Niet alleen smoeltje telt bij verkiezing Miss Zuid-Holland WATERWEG Amateur-filmer legt opbouw De Palmboom op video's vast 'Sirenen' lokken bezoekersnaar festival Oranjepark Drijvend mikado in Waterweg HAVENLOODS Zeventienjarige scholiere naar finale „Bezoekende buitenlanders zijn laaiend enthousiast" Landmijn Onderzoek borstkanker DINSDAG 17 AUGUSTUS 1993 Controle politie VLAARDINGEN—De politie heeft deze week twee auto's in beslag genomen die niet APK- gekeurd waren en één wagen waarvan de bestuurder niet in bezit van een rijbewijs was. Een 23-jarige Rotterdammer veroorzaakte donderdag een aanrijding op de Maassluisedijk. Hij verleende geen voorrang. Bij onderzoek bleek de man niet in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. De politie heeft proces verbaal opgemaakt en de auto in beslag genomen. Op de Rijksweg 20 werd vrijdag een politiecontrole gehouden. Een Citroën bleek niet verzekerd en tevens bleek de datum voor de APK-keuring te zijn over schreden. De bestuurder deed afstand van zijn voertuig dat naar het bureau werd overge bracht. Datzelfde overkwam ook een bestuurder van een Mit subishi. die eveneens onverze kerd bleek. VLAARDINGEN—Onder de pen dat hun 'Hof van Sirenen' het Hof in. ke liefde'. Paradijselijk! Van een zesmansband met lekker Inzamelingsactie voor ambulance VLAARDINGEN —Ruiten van winkels en instellingen in Vlaardingen attenderen de pas sant er al op. Het affiche 'Vlaar dingen geeft Moravska een am bulance' probeert vanaf deze week gelden te werven voor deze zusterstad in Tsjechië. Eigenlijk vervoert een tweedehands zie kenauto van de GGD sinds juni gemiddeld zes keer per dag zie ken en gewonden in Moravska Trebova, maar de kosten van de auto moeten nog worden opge bracht. Een actiegroep, bestaande uit onder andere burgemeester Stam en raadsleden, zet nu alle zeilen bij om de benodigde fi nanciën bijeen te krijgen. De in zameling vindt plaats dank zij steun van bijvoorbeeld Vlaar- dingse ondernemers, het Holy- ziekenhuis, de bibliotheek en in stellingen voor het ouderenwerk. Waar de affiche op het raam hangt, staat namelijk ook een collectebus voor dit doel. De stad in Tsjechië werd begin juni reeds verblijd met een am bulance uit Vlaardingen. De eni ge ziekenauto in Moravska was total loss verklaard waardoor zieken en gewonden met perso nenauto's moesten worden ver voerd. Een vorm van hulpverle ning, die - hoe goed bedoeld ook - mensenlevens kostte. De ge meente Vlaardingen besloot daarop het benodigde bedrag voor een tweedehands wagen voor te schieten. De collectebus sen staan tot en met vrijdag 22 augustus opgesteld. Voor deze actie is 40.000, nodig. naam 'Hof van Sirenen' vindt in het Oranjepark, naast het het Hof, een muziek- en theaterfesti val plaats van donderdag 19 augustus tot en met zondag 22 augustus. Op het door ruisende bomen omzoomde gazon verrijst de Salontent, waar men kan eten en drinken en waar muzikale op tredens zijn te zien en te horen. De oude muziektent, voorzien van een nieuw dak, wordt op het aangrenzende eilandje opgezet. Een speciale theatertent wordt neergezet voor de voorstellin gen. Het tentenkamp in het mooie stadspark zal wellicht herinne ringen oproepen aan de reizende muziek- en theaterkaravaan een geheel eigen uitstraling zal hebben. Gezien hun program makeuze moet dat lukken. Met de naamgeving van het fes tival is de toon al gezet. De gelui den die zullen weerklinken in Het Hof kunnen worden opge vat als het gezang van de Sire nen, die de passanten moeten betoveren, zoals in het verhaal uit de Griekse Oudheid. Maar om een goede afloop te waarbor gen is het wellicht nodig om, in navolging van Odysseus, was in de oren te smeren. Terug naar het