Uj 9 Bewoners Groenoord-Zuid inspraak in nieuwbouwplannen OPRUIMING KMX) ZEEMAN J2Ê Vlees^tap so DE HAVENLOODS Ouderenweek IN DEZE KRANT PAARDE BIEFSTUK 2T Q95 HAM- B LAPJES £95 Om Triathlon geslaagd Wandeling heemtuin Wij willen niet in een soort Betonoord wonen Oudhollandse sfeer Dansers in vooropleiding treden op aamsaa I ALVE KINDER JACKS- |495 w 750| U ZOU WEI GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 29 JUNI 1993. 17e JAARGANG, Nr. 26 Wegener huLs-aarvhuLsbLaden Schiedams Nieuwsblad GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. 010-4.699.444 UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM De ingang van de huisvesting van ouderenwerk St. Jan de Doper is in verband met sloopwerkzaamheden niet meer aan de Parkweg. Het ge bouw is nu te bereiken via het grote groene hek achter de pas torie aan de Mgr. Nolenslaan 99. Degenen die met de bus of tram reizen, moeten nu uitstap pen bij de halte Piersonstraat. Ook zijn er veranderingen voor wat betreft de activiteiten van het ouderenwerk. Op dinsdag middag is er tot 7 september geen bridgen. Het handwerken begint weer op woensdagoch tend l september. De soos op maandagmiddag, bingo op de eerste woensdagmiddag van de maand en gymnastieklessen op donderdag gaan gewoon wel door tijdens de zomerperiode. Ook kan een dagelijks terecht voor het afgeven van kleding. De kleding gaat naar mensen in Roemenië, Polen en Suriname. Rijnmondband naar Schiedamse bus verongelukt in buurt van Luik SCHIEDAM Bij een ongeluk met een bus van GZ Touring uit Den Haag/Schiedam zijn vrij dag twee inzittenden om het le ven gekomen en achttien mensen gewond geraakt. De bus. met passagiers onderweg van Eind hoven naar het Italiaanse Rimi ni, moest op de weg Maastricht- Luik ter hoogte van Wandre uit wijken voor een tollende perso nenauto die vlak daarvóór ge raakt was door een tankwagen. De Schiedamse touringcarchauf feur raakte de macht over het stuur kwijt, de bus belandde in de greppel naast de weg en kan telde. De dodelijke slachtoffers kwamen uit Rotterdam en Haar lem. HAAS BIEFSTUK SLAIfINKEN £9s SATÉ 2" Kilo magere Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse:! Breestoep 3 Al direct na de binnen komst van de laatste deelneemster van de tiende Vlaardingse Rook-triathlon kon organisator Ruud Muuren constateren dat zijn evenement was geslaagd. Organisatorisch zat alles prima in elkaar en de deelnemers hadden hel ook goed naar hun zin. En dal lie ten ze blijken in hele snelle tijden. Binnen de twee uur had den de eerste tien deelnemers al een kilometer gezwommen, veertig kilometer gefietst en tien kilometer hardgelopen. De grote plaatselijke favoriet Car lo van den Bergh won de tri athlon met overmacht. De tiende aflevering kende ook een grote verrassing. Tennis ster Joke Ritman won de race bij de vrouwen. En op wal voor manier. Pas enkele weken geleden besloot de Vlaardingse aan dit evenement deel te ne men. Meer over de triathlon elders in deze krant. SCHIEDAM - Vlinders in de buik; het is een allesoverheersen de gemoedstoestand die het hele jaar door kan toeslaan, maar vlinders en hommels in de heem- tuin, dat is een verschijnsel dal alleen in de zomerperiode voor komt. Zondag. 