John Corvers avontuur werd tropenjaar met promotie SPORT Agenda vi!2% Bij SVDPW ging zaterdag de vlag op hoogste punt Na drie jaar afwezigheid weer huldiging kampioenen Met eigen entree is Gophers zichzelf DE HAVENLOODS LAMOS DE WATERWÜf* KlosH Outsider DHS -verguisd door publiek - door promotie lachende derde VZC en WIK nog zoekende DAT KOMT OOED UR ZO VIAK VOOR DE VAKANTIE! Korenbeurs trots op jeugd DONDERDAG 17 JUNI 1993 Sportredactie De Havenloods Postbus 220 3130 AE Vlaardingen Een plaatselijk dagblad verbaast er zich over, dat Stefan Aartsen de ge meentelijke sportprijs heeft misgelo pen Nu is die prijs al drie jaar niet meer uitgereikt en mogen we aannemen dat de krant vorige week nog niet wist wie de sportprijs vrij dagavond op de huldigingsavond van de kampioenen in ontvangst mag nemen Het dagblad haalt gewoon twee zaken door elkaar Europees kampioen Aartsen miste namelijk in januari de kwalificatie 'sportman van het jaar', die door de sportredactie van de locale omroep wordt toegekend Mart Romers was al interim-voorzitter van de korfbalvereniging Oranje Nassau en sinds vrijdag 11 juni is hij het ook officieel Hij volgt er de naar Dordrecht verhuisde Alex Harlaar op De tennisafdeling het Maas- sluise Evergreen houdt op zondag 27 juni het familie-toernooi Ook bij Evergreen begint op zaterdag 19 juni het clubkampioenschap senioren- singles Er wordt tot en met 26 juni gespeeld in drie klassen: de open klass, D2 en E Het gemengde team van de tennisvereniging VLTC miste door verlies tegen Be Quick 2 de titel Datzelfde overkwam het eerste team van het Maassluise Be Quick Het herenformatie van de tennisclub Holy moest na een éénja rig verblijf in de hoogste klasse dat terrein weer prijs geven Robert Brandon gaat volgend seizoen de herenbasketballers van Deca Eagles trainen Prestatie- en wedstrijdloop MAASSLUIS - De AV Water weg organiseert op zaterdag 19 juni een wegwedstrijd over 10 Engelse mijl(ca 16 km). Aan de loop mogen uitsluitend KNAU- atleten deelnemen. Voor trimmers is er een presta tieloop met een keuze uit vier afstanden: 16, 10, 3 en 1,2 km. De starttijden zijn: 14 uur(10 mijl, 16 en 10 km) en 14.10 uur. De inschrijving start om 12 uur in het clubgebouw van de atle tiekvereniging aan de Merellaan. Receptie HSC VLAARDINGEN - Het kampi oenschap en promotie van het zaterdag-elftal is voor het be stuur van HSC aanleiding om op woensdag 23 juni in het clubge bouw in park 't Nieuwelant eer receptie te houden. De bijeen komst begint om 20 uur. Erehaag voor Harry Boekholt VLAARDINGEN - De stadhui- strappen zagen er vorige week vrijdag nogal zwartwit gestreept uit. Dat werd veroorzaakt door de jonge fans van Zwaluwen- spits Harry Boekholt, die dit maal zelf in het 'eerste grijs' ver scheen om daar een één-tweetje met zijn Matjan Kahee af te ronden. De geblokte aanvaller maakte ditmaal geen fout en gaf zonder aarzelen het ja-woord. >r donderdag 17 t/m woensdag 23 juni CRICKET: zaterdag Schiedam Thurlede 12 uur Excelsior'20-MOP- (da); zondag VOC-Hermes DVS, Concordia-Asvion, Schiedam Thur lede 11 uur Excelsior'20-Sparta SOFTBAL: vrijdag Schiedam Harga 19.30 uur Schiedam- Hawks(h), Vlaardingen Zwaluwen- .laan 19.30 uur Holy-Ridderkerk(h); zaterdag Schiedam Harga 17 uur dubbel WF/Schiedam-Run'7l(da); zondag BattersHoly(da), dubbel Mulo-Gophers(da). HONKBAL: zondag Spijkenisse- Schiedam, Maassluis Schweitzer- dreef 14 uur Gophers-Orioles, Vlaardingen Zwaluwenlaan 14.30 uur Holy-Braves. TENNIS: t/m zondag Schiedam Kethelhaghe 2e lustrumtoernooi TSN