programma: Dat begint officieel op donderdag 19 augustus om 20.00 uur met de opening door de wethouder van onder meer cultuur, Kees Boulevard of Broken Dreams of der Windt. Een half uur eerder is het Rotterdamse Teatro Fantas- het festivalterrein opengesteld tico, maar de organisatoren, An nette Braad en Kees Lesuis, ho- voor het publiek. Twee opera zangeressen lokken het publiek Van 21.00 tot 22.00 uur is don derdagavond 'in de Theatertent de voorstelling 'Rood licht' van Tim van der Sluijs te zien. Tim staat garant voor kritisch actueel en geëngageerd cabaret, gevolgd door 'Schiedamse Rock and Blues muziek' van Peter de Vries en Friends in de salontentent. Het optreden van 'de vrienden' duurt van 22.00 tot 24.00 uur. Vrijdag 20 augustus opent het Hongaarse zigeunertrio Prelaz om 19.30 uur de avond. Het culinaire gedeelte wordt hierbij aangepast. Op het menu staat Hongaarse Goulash. 20.15 uur volgt een acrobatisch sprookje van 'Us en weder'. Pure kunst, dit spel van lijf en leden. Om 20.45 tot 21.45 uur opnieuw de meeslepende muziek van de zi geuners. 'Us en weder' komen om 21.30 terug met 'Paradijselij- Paradijselijk! 22.00 tot 24.00 uur nemen 'De Bont en Partners' bezit van het terrein met Nederlandstalige muziek. Zaterdag 21 augustus krijgen 16 bands de kans van hun leven. Met rock, pop, wave, metal co ver, reggae klinkt in het Hof even een ander geluid. Elke band krijgt een kwartier om zijn stijl te laten horen; bij elkaar spelen ze van 12.30 tot 17.30 uur. Van 19.00 tot 20.00 uur vermaken Fred en Fred Star op het terras en in de salontent de bezoekers met hun show 'Romeo en Julia'. Hartstocht, spectaculaire jon- gleerkunsten, live muziek en vooral: humor. Televisieversla ving is het onderwerp van een komische voorstelling van en door Ronald Rillaer. Aanvang 20.00 uur in de theatertent. De laatste twee uur vanaf 22.00 uur wordt volgemaakt door 'Anga', swingende muziek. De laatste dag in het Hof wordt een zeer afwisselende dag, die al om 13.00 uur begint. Eerst ko men de kinderen aan bod in het kinderprogramma van Ruud van der Pluim. De rest van de dag gaat non-stop muzikaal door. In de salontent zijn achter eenvolgens te beluisteren de Sire nen, 'Sentimental Mood' met ja ren dertig instrumentaal en vo caal, pianomuziek van Roeland Beyderwellen. 'Skala' speelt ou derwetse amusementsmuziek, 'Padam, Padam' Franse chan sons en ook het menu in de salontent is deze avond Frans. Ricky de Vito behoeft niet nader te worden aangeduid. Het laat ste halfuur zal hij de show stelen. Dan is het inmiddels 24.00 uur geworden en het einde van een hopelijk drukbezocht festival. Fred Star verzorgen h gedeelte van het festival VLAARDINGEN —Gla mour, glitter en schoonheid. Zomaar drie onlosmakend met elkaar verbonden elemen ten, die vrijdagavond in bar- dancing Hallo te zien waren. Een vierde past daar gemak kelijk tussen: De Droom. De Droom om gekozen te worden tot Miss Zuid-Holland en via dit opstapje naar de landelijke finale te worden uitgezonden. De mooiste van Zuid-Holland werd uiteindelijk Susanne Coenen. De 17-jarige scholie re mag 'haar' provincie op 8 en 9 september vertegenwoor digen tijdens de landelijke fi nale. Op die datum is dan een ticket naar Zuid-Afrika, we derom het strijdtoneel om de felbegeerde titel Miss World, te verdienen. En de winnares staat bijna zo goed als zeker aan het begin van een carrière als topmodel. De deelneemsters aan de voor ronde in Vlaardingen presen teerden zich in een goed gevulde discotheek drie keer om zo bij de jury een goede indruk te wekken. Want het is niet alleen een mooi 'smoeltje' dat telt. Karakter, pre sentatie en spontaniteit scoren altijd hoog op de Miss-lijst. Na een dag