yj DE HAVENLOODS Medeweifters van woninginstanties steeds vaker bedreigd door klanten 298 Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT BHtSTOL Tas weggegrist Beroving met grof geweld ÉjflfcSgg: te* Baggerweer EHBO- cursus Wie rijk wil worden moet onderaan beginnen Rudget Polis DUBBEL VOORDEEL WOONNIEUWS BQUM Al\l gtfjwulfiopfWL NU ZOMEROPRUIMING BOUIVIAN Varen met Jeugdland MIN©LTA| EDITIE P, DONDERDAQ 22 JULI 1993, 42e JAARGANG Nr. 29 Wegener huLs-aan-huLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S HET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 30 SCHIEDAM Aan de Over- schiesestraat vond dinsdagmid dag even na 17.00 uur een tasjes roof plaats. Een 70-jarige Schiedamse vrouw werd van haar boodschappentas met inhoud beroofd. Terwijl zij liep te wandelen, kwam er plot seling een jongen vlak naast haar fietsen die de tas weggriste en er als een haas vandoor ging. Jeugd kan 'roefelen' Excelsior'20 afwezig I STEEKPARTIJ In de Drie- vriendenstraat werd zaterdag een ernstig gewonde man aange troffen. Hij is met steekwonden in rug en hootd en een ingeklap te long opgenomen in Dijkzigt. Een bloedspoor liep naar een woning, waar een mes en kleding met bloed werden gevonden. SCHIEDAM De politie zoekt getuigen van een beroving die maandagmiddag rond 13.45 uur plaatsvond. Een 58-jarige Schiedamse reed op fiets via de Dr. Schaepman- singel naar de Van Haarenlaan (in de richting van de Vlaardin- gerdijk). Plotseling werd zij inge haald door een man op een fiets. Hij reed de vrouw opzettelijk aan, waarna beiden op de grond vielen. De man probeerde de tas van de vrouw te pakken, maar zij bood weerstand. Daarop begon de overvaller haar te schoppen, waardoor hij de tas veroverde en weer op z'n fiets stapte. De vrouw greep ech ter de bagagedrager van de twee- wieler en werd enige meters mee gesleurd. De man gooide de fiets toen in de bosjes en ging er van door via het parkje naar de Dr. Schaepmansingel. Hij kon niet worden achterhaald. De vrouw moest met schaafwonden en blauwe plekken over haar hele lichaam worden behandeld in het Schieland-ziekenhuis. Het signalement van de dader luidt: Zuideuropees type, 30 a 35 jaar, fors postuur, dikke zwarte snor, gedekt donker glad haar. De man was gekleed in een drie kwart leren bruin jack en hij reed op een bruine herenfiets van het merk Gazelle met diverse LA Gear-stickers erop geplakt. Het achterspatbord was met gele touwtjes aan de bagagedrager vastgemaakt. Reacties bij de po litie op tel. 4494436 (recherche). fL^}d "V -w* -gÊÊL. 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK r isselende be wolking, lage drukgebieden, aantrekkende wind, buien en een temperatuur van 16 graden Celsius'. Peter Timofeeff en Erwin Krol zorgen dezer dagen voor weinig opbeurende be richten. „Natuurlijk merken wij dat ook", zegt een mede werkster van 't Vierkantje aan het Broersvest. „Het terras is regelmatig leeg, ook al laten we de stoelen buiten staan. Maar gelukkig is er weinig zon nodig om toch wat gasten naar het terras te lokken. Dat het ons geld kost, moge duidelijk zijn." De nieuwbouw van zwembad Groenoord in deze verwaaide zomer blijkt in ieder geval een gouden greep. De klaagzang zou bij werkelijk tropische temperaturen natuurlijk luid opklinken. En veel kinderen vermaken zich toch wel. Is het niet op Jeugdland, dan wel in een grote plas... Niet iedereen zal overigens ongelukkig zijn met het tegenvallende weer. Want concludeerde Vrij Neder land al niet 'Voor een zomer jurk is de paus toch te streng in de leer'. Bebop in Podium SCHIEDAM - In café Podium treedt zaterdag 24 juli de Blas ters op. Blazen dus...vanaf 22.30 uur. Zondag om 21.30 uur is het Eddy Nielsen Quartet present. Bebop gespeeld door een aantal ras-musici van de Rotterdamse muziekschool. Nummers van Art