Schiedamse kunstenaars in ZEEMAN MAGAZIJNVERKOOP Oók het huis houden. hl ii®5 Vlees^tai) eporte* 10.89 0.50 050 495 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT SCHNITSELS Spreekuren gewijzigd Oplettende passanten HAMLAPJES K,L0 ROLLADE FRIKAND0 Hu 11^ Wethouders onthullen speciale poster in mupi KI \S' racisme Slotfeest in teken racisme Tweede vestiging dagverblijf Nijntje ÜSSTMAS EDITIE 9, DINSDAG 6 JULI 1993, Schiedams Nieuwsblad Wegener huLS-aaohuLSbl_ac)en HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Het Nieuws PAGINA'S MET 010-4.699.444 ADVERTENTIES UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Wapenhandelaar gearresteerd SCHIEDAM In een woning in Rotterdam heeft de politie 59 vuistvuurwapens gevonden die verstopt waren in koffers. Voor de huiszoeking was al een 29- jarige Schiedammer aangehou den, die volgens de politie de eigenaar was van de wapens. Uit een verklaring van de ver dachte bleek, dat hij inmiddels al zes vuurwapens verkocht heeft. De politie vermoedt dat hij de wapens bij een particulier in de Verenigde Staten kocht. Via de haven van Antwerpen zou hij ze in een auto naar Rotterdam heb ben vervoerd. De man is in be waring gesteld. SCHIEDAM Vanwege de va kantieperiode heeft het Instituut Sociaal Raadslieden het aantal spreekuren beperkt. In juli en augustus zijn de spreekuren als volgt: donderdag van 9.00-12.00 uur en van 17.00-19.00 uur; dins dag en vrijdag alfeen van 9.00- 12.00 uur. Het instituut is geves tigd aan de Nieuwe Haven 147, telefoon 4269957. A Steeds meer iepen worden ziek A Bouw zwemparadijs ligt op schema A Homo-problematiek bespreekbaar SCHIEDAM Bij een inbraak in de poffertjeskraam op het Emmaplein zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee man nen aangehouden. Het gaat om een 35-jarige Schiedammer en een 25-jarige Rotterdammer. Oplettende voorbijgangers za gen de mannen bezig en waar schuwden de politie, die ze ter plekke kon arresteren. Hun werktuigen zijn in beslag geno men. Mager van flll schouder schouder 095 Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse:! Breestoep 3 Even in buitenland Maandag was het al weer voorbij, het zomerse weer en het gevoel je even in het buitenland te wanen. Nederland maakte zijn naam van koud kikker landje na een paar dagen tropi sche temperaturen weer eens waar. Maar het was leuk ge weest. Zonnen in de tuin, bui ten napraten in de schemering, met de auto naar het strand of op de fiets naar de surfplas. Want even buiten de stad ligt een attractie van formaat: de Krabbeplas langs rijksweg A20. En niet alleen surfers heb ben de weg er naar toe gevon den. Ook veel ouders met kin deren vertoeven hier langs de waterkant. De emmertjes en schepjes staan echter weer in de schuur en zijn ingewisseld voor kaplaarzen en paraplu's. Maar de vooruitzichten zijn optimistisch. Vanaf donderdag stijgen de temperaturen weer en dan begint de grote vakantie pas echt.. SCHIEDAM - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zon dag aan de Parkweg een 22-jari- ge Schiedammer aangehouden na een winkelinbraak. De man kwam met een faxapparaat on der de arm een winkel uitgelo pen. Politie-agenten hadden glasgerinkel gehoord en slaag den erin hem te achterhalen'en aan te houden. Ook kon zondagavond een auto kraker worden aangehouden. Bij de politie kwamen kort daar vóór enkele telefoontjes van bur gers binnen die een man hadden gezien die op het Stationsplein twee auto's had opengebroken en vervolgens was weggelopen in de richting van de Kamerlingh Onneslaan. Toen de politie ter plaatse kwam konden getuigen de juiste richting aanwijzen. Uit eindelijk werd de man aange houden aan de Stephenson- straat. De man, een achttienjari ge Schiedammer, verklaarde dat hij al vier auto's had opengebro ken. SCHIEDAM De brandweer heeft donderdagmiddag op de Parkweg een brandende auto ge blust. Doordat de accu van de auto te groot was en zo in con tact kwam met de isolatie van de motorkap, ontstond kortslui ting, waarna de auto in brand vloog. SCHIEDAM Met het ont hullen van een poster op de Appelmarkt is vandaag een actie van kunstenaars tegen racisme van start gegaan. In aanwezigheid van de wethou ders Bart de Leede (minder hedenbeleid) en Chris Zijde veld (cultuur) maakte kunste nares Marjo van Soest het ontwerp van de poster open baar. De poster, een ontwerp van Theo Gootjes, zal tot en met 13 juli in 52 mupi's in de stad te zien zijn. Tevens overhandigde Van Soest vijfhonderd gulden aan het Rot terdamse Anti Racisme Infor matie Centrum (Aric), een or ganisatie die middelen en materi alen aanbiedt aan instellingen die zich inzetten tegen vreemde lingenhaat. Het geldbedrag werd door leden van de Stichting Kunstwerkt, een samenwer kingsverband van Schiedamse kunstenaars, ingezameld tijdens het Spectrumfestival door onge veer negenhonderd blauwe lin tjes aan de bezoekers te verko pen. Van Soest is bestuurslid van de stichting, die het materiaal 'Kunst tegen voor de verkoop