vol spanning en repete ren valt dat natuurlijk niet altijd mee. Presentatrice Manon Tho mas deed ook haar best om het de Missen gemakkelijker te ma ken. Tijdens de eerste presenta tie, die van de vrije-tijdskleding, lukte dat nog wel maar het pu bliek stond natuurlijk te wach ten op de verschijningen in bad kleding. Indruk De vooral mannelijke toeschou wers waren bij deze ronde over de geïmproviseerde cat-walk bij na niet stif te krijgen. De bad pakken lieten natuurlijk nog veel te raden over maar de meeste dames maakten tamelijk wat in druk op zowel publiek als jury, gezien de reacties. Diezelfde jury verbaasde zich over de kwaliteit van de avondkledij waar de Miss Zuid-Holland kandidaten zich de laatste ronde in moesten ver tonen. Het ging daarbij niet om de kledij zelf maar de manier van presenteren. Bij dit moment supreme hoorde vanzelfsprekend de traditionele 'stel-vraag' waar tamelijk ad rem op gereageerd moet worden. Rond een uur of één 's nachts is dat niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet met een luidruchtig publiek waar vooral Manon Thomas ('als het niet stil wordt, ga ik ordinair lopen schreeu wen.') zich over opwond. De steeds als laatst opkomende Susanne Coenen moest een dag in de huid van een ander krui pen. Zij koos heel toepasselijk voor topmannequin Cindy Crawford 'omdat het een heel mooi model ïs en het me een fantastische job lijkt'. De jury in de persoon van Hans Konings liet beide kanshebsters Martine Luttikhuis en Susanne Coenen na de laatste galaronde nog even Susanne Coenen werd de winnares van de provinciale voorronde. vol spanning op het podium staan maar wees toch Susanne Coenen als Miss Zuid-Holland 1993 aan. De commotie die daarna rond haar persoon ontstond, was al vast een voorproefje wat haar nog allemaal te wachten staat. Na de plichtmatige bloemen werd ze door Miss World Pro motie Nederland B.V. in be scherming genomen en was het voor de plaatselijke media on mogelijk een woord met haar ,te wisselen. Het was de enige smet op een geslaagde avond. Wegener huLsaarvhuLsbLaden HOOFDKANTOOR: Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010-4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010-4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, Vlaarr" 3130 Tel. 010-4.346.711 KANTOOR-UREN: werkdagen 8.30 - (tel. privé 010 - 4.706.738). DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel. privé 010 - 4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: (tel. privé 01831 -2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694) REDACTIE: Peter Braad (chefre teur), Marianne Ames, Nelleke de Jong Correspondenten: Peter Spek (sport) tel. privé 010-4.352.615 Foto's Fotobureau Roel Dijkstra Jan Sieben. Schiedams Nieuwsblad Nieuwe Vlaardingse Courant ihiint elke dinsdag huis-aan- in vlaardingen en is een uitgave Vegener Huis-aan-huisbladen behorende tot Wegener N.V. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: Th. S. Bakker R.M. Brokking, commercieel adj.-directeur Wegener huis-aan-huisbladen ver schijnen in Zuid-Holland wekelijks in totale oplage van ruim een mil- exemplaren. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 (tijdens kantooruren) 1 SCHIEDAM- Ruim honderd vrije dagen, 297 uur werk aan montage en tekst schrijven en 5700 kilometers rijden be steedde Dick Groenendal aan de videofilm over de herbouw van molen De Palmboom in Schiedam. Dertig uur film maakte hij in vijf jaar tijd. Momenteel wordt het tot vier uur gereduceerde filmmateri aal van de amateurfilmer ge toond in de inmiddels voor het publiek toegankelijke molen. Het begon allemaal op de Natio nale Molendag in 1987. Als amateur-videofilmer legde de Nieuwerkerker de