Blakey, Bennie Golson en Miles Davis. Gedrevenheid is hierbij het sleutelwoord. SCHIEDAM- In de Blauwe Brug in Schiedam-noord start begin oktober weer een begin nerscursus EHBO. Deelnemers worden opgeleid voor het offi cieel erkende diploma, met on der andere verbandleer. Er wordt op een moderne manier les gegeven. Kosten - inclusief boek, lesmateriaal en examen - bedragen 150 gulden plus 15 gul den inschrijfgeld. Informatie op tel. 471 10 80 of 470 62 44. INLOOP Het wekelijkse inloop concert in de Grote Kerk wordt op zaterdag 24 juli verzorgd door Mar- ga van de Geer (blokfluit) en Han van der Jagt (orgel). Het optreden begint om 15.00 uur en de toegang is vrij. In Schiedam richt agressie zich vooral op Bureau Huisvesting SCHIEDAM „Het is na ïef te denken dat er niet met geweld wordt gedreigd", zegt mevrouw L. Johnson, chef Bureau Huisvesting. Zij be vestigt hiermee de bevindin gen van de Nationale Wo ningraad die onderzoek deed onder zevenhonderd woning corporaties in Nederland en concludeerde dat het perso neel bij tijd en wijle tegemoet wordt getreden met stenen en messen. „Nou zo erg is het in Schiedam ook weer niet. Maar eigenlijk hebben wij al tijd te maken gehad met drei gementen en in tijden van op lopende werkloosheid en da lende inkomens merk je een toename", aldus Johnson. Woordvoerders van het Ge meentelijk Woningbeheer en Woningbouwvereniging Schiedam ontkennen daaren tegen dat er toename van agressie onder cliënten merk baar is. In het onderzoek van de Natio nale Woningraad komt naar vo ren dat het personeel van meer dan de helft van de ruim zeven- kzame honden africhten ic /son van me- De makkelijkste manier om rijk te worden is KoersPlan van Spaarbeleg (100% dochter van Aegon). Want KoersPlan is be lastingvrij sparen met het rendement van beleggen. Ongemerkt spaart u enkele tienduizenden guldens bijeen. U profiteert al van deze spaarvorm vanaf 50.- per maand. Als adviseurs bij u in de omgeving kunnen wij u hier alles over vertellen. Dus stuur de bon in voor meer informatie. Met KoersPlan is 11,3% rendement op uw spaargeld mogelijk. |~Ja, stuur mij, vrijblijvend, meer informatie over het "1 j hoge rendement van KoersPlan. j Naam en voorl.: m/v j Adres I I Postcode I I Woonplaats jJTelefoon Stuur deze bon zonder postzegel naar onderstaand adres. Antwoordnummer 75, 3140 VB MAASSLUIS Tel.: 01899-19099 honderd aangesloten woning bouwverenigingen kampt met toenemende agressie. Zo werd onlangs in Den Haag een woon- consulente mishandeld. Want als er geen passende woning voorhanden is, blijkt het perso neel al snel de brenger van het 'slechte nieuws' en is niet iedere klant voor rede vatbaar. En dan blijft het volgens de Woningraad niet altijd bij dreigen. Maar ko men messen, stenen, strijkijzers, auto's en benzine voor de dag. Toch gaat het in 88 procent van de gevallen om scheldpartijen. Hierbij wordt door potentiële huurders op het kantoor ge scholden en met geweld gedreigd tegen de medewerker of zijn fa milie. Ook zijn er gevallen be kend dat personeel thuis wordt gebeld en soms tot hun huis wordt achtervolgd. Belangrijkste bron voor het ongenoegen zijn de lange wachttijden voor een huis. Agressie komt echter ook voor in gesprekken over huur achterstanden, in geval van tech nische klachten en burenover- last. Toch valt het volgens directeur De Graaf van Woningbouwver eniging Schiedam allemaal wel mee. „Natuurlijk gebeurt er wel eens wat. Maar van een stijging is geen sprake. Waarschijnlijk speelt daarbij een rol dat de werklijke woningverdeling in Schiedam zich afspeelt via Bu reau Huisvesting. Daar krijgen klanten al dan niet een woning toegewezen. Daar lopen mensen vast... Bij ons vindt eigenlijk al leen de afwikkeling plaats." Dat beeld wordt bevestigd bij het Ge meentelijk Woningbeheer. Conflict