Biucfitfiuys ■ésk leraar zonder toekomst? bon voor nieuwe bevoegdheid! Lias VERZAMELAARS SLAANHUNSLAG IN DEZE KRANT MILOT REIZEN SFEER EN GEZELLIGHEID OOK IN UW SLAAPKAMER! 1.798,- O'Horo PRIJSTREFFER VADERDAG TIP VADERDAG TIP *SS3&2 BRISTOL MERKBAAR VOORDELIGER DE HAVENLOODS - DONDERDAG 17 JUNI 1993 24-369 Stuurt u mij de gedetailleerde informatie over het nieuwe cursusjaar voor omscholingsmogelijkheden in het Voort gezet Onderwijs. Sturen naar: LIOS, Postbus 385, 3440 AJ Woerden. In opdracht van O W biedt het LIOS bevoegde docenten in het Voortgezet Onder wijs de kans om in 2 jaar een nieuwe bevoegd heid te verkrijgen. Het LIOS betaalt daarvoor de cursuskosten. De vakken waarin wordt opgeleid zijn Wis kunde, Natuurkunde, Scheikunde, Economie en Duits, 1* en 2' graads, en Techniek, 2' graads, in het kader van de nieuwe basisvorming. Cursusplaats: Rotterdam. Hogeschool Rotterdam Omstreken, Faculteit Educatieve Opleidingen. Deelname staat open als u ofwel, om welke reden dan ook, uw baan in het onderwijs dreigt te verliezen, ofwel in een wachtgeld regeling zit, en een goede kans maakt in uw nieuwe vak weer voor de klas te komen. Meer weten over uw nieuwe toekomst in het onderwijs? Bel (03480) 2 34 22. Of stuur vandaag nog de bon in voor meer informatie! Ook kunt u bellen met de HR&O, Faculteit Educatieve Opleidingen, telefoon (010)4 03 56 36. Hogeschool Rotterdam Omstreken Landelijk Intermediair Onderwijs Scholing Provincie Zuid-Holland KENNISGEVING ONTWERP-BESCHIKKING HINDERWET/WET INZAKE DE LUCHTVERONTREINIGING De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 van de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne, namens het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland bekend dat genoemd college voornemens is een aantal voorschriften verbonden aan de vergunning krachtens de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging van Elf Atochem aan het Tankhoofd 10 te Rotterdam, d.d 22 oktober 1975 ambtshalve te wijzigen op grond van de daartoe strekkende bevoegdheid ingevolge artikel 26 van de Hinderwet en artikel 33 van de Wet inzake de luchtverontreiniging. De wijziging heeft betrekking op voorschriften met betrekking tot de incinerator die deel uitmaakt van de mercaptaanfabriek. In deze incinerator worden gasvormige- en vloeibare afvalstromen die zwavel bevatten verbrand. U kunt het ontwerp-besluit van 18 juni 1993 tot en met 1 juli 1993 op werkdagen tijdens de werkuren inzien bij de Centrale Milieu-organisatie van de dienst Gemeentewerken Rotterdam, Galvanistraat 15, Europointcomplex kamer 0158 te Rotterdam, en in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. Tevens kunt u de stukken gedurende deze periode inzien in de gemeentebibliotheek van Rotterdam, afdeling Informatie, Hoogstraat 110, tijdens de openingsuren (van maandag tot en met vrijdag tot 21.00 uur). De stukken kunnen bovendien buiten werkuren worden ingezien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, na telefonische afspraak (010-4273402). Schriftelijke bezwaren kunt u tot en met 1 juli 1993 indienen bij gedepu teerde staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daarom in een aparte brief bij het van persoonlijke gegevens ontdane bezwaarschrift vraagt. Na bovengenoemde periode is tot en met het einde van de termijn waar binnen tegen de beslissing op het ontwerp-besluit beroep kan worden ingesteld, inzage van de stukken mogelijk bij de Centrale-Milieu-organisatie van de dienst Gemeentewerken Rotterdam en (na telefonische afspraak) in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond op werkdagen tijdens werkuren (010-4273402). Voor nadere inlichtingen kunt u zich Wenden tot