B2, Cl, Dl/2, racketcentrum Vlaardingen Zwanensingel jeugd- toernooi, TV Maasland dubeltoer- nooi; vanaf maandag Vlaardingen racketcentrum Zwanensingel toer nooi Yellow Smash Cl/2, Dl/2. Rick Brouwer terug naar KV VLAARDINGEN - Rick Brou wer keert aan het einde van het seizoen terug naar KV Vlaardin gen. Hij ruilde de KV twee jaar geleden voor Spirit, waarmee hij vorig jaar succes na succes be haalde. Hoewel KV's vorige trainer Jelle Ram hem niet meer zag zitten heeft Eric van Vier- sen, die de Westlander aan de Willem de Zwijgerlaan opvolgde nooit onder stoelen of banken gestoken, dat hij Brouwer weer graag zou inlijven. KV Vlaardingen zal het het ko mend seizoen moeten stellen zonder Annemieke Willemse. Ze heeft dertien jaar in het eerste, gespeeld en gaat haar carriere in een lager team afbouwen, maar blijft bij eventuele calamiteiten incidenteel wel beschikbaar voor een invalbeurt. Bij Oranje Nassau houdt Moni que de Bruin het (als speler) voor gezien. Ze verwierf het di- H - Rick Brouwer ploma masseur en daarmee gaat aan ze de Claudius Civiluslaan 'medisch' aan de slag. Trainer Jeroen Cats heeft vrede met haar vertrek, maar ziet huizenhoog op tegen het voornemen van Jus tus Verbrugge en Patrick Zee- brechts om eveneens te stoppen. Men gaat zeker proberen dit tweetal van gedachte te doen veranderen. SCHIEDAM - Zaterdagmiddag ging de vlag in top. Vierentwin tig dagen na het kraaien van de rode haan krijgt de SVDPW- cantine weer vorm: het hoogste punt werd bereikt. Pannebier. Natuurlijk. Anderzijds waren er toch ook weer de herinneringen aan die rampzalige woensdag nacht toen de trots van voorzit ter Wim van Uden een prooi der (aangestoken?) vlammen werd. Nu straalt er in Harga een ande re warmte. Die van het collectief. „Je moet het met eigen ogen zien anders geloof je het niet, maar hier staan dagelijks zo'n dertig mensen de handen uit de mou wen te steken. Het is net een mierennest", schetst Van Uden. „Van horen zeggen weet ik dat ze bij een andere vereniging al blij zijn wanneer er drie man komen opdraven". Van Uden voelt zich gelijk een trainer met een brede selectie. „We kampen met een luxe-pro bleem. Iedereen wil wat doen, maar langzamerhand raakt het werk voor de doe-het-zelvers op. We komen nu aan het gespeciali seerde werk toe en daarvoor zijn minder makkelijk vaklui te vin den". De afdelingsclub deed op de nog smeulende puinhopen de belofte om het clubhuis nog voor de start van de competitie uit de as te laten herrijzen. Daar in lijkt men aardig te slagen. De toeloop van belangstellenden blijft Van Uden nog dagelijks verbazen. „Het is hartverwar mend. Ik zie ook steeds andere gezichten. Zelfs van mensen, die jaren geleden lid geweest zijn. Dat bewijst, dat het SVDPW- hart altijd blijft kloppen. Toen de zaak destijds nog smeulde heb ik met vochtige ogen op dat armzalige bankje gezeten en me afgevraagd wat er van deze club nog terecht moest komen. Nu, dik drie weken later, wellen de trainen soms weer op. Gewoon omdat ik steeds weer ontroerd wordt door de fijne reacties, door de belangstelling en de enorme inzet van de leden. Het is uniek". Een financiële balans heeft Wim van Uden nog niet opgemaakt. Direct na de brand kwam Feije- noorder John de Wolff al naar Harga om een envelop met in houd aan de bieden. Het was het Het clubgebouw van SVDPW krijgt weer vorm. Zaterdag werd het hoogste punt van de kantine bereikt en woensdag werd begonnen met storten van cement voor de vloeren van de kleedkamers opstapje voor een actie, waarbij de Rijnmonders gevraagd