgen heeft voor oudere wijken, zoals ver paupering en sociale proble men." Vorige week maakte staatssecre taris Heerma in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat het kabinet bij de verdeling van stadsvernieuwingsgelden uitgaat van actuelere cijfers' van het Centraal Bureau voor de Statis tiek. Het gaat om de gemiddelde inkomens. Voorheen werden hiervoor cijfers uit 1984 ge bruikt, terwijl Heerma in de nieuwe verdeelsleutel cijfers uit '89 gaat hanteren. Dit brengt met zich mee dat een aantal ge meenten meer geld ontvangt, maar andere fors worden gekort. „Nee, dat is niet gunstig voor Schiedam", zegt wethouder Reijnhout, die officieel overigens nog niet is ingelicht over de nieu- Grote opknapbeurten zoals BBBBBBBBBII n Xieuwland lijken straks onmogelijk we beleidslijn. „Door een stij ging van het aantal hogere inko mens in de stad, met name de instroom in Woudhoek en Spa- land, moeten wij fors inleveren. Tot 2005 zo'n zes miljoen gul den. Mijn grootste bezwaar is dat het hier slechts één factor in de verdeelsleutel betreft. Andere criteria, als de sociale problema tiek en de 'verdichting' (de dich te bebouwing in de stad -red.), zijn niet aangepast. Daarnaast is Reijnhout veront waardigd, omdat het hier de tweede grote bezuiniging betreft van het Rijk. „Eerder werd ons budget al bijna gehalveerd, van 9 tot 5 miljoen per jaar. Terwijl we met andere 'stadsvernieuwings gemeenten' nog druk aan het overleggen waren over de invul ling daarvan, krijgen we nu dit over ons heen. Staatssecreatris Heerma heeft blijkbaar alleen oog voor het financiële plaatje. Maar wij hebben te maken met de praktijk. Dit soort kortingen heeft grote gevolgen voor het opknappen van oude wijken door het hele land. Gemeenten die nu opnieuw flink gekort wor den, krijgen te maken met ver paupering en grote sociale pro blemen. Dat is rampzalig, daar ben ik zeker van." „Het 'is voorspelbaar dat de stadsvernieuwing in de nabije toekomst volledig vast komt zit ten. Zodat er op termijn een soort Deltaplan voor de volks huisvesting moet komen om de zaak uit het slop te halen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de staatssecretaris dat niet ziet. Hij wil deze plannen nog voor 1 juli in de Tweede Kamer laten be handelen, zodat ze in de loop van '94 uitgevoerd kunnen wor den", aldus Reijnhout. Spiraal De wethouder denkt dat deze kortingen gevolgen zullen heb ben voor het hele stadsvernieu wingsgebied in Schiedam. „Dan spreken we dus over het comple te deel ten zuiden van de spoor lijn. Nieuwland, zuid, het cen trum, noem maar op... Er zullen nieuwe plannen, de zogeheten MPS, door de gemeente opgezet moeten worden. Heerma denkt dat de komende jaren vooral woningcorporaties en andere marktpartijen geld zullen steken in de stadsvernieuwing. Maar dat zal nooit gebeuren als de gemeenten zelf nauwelijks kun nen bijdragen. Dat is zo voor spelbaar." „Deze staatssecretaris is verant woordelijk voor een spiraal van negatieve ingrepen voor de ge meenten. Heerma maakt louter financiële afwegingen, terwijl de gemeenten voortdurend worden geconfronteerd met de sociale consequenties van dit slechte be leid." Voor de PvdA gaat de zomer beginnen! Zaterdag 26 juni, 14.30 - 18.00 uur, Schouwburgplein, Zo merfestival met Caribbean Brass International, Harry Jan Bus zingt Rotterdamse levensliederen, minister Kok, staatssecretaris Simons en een zomers terras. Hoezo hoge drempels? Kom naar het Schouwburgplein en stel uw vraag recht streeks aan Wim Kok of Hans Simons. Vul op deze bon of een briefje uw vraag, naam, adres en telefoonnummer in. Zorg dat u er snel bij bent, want de vragen worden in volg orde van binnenkomst door Kok en Simons beantwoord. Vraag aan: Kok Simons (doornalen wat niet van toepassing is) Vraag: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Sturen naar: Partij van de Arbeid, Willem Smalthof 95, 3031 NM Rotterdam. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk bericht! TONEEL Apollo Toneel heeft de Techniekprijs gewonnen op het Een akterfestival dat vorige week in Rot terdam werd gehouden. De Schie dammers kregen deze onderschei ding vanwege de beste vormgeving op het gebied van decor- en kos tuumontwerp (van Fedde Spoel) en het licht- en geluidsplan. Opgevoerd werd de eenakter 'Heb je mijn kleine jongen niet gezien?' Op 25 september in theater De Teerstoof. van Bruynzeel - en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP: ligt het vloerenboek voor u klaar. I U kunt het ook telefonisch bestellen: i 01B5Q-63888 Profiteer van de speciale aanbieding, j Il J.-TO11 ivttfcK DAN 3000m2 VERLICHTING OYALÜLOW UALLERY (boven Zeeman textielsuper) tel. 010-4123636 Spijkenisse Stadhuispassage 2 (v/h Ter Meulen). Tel. 01880-18348. HARD Op de oostelijke rijbaan van de 's-Gravelandseweg heeft de politie maandagochtend een snel heidscontrole gehouden. Tussen lO.OO en 12.00 uur werden bijna 400 wagens gecontroleerd. Hiervan wer den 22 bestuurders beboet. KOOPAVOND MAGAZIJN GESLOTEN I als het om wonen gaatcUZwide U}II KOMPLETE MM EETHOEK De HES Rotterdam biedt vierjarige HEAO- opleidingen in bedrijfseconomie, bedrijfs- informatica, marketing, economisch/juridisch, bank- en verzekeringswezen, haven/vervoer/ logistiek en internationaal management. Bovendien starten we met tweejarige (verkorte) bedrijfseconomie en haven/vervoer/logistiek. Bezoek onze HEAO-informatieavond op 23 juni vanaf 19.00 uur, Kralingse Zoom 91Rotterdam. Of bel010-4524388. De HES Rotterdam verschaft je betere kansen. HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES ROTTERDAM OLYMPUS AF-10 SUPER VOLAUTOMATISCHE COMPACTCAMERA De camera doet 't denkwerk voor u. Autofocus met geheugen. Zelfont spanner, volautomatische belichtingsregeling en filmbehandeling. Automatische flitser; invulflits. t Ingebouwde lensbeschermer. Van 299,- STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 24 juni en zolang voorradig. Tel. 010 - 4807010 Tel. 010 - 4772117 Tel. 010 - 4610106

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1