Unieke showmodellenverkoop Burchthuvs PRIJSDOORBRAAK y DE MUST VERKOCHTE APPARATEN BIJ HORN IN DE AANBIEDING!!! mmm familieberichten BEGRAFENIS ONDERNEMING T.J. STOPPELENBURG ZONNIGE ZUIDEN VINUr EEN REISJE NAAR HET U IN UW EIGEN KRANT "Ik ben pas 15 jaar geworden. Kan ik ook een donor-codicil invullen?" BEDANKT Burchthuys ruimt zijn schitterende showroommodellen op!!! Onze top-kollektie eiken sfeermeubelen gaan wij nu verkopen met zeer hoge kortingen. U krijgt nu dus de gelegenheid om een enorm voordeel te halen!!! I N T E R I E U R DE HAVENLOODS - DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1993 37-372 BAUKNECHT WASAUTOMAAT 800 toeren, 11 oasis wasprogramma's, wolmerkprogi ma, varloschakeling voor traploz temperatuur vm? J0997-m: AEG 1000 TOEREN WASAUTOMAAT lavamat Met wolwasprogramma, temperatuurklezer, kort-programma voor kleine wasjes. SET MET CO-SPELER EN BOXEN 2x20 Watt versterker. 36* nu AKAI DIGITAAL HIFI MIDI SET 55 Afstandsbediening CD-speler, 1699- J88^m: 1498^ nu: PORTABLE KLEUREN TV Met 37 afstandsbediening PHILIPS STEREO RADIO/RECORDER MET CD-SPELER Met LCD-display, programmeerbare CD-speler FM, MC en lc ontvangst INDESIT GAS/ELEKTROFORNUIS Oven met grill-element, draalspit garnituur, bordenwarmer en ovenver lichting jswr- 498T- nu: 348^ nu: BLAUPUNKT STEREO KLEUREN TV Met 63 voorkeur SONY WALKMAN anti-rolling mechanisme uoioy-B. inklusief hoofd bediening 179T- 1598. nu 428T- 98^ nu: AKAI HIFI STEREO VIDEORECORDER VSF-550 LCD-afstandsbedlenlng met shuttle, 4 videokoppen active TDK VIDEOCASSETTE E-180 HS opnames. SLECHTS: ZANKER LUXE DIEPVRIESKAST inhoud 50 liter. LinKS- rechtsd 49T-44*:- nu: BLUE AIR 250 LITER LUXE KOEL/VRIESKOMBINATIE Regelbare thermostaat, automatische ontdooiing vermogen lull 999^jB98^ nu: SAMSUNG DIGITALE MAGNETRON Met 5 standen regelbaar vermogen en ultneembaar BOSCH 1100 WATT STOFZUIGER 4»8< 389^ nu: 299- 258 - nu Bergen op Oude Binnenweg 42 Turfmarkt 51 Haag e Marktstraat 22 Haarlemmerstraat 213 Oosterhof kc Rotterdam Nieuwe Binnenweg 34 Zuidplein Hoog 922 Rotterdam ussemonde kelzêrswaard 107 De Rooselaar 22-24 449r-JM9r- uu: Populierenlaan 122a, 2925 CV Krimpen aan den IJssel. Eigen rouwcentrum Olm 8a, Krimpen aan den IJssel. Burgemeester van der Willigenstraat 37b, Lekkerkerk. Telefoon 01807-22255, 01805-1283. Humanistische uitvaartbegeleiding rv Rotterdam-Rijnmond 1 Een uitvaartplechtigheid waarbij niemand iets zegt Wie dat heeft meegemaakt weet wat een akelig gevoel dat geeft. Het lijkt dan net of er over de overledene niets te zeggen valt. Wij kunnen u helpen met uw toespraak of spreken er namens u een uit. Folder Een folder kunt u aanvragen bij: Humanistisch Centrum, Provenierssingel 48, 3033 EM Rotterdam Telefoon 010-4650916, b.g.g. 010-4824881 Provincie Zuid-Holland Uw krant. Een onmisbaar medium. KENNISGEVING BESCHIKKING HINDERWET/WET INZAKE DE LUCHTVERONTREINIGING De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 40 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, namens gedeputeerde staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 25 augustus 1993 een aantal voorschriften verbonden aan de vergunning krachtens de Hinderwet en de Wet inzake de luchtveron treiniging d.d. 22 oktober 1975 van Elf Atochem aan het Tankhoofd 10 te Rotterdam, ambtshalve hebben gewijzigd op grond van de daartoe strekkende bevoegdheid