toen in Schie dam nog vier aanwezige molens op de gevoelige band vast. Met de videofilm stapte hij naar Jos Gunneweg, directeur van de Schiedamse Molen Stichting. Tijdens die ontmoeting stelde Groenendal voor de opbouw van de in 1901 afgebrande molen De Palmboom te filmen. En zo begon de niet misselijke klus die resulteerde in een geschiedkun dige verslaggeving. Groenendal: „Elke vrije minuut stak ik mijn energie in de film. Mijn werkgever, PTT Telecom, verleende alle medewerking. Wanneer de bouwers van de mo len mij meldden dat aan een nieuw stuk begonnen werd dan kon ik vrij nemen." Het op 6 mei 1988 aangevangen filmwerk bestaat uit twee delen. Een deel laat zien hoe de molen vanaf de grond tot 32 meter hoog werd opgetrokken. Het tweede deel toont gedetailleerde delen van de inboedel. „Het kwam voor dat ik een hele dag op de werkplaats filmde als,er een onderdeel vervaardigd werd. Daar blijven uiteindelijk, na montage, maar een paar minu ten van over", vertelt Groenen dal. Gigantische klus Aanvankelijk werd gedacht dat de bouw twee jaar in beslag zou nemen. „Het werden er vijf. Dat het zo'n gigantische klus zou worden had ik niet gedacht. Ik had na die twee jaar de pijp aan Maarten kunnen geven maar dan waren die jaren ook voor niets geweest. Bovendien raakte ik zo in de ban, vond ik het fantastisch te zien hoe de twee molenbouwers te werk gingen, dat ik niet eens meer kon stop pen", vertelt de filmer die in het dagelijks leven storingsmonteur is. Dat zijn werk gewaardeerd wordt blijkt wel aan de eer die de Schiedamse Molen Stichting hem toebedeelde. Groenendal: „De bekroning op mijn werk is dat ik tijdens de opening van De Palmboom mijn twee videofilms aan Mr. Pieter van Vollenhoven mocht overhandigen. En, na tuurlijk, het feit dat de films non-stop in de molen gedraaid worden." Groenendal vertelt dat zijn inte resse in het filmen van bouwwer ken gerezen is toen hem eens werd gevraagd de bouw van een Koningszaal van Jehova Getui gen te filmen. „Dat is iets unieks. In twee dagen tijd trekken hon derden Jehpva's zo'n bouwwerk op. Vrijdags beginnen ze en zon dagmiddag vindt de eerste bij eenkomst plaats. Ik kon mijn ogen niet geloven", aldus Groe nendal. Molen De Palmboom in Schie dam is dagelijks te bezichtigen van 9.30 tot 17.00 uur. „Molens zijn bij buitenlanders in trek. Vanuit de hele wereld stromen zij toe. Ik ga weieens tussen ze staan. Ze zijn laaiend enthousi ast over de videofilms", zegt Groenendal gniffelend. VLAARDINGEN Een wan delaar op de Trekkade langs de Vlaardingse Vaart ontdekte zon dag een landmijn in het veld. Althans dat dacht de voorbij ganger. Medewerkers van de Ex plosieven Opruimingsdienst, die gealarmeerd waren, kwamen tot een andere conclusie. Uit het on derzoek bleek dat het voorwerp sterk leek op een Duitse land mijn, maar waarschijnlijk een vliegwiel is. Het is een massief metalen ronde wiel. De oprui mingsdienst heeft het voorwerp meegenomen. Filmer Groenendal actief bij de Palmboom VLAARDINGEN -Met een knipoog naar buitenlandse land schapskunstenaars zoals Christo en Goldsworthy is de Vlaarding se edelsmid Eric Hulsman afge lopen zondag een aantal uren langs de Nieuwe Waterweg in de weer geweest. De lage water stand vanaf 08 uur heeft hij be nut om een levensgroot mika dospel op de zandplaat ter hoog te van het Oeverbos de Licke- baert te realiseren. Terwijl de meeste mensen zon dagmorgen nog in huiselijke kring vertoefden, stond Huls man al tot zijn enkels in het water. In de Maas plaatste hij 41 bamboestokken, die bij laag wa ter op de zandplaat liggen en bij hoog water net boven de water spiegel zullen uitsteken. De stok ken, evenveel als in het mikados pel, hebben eveneens dezelfde