lift In en rond hel Huis Uw nieuwe huis thuis op de buis. Garage Fulton Premie wordt aangepast bij sterke loonstijging J. HUISMAN J. HUISMAN Onderstaande bedrijven zijn u graag van dienst! 1 ongewoon wonen gewoon meenemen □lEKJH-maasvlijt C.V.-KETEL INRUILAKTIE DE HAVENLOODS - DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1993 37-370 VLAARDINGEN/DE VAART Belvédère-appartementen living annex keuken tot 53 m2 2 of 3 slaapkamers badkamer met aparte douche bij keuken/wasruimte terras op de zon inruilgarantie eigen huis prijzen: type A f 279.00,-; type B f 289.000,-; type C f 299.000,- vrij-op-naam inclusief afgekochte erfpacht. Of ze nou klaar zijn of niet, huizen kijken is altijd leuk. Eurowoningen geeft u nog een extra reden om één dezer dagen in de auto te stappen en naar ons Infocentrum aan de Vlaardinger Vaart te rijden. U wordt niet alleen uitgebreid voorgelicht over de prachtige appartementen die daar gebouwd worden, u kunt het thuis op uw gemak ook nog eens allemaal nakijken. Eurowoningen heeft namelijk alles op videoband vast gelegd. De huizen, de omgeving en alles wat u verder over de appartementen zou willen weten. En de echte liefhebbers krijgen van ons zo'n videoband mee naar huis. (We draaien 'm trouwens ook in ons Infocentrum.) Deze primeur - nog nooit vertoond in Nederland - geeft u een overzicht van de schitterende locatie: aan de rand van het natuurgebied Midden-Delfland. U krijgt een indruk van het panoramische uitzicht over de Vaart en het bosgebied Broekpolder. We geven u in deze video een rondleiding door het gebouw, zodat u met eigen ogen kunt zien dat alle apparte menten perfect worden afgewerkt en op veiligheid worden gebouwd. En ook krijgt u een idee van de uitstekende voor zieningen: openbaar vervoer, winkels - alles is binnen handbereik. Dus wat houdt u nog tegen om een kijkje te komen nemen in ons Infocentrum aan de Albert Schweitzersingel? U bent welkom op werkdagen van 1 tot 5 en op zaterdag van Eli rOWOtlitlgeil 11 tot 3, telefoon 010 - 474 01 70.^—^ De overheid wil het eigen-woning-bezit sti muleren. Voor de groep mensen voor wie het ei genlijk nèt niet haalbaar is een huis te kopen, zijn premieregelingen in het leven geroepen. De be langrijkste overheidsre geling is die voor de so ciale koopwoningen. Deze subsidieregeling heeft de plaats ingenomen van de vroegere premie-A regeling. Bij een sociale koopwoning neemt de overheid een deel van de aflossing en rente van de hypotheek over, geduren de maximaal dertig jaar. Gemeenten met meer dan 30.000 inwoners voeren de subsidieregeling zelf uit; in kleinere gemeenten doet de provincie dit. Meerderjarig De subsidie voor een soci ale koopwoning geldt voor woningen waarvan de koop-aanneemsom maxi maal 142.000 bedraagt en de grondkosten niet meer dan 27.000,-. Al leen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht gelden hogere grenzen, namelijk respec tievelijk 152.000 en 30.000,-. In het verleden was de hoogte van de sub sidie alleen afhankelijk van het inkomen van de koper in spé, tegenwoor dig speelt ook de rente stand een rol. Wie een sociale koopwo ning wilt kopen, moet op de eerste bewonersdag meerderjarig 18 jaar) zijn. Het (gezamenlijk) belast baar inkomen mag maxi maal ƒ60.500 zijn. Is de rente hoger dan negen pro cent, dan is dit maximum echter 64.000,-. Er wordt altijd gekeken naar de hoogte van het belastbaar inkomen in het jaar voor afgaand aan het jaar waar in toestemming werd gege ven voor de bouw. De hoogte van het belast baar inkomen is eenvoudig vast te stellen als u aangif te heeft gedaan voor de inkomstenbelasting. U ontvangt dan een aanslag biljet, waarop uw belast baar inkomen staat. Heeft u geen aanslagbiljet ont vangen, dan zult u aan de hand van de jaaropgave van uw werkgever of uit keringsinstantie uw belast baar inkomen moeten schatten. Houd hierbij overigens ook rekening met andere inkomsten, bij voorbeeld rente en eventu ele aftrekposten. Bij het vaststellen van het belastbaar inkomen wordt, behalve uw inko men, ook het inkomen van uw partner meegeteld. Als partner geldt diegene met wie u op de eerste datum van bewoning gehuwd bent, of tenminste een half jaar samen woont, of ten minste een half jaar samen als woningzoekende staat ingeschreven. Ook. de