mevr. M.N.H. Kieboom, telefoonnummer 010-4273292. Kopieën van de ter inzage gelegde stukken kunt u telefonisch opvragen (tegen betaling) bij het bureau Registratuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon 010-4273403. NB: L jt verzocht op het bezwaarschrift nr 283218/7 te vermelden. Provincie Zuid-Holland KENNISGEVING BESCHIKKINGEN 1Op 2 oktober 1992 is een gecombineerde aanvraag om vergunning krachtens de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreinging en de We geluidhinder ontvangen van Elf Atochem Rotterdam BV voor het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan het Tankhoofd 10 te Rotterdam ten behoeve van een zwavelwaterstoffabriek (projectnummer 283217). 2. Op 24 februari 1993 is een gecombineerde aanvraag om vergunning krachtens de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder ontvangen van DSM Chemicals Rotterdam BV voor het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Montrealweg 15 te Rotterdam met een opslag en verlaadplaats voor benzoëzuur en met opslag van mono-ethanol-amine (projectnummer 272114). de aanvragen en de overige relevante stukken vanaf 18 juni 1993 net 17 juli 1993 inzien: t kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam tijdens werkuren (en buiten werkuren, na telefonische afspraak: 010-4273402) en bij de Centrale Milieu organisatie van de dienst Gemeentewerken Rotterdam, Galvanistraat 15, Europointcomplex kamer 0158 te Rotterdam. Elf Atochem Rotterdam BV: in het kantoor van de deelgemeente Hoogvliet, in het wijkgebouw van de wijkraad Pernis, bij het Werkverband Milieu Vlaardingen (Bedrijf Gemeentewerken), Hoflaan 27 te Vlaardingen. DSM Chemicals Rotterdam BV: in de gemeentesecretarieën van de gemeenten Rozenburg en Bernisse en in het kantoor van de deelgemeente Hoogvliet. Tevens kunt u de stukken gedurende deze periode inzien in de gemeente bibliotheek van Rotterdam, afdeling Informatie, Hoogstraat 110, tijdens de openingsuren (van maandag tot en met vrijdag tot 21.00 uur). De stukken van Elf Atochem liggen gedurende deze periode ook ter inzage in de Openbare Bibliotheek van Vlaardingen, Waalstraat 100, tijdens de openingsuren en in ieder geval zaterdags van 09.30 - 12.30 uur. De stukken kunnen bovendien buiten kantoor DCMR Milieudienst Rijnmond, 4273402). U kunt gedurende bovengenoemde periode beroep tegen de besluiten instellen indien u tegen de desbetreffende aanvraag en/of het desbe treffende ontwerp-besluit bezwaren heeft ingediend of als u belang hebbende bent en kunt aantonen, dat u rederlijkerwijs niet tot het maken van bezwaar in staat bent geweest. Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend bij de afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van state, kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravehage. Indien tegen een besluit beroep wordt ingesteld, kunt u tevens een verzoe doen tot schorsing van dat besluit, dan wel tot het treffen van 5en voor lopige voorziening. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravehage. Voor nadere inlichtingen met betrekking tot de aanvraag van Elf Atochem Rotterdam BV kunt u zich wenden tot mevr. M.N.H. Kieboom, telefoonnummer 010-4273292. Voor nadere inlichtingen met betrekking tol de aanvraag van DSM Chemicals Rotterdam BV kunt u zich wenden tot df heer C.A. Fischer telefoonnummer 010-4273287. Kopieën van de ter inzage gelegde stukken kunt u telefonisch opvragen (tegen betaling) bij het bureau Registratuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon 010-4273403. Projectnummer: 283217/41 en 272114/19. Uw krant. Een onmisbaar medium. EEN GEZELLIG DAGJE UIT BUITENLAND/BINNENLAND l.s.m. C M Milot Reizen DÜSSELDORF29.50 juni woe. 23, 