06-350.1S0.04 SCHLECKER SPARTA - RODA JC -.99 -.99 Boodschappen. Roda JC: een ploeg om op te letten De gezelligste telefoon- kwis van Nederland! Wordperfect 698/r— 499, 495,- (CD) KROON MEUBELEN VEEGVAÜS Echt HEM A Wibautplein veiliger met Educatief centrum Open dag dierentehuis Concerten in de kerk Kledingactie Wat moet ik er van zeggen? SCHLECKER af is fi 50,00 DE HAVENLOODS - DINSDAG 28 SEPTEMBER 1993 Beantwoord vragen uit één van de vier categoriën die Oe zelf kiest. Een voorbeeld? /ED£.R(i£./\/\ Uit welk land komt Julio KAN J Iglesias? Geef het goede \MEED0EN!J antwoord en win elke week fantastische prijzend SCHIEDAM Bij voldoende aanmeldingen start binnenkort in Kluphuis Oost een cursus Wordperfect voor beginners. De cursus omvat 10 lessen op de woensdagavond, met 6 oktober als aanvangsdatum. Men heeft twee kansen om de lessen te vol gen: de eerste mogelijkheid is van 18.30 tot 20.00 uur. Dezelf de cursus wordt van 20.30 tot 22.00 uur gegeven. Men leert werken met het tekstverwer kingsprogramma Wordperfect 5.1. De kosten zijn 175,-, na voor uitbetaling van 75,- is de in schrijving definitief. Het cursus boek kost 17,50. Voor elke cursist is er tijdens de cursus een draagbare PC beschikbaar. Opgeven kan bij Kluphuis Oost, Galileistraat 86, telefoon 4735435. als ire iets doen, doen we hel goed! OOGG^S»»S e?Ualtva.350r 350,- saVonWW'^^Sr stoeien v. 1598,- inza\mWeU' el 3-2 zits in stof nu van 1 395,- voor maai beperkte voorr i koop) art/grijs Kroonprijs 180 br 62 diep 210 hoog Aelbrechtskade 21-22 Rotterdam-West (nabij Mathennesserplein) Tel. 010-4765768 Geopend 10.00-17.00 uur, zaterdag tot 16.00 uur. Geen koopavond Schiedamseweg 118 Rotterdam-west vlakbij Metro Delfshaven Tel. 010-4776441 Maandag gesloten, Dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur, Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag tot 16.00 uur. Activiteiten dienstencentrum SCHIEDAM Dienstencen trum de 4 Molens biedt ouderen een gevarieerd programma aan. Liefhebbers van het biljartspel kunnen bijvoorbeeld dagelijks tussen 9.00 en 15.30 uur terecht tegen twee kwartjes per half uur. Vanaf 13 uur is er elke dag gele genheid tot dammen en schaken. Verder wordt op 29 oktober (aanvang 14.00 uur) een mode show in de grote zaal gehouden met kleding van de firma Hoff- mans. Die dag is er vanaf 13.30 uur bloemschikken in de eetzaal. Kosten zijn vijf gulden. Op woensdagavond komt de dames biljartvereniging De Vrije Keu's vanaf 19 uur bijeen. Op donderdag 30 september wordt tussen 13.30 en 16.00 uur les in handwerken gegeven. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eigen materiaal meenemen. Vanaf 13.30 uur is er tevens gymnastiekles in de grote zaal en vanaf 19.00 uur komt de biljart vereniging de 4 Molens bijeen. Het programma voor de vrijdag vermeldt volksdansen (10.30 uur) en vrij bridgen (13.00 uur). Jan Jansen verzorgt zondag 3 oktober een concert in het dien stencentrum. Bezoekers kunnen niet alleen luisteren,, er is ook gelegenheid om te dansen. Toe gang is gratis, aanvang 13.30 uur. Adres: Nieuwe Damlaan 766. neem er de tijd voor Stichting LEZEN, Keizersgracht 391, 1016 EJ Amsterdam f; Insteekhoezen, 23 rings1 100stuks 14.95 HU IX*" Smulmenu voor nu 10 1 de kat 1.25 VOOr Veegvaste muurverf, 5 liter, wit 11.95 nu Afvalzakken, 60 stuks, 10.50 nu Dongen, Dordrecht Sterrenburg, Driebergen, Duiven, i EROVIDEOTHEEK CANO Gespecialiseerd Hetero •Homo •Bi Lesbisch Bizar VOOR ELK WAT Wl| 3 FILMZAKEN ME, ION-STOP HOMCj HETERO EN BIZAR-VIDEO ZM40 omdatp e laatste nieuwe f films 2 keer per week e lotaal nieuw pro gramma Keopend zeven da- ben per week van (2.00 tot 23.00 uur >n-stop vertoning iagkaarten slechts ƒ12.