werd om SVDPW te helpen bij de wederopbouw van het clubge bouw. „Wat er precies is binnen gekomen weet ik niet, maar als ik het actie-comité mag geloven is het behoorllijk wat". De giften komen niet alleen via de giro binnen. De 'donaties' arriveren ook in natura. „Stenen? Dat schijnt al helemaal geen pro bleem te zijn. Wanneer we die nodig hebben staat er gewoon weer een wagenlading op de stoep". door GERARD S. yERVER SCHIEDAM - „Toegegeven, qua voetbal waren we zeker de minderen van SVV en SMC. DHS moest het van werklust en conditie hebben. Trouwens de andere Schie- damse clubs zijn door de pers omhoog geschreven. Die twee zouden wel even met elkaar om het kampioenschap in de clinch gaan. DHS telde niet mee. Maar datzelfde DHS pakte wel drie punten van SVV en twee van SMC". Terwijl zijn manschappen zich aan de bar vermaakten zat trainer John Corver tijdens de receptie, die op de promotie naar de derde klas volgde, glunderend van oor-tot-oor tussen de bobo's. „Mogen we een beetje trots zijn? Vergele ken met andere clubs waren onze middelen nogal beperkt. Wanneer je dan promoveert, heb je het toch niet slecht ge daan". Het gaat hem te ver om een lange neus te maken in de rich ting van de lieden, die DHS niet in staat achtten om iets in de melk te brokkelen. Toch heeft hij die neiging wel. „We zijn schromelijk onderschat", geeft hij iets van zijn onderhuidse on genoegen prijs. Vervolgens keert Corver terug in de rol, die hem ogenschijnlijk het best past. Hij wil zich niet druk maken over de visie van de buitenwereld. „Wanneer ik me dat zou aan trekken had ik beter de pijp aan Maarten kunnen geven. Bij de gemiddelde toeschouwer had DHS namelijk geen centje kre diet. Het was, zo vond men, een harde ploeg, waarvan de spelers het bestonden om elkaar zelfs tijdens de wedstrijd voor alles wat mooi en lelijk was uit te maken". „Natuurlijk was dat een slecht visitekaartje. Een toeschouwer begrijpt niets van dat onderlinge gekra keel en gescheld. Voor mezelf was het na verloop van tijd - want ook ik moest er aan wen nen - een ritueel. Het had ook een doel: die ploeg was namelijk niet te inspireren door lieve woordjes. Ze moesten soms ver baal een schop voor de billen krijgen.Dat begrepen die toe schouwers langs de lijn niet. Noem het een vorm van coa chen. Dan waren ze ineens weer helemaal bij les. En niemand van de elf ergerde zich eraan. Na de wedstrijd waren die gifkikkers weer helemaal een vrienden- ploeg". Corver heeft echter wat te stellen gehad met zijn manschappen. Hij was vorig jaar onder meer kandidaat bij het Maaslandse MW'27, maar koos zonder aar zelen voor de grote stad. Zonder zich overigens te verdiepen in de omvang van de vierdeklasser uit Kethel. „Oke, ik wist dat die ploeg vier jaar achtereen tegen degradatie had gevochten. Ik wist ook dat de personele moge lijk- of onmogelijkheden beperkt waren, maar hoorde pas later dat er niet meer dan vijf elftallen waren. Dat is niet veel, zelfs Ur- sus had er één meer". Hij koos voor het avontuur, geeft hij nu ruiterlijk toe. „Veel slechter dan mijn voorganger' kon het ik niet doen. Er kwam trouwens zomaar vanuit het niets een schuit voetballers langs. Niet de minsten trouwens. Zeven, acht man. Een lekkere opsteker". Maar direct al op de eerste training had John Corver door, dat hij niet slechts de tech niek en conditie tot inzet hoefde te maken. Ook gaf hij de spelers een lesje discipline. „Ze waren blijkbaar gewend om te komen wanneer ze dat wilden. Ik heb ze meteen verteld dat ik dat niet zou tolereren. Te