4 juli organiseert de Hoofdafdeling Groenvoor ziening en Natuur van de Dienst Gemeentewerken een excursie in de heemtuin die gericht is op de aanwezige vlinders en insecten. Doordat in de tuin alleen ge bruik is gemaakt van inheemse beplantingen en men daarbij er naar streeft de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan, bevinden zich in dit gebied een groot aantal verschillende insecten. Natuurliefhebbers kunnen zich voor de wandeling (anderhalf uur) om 14.00 uur verzamelen bij de ingang van de heemtuin in het Prinses Beatrixpark. Deze is gelegen in het verlengde van het Duivenpad in Kethel-Oosl en bereikbaar met bus 53, halte Koekoekslaan. SCHIEDAM Bewoners van Groenoord-Zuid willen niet in Betonoord wonen. Een paar maanden terug kregen bewoners in deze wijk te ho ren dat tientallen bestaande woningen plaats moeten ma ken voor hoge torenflats. De groenvoorziening in de wijk wordt verwijderd ten gunste van parkeerplaatsen. De be woners eisen nu een herover weging van de plannen van de Woningbouwvereniging Schiedam. De bewoners zijn boos omdat hun huizen die dertig jaar oud zijn en drie jaar geleden voor 60.000 gulden per woning zijn opgeknapt, vervangen worden door nieuwbouw. Dat redenen voor nieuwbouw te bedenken zijn, begrijpen zij, maar de be woners verwachten dan wel goe de voorlichting van de woning bouwvereniging. Volgens Liesbeth Blom, woord voerster van de gedupeerde be woners is de gegeven voorlich ting slecht. „De voorlichting is slecht georganiseerd en onjuist. Inspraak De woningen zouden onveilig zijn en niet voldoen aan de eisen van deze tijd. Wanneer eerlijk gezegd zou worden dat het met financiën te maken heeft, begrij pen wij dat." Bovendien hebben de bewoners nog geen enkele inspraak gehad: „De voorlichtingsbijeenkomsten zijn op tijdstippen gepland waar op een groot deel van de bewo ners niet aanwezig kon zijn. Af gelopen vrijdag bijvoorbeeld konden de bouwplannen 's och tends tussen 10.00 en 12.00 uur werden bekeken." De data voor deze voorlichtingsbijeenkomsten worden zorgvuldig gepland. Voorzitter Fenny de Graaf van Woningbouwvereniging Schie dam ontkent dat er opzet in het spel is. Wel twijfelt zij eraan of alle bewoners een brief met toe lichting hebben gekregen. „Het is niet doenlijk zowel de bewo ners die moeten verhuizen als alle omwonenden te informeren. Maar we nemen de opmerkingen van de bewoners wel serieus." Om druk te kunnen uitoefenen op de vereniging zijn nog eens 225 bewoners lid geworden van de woningbouwvereniging. „Een vereniging moet het van zijn le den hebben en de enige moge lijkheid om druk uit te oefenen is een vinger in de pap. Wij willen de woningbouwvereniging op die manier op de vingers tik ken", aldus Blom. Overigens is het volgens Fenny de Graaf niet zo dat leden meer inspraak krij gen dan betrokkenen die geen lid zijn: „Iedereen heeft evenveel in spraak." De bewoners hebben echter niet het idee dat ze serieus worden genomen. Zo was gevraagd of een bestuurslid van de woning bouwvereniging afgelopen vrij dag die 225 nieuwe lidmaat schappen in ontvangst kon ne men. Dit verzoek werd niet ge honoreerd. Er was die ochtend niemand van het bestuur. Het hoofd van de technische dienst, Pieter van der Hulle nam de lid maatschappen aan en probeerde met de bewoners in discussie te treden. „Wij wilden niet in dis cussie treden want daar schieten we niets mee op", zegt Liesbeth Blom over de tegenvallende ont vangst. Fenny de Graaf legt desge vraagd uit dat de bestuursleden vrijwilligers zijn die veelal elders een baan hebben en zich niet zo makkelijk vrij kunnen maken. „Zelf was ik vrijdag ook niet aanwezig; ik kreeg de brief pas de dag ervoor binnen. Maar we zullen goed luisteren naar bewo