ter beschikking stelde. „Wij staan los van politieke of religieuze stromingen", zegt Ria Koster, de voorzitter van Kunst- werkt. „Maar we geloven dat juist de verbondenheid van cul turen in de kunst wordt ge toond." Kunst is dus per defini tie anti-racistisch, stelt ze. De recente racistische aanslagen in Duitsland en de opkomst van extreem-rechts in heel Europa waren de aanleiding voor de ac tie van Kunstwerkt. Estafette Het jaarlijkse multiculturele Spectrumfestival maakt deel uit van de Kunstestafette. Dit is een project waarbij twaalf gemeen ten in Zuid-Holland na elkaar in het teken van de beeldende kunst staan. Met het geld dat op het festival is opgehaald willen de kunstenaars het estafettestok je doorgeven aan organisaties die racismebestrijding als doel hebben. Koster: „Structureel gaan we zelf niets meer doen tegen vreemdelingenhaat. Daar zijn wij niet voor. We zullen ons in ieder geval nooit verbinden aan racistische organisaties." „Het idee om blauwe lintjes te dragen is geboren in theater Thalia in Hamburg. Maar wat precies de reden was en waarom "het juist blauwe lintjes waren, weet ik niet", zegt Koster. Het kan in ieder geval wel effect heb ben: „Als iemand je vraagt waar om je zo'n lintje draagt, kun je een discussie uitlokken." Die discussie is op het terrein van het festival ook vele malen gevoerd, beaamt Koster. „Op zo'n multicultureel festival zijn de bezoekers doorgaans al tegen racisme. „Waarom zou ik dan nog met een lintje moeten lo pen?" vroegen ze. Tijdens zo'n gesprek kun je de mensen bewust maken wat ze tegen vreemdelin genhaat kunnen doen. Het blijft wel een beetje preken voor eigen parochie, ja. Maar ik denk dat het wel helpt." Zelf draagt Koster geen blauw lintje. „Ik werk bij een groot bedrijf, waar niet iedereen hoeft te Weten dat ik ook nog zeer actief ben binnen een stichting van kunstenaars." De posters die door de stad ver spreid hangen, tonen in zwart wit een man die met de ogen gesloten zijn linkerarm hoog op heft. In zijn hoofd kronkelt een slang die er via zijn mond uit komt. Op het affiche staat de tekst 'Kunst tegen racisme'. De posters zijn met een subsidie van de gemeente Schiedam gezeef drukt. Een beperkt aantal is nog te koop bij de Stichting Kunst werkt. Feest op de Julianaschool. SCHIEDAM Na weken van werken over kunst in de klassen werd vorige week het slotfeest gehouden op de Kon. Juliana school. De omstandigheden wa ren ideaal: fraai weer en veel activiteiten. Het feest stond in het teken van kunstenaars tegen racisme. De opening van het feest werd verzorgd door 'buurvrouw' Mi randa van Oirschot, van de ge lijknamige dansschool in Kethel. Met twee groepen leerlingen opende zij - al dansend - het slotfeest. Daarna konden ouders, leerlingen en andere be zoekers zich uitleven in het bloemschikken, schminken, klei en, cake-versieren. Groep acht presenteerde een wervelende mu sical die recht deed aan het the ma van het slotfeest. SCHIEDAM Met muziek van de Jeugdband Rijnmond en het oplaten van kleurige ballon nen werd de ingebruikneming van de tweede vestiging van kin derdagverblijf Nijntje een feit. Het nieuwe onderkomen dat plaats biedt aan kinderen in de leeftijd van nul tot en met vier jaar werd zaterdag geopend door wethouder De Leede. De eerste vestiging van Stichting Kinderdagverblijf Nijntje, ge vestigd aan de Peter van An- rooylaan biedt sinds 1990 op vangmogelijkheden voor 36 kindplaatsen. Het bleek noodza kelijk naar uitbreiding te zoeken. Het gebouw aan de Eduard van Beinimlaan was voorheen als kleuterschool en later als onder komen voor de plantsoenen dienst in gebruik. In maart is gestart met de ver bouwing voor de kinderopvang. Dit resulteerde onder meer in moderne speelruimten, slaapka mers, badkamers, en keukens. Hoewel het aantal opvangplaat sen aanzienlijk is uitgebreid, be tekent het niet dat de bestaande wachtlijst versneld zal kunnen worden weggewerkt. Van de 72 kindplaatsen van Nijntje worden er 20 door de gemeente gesubsidieerd. Ouders die van kinder(bedrijfs)opvang bij Nijntje gebruik willen maken, moeten dit realiseren via hun werkgever. Met behulp van ouders en kinderen verrichtte wethouder De Leede de openingshandeling van Nijntje VANAF A.S. DONDERDAG 8 JULI BIJ P SPOm ZIE DE RADIO RIJNMOND REPORTER bij deze krant! THEEDOEK. Geweven ruitjes als het bekendste merk. VOOr SLOPEN. Bedrukt. Met kleine foutjes. KEUKENDOEKEN. Rulle badstof. Grote maat (wat zoete kleurtjes) Van j3i95 DEKBEDOVERTREK MET INSTOPSTROOK±SL< 6 Dessins. VEREN KUSSENS. 50 x 60 cm. I BABY/KINDER ZOMERJURKJES DAMES/HEREN DENIM BROEKEN 1W5 DENIM KINDER/DAMES JACKS I KINDER Z0MERBR0EKÉN BABY/PEUTER PYJAMA'S. WATTEN STAAFJES. 100 Stuks in handige koker. PEDAALEMMER ZAKKEN. Zo goedkoop vindt u BOTERHAM- ZAKKEN. Royale maat voor IUU stuks OOK BUU IN Dl BUURT: Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Krimpen a/d lil I Ruim 430 textielSupers in 4 landenJ U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1