laat is te laat en dan wordt er door zo'n knaap gewoon niet getraind. Ik heb ze weggestuurd. Jawel, zelfs de besten hebben die gang moe ten maken. En wie niet luisteren wilde heeft dat gevoeld. Dan werd er geschorst. Zonder v 'aanzien des persoons. Gewoon omdat ik besefte dat ik niet met me kon laten sollen. Je kent on getwijfeld het gezegde dat over de vinger en de hele hand gaat. Ik had me voorgenomen om zelfs niet een vinger te geven". Zijn 'kiezen voor het avontuur', zoals hij zijn aantreden bij DHS beschrijft, werd een tropenjaar met een 'happy end'. „Ik moest helemaal bij nul beginnen. Er stond een prima keeper, de ach terhoede kon in takt blijven, maar aanvallend viel er het een en ander te experimentern. Nee, niemand zou me de dienst voor-- schrijven. Dat heb ik van meet af aan laten doorschemeren. Het elftal, dat het veld in zou gaan, was mijn elftal. Ik heb er ooit bij Excelsior'20 een punt van ge maakt en ik zou het weer doen". De mare dat zijn persoonlijkheid tekort schoot om de spelers groep onder de duim te houden honoreert hij met een meewarig lachje. Het „laat ze maar klet sen", is van zijn gezicht af te scheppen. „Het was even wen nen aan elkaar", zegt hij diplo matiek. „Wanneer ze eenmaal op de training waren, dan waren ze honderd procent gemoti veerd. Dat wel, maar anderzijds moest ik er steeds voor zorgen dat de aandacht niet verslapte. Een relaxte training was er nooit. Kan je begrijpen, dat ik thuis soms eerder geestelijk dan fysiek vermoeid op de bank plof te". De smaak van het succes ver goedt dan veel. Het collectief werkte. Het door insiders tot outsider gebrandmerkte DHS zorgde er voor het eerst sinds vijftien jaar voor, dat er op sportpark Kethel weer eens wat te vieren viel. Zelf hielden de 'feestvarkens' zich overigens op de receptie opvallend afzijdig. „Opstaan en pootjes geven is niets voor die ploeg. Dat laten ze met alle plezier aan het bestuur over". Tijd om over de overlevingskan sen in de derde klas na te denken heeft John Corver nauwelijks ge had. Niettemin gaat hij ervan uit, dat zijn elftal (zonder de naar SMC vertrokken René van Gend) zich in de derde klas kan handhaven. „Wanneer het lukt om de inzet als belangrijkste hoeksteen te handhaven, dan ga ik ervan uit dat we de derde klas kunnen overleven". VLAARDINGEN- Het heeft zeker drie jaar geduurd, maar op vrijdag 18 juni gaan de sport raad en het gemeentebestuur de sportkampioenen weer huldigen. Het wordt allemaal leuker, gro ter en wellicht ook meer specta culair dan voorheen toen de pa rade der groten-in-de-plaatselij- kesport - volgens de recensenten - verdronk in zijn oubolligheid. Dat is althans de belofte van de commissie, die twee jaar heeft nagedacht over het 'nieuwe jas je'. Dat denkt men gevonden te hebben door het evenement een informeel tintje en een andere entourage te geven. VLAARDINGEN- De hand balvereniging WIK noch de zwemclub VZC zijn er in ge slaagd om opvolgers te vinden voor de scheidende coaches Jan Helsloot en Hans van 't Hul. WIK zoekt een trainer voor de herenselectie. Volgens bestuurs lid Peter van Velzen hebben er zich voldoende candidaten ge meld, maar ontbrak de man, die exact in het 'profiel' paste. Niet alle candidaten hebben echter inmiddels een brief ontvangen, waarin wordt gemeld, dat de keuze niet op hen gevallen is. „We wachten eerst nog de reac ties op een advertentie in het districts-blad af', aldus Van Vel zen. „Daarna doen we een keu- VZC had acht sollicitanten, waarvan er nu nog slechts één over is. „Van de mensen, die