Vakantie is géén pretje! \é-. ïtLxra #9 Vakantieman Frits Bom: VAKANTIE Lekker douchen DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN ...MAAK IK HESM VAktH OOSMJK //v t (,eS06KTI...7K^ HOOK 3 DINSDAG 6 JULI 1993 De vraag van de dag: 'Ben je al op va kantie geweest? O nee? En, waar gaan jullie dit jaar naar toe?'. Va kantie... het schijnt te moeten. Maar niet iedereen vindt het leuk om weg te gaan. Een reis ondernemen leidt in veel gevallen tot lich te tot ernstige stress, grote of kleine ruzie, hoofdpijn, zenuwen en soms zelfs tot bepaalde vormen van gekte. Heb je gekozen of je op de bonnefooi wil of geheel verzorgd, alleen of met een groep, per auto of per vliegtuig, dan moet je lijstjes ma ken, verzekeringen afsluiten, prikken halen, geld wisselen, credit card regelen, medicijnen halen, inpakken, en eindelijk.... wegwezen! Maar dan: uren in bloedhete files, hangen op vliegvelden en stations, kleinere en grotere vakantierampen. Wat doen we onszelf aan? Je moet er tegen kunnen, een flinke dosis hu mor bij de hand hebben èn gezellige vakantie partners. Op deze pagina doen reizigers en thuisblijvers verslag van hun bevindingen, mèt tips voor een onbezorgde vakantie! 'Vakantieleed kan soms leiden tot enorme vreugde' Wie zou er beter op de hoogte kunnen zijn van Nederlands vakantiepret en vakantiever- driet dan de nationale vakan tieman Frits Bom? De Haven loods/Het Zuiden vroeg het de populaire televisiepresenta- Niet de slecht georganiseerde reizen, tegenvallende hotels en vies eten veroorzaken de meeste vakantiestress, weet hij uit jaren lange ervaring. Het zijn eerder privéomstandigheden. ..De grootste ellende ontstaat als partners het niet met elkaar kun nen vinden", aldus Bom. „Een leuke vakantie kan volkomen in het water vallen door ruzie in het vakantiegezelschap." .Het omgekeerde is echter net zo goed waar. „Als je het leuk hebt met elkaar, kan gedeeld leed lei den tot enorme vreugde." Het is dus zaak om goed na te denken over het gezelschap met wie je je vakantie wilt beleven. Bij twijfel niet inhalen, lijkt het motto. „Het dagelijks leven wordt als het ware onder een vergrootglas gelegd", aldus de Vakantieman. Ook andere perikelen kunnen natuurlijk leiden tot een tegen- Frits Bom: Vakantiepret zit in jezelf. vallende vakantie. Bom: „Het komt nog steeds voor dat geor ganiseerde reizen niet uitpakken zoals mensen het zich hadden voorgesteld, maar dat ligt vaak aan de te hoge verwachtingen die mensen van hun vakantiebe stemming hebben." De laatste jaren zijn de reisgid sen aanzienlijk verbeterd, meldt Bom, dus wie goed leest, hoeft niet meer voor verrassingen ko men te staan. „Als er staat 'een sober hotel', dan kun je er zeker van zijn dat het ook een sober hotel is." Wat nog steeds wel voor veel vakantie-ellende zorgt, is het verschijnsel overboekingen. „In 1992 was het aantal overboekin gen toegenomen met dertig pro cent. Vooral voor Turkije ziet het er somber uit. Daar blijken veel kamers dubbel geboekt te zijn." Maar ook dan geldt: ge deelde smart is halve smart. „Vakantiepret zit in jezelf', ver zekert Frits Bom. „Als je met elkaar om tegenslagen kan la chen, is er niets aan de hand." Honderden keren is het al ge beurd. Je wéét dus dat het zich opnieuw zal voordoen. En toch komt het. soms op de eerste maar zeker op de tweede kam- peervakantiedag. altijd weer on verwacht. Even lekker douchen. Pas bij betreden van het klam me douchehokje realiseer je je weer dat je een lastig kwartier tje tegemoet gaat. In minder gunstige gevallen is de vloer een vette modderpoel met haardotten. Omtrent