ingevolge artikel 26 van de Hinderwet en artikel 33 van de Wet inzake de Luchtverontreiniging. De wijziging heeft betrekking op voorschriften met betrekking tot de incine rator die deel uitmaakt van de mercaptaanfabriek. In deze incinerator worden gasvormige- en vloeibare afvalstromen die zwavel bevatten verbrand. U kunt het besluit en de overige van belang zijnde stukken van 17 september 1993 tot en met 16 oktober 1993 op werkdagen tijdens de werkuren inzien bij de Centrale Milieu-organisatie van de dienst Gemeente werken Rotterdam, Galvanistraat 15, Europointcomplex kamer 0154 te Rotterdam en in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. openingsuren (van maandag tot en met vrijdag tot 21.00 ui De stukken kunnen bovendien buiten werkuren worden ingezien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, na telefonische afspraak (010-4273402). U kunt gedurende bovengenoemde periode beroep tegen het besluit instellen indien u tegen het ontwerp-besluit bezwaren heeft ingediend of als u belanghebbende bent en kunt aantonen, dat u redelijkerwijs niet tot het maken van bezwaar in staat bent geweest. Het beroepschrift moet in 2- voud worden ingediend bij de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Indien tegen het besluit beroep wordt ingesteld, kunt u tevens een verzoek doen tot schorsing van het besluit, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw M.N.H. Kieboom, telefoonnummer 010-4273292. Kopieën van de ter inzage gelegde stukken kunt u telefonisch opvragen (tegen betaling) bij het bureau Registratuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon 010-4273403. Projector: 283218/15. Vragen over 'n donor-codicil zijn doodgewoon. Bel 06-8212166. <20 cent per minuut.) Dat willen wij even zeggen tegen iedereen die zijn of haar belangstelling heeft getoond door de aanwezigheid bij de opening van De Buurtwinkel van bewonersorganisatie "De Toekomst" Gods Woord mag nu in de gevangenissen in Roemenië worden gepredikt. Stichting Ruchama heeft daarvoor toestemming gekregen van het Roemeense Ministerie van Justitie. Gevangenen die in de meest erbarmelijke omstandigheden hun straf moeten uitzitten, mogen nu een eigen Bijbel hebben. Daarom vragen wij u om een gift. Laten wij er met Gods Hulp voor zorgen dat de ca. 50.000 gevangenen in Roemenië een Bijbel krijgen. Voor f 12,50 kunnen wij één gevangene een Bijbel geven. Daarom vragen wij u "Gedenkt der gevangenen alsof gij mede-gevangen waart" en maak uw gift over, al is het maar voor één gevangene. 1 """j1 i.g.v. renmngmeesrer re iviaaswaai Klir' n 111 i\ Voorzitter Ds. C. van den Berg, Secr. Joh. Seip, 1\HVALUHU1 Boezemsingel 3, 3261 BC Oud-Beijerland. Banknummer: 33.20.23.192 Giro: 23.62.506 t.g.v. Penningmeester te Klaaswaal In onze unieke modellenverkoop vindt u o.a. bankstellen, stijlkasten, eethoeken, salontafels, slaapkamers en nog veel meer. U weet niet wat u ziet. Wij nodigen u daarom uit onze showroom-modellenverkoop te bezoeken. De meubelen kunnen direkt geleverd worden. Reservering is mogelijk. (Burchthuys Interieur is o.a. dealer van Muileman, Roskam, WéBé, van der Drift, Hofstede en vele andere merken.) Schiedam: 's-Gravenlandseweg 600 (Rijksweg A20, afslag Schiedam.) Telefoon: 010-4738393. Donderdag koopavond. Maandagmiddag vanaf 13.00 uur geopend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 2