afhaakten waren er drie die struikelden over een tekort aan trainingsuren", aldus Leo Voogd. „We praten deze week met de nog overgebleven candi- daat en hopen daarmee tot een accoord te komen". Niet langer worden de kampioe nen gelauwerd in de (te kleine en ongezellige) restauratie in de kel der van het stadhuis. Voor de bijeenkomst mag nu gebruikt ge maakt worden van de statige hal en trouwzaal in het oude stad huis en de raadzaal, die daar voor speciaal ontruimd zal wor den. Omdat de genodigden zich over drie locaties kunnen ver spreiden zullen de officiële han delingen visueel te volgen zijn op video-schermen. Dankzij de video-presentatie kunnen nu eveneens de sportieve verrichtingen van de aanwezige topsporters in beeld gebracht worden. Zeker is de komst van Ted van der Parre(sterkste man van de wereld) en de Europese kampioenen Stefan Aartsen- (zwemmen), John Held(boksen) en Arco van der Veer(judo). Te vens komen de Nederlandse kampioenen Wendy Verhoeven- (bowlen), Joanne en Eerde van Leeuwen( kunstrijden op de schaats) en het team van Die Flardingha Ruiters naar het stadhuis. Vroeger ging de sportprijs van de stad Vlaardingen naar een jonge talentvolle sporter. Ooit was dat atleet Michel de Maat. Hij heeft die verwachting meer dan waar gemaakt, maakte faam als triatleet en loopt nu met de marathonlopers mee Saillant is de aanwezigheid van DVO'32. De ploeg dankt de in vitatie aan de titel die in 1992 werd behaald. De promotie die toen volgde is inmiddels alweer ongedaan gemaakt door een de gradatie. Afdelingskampioen HSC/zater- dag, dat aanvankelijk door de RVB-status niet op een uitnodi ging hoefde te rekenen, mag als nog voor het voetlicht verschij nen. De commissie ging door de knieëen nadat het elftal ook de 'Gouden Plak' (het algeheel kampioenschap van de afdeling Rotterdam) had behaald. Over de complete lijst van kampioe nen wordt trouwens nogal ge heimzinnig gedaan. Dat is ook het geval met het vermaak. De organisatoren willen er slechts over kwijt, dat twee spetterende optredens het programma zullen omlijsten. Zelfs het fenomeen 'Sportprijs van de stad Vlaardingen' werd op de helling gezet. Ging die prijs vroeger naar een talentvolle sporter of sportteam, nu wordt (in navolging van Omroep Vlaardingen, die sinds twee jaar de sportman, -vrouw of -ploeg van het jaar uitroept) een goede prestatie beloond. De populaire Vervat High Peak koepel- en bivaktenten. Nu weer te zien, en volop uit voorraad leverbaar. In de Vervat Voordeelkrant vindt u de komplete serie! (pagina 19) KOEPEL ENKELDAK 79,- KOEPEL DUB- BELDAK v a 139,-1BT SERIE NYLON v a 79,- BTH BIVAK NYLON v a. 109,- TC KATOEN SERIE v.a. 99,- OTCH KATOEN v.a. 169,- Stodionweg 31, 3077 AP Rotterdam, tel. 010 - 432 14 55. Vrijdag koopavond tot 21 MAASSLUIS- Nooit eerder was het zo duidelijk dat de honk- en softbalvereniging Gop hers op eigen benen staat als nu. Sinds de gemeente de zomer- sporters in sportpark Steendijk- polder een eigen entree heeft ge geven is het zichtbaar dat er aan de 'Gopherslane' geen winter stop is. Zelfs hartje winter ston den er enige auto's op de par keerplaats. „Dat markeert de ac tiviteiten, die er altijd wel bij ons plaatsvinden", schetst voorzitter Piet Bouts. „Vroeger viel dat niet zo op omdat we via de in gang van MSV'71 naar ons com plex moesten. Het is fijn om niet meer via de buurman binnen te hoeven komen". Dat nam echter niet weg, dat Gophers ongezien toch een bloeiende en groeiende vereni ging werd. Liefst negentien teams bevolken de softbal- en