- OOK VERHUUR! EROVIDEOTHEEK CANO j Provenierssingel 30 IEL ROTTERDAM SCHIEDAM —Hoewel het openingsprogramma voor een deel in het water viel (de lunch van vijfhonderd wijkbewoners ging niet door), was er zaterdag 25 september toch reden voor enige feestvreugde in Nieuw- land. Het Educatief Centrum voor Volwassenen (ECV) werd geopend door de wethouders Wiegman en Reijnhout. Voor de buurtbewoners was er gelegenheid nader kennis te ma ken met het centrum en de verte genwoordigers daarvan. Bij het ECV wordt onderwijs aan vol wassenen gegeven die meestal niet meer dan lagere school heb ben gevolgd. Hiermee wordt hun kans op een baan vergroot of kunnen zij maatschappelijk be ter functioneren. Ook volgen jsommigen een cursus uit interes- Met de opening van het Educa tief Centrum aan het dr. Wi bautplein werd voor het Ge meentelijk Woningbeheer een uniek project opgeleverd. Het centrum wilde immers één aan eengesloten ruimte met lokalen, algemene ruimtes en kinderop- vanggelegenheid huren, terwijl het dr. Wibautplein tevens een winkelfunctie moest behouden. Uiteindelijk werden tien winkels verbouwd voor het ECV en in de overige units een supermarkt, bakker, apotheek, pizzeria en een uitzendbureau gevestigd. Volgens Woningbeheer is het Educatief Centrum een waarde volle toevoeging aan het dr. Wi bautplein. Doordat de lessen zo wel overdag als 's avonds wor den gegeven, ontstaat een leven diger en veiliger plein. Nu de verbouwing van het ECV gereed is, zal het Woningbeheer starten met het opknappen van de erbo ven gelegen portiekwoningen. Overigens vinden deze week nog enkele feestelijke activiteiten in het Educatief Centrum plaats. Hiermee wil de instelling het startsein voor de cursussen ge ven, maar ook de integratie van het centrum in de wijk bevorde ren. Belangstellenden zijn wel kom: vanavond van 19.00 tot 21.30 uur bij een Spelavond en woensdag 29 september op het Vrouwenfeest tussen 13.00 en 15.30 uur met o.a. volksdansen, zelfverdediging, fotospel en mu ziek. Dan vinden tevens diverse activiteiten voor kinderen plaats. SCHIEDAM— Het dierente huis Hargahoeve houdt op 2 ok tober een open dag. Het asiel, gevestigd aan de Sportlaan 2, is deze dag van 10.00 tot 15.00 uur voor het publiek geopend. Het doel van de open dag is het ver beteren van het imago van die renasielen. Duidelijk moet wor den dat in de Hargahoeve niet alleen maar zielige dieren zitten. SCHIEDAM Een 47-jarige Schiedammer is maandagoch tend vroeg beroofd van zijn por temonnee. Op de Nieuwe Dam laan ter hoogte van de Vlaardin- gerdijk sprongen twee mannen uit de struiken die de mam be dreigden met een mes. Zij dwon gen hem zijn portemonnee af te geven. Hierna verdwenen de ro vers zoals ze gekomen waren. Vrijdagmiddag werd een 77-jari- ge Schiedamse op de Parkweg beroofd van haar handtasje. De tas werd uit haar hand getrok ken door een passerende man op een bromfiets zonder verzeke- ringsplaatje. Oproep getuigen SCHIEDAM —De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van de gewapende overval donder dagavond op een snackbar aan de Borodinlaan. Ten tijde van de overval bevonden zich twee vrouwen in de zaak die de over valler van nabij hebben gezien. De snackbar werd om circa 21.30 uur overvallen. Een man stapte de zaak binnen en richtte een pistool op een per soneelslid. Deze dook weg en vluchtte het ernaast gelegen café in om iemand te waarschuwen. De overvallen rende daarop weg naar de van Beethovenlaan. Hij stapte daar in een auto - waar schijnlijk een donkerblauwe Opel Kadett, oud model - en reed weg in de richting van Laan van Bol'Es. Het signalement van de overval ler luidt: blanke man, donker blond glad haar in een paarde- staart, ongeveer 1.80 m lang, leeftijd 21-25 jaar. Wie informa tie kan verstrekken, wordt ver zocht contact op te nemen met de recherche via tel.4494402. SCHIEDAM De Amster dammer E. Kooiman besluit op dinsdag 5 oktober de serie avondconcerten in de Grote Kerk. Hij speelt vanaf 20.15 uur verschillende orgelcomposities van J.S. Bach. De toegang be draagt 6,50 gulden (4,50 gulden voor houders CJP of pas-65). De organist André Verwoerd geeft zaterdag 9 oktober het laatste inloopconcert van het sei zoen. Hij speelt vanaf 15.00 uur een populair programma op het orgel. De toegang is gratis. In Berlijn blijkt men het spel van André Verwoerd ook te waarde ren. Begin oktober geeft de orga- nist daar vier concerten. SCHIEDAM —Het ouderen werk van de St. Jan de Doper houdt zaterdag 2 oktober de jaarlijkse kledingactie. De op brengst komt ten goede aan het ouderenwerk