de mééjt ongunstige situaties hoort hier een gepast zwijgen. Maar ook als het schoon oogt kan ik het gevoel niet van me afzetten dat hele bacteriënkolonies zich er hebben genesteld. De douche cel thuis is ook lang niet altijd spie en span, maar daar is hel vuil tenminste van mezelf. Dan het aantal kledinghaken. Soms zijn er wel twéé. hoera, maar vaker slechts één en dan nog van kabouterformaat. Daar moet je de hele mikmak aan ophangen, als laatste de hand doek die dan ook prompt tussen, maar vooral in de bacteriënko lonies valt. Shit! Tweede po ging. Blijft'ie hangenEn waar laat ik in vredesnaam m 'n bril En waar had ik dat verrekte douchemuntje ook al weer gela ten? Oh ja, in m 'n broekzak, dat is onder de handdoek... Zeldzaam zijn de gevallen dat een flinke waterstraal plus een aangename temperatuur kunnen worden geregeld. Waarschijnlij ker is of een armetierig straaltje waardoor je je in allerlei boch ten moet wringen om zelfs maar nat te worden, of het spuit alle kanten op. In het laatste geval zijn negen van de tien keer je zorgvuldig op een veilige plek neergezette schoenen en sokken óók nat. Vervolgens zijn er twee moge lijkheden: de waterstraal stopt terwijl je nog ingezeept staat of hij gaat nog minutenlang door. Het tweede geval is minder erg dan het eerste. Na de minstens eenmaal weggeglibberde zeep te hebben opgevist en schoonge spoeld - een zeepbakje is er na tuurlijk niet - en zelf van zeep te zijn ontdaan komt het ergste: het aankleden. Zeker, ik ben een zeurkous, maar die moeten er ook zijn nietwaar.' Ik hecht er aan m 'n schone, droge voeten en henen in eveneens droge broekspijpen, sokken en schoenen te steken. Dit nu is nagenoeg onmogelijk. Op een been tussen de bacte riënkolonies balanceerhinkelend probeer je het andere been in een broekspijp te wringen. Dat lukt nog net. maar bij de spie gelbeeldige herhaling van de procedure gaat het mis. Broek spijp één zakt ondanks vastsjor ren rond het been af tot op de natte vloer. Tijdens deze worste ling is het risico niet denkbeel dig dat je uitglijdt. Dat is pas echt een ramp. zelfs als je er zonder blauwe plekken vanaf komt. Het laatste onderdeel van het drama bestaat uit het vastkno pen van de kletsnatte schoenve ters -getsie- waarna je einde lijk het hokje opgelucht verlaat. Daar ben je voor minstens een dag van af Twee minuten later ontdek je dat je de zeep hebt laten liggen. Het douchehokje is dan meestal al bezet door ie mand die met jóuw bacteriën staat te worstelen. Kortom, ik overweeg serieus de komende vakantie te volstaan met kattewasjes. Aan m'n zolen met beschaving en hygiëne. Lang leve m 'n persoonlijke bac teriënkolonies. Kees Quaadgras Niet iedereen hoeft zo no dig met vakantie naar ver re oorden. Veel lezers van De Havenloods en Het Zuiden zoeken het dicht bij huis als ze zich willen ont spannen, sommigen zelfs direct 'om de hoek'. Wij zochten de lezers op in een volkstuincentrum in het noorden van Rotterdam en vroegen naar hun mening. 'Joy mag niet overal mee' Mevrouw A. Mouthaan uit Capelle aan den IJssel is net terug van vakantie. Ze maakt een wandeling met haar hond Joy in de buurt van haar volkstuin. Die tuin betekent veel voor haar, maar ze zou haar regelmatige uitjes toch niet willen missen. „Vorigjaar ben ik niet geweest, maar ik heb het erg gemist", bekent ze. „Dit jaar ben ik in Nederland gebleven, maar ik ga ook vaak verder weg, naar Duitsland of Luxemburg met de caravan." Voor mevrouw Mouthaan betekent vakantie: wandelen in de vrije natuur. „Nee, ik heb eigenlijk nog nooit een tegenvallende vakantie gehad. Het enige jammere vind ik dat je de hond meestal niet mag meenemen." 