in schrijvingsperiode vooraf gaand aan het samenwo nen wordt al geteld als bij elkaar wonend. Per koper telt het inkomen van één partner mee. Het eigen in komen van bijvoorbeeld inwonende kinderen dus niet. Advies De subsidie kunt u feitelijk pas aanvragen wanneer u in het huis woont. Bij de oplevering krijgt u van de verkoper een gereedmel- dingsformulier, dat u sa men met een inkomensfor mulier binnen drie maan den moet opsturen naar de gemeente. Het gemeente bestuur controleert alle ge gevens, voorziet de papie ren van een advies en stuurt ze door nar de Di rectie van de Volkshuis vesting in uw procincie, die al uw gegevens aan de regeling toetst. Wordt alles goedgekeurd, dan krijgt u een definitieve toelatings beschikking, waarin onder meer staat gedurende hoe veel jaar u uitbetaald krijgt. Overigens wordt het bedrag jaarlijks uitgekeerd en de eerste keer is dat wanneer u er een vol jaar woont. Bij sociale koopwoningen kijkt men elke vijf jaar of uw inkomen nog past bij de hoogte van de subsidie. Hiervoor neemt men het gemiddelde van uw inko men in de eerste drie op eenvolgende jaren dat u in het huis woont. Uw inko men wordt daarbij gecorri geerd op algemene loon ontwikkelingen: is het te veel gestegen, dan wordt de subsidie verlaagd. Wie bij toetsing bijvoorbeeld een inkomen heeft van meer dan 64.000,-, krijgt niets meer. Valt er tijdens de eerste zes bewoningsjaren één inko men weg, dan hoeft u niet te wachten op de vijfjaar lijkse toetsing, maar kunt u tussentijds bij het minis terie een verhoging aan vragen. Dit geldt alleen als het inkomen van één van de partners volledig weg valt. Daalt alleen het inkomen, de WW of een andere uit kering, dan kan de subsi die niet worden verhoogd. is het motto in de collectie meeneemmeubelen en woonaccessoires in OTAK. Een jonge, dynamische en exclusieve collectie. Een assortiment dat in ontwerp, kleur en prijs op elkaar is afgestemd. MAASSLUIS NOORDVLIET 37, LANGE BOONESTRAAT 26, TEL.: 01899-14890. VUETLANDEN MAKELAARDIJ BV heeft In VLAARDINGEN Parallelweg 6-Kamerwoning op de 4e verdieping met zolder. Gelegen nabij het centrum en het N.S. station Vlaardingen-Centrum. Indeling: Entree, gang. Toilet. Slaapkamer met vaste kast 1,93 x 3,00 m. Slaapkamer 2,74 x 3,31 m. Bal kon. L-vormige woonkamer (voorheen 2 kamers) 2,81/4,10 x 9,32 m. Keuken met wit front en roest vrijstalen aanrechtblad. Badkamer met lavet en trap naar zolder. Zolder: Overloop. 3 slaapkamers resp. 2,81 x 7,00 m, 3,58 x 3,19 m en 4,11 x 3,06 m. Berging in de onderbouw. Bijdrage Vereniging van Eigenaren f 255.- per kwartaal. Vraagprijs f 69.500.- k.k. Op zaterdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Gratis hypotheekberekening op de computer. Waalstraat 63 (to. V&D), Vlaardingen, VERVANG NU UW OUDE C.V.-KETEL WANT HET NIEUWE STOOKSEIZOEN STAAT WEER VOOR DE DEUR Wanneer u door ons uw ketel laat vervangen, ontvangt u tijdelijk een KLOKTHERMOSTAAT CADEAU Wij leveren alle bekende merken zoals: VAILLANT NEFIT RADSON AGPO/FERROLI ECONFORTE INTERGAS enz. tegen scherp concurrerende prijzen. sring en montage) mplete C.V.- Tevens leverini van com[ installaties. Ook als bouwpak ket te leveren. Met ons onderhouds- en service- kontrakt bent u verzekerd van onze storingsdienst het hele jaar door, ook in weekeinden en feestdagen, op alle dagen van het jaar. Tevens verhuur van div. gereedschap. TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU Van der Moezel B.V. Fortunaweg 8 - 3113 AN Schiedam - g 010-4732077 SCHIEDAM, BOTERSTRAAT TE HUUR - 2-Kamerappartement op de begane grond met tuin, huur 720.40 incl. servicekosten. - 3-Kamerappartement op de 1e verdieping, huur 746,75 incl. servicekosten. Inlichtingen: MAKELAARSKANTOOR BREMAVO Telefoon: 078-122800 APK-keuringen zonder afspraak onderhoudsbeurten schadetaxaties alle overige reparaties Fultonstraat 38 3133 KH Vlaardingen Tel.: 010 - 435 49 26 STRAALBEDRIJF MAASDIJK Door middel van staalstralen en glasparelstralen ontdoen wij al uw ijzeren voorwerpen van roest en oude verflagen zoals: Velgen Hekwerken Stalramen Boten Frames Aanhangers Chassis e.d. Maasambaoht 6 - Maasdijk Tel. 01745 - 15118 - Fax. 01745 - 17654 voor menie en primer spuiten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 12