30; Juli za. 3, woe. 7,14, 21, 28 KEULEN 31.00 juni woe. 23, 30; Juli za. 3,^/oe. 7,14, 21, 28 ESSEN 29.50 juni do. 24; juli za. 3, do. 8,22 BRUSSEL 25.00 juni za. 26, dl. 29; juli za. 10, 24, dl. 6, 20 ANTWERPEN 23.00 juni za. 26, dl. 29; juli za. 10, 24, dl. 6, 20 parijs 49.50 vertrek Iedere vrijdagavond EURO DISNEY RESORT139.50 incl. entree juni vrij. 25, za. 19 Let op: u bent er de volgende ochtend!!! WALIBI 27.50 excl. entree juni za. 26, zo. 20; juli za. 10,24, zo. 4,18, ma. 19 HISTORISCHE DRIEHOEK HOORN77.50 incl. koffie/gebak, lunch, diner Juni dl. 22; juli woe. 7, 21 vraag naar onze dagtochten/ijst bil onze Boekingskantoren OPSTAPPEN: Rotterdam CS,^ Spijkenlsse, Vlaardingen, Boekingen bij onderstaande adressen: Wegener Huis-aan-Huisbladen B.V. Rotterdam: Prins Hendrikkade 12-16/ Schledamse vest 47 Dordtselaan 139 Vlaardingen: Hoogstraat 122 ^^^Beijerlandselaar^ao^^i^32036^^^ DAN MOET U BESLIST ONZE PRACHTIGE KOLLEKTIE iLAAP-MEUBELEN ZIEN! Sfeervol thuis met... I N T E R I E U R Deze gezellige slaapkamer is één voorbeeld van de mooie en sfeervolle kollektie slaapkamers van Burchthuys Interieur. Uitgevoerd in schitterend massief blank eiken. In veel maten leverbaar. Ook onze mooie kollekties bankstellen, wand- en stijlkasten zijn een bezoek van u aan onze showroom zeker waard. Wij heten u van harte welkom. Ledikant met nachtkastjes 140 x 200 cm. Schiedam: 's-Gravenlandseweg 600 (Rijksweg A20, afslag Schiedam.) Telefoon: 010-4738393. Donderdag koopavond. Maandagmiddag vanaf 13.00 uur geopend. Leder voetbe Canvas molière V Sportschoen 1V M» wit en zwart. Bristolprijs 25 Sportschoen wit/lila combinatie Maten 24 - 35 Normaal 24.95. Bristolprijs 17 wit, rood en fuchsia. Maten 22 - 35 Normaal 14.95. Bristolprijs 10,- Ballerina in zwart, donkerblauw, wit Maten 36 - 42 Normaal 34.95. Bristolprijs 27 Puma Lady Attain Leder sportschoen wit/fuchsia combinatie Adidas "Rolland Garros Witte sportschoen Maten 36 - 47 Adviesprijs 89 Maten 36 - 42 pasvorm Adviesprijs 99.95 Bristolprijs 90 Zwart imit. silk sandalet Maten 36 - 41 Normaal 34.95 Bristolprijs 25. Vlecht loafer zwart, off-white Maten 40 - 46 Normaal 49.95. Bristolprijs 45.- Naturel leder 'Bio' muil Maten 40 - 45 Normaal 59.95 Bristolprijs 45. Linnen molière zwart, ecru en rood Maten 36 - 41 Normaal 44.95 Bristolprijs 35 Normaal 29.95 Per stuk Strandstoelt|e handige meeneemzak In wit met blauwe of rode streep. Normaal 21.95 Bristolprijs 15.- N?rn) A7.50 Bristolpné (slormaa Bristolp^é Normaai Bristolpr»!* Uni body met knoopjes, 95% katoen/5% spandex, in zwart, rood, mix-ecru, wit, koraal, mix-grey en mix-blue. Maten S-M-L-XL. NO COMPROMISE Streep T-shirt 100% katoen in div. kleurcombinaties. Maten S-M-L-XL. Katoenen T-shirt 100% katoen met borduursels in zwart, wit, rood en koraal. Maten S-M-L-XL. T-shirt 100% katoen met div. prints in zwart, mix-grey en wit. Maten M-L-XL. ROTTERDAM-Centrum: Binnenwegplein 20 (boven Zeeman Textielsuper) tel. 010 - 4123636 Vrijdag koopavond JIDER-TERRAS van W.C. 7 - - r tel. 010 - 4160608 (al I 219 tel. 010 - 4353730 Vrijdag koopavond opavond Zuidplein tel. 010 - 4804162 (géén verkoop van broeken) Vrijdag koopavond in 54 tel. 010 - 4160608 SPIJKENISSE: StadhUspassage 2 (v/h Ter Meulen) tel. ROTTERDAM-Zuid: ZUIDER-TERRAS van W.C. Zuidplein tel. 010 4804162 (géén verkoop v HOOGVLIET: Binnenban 54 tel. 010 - 4160608 (alléén verkoop schoenen) Vrijdag koopavond VLAARDINGEN: Hoogstraat 219 tel. 010 - 4353730 Vrijdag koopavond 1-18348. Donderdag koopavond. Sphax gedessineerde mummy slaapzak. Buitenstof: nylon. Binnenstof: kotoen. Vulling: 300 gi/mJ hollow fibre. Afm.: 230x80/55 cm.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 7