Mevrouw L. Johnson, chef Bu reau Huisvesting van de gemeen te Schiedam, stelt dat het naïef is te denken dat er niet met geweld wordt gedreigd. „Eigenlijk heb ben wij altijd te maken gehad met dreigementen en in tijden van oplopende werkloosheid en dalende inkomens merk je een toename. Nee, het gaat niet om tientallen gevallen per jaar. Maar het gebeurt toch regelma tig dat ons personeel moeilijkhe den heeft met cliënten." De overgrote meerderheid van de instanties op het terrein van de woningvoorziening heeft in middels voorzieningen getroffen om de agressie in te perken. De meeste corporaties ed. hebben hun medewerkers getraind in het omgaan met dreigende conflict situaties. Daarnaast heeft ruim eenderde van de instanties al bouwkundige maatregelen geno men en bestaan er vaak afspra ken met de politie. Ook zijn er situaties waarin een medewerker niet meer alleen naar buiten toe mag treden naar een woningzoe kende. 5 Boons luchtbed in div. kleuren. Materiaal: canvas/rubber Afmeting: ca. 193x76 Aanbieding geldig t/m zaterdag svanVc. Zuidplein 2 (v/h Ter Meuten) VLAARDINGEN Hoogstraat 219 ff ROTTERDAM WEES ER ECHT SNEL BIJ MODERNE EETHOEK BESTAANDE UIT 4 STOELEN MET MODERNE BEKLEDING EN KOLOMTAFEL 100 X 100 CM NU KOMPLEET VAN 495,- VOOR als het om wonen gaat«leZnidfirSter BRANDERS De Stichting Bran dersfeesten krijgt van het college van B W een eenmalige subsidie van 13.000,-. Het gaat om een compen satie voor de kosten van de admini stratie van de stichting. Clown Joppie's Pretmobil SCHIEDAM De jeugd van zes tot en met veertien jaar heeft zaterdag de gelegenheid om een tocht door Schiedamse wateren te maken. De kinderen moeten wel kunnen zwemmen. Er wordt op verschillende tijden gevaren. Informatie bij Jeugdland, telefoon 473.21.11, toestel 273. Verder kan de jeugd kiezen uit onderstaande activiteiten. Vrijdag 23-7: 10.00 uur Noord/Spaland Boekweitakker: Creativiteit, gratis; 10.15 uur West, Vlaardingerdijk: Sport en spel, gratis; 14.00 uur Nieuwland, Wijkcentrum Nieuwland/Dr. Wibautplein: Clown Joppie, f.1.00; 14.00 uur West, Frans Halsplein: Creativiteit, gratis; 14.15 uur Oost, Marconistraat: Sport en spel, gratis. Zaterdag 24-7: Div. tijden Zuid, Voorhaven (vertrek) varen: gratis. Deelname jeugd van 6 tot 14 jaar (moeten kunnen zwemmen). Indien er plaatsen over zijn, kan er nog worden ingeschreven. 14.30 uur Centrum, Hemaplein: Straattheater, Christiaan Re mark, gratis. Maandag 26-7: 10.00 uur Zuid, Wilhelminaplein: Creativiteit, gratis; 11.00 uur Nieuwland, Schoolplein: Straattheater, gratis, Augustinusschool: Bert en Bertus, gratis; 14.00 uur Nieuwland, Schoolplein/Augus tinusschool: Creativiteit, gratis; 14.15 uur Noord/Spaland Boek weitakker: Spelcircuit, gratis; 14.30 uur Centrum, Hemaplein: Straattheater/Bert en Bertus, gratis. Dinsdag 27-7: 10.00 uur Noord, Hof van Spaland, Creativiteit, gratis; 10.15 uur Oost, Marconistraat: Sport en spel, gratis; 10.30 uur Zuid, Wilhel minaplein: Bloemschikken, gratis; 10.30 uur West, Vriendschaps plein: Straattheater/Clown Kepper, gratis; 13.30 uur Centrum, inschrijven Hal Stadskantoor: Fietspuzzeltocht f 1.00; 14.00 uur Vertrek vanaf Stadskantoor; 14.30 uur Nieuwland, Schoolplein- Augustinusschool: Bloemschikken, gratis. RIVA ZOOM 70c MET UNIEKE OOGSTARf Door de unieke oogstart-automatiek en de automatische standby-zoom kunt u meteen fotograferen zodra u de camera voor het oog neemt. Bovendien gaat alles automatisch: belichting, scherpstelling, filmtransport en flitsen (met pré-flits tegen het "rode-ogen-effect"). Ingebouwde zoom lens van 35-70 mm. Inklusief luxe etui, lithiumbatterij en film. Van 499,- Aanbieding geldt STUNTPRIJS Jli a.s. en zolang voorradig. ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Wlnkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1