ners. Kijk, nieuwbouw voor het rijtje winkels aan de Laan van Bol'es en woningen erboven, als mede voor 24 bejaardenwonin gen daarachter staat vast. Hoe die nieuwbouw eruit gaat zien. is nog niet bekend. Die plannen worden pas begin volgend jaar definitief, na overleg met ge meente, winkeliers en bewo ners." Als reden voor sloop van de bestaande blokken noemt Fenny de Graaf het achterstallig onder houd van de winkels en de vrees voor achteruitgang van de wijk. De Graaf:„Als we niks doen, zitten we de komende jaren met problemen rond de verhuur baarheid van de woningen. Er zijn vele vergelijkbare wijken in Nederland waar het opeens te laat bleek om de boel weer op te knappen. De opzet is dat deze wijk over tien jaar nog leefbaar is en daarom grijpen we nu in." A tie leerlingen ran Je openbare basisschool het Windas openden de schoolmanifestatie, die in het teken stond van oud-Hollandse spelen, n de Zevensprong. SCHIEDAM Met de uitvoe ring van de dans de Zevensprong opende de openbare basisschool het Windas afgelopen zaterdag de jaarlijkse schoolmanifestatie die in het teken stond van Oud hollandse spelen. Leerlingen en teamleden waren speciaal hier voor gestoken in Oudhollandse kledij. Met veel inzet werd door de leer lingen van de school in Spaland meegedaan aan steltlopen, hand- boogschieten, hoetïjzergooien. klootschieten, balkoning, bikke len, ringwerpen kegelen, emmer bal en Hollandse werpspel. Maar we was nog meer te bele ven op het sfeervol ingerichte grasveld naast de school met kraampjes met etenswaren, een rommelmarkt, een grabbelton en demonstraties kantklossen en spinnen. Ook het Rad van Avontuur ontbrak natuurlijk niet op dit feest. SCHIEDAM De dansers van de vooropleiding Tosca Balm hebben het deze week extra zwaar. Zij trainen namelijk niet alleen tijdens hun dagelijkse les sen, maar repeteren voor de Try Out aanstaande zondag in thea ter 't Kapelletje in Rotterdam. De vooropleiding geeft daar twee voorstellingen. De in totaal 26 meisjes (van de vooropleiding van de balletschool in Schiedam en Dordrecht) dansen een klas siek stuk met de naam Mozarti- na, een modern ballet genaamd Poisonous, een gypsy-dans, een jazz/hip-hop ballet en Jazz a go go een jazzballet. De choreogra fen zijn Timia Papp, Petra Vor- stenbos en Irma de Klerk. Behalve de voorleiding zullen tij dens de Try Out ook andere dansers optreden. Zo zal Fifien- ne Lu Vu Ma, een ex-leerkinge die nu op de school voor moder ne theaterdans in Amsterdam zit, samen met Victor van der Vliet het duet Se on Hullua ten tonele brengen. De danseres zal bovendien solo Who Cares dan sen. Acht dansers van Tosca Balm laten Midnight in Glory zien, een stuk dat door twee dan sers van Djazzex voor de groep geschreven is. Tamara Heeren die na de zomervakantie haar opleiding aan de dansacademie voorzet maakte samen met Me- lany Doumenis de choreografie Unique. De voorstellingen zijn reeds uit verkocht. Tosca Balm die de ar tistieke leiding over het geheel heeft, hoopt de voorstelling ech ter in het komende seizoen nog een keer in Schiedam te geven. De RET, veilig onderweg KINDER POLO'S SWEAT SHIRTS BADKLEDING [HEREN T-SHIRTS WIT HEREN ONDERGOED. OOK ELASTHAN SPORTSUPS. OOK BIJ U IN DE BUURT: Rotterdam (9x) KOUD OP DE CAMPING? kort of lang. DAMES JACKS. DAMES ROKKEN. DAMES PULLOVERS. PRI 12 KINDER TUINBROEKEN. JMS r> a ,lpr- i KINDER JOGGINGPAK. 14^5 TCftl Ruim 430 textielSupers in 4 landen,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1