'Je bent al moe voor je weggaat' Mevrouw D. Stute uit Overschie staat op de trapleer het plafond van haar tuinhuisje te schilderen. Haar man is achter het huisje in de weer met planken voor een kleine verbouwing. Het moet vóór de vakantie opgeknapt zijn, want ze brengt de zes weken vakantie samen met man en kinderen door in de volkstuin. „Wij gaan nooit met vakantie. Al tien jaar ben ik niet weggeweest", vertelt mevrouw Stute. „Met kinderen vind ik dat niets, dat gesjouw. Je loopt maar met koffers te zeulen, je bent al moet voordat je weggaat." De kinderen amuseren zich kostelijk op het terrein van de volkstuinvereniging. „In de recreatiezaal is er een tv, en bij mooi weer zijn ze de hele dag buiten." 'Leuk, elk jaar dezelfde camping' Evelien Verboom uit Hoek van Holland is 11 jaar en gaat al sinds jaar en dag naar dezelfde camping, ergens in Zuid- Frankrijk. Dat vindt ze helemaal niet saai, want het is daar erg leuk. „Ik ken de mensen daar, en ik weet van te voren dat het er gezellig is." Ze ziet zelfs niet op tegen de lange reis naar het verre zuiden. „Nee hoor, achter in de auto verveel ik me nooit, en we hebben ook nooit ruzie." Eén ding is anders dan de voorgaanden jaren: „Opa en oma gaan dit jaar voor het eerst mee. Die zijn nooit verder K. Edenhurg: 'Geef mij maar mij tuin." 'Alles al gezien, ik hoef niet weg' De heer K. Edenburg heeft genoeg aan zijn volkstuin. „Ik ban al 12 jaar niet met vakantie geweest en ik hoef ook niet meer weg", zegt hij. Hij staat tevreden in zijn kas tussen de tomaten en de andere groenten. In zijn volkstuin heeft hij het nog het meest naar zijn zin. Verre oorden kunnen hem niet weglokken van de Chinese kool. „Het trekt me niet meer zo. Op een gegeven moment heb je alles al gezien en ben je verzadigd." Hij ging meestal met het vliegtuig op weg, naar Spanje, de Canarische Eilanden of Joegoslavië. Maar met vakantie gaan is er nu niet meer bij. „Ik heb d'r genoeg van. Geef mij maar m'n tuin. Ik woon hier vlakbij, ik heb alles bij de hand." Wat maakt vakantie géén pretje? Een kleine steekproef leverde een top 10 op. Het kan allemaal veel erger, dat weten we ook wel, maar gemiddeld zijn dit de 'rampen' die reizigers kannen overkomen. De meest extreme ellende is weggelaten. Dat de uitkomst van het onderzoekje representatiefis, pretenderen we niet. Herkenbaar is het in elk geval wel! dokters onverstaanbaar...) 3. Beroving (wat zijn travellers cheques toch handig...) 4. Overboeking (het reisbureau had toch gezegd....) 5. Rotweer (vier weken regen in een gebied waar het altijd kurkdroog is, hebben Wij weer..,) 6. Autopech/ongelukje (geen behoorlijke garage te vinden èn reis- en kredietbrief gestolen...) 7. Ziekte aan het thuisfront (halsoverkop terug....) 8. Te weinig geld (wat een gedoe om het tekort aan te vullen,,.) 9. Bagage op verkeerd vliegveld terecht gekomen (boe dat nou toch kon..,) KI. Heimwee (was ik maar nóóit gegaan...) 10. (Gedeelde plaats) alle foto's mislukt (o, moest dat kapje van de fats af?.....) Meevallers kmmen natuurlijk ook: V akantieliefde(s), leuke vriendschappen, weinig muggen, teruggevon den travellers cheque, schoonmoeder verdwaald in onherbergzaam landschap, een rek zonder ruzie, fifes of wachttijd, hij thuiskomst staat het huis er nog, de planten leven, er is niet ingebroken, er ligt veel leuke post (maar geen ontslagbrief!), de kat is niet weggelopen, èn aBe foto's zijn gelukt. Zomer. Je bent aan vakantie toe, je werkt hard, je neemt nog een beetje meer hooi op je vork, en je hebt ook privé