Q) DE HAVENLOODS Aan wim de helft van voertuinen ontbreekt behoortiike verlichting Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT Kat zorgt voor tumult Dief pikt scoutingstrik vc5f- 'Amazing' 't Hart bij Den Draak Schiedam start met plan van aanpak' MONTEL GELOOF IN ONGELOFELIJKE PRIJZEN 2995,- 3/4 van Zuid-Holland huis-aan-huis Politie opent deuren Knallende Brandersfeesten EDITIE P, DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 35 Wegener Ixiis-aarvbuLsblacJen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- PAGINA'S MET 010-4.699. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Een oplettende Schiedammer zag dinsdagavond dat iemand door het klapraam- tje van een woning aan het He renpad klom. De politie werd ingeschakeld en stelde een on derzoek in. Toen bleek dat de 'inklimmer' de bovenwoning van het pand be woonde. Hij was op de beneden woning ingeklommen om zijn kat te bevrijden. Het huisdier was de leegstaande benedenwo ning binnengeslopen en kon er niet meer uit. SCHIEDAM Bij een woning aan de Burg. Van Haarenlaan werd maandag ingebroken. De buit bestond uit fotocamera's, een spijkerjack, een scoutingcap en een scoutingstrik. ZEEUWS De volksmuziekgroep 'Zeeuwsche Rei' speelt op zondag 5 september om 14.30 uur in Huize Frankeland (St.Liduinastraat). Deze groep bestaat uit vier personen uit eén familie uit Noordgouwe. Op tra ditionele instrumenten brengen zij liedjes over het boerenleven en het zeemansbestaan. SVDPW maakt het onmogelijke waar! A Oldtimers dwars door regio Podium start met de 70's SCHIEDAM Het nieuwe sei zoen in café Podium (Lange Ha ven) wordt vrijdag 3 september geopend met een 'Back to the seventies'-programma. DJ Huib zet vanaf 21.00 uur de toon. De rockformatie Bloodwood staat op zaterdag 4 september op de planken. Vanaf 22.30 uur is deze Rotterdamse band te beluiste ren. Zondag 5 september treedt om 21.30 uur de Australische folk en blues formatie Pop Pro perly op. Een van de laatste op tredens voordat de "groep terug keert naar Mookooka, Queens land. KIP - Knaus - Beyerland novo Rekreatie Pascalweg 115 - RotterdomLombardijen Telefoon: 010 - 43 25 211 v~ V"- 'S-j -•-V Een wagen die 360 kilo meter per uur haalt, 700 pk telt en een unieke vier-schijf ro tatiemotor heeft. Dat racemonster stond vorige week middenin de showroom van de Schiedamse Mazda-dealer Pennings. „Natuurlijk waren we daar blij mee", zegt ver koopmedewerker Van den Bos. „Onze importeur had die racewagen tien weken beschik baar gesteld aan de Nederland se dealers. Via loting was vast gesteld in welke zaken het 'ver schrikkelijke racemonster' te recht zou komen. En wij waren één van de gelukkigen." „Kijk, die wagen was niet voor niets de Le Mans-winnaar 1991. Ons Mazda-team - be staande uit de Duitser Weidler, de Brit Herbert en de Frans man Gachot - heeft die specta culaire 24-uurs wedstrijd toen winnend afgesloten. Als zo'n wagen, die door Mazda zelf is ontwikkeld, in de showroom staat komen daar mensen op af. Vooral omdat we als extra trekpleister ons nieuwe model RX-7 hier hadden staan. Dat is een wagen van ruim 150.000 gulden. Ook die trok veel be kijks." 'Mijdt in spits de Vlaardingerdijk' SCHIEDAM De werkzaam heden aan de Vlaardingerdijk, waarbij een wegaansluiting van de Rijksweg A4 naar bedrijven park Vijfsluizen wordt gecon strueerd, vonden tot nu toe naast de rijweg plaats. Vanaf maandag 6 september gaat dat veranderen. Tot december '93 zal er ook aan de weg zelf ge werkt worden. Er wordt zoveel mogelijk in twee delen gewerkt. Eerst de zuidelijke en daarna de noordelijke rijstrook, zodat het verkeer doorgang kan vinden. Toch kan er, vooral tijdens de spitsuren, vertraging ontstaan. De Dienst Gemeentewerken ad viseert weggebruikers dan ook om een