kleuren. Er is bijvoorbeeld één stok met een blauwe spiraal, die in het spel de meeste punten waard is; de overige stokken hebben rode, gele of blauwe banden. Net als bij het mikadospel liggen ze aan het begin schots en scheef door elkaar. Maar Hulsman heeft de stokken verankerd om wegdrijven te voorkomen. Iedere keer als het laag water is, liggen de bamboestokken in een andere configuratie. De inspira tiebron voor het drijvend mika dospel vindt Hulsman in het werk van de Engelse kunstenaar Andy Goldsworthy, die hoofd zakelijk in de open lucht en met natuurlijke materialen bezig is. De 35-jarige Hulsman wil met zijn kunstwerk een bijdrage leve ren aan de open atelier-dag die zaterdag, *10 augustus in Vlaar dingen w^ jt gehouden. Tussen 11 en 17 uur stellen 21 kunste naars hun werkruimte open. reuzenmtkado op Eric Hulsman maakt Nieuwe Waterweg. SCHIEDAM - Alle vrouwelijke inwoonsters van Schiedam in de leeftijd van 50 tot en met 69 jaar krijgen in de loop van dit jaar een uitnodiging om deel te ne men aan het bevolkingsonder zoek Borstkanker. Deelname aan het onderzoek is gratis. Dit onderzoek wordt gehouden om borstkanker in een vroeg sta dium op te sporen waardoor een betere behandeling mogelijk is. Het onderzoek vindt plaats in het Borstonderzoekcentrum te Rotterdam. Deze maand wordt voor vrou wen woonachtig in de wijken Oost en centrum een voorlich tingsbijeenkomst georganiseerd waarbij met behulp van een dia serie uitvoerig wordt ingegaan op de gang van zaken bij dit bevolkingsonderzoek. De voor lichting vindt op 24 augustus plaats in Kluphuis Oost, Galilei- straat 86, van 14.00 - 15.00 uur en van 19.30 - 20.30 uur. Voor meer informatie kan men bellen met de informatielijn van de GGD Nieuwe Waterweg Noord op dinsdag en donderdag van 9.00 - 10.00 uur via telefoèfi 434 55 55. TWEEMAAL PER WEEK GRATIS IN DE BUS DE MEEST PLEZIERIGE MANIER OM DUIZEND GULDEN TE VERDIENEN!!! Dit is de derde puzzel in de serie van vijf die in augus tus verschijnt. De oplossing van deze puzzel bestaat weer uit een of meer woor den die samen met de op lossing van de eerste puz zel en de puzzels die nog volgen het begin van een zin vormen. Die zin moet u zo origineel mogelijk afma ken met maximaal onge veer 25 woorden. omschrijving horizontaal: 1.kledingstuk 4.drinkgeld 8.zeepwater 11.niet overdreven 13.„c, uue, 16.geluid van een dier 18.buidel 20.soort onderwijs (afk.) 21.bijdehand meisje 22.kleurloos 24.soort vis 25.gebergte in Europa 27.onderwijzen 29.steensoort 30.voorzetsel 31.soort verhaal 32.naaldboom 34.overblijfsel 37.muzieknoot 38.soort kers 39.splitsen 40.tot en met (afk.) 43.persoonlijk voornaamwoord 44.vaartuig 46.slotsom 48.precies 49.soort schaatsen 51.uitgebouwd venster 53.hiernamaals 54.feestelijke tafel 55.zinnebeeld IT, ii0p 57 voegwoord 58.troefkaart 60.voormalig Chinees leider tl a6u, 62sch0°nmaakhulpmiddel 64.muziekinstrument 66.glansloos 67. tafelf les 68. hoofddeksel omschrijving vertikaal: 2.voegwoord 3.huisdier 4,verhoogde muzieknoot 5.werktuig 6.klaar 7.schreeuw ö.omslagdoek 9.rund 10.borstkasbeen 12.hijstoestel 14.verdie- l.!5^maatwerk 17 niets uitgezonderd 19.opbrengsten 21 vaatwerk 23.lof 26.kikker 28.ontkennen 29.instemming (fig.) 30.kneedbaar mengsel 33.deel van de vinger 35.grond 36.heidemeertje 41.nekhaar bij dieren 42 bewaar plaats 43.tijdmaat 45.vaatwerk 46.deel van een kledingstuk 47 langzaam 48.kleverige stof 50.appelsoort 52.toegehaalde strik 53.kledingstuk 56 rasvogel 59.rivier in ons land 60.dwaas (pop.) 62' 64.muzieknoot 65.voorzetsel d 63.rondhout it de hokjes n Heeft u vragen? Bel dan gerust met ons redactie- secretariaat: 0104699 360.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3