nog een probleempje of twee, dus: „Je zou er eens helemaal uit moeten." Zo'n goedbedoeld advies kan wel eens helemaal verkeerd kan uitpakken. Lek ker weg van de dagelijkse zor gen betekent ook extra stress: de vertrouwde omgeving ver- dwijnt, de reis en de nieuwe omstandigheden brengen spanning met zich mee. Voor iemand die al op het randje balanceert, kan dat nèt even teveel zijn. Die stress kan zelfs zó erg worden dat de va kantieganger volkomen de kluts kwijt raakt. En dan is vakantie géén pretje. John Sinnaeve is een van de twee psychiaters die regelmatig voor de ANWB naar vakantiebestem mingen reist om psychisch ge strande reizigers te begeleiden en terug te halen naar Nederland. „Als je met vakantie gaat, raak je uit je gewone doen. Je moet van alles regelen, de veilige din gen achterlaten. Je krijgt daar wel iets voor terug: nieuwe in drukken, nieuwe uitdagingen, ontspanning. Maar daarvoor moet je wel in goede conditie zijn", weet hij. Als het misloopt op de vakantie bestemming komt het meestal niet zover dat Sinnaeve, zijn col lega of een van de zes verpleeg kundigen van de ANWB er aan te pas moet komen. Pas in de meest extreme gevallen springen zij in. „Meestal gaat het wel goed, hebben mensen een tijde lijk gevoel van onbehagen, maar gaat dat wel over." Vakantiestress is voor iedereen wel tot op zekere hoogte herken baar. Het duurt altijd wel een poosje voordat je gewend bent aan het wat tragere ritme van de vrije tijd. Juist na een heel span nende periode kan je gemakke lijk het spoor bijster raken als de druk eenmaal van de ketel is. Bekend verschijnsel: in het week end slaat de hoofdpijn toe, op vakantie krijg je last van slape loosheid. „Zelf ben ik ook altijd de eerste dag chagrijnig", geeft Sinnaeve toe. Ontvoeren Als het écht ernstig wordt, als mensen psychotisch worden, fo bisch of ernstig depressief raken, ANWB-psychiater John Sinnaeve„Ga uitgerust op komt de arts van de ANWB in actie. „Soms betreft het mensen die al eerder psychische hulp no dig hadden, maar ook vaak mensen die nog nooit eerder zul ke problemen ondervonden. In eerste instantie nemen we altijd telefonisch contact op met de patiënt. Via zo'n gesprek krijg een indruk van de ernst van de zaak. Dan beoordelen we of het nodig is om de patiënt op te halen." Het maakt veel uit waar de pro blemen ontstaan, aldus Sinnae ve. „In de meeste Westeuropese landen is de psychiatrische zorg zo goed, dat de patiënt ter plaat se bij kan komen en dan pas terug hoeft te reizen. Maar in een land als Egypte is afwijkend gedrag al snel aanleiding om ie mand achter de tralies te zetten. Dan moet je snel ingrijpen en soms bijna iemand ontvoeren om hem mee terug te krijgen." Om problemen te voorkomen is het belangrijk om de vakantie te kiezen die bij je past, en vooral niet te hoge verwachtingen te hebben, vindt Sinnaeve. Van doe-vakanties komen maar wei nig mensen met psychische pro blemen terug, meldt hij. „Juist de leegte: zon, strand, rondhan gen. roept vaker spanningen op." Vergrootglas De vreemde omgeving werkt als een vergrootglas en accentueert eenzaamheid, ruzie, depressie, angst of achterdocht. „Zo'n reis lost echt geen problemen op. Er is juist minder om je aan op te trekken, en dan ga je al snel je grenzen voorbij. Dan flaen de gewone controlemechanismen." Maak de situatie veilig voor je zelf, raadt Sinnaeve aan. Sinnaeve: „Het lijkt in tegen spraak met zichzelf, maar ga uit gerust op reis. Bereid je goed voor, verzeker jezelf goed, neem niet teveel op je en verwacht niet teveel."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 5