honkbalarena's aan de Albert Schweitzerlaan. „Senioren en jeugd houden elkaar aardig in evenwicht", weet Bouts. De club telt drie honkbal-, vier heren- en drie damessoftbalteams. De jeugdafdeling telt een peanut-, opgooi-, junioren en meisjes team. Verder zijn er twee pupil len- en drie aspirantennegental len. Dat zorgt voor een grote reeks activiteiten, die ditmaal dankzij het milde en vooral droge voor jaar al in een vroeg stadium kon den beginnen. Piet Bouts: „Dat valt natuurlijk op. Vanaf de dijk hebben wandelaars en passanten een prima uitzicht op het com plex. Dat op zich vormt al een gezond stukje promotie. Ander zijds waren er veel oefenwedstrij den gepland en die hebben we, in tegenstelling tot vorig jaar, nage noeg allemaal kunnen afwer ken". Het aanvullen van het kaderbe stand is één van de keerzijden die een vooral aan de basis groeien de vereniging als Gophers kent. „De bebouwde kom komt steeds dichter bij ons complex. We worden het achterland van een jonge wijk. Dat zal zeker voor een verdere groei zorgen. Boven dien organiseren we ieder jaar het toernooi voor de basisscho len. Dat blijkt erg populair bij de jeugd en levert ook vanuit die hoek aanwas op. Vandaar dat we naarstig naar kaderleden zoe ken en ons daarbij vooral rich ten op ouders en nog spelende leden. Want het mag niet gebeu ren dat die jeugd dadelijk af haakt omdat ze aan hun lot overgelaten worden". 24 Uur honkbal bij Gophers MAASSLUIS- De Honk- en Softbalvereniging Gophers or ganiseert op vrijdag 18 en zater dag 19 juni een 24-uurs toernooi. Het evenement begint om 19 uur met een softbalwedstrijd tussen een team bestaande uit leden van de sportraad en een Gophers- bestuursteam. Burgemeester Janny Sterkenburg gooit dan de eerste bal. Op zaterdag is er tussen 11 en 16 uur een spellencircuit voor de jeugd en rijden er om 12 uur vijftig oude Ameriaaknse auto's het parkeerterrein op. Zowel op vrijdagavond als zaterdag is er veel (live) muziek. Het etmaal wordt afgesloten met twee jubi leum-wedstrijden: om 17 uur speelt het damesteam uit 1983 tegen oud-leden en om 18 uur beginnen de 1983-heren tegen de oud-leden. SCHIEDAM - Tijdens een re ceptie heeft de leiding van de tafeltennisvereniging De Koren beurs het hoogste jongensteam gehuldigd. Het drietal werd on langs dankzij een 8-2 zege op Red Stars kampioen van Neder land. Het is voor eerst dat deze titel in Schiedam terecht komt. Ooit haalde een team met Nico van Slobbe de derde plaats en later werd een door Jan Lans bergen aangevoerd trio tweede. Met deze topprestatie van Leon den Ouden(17), Danny Maas(16) en HansJaap Abma(16) wordt de kroon op het werk van trainer Emma Lin- gen gezet. Het was haar laatste seizoen in Korenbeurs-dienst en ze had zich daarbij geen beter geschenk kunnen wensen. De van het Delftse DHC komende Luc Janssen gaat haar werk aan de Lange Haven overnemen. Korenbeurs pakte de titel in een sensationele kompetitie. Pas in de slotfase passeerden de Schie dammers koploper Avanti en gaven die riante positie niet prijs. Dankzij de nationale titel pro moveert het jeugdteam van Ko renbeurs nu naar de landelijke 4e divisie(senioren). De plaats in de A-competitie wordt ingenomen door het tweede jeugdteam, dat kampioen werd van de landelij ke B-competitie. De spelers hielden zich op de receptie, die op de promotie naar de derde klas volgde, verre van het feestgedruis. De mannen, die het deden, lieten het opstaan en handschudden over aan voorzitter Cees van Hagen rechts

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 5