alternatieve route te kie- VLAARDINGEN- Maarten 't Hart signeert zaterdag 4 sep tember vanaf 15.00 uur zijn nieuwste boek bij Boekhuis Den Draak aan het Veerplein. Titel van het nieuwe boek is 'Het woe den der gehele wereld'. Maarten 't Hart, geboren in Maassluis, gaat komend tv-seizoen een lite rair programma presenteren voor de VPRO. SCHIEDAM - Aan meer dan 77 procent van alle Fietsen en brommers die rondrijden in Schiedam mankeert wat aan de verlichting. Auto's met slecht afgestelde lampen en kapotte verlichting scoren 18.7 procent. Het landelijk gemiddelde voor wat betreft slechte verlichting ligt lager dan in deze regio. Volgens districtschef E. van der Horst van de Schiedamse politie is dit een verontrustend feit waar iedereen zich van bewust moet zijn en waar op korte termijn verbetering in moet komen. „Het heeft te maken met norm vervaging en veroorzaakt onno dig verkeersslachtoffers", aldus Van der Horst. Deze mening wordt gedeeld door Veilig Ver keer Nederland, de BOVAG en de ANWB. In samenwerking met de Schiedamse politie zetten deze instellingen deze maand de eerste stap op de weg die moet leiden naar een mentaliteitsver andering. En dat wordt grootscheeps aan gepakt. „Wij zijn van mening dat door middel van een aantal activiteiten het verlichtingsbe- wustzijn van de bevolking zal toenemen", verklaart Van der Horst. Fietsenwinkel Binnenkort begint Veilig Ver- Slechte verlichting: 'een doorn in het oog' keer Nederland in Schiedam met een voorlichtingscampagne op alle basisscholen en op scholen voor het voortgezet onderwijs. Daarbij laat men zien waaraan een goede verlichting moet vol doen. tingsactie wil deelnemen, kan in september bij een fietsenwinkel (die aan het project meewerkt), de tweewieler gratis op een juiste verlichting laten nakijken. Even tuele reparaties komen voor eigen rekening. Reparatie en controle verlopen via een bon die uit een plaatselijke krant kan worden geknipt. Waarschuwing In oktober is het afgelopen met deze vriendelijke benadering en begint de politie gericht te con troleren. Kinderen tot en met twaalf jaar ontvangen in eerste instantie een waarschuwing en een brief, waarbij men er vanuit gaat dat de ouders het manke ment aan de fiets (laten) herstel len. Jongelui in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar kunnen als zij de fiets in goede staat brengen, hun karretje laten keu ren door de politie. Als het allemaal in orde is, ver nietigt de diender alsnog de bon. Dit laatste kan normaal niet, maar in verband met de actie ziet de Verkeersschout van het mi nisterie het deze keer door de vingers. Voor mensen die ouder zijn dan achttien is de politie niet zo soe pel, daar geldt 'wie niet horen wil moet maar betalen'. Dezelfde maatregelen gelden voor brom fietsers en automobilisten die rij den zonder of met bijvoorbeeld verblindende verlichting. 'Thermometer' Het verlichtingsproject is ont wikkeld door hoofdagent Koos Oudshoorn en opgezet met het doel de mentaliteit van de ver- keersgebruiker te verbeteren. Oudshoorn is van mening dat door het toenemen van de ver antwoordelijkheid de hele sa menleving is gediend en dat daardoor de criminaliteit moge lijk zal afnemen. Voorlopig blijft het echter bij 'zien en gezien worden'. In de hal van het politiebureau kunnen belangstellenden de stand van zaken op een 'thermo meter' aflezen. Semi-klassieke hoekset met uitstekend zit- komfort. Elegante, ronde armleggers, schuin oplopend in de licht gewelfde rug. IJsselmondselaan 175 Ruim 751.000 gezinnen bereikt u met een onroerend goed rubrieksadvertentie in De Havenloods (do.) Hel Zuiden (do.) Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad Alphen profiteer van de lage prijzenaktieü U kunt ook laten plaatsen V via uw MAKELAAR J SCHIEDAM - De politie houdt zaterdag 4 september 'open dag' op haar bureau aan het Bijdorpplein. Bezoekers vol gen een route langs een aantal interessante plekken in het bu reau, waar politiemensen aanwe zig zijn om te vertellen over hun werkzaamheden. Zo kan een kijkje worden genomen in het cellencomplex en wordt uitleg gegeven over de voorwerpen in het politiemuseum. Verder wor den de wijkteamruimte, de agen- tenwacht, de meldkamer, de re cherche en de kamer van de korpschef aangedaan. Bij de technische recherche kunnen jongeren een vingerafdruk en een verdachtenfoto laten maken. Op de binnenplaats is een aantal politievoertuigen te zien, waar onder een auto van de Techni sche Recherche en een zogeheten milieuwagen. Ook staan hier an dere 06-11 diensten als de GGD en de brandweer met een vc^pr- REGIOPOLITIE ROTTERDAM-RIJNMOND DISTRICT SCHIEDAM OPENDAG 4 SEPTEMBER 1993 tuig. In het bedrijfsresaurant staat een aantal stands met in formatie over het verlichtings project. Zaterdagmorgen om 10.00 uur worden de eerste men sen binnengelaten door korps chef Van der Horst. Van 12.00 tot 13.00 uur verzorgt een poli- tie-muziekkorps uit Potsdam een optreden op het plein voor het bureau. De deuren gaan dicht om 16.00 uur. Benefiet voor Ron Wichmanhuis VLAARDINGEN— In het Racketcentrum aan de Zwanen- singel in Vlaardingen is zondag 5 september een groot benefiet concert voor het Ron Wichman huis, het regionale aidsopvang- centrum dat in Rotterdam wordt gerealiseerd. Een groot aantal bekende artiesten, waaronder Lee Towers, Donna Lynton, Saskia en Serge, Jacques Herb, Ben Cramer en C.B. Milton, werkt belangeloos aan het con cert mee. Het benefietconcert is een initiatief van de Vlaardingse zangeres Rita Young. Kaarten voor het concert, dat om 16.00 uur begint en tot ongeveer 21.00 uur zal duren, kosten 25 gulden en zijn verkrijgbaar bij de VW in Vlaardingen en het Racket centrum aan de Zwanensingel. Voor meer informatie: Rita Young, telefoon 4342377. DISCO Buurthuis Nieuwland (Albardastraat 65) houdt op vrijdag 3 september weer een tienerdisco. De geluidsboxen knallen vanaf 19.30 uur en om 22.30 uur gaat de muziek uitt Entree f 1.50. vvtlly Batenburg SCHIEDAM Willy Batenburg, kunstmarkt, Hans Dulfer, ker mis, gondelvaart, sportpresentaties, Westcoast Jazzband, taptoe, Heineken Jazznight, rommelmarkt, Rick de Vito en vuurwerk... Een greep uit de optredens en activiteiten tijdens de tiende Brandersfeesten, die dit jaar van zaterdag 18 tot en met zondag 26 september plaatsvinden. Het startsein wordt op zaterdag om 11.00 uur gegeven aan de Lange Haven bij het Watersportweekend. De kermis gaat dan op volle toeren draaien, 's Avonds zijn er een lampionoptocht en de Gondelvaart. De zondag daarop staat in het teken van de sport. Woensdagavond 22 september is er een taptoe (achter de Hema). Op 23 september belooft het een extra gezellige koopavond te worden als Willy Batenburg zijn banjo laat galmen. Het zwaarte punt ligt op zaterdag 25 september. Dan zijn er: een gemeentedag, een kunstroute, inloopconcerten en de Heineken Jazznight (met optredens in vrijwel alle horeca-gelegenheden in de stad). Zondag 26 september worden deze tiende Brandersfeesten om 21.00 uur afgesloten met een knallend vuurwerk vanaf het Stadskantoor. COMPACT 8x25 LICHTGEWICHT MINI-KIJKER OM OVERAL MEE NAAR TOE TE NEMEN Uitstekende mechanische constructie met gemakkeiijke^entraj^cherp- stelling. Voorzien van de allerbeste optieken. Modem design met greepvaste bekleding. Inklusief etui en draagriem. Van 179,- STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 9 september en zolang voorradig. FOTO - VIDEO ROTTERDAM - Hoogstraat ROTTERDAM - Winkelc. Zui ROTTERDAM - 2e Middellandstraat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1