in Nieuwland. Deze werkgroep is al ruim dertig jaar actief. De opzet is ouderen in de wijk, maar ook die elders wonen, zo goed mogelijk te be geleiden. Omdat de subsidie niet toereikend genoeg is, wordt een maal per jaar een kledingactie georganiseerd. Voor het kerkplein aan de Mgr. Nolenslaan 99 staat op 2 okto ber een vrachtwagen waar tussen 10.00 en 12.00 uur kleding kan worden afgegeven. Dekens, gor dijnen, maar ook schoenen (graag samengebonden) zijn wel kom. Zondagmiddag 3 oktober 1993, aanvang 14.30 uur. Met twaalf punten uit acht wed strijden is Roda JC uitstekend uit de startblokken gekomen. Op zich is dat niet zo verrassend, want de meeste voetbalkenners hadden Roda JC al op voorhand een hoge positie op de ranglijst toebedeeld. In de afgelopen transferperiode trok de ploeg uit Kerk rade im mers een aantal behoorlijk goe de spelers aan. De nu geblesseer de Babangida is daar wellicht het meest sprekende voorbeeld van. De Nigeriaan speelde zich vorig seizoen bij VW behoorlijk in de kijker en stond op het verlanglijstje van menig eredivi sieclub. Dat Roda JC uiteinde lijk aan het langste eind trok, is op zich niet zo vreemd, omdat Roda's financier Nol Hendriks nu eenmaal ook bij de Venlona- ren het één en ander in de melk te brokkelen heeft. Daarnaast kochten de Limbur gers de talentvolle Barry van Galen van Haarlem, werd Arno Doomernik, die vorig jaar nog bij Sparta speelde, van PSV overgenomen, en werden last- but-not-least ook Marco van Hoogdalem en Dirk Jan Derk- sen aan de selectie toegevoegd. Als je die aankopen voegt bij het reeds aanwezige spelerspoten- tieel en daar een trainer bij zet die het in de pers misschien niet zo goed doet, maar zijn vak ab soluut verstaat, en de goede start van Roda JC is heel verklaar baar. Voor Sparta zal het dan ook absoluut niet meevallen om aan de wedstrijd van aanstaande zondagmiddag een goed resul taat over te houden. Vooral ook omdat de selectie van Han Ber ger na het treffen afgelopen weekend met Utrecht-speler Jo- han.de Koek (op Spangen, favo riet voor de titel van naaimachi ne bij RTL4) behoorlijk j& uitge dund. Toch zou het ver voeren om Sparta al op voorhand als kansloos te bestempelen. Daar voor spelen de Kasteelheren dit jaar te verzorgd voetbal. Reden te meer om zondagmiddag naar Spangen te gaan. VOETBALLIJN - Ook in het seizoen l993-'94 heeft Sparta de beschikking over een eigen voet- ballijn. Via dit 06-koopnummer kunt u iedere dag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de Kasteelclub. De Sparta- lijn is 24 uur per dag bereikbaar via 06-350.350.07. SPARTA 2 Het tweede elftal van Sparta, dat ook dit seizoen van shirtsponsoring wordt voor zien door H.P. van der Kooi BV, speelt vanavond thuis tegen Vi tesse. Op het Kasteel wordt om half acht afgetrapt. BLESSURE - Michel Valke is voorlopig uitgeschakeld. De routinier ondervindt veel hinder van een afgescheurde pees in zijn lies. Valke staat zeker drie weken buitenspel. TOPSCORER Michel van Schuppen is Sparta's spits voor de toekomt. De aanvaller van Dl scoort aan de lopende band. In dit seizoen scoorde hij tot nu toe al 27 doelpunten. Het gehele Dl elftal staat op een produktie van 106 treffers. GESELECTEERD - Christian Salazar is door de keuzeheren uit Zeist geselecteerd voor het Ne derlands elftal onder vijftien jaar. John Nieuwenburg is uit verkozen voor het schaduwelftal van dit vertegenwoordigende team. TOERNOOI Germain Wat- temaleo verbleef vorige week in Oostenrijk, waar hij met het Ne derlands elftal tot 17 jaar deel nam aan een vierlanden toer nooi. Ik ben er nog steeds niet over uit. We spelen tegen FC Utrecht gewoon een hele goede wedstrijd en door In inci dent glipt die pot volledig uit je han den en zit je met veel doffe ellende. Als ik de zaken op gevoel inschat, zijn we Dennis de Nooijer in elk geval voor een paar weken kwijt. Ik hoop dat hij er met een wedstrijd of vier vanaf komt. Per slot van rekening heeft Dennis een blanco straflijst en moet je zijn overtreding natuurlijk zien in het licht van hetgeen er aan vooraf ging. Jos van Eek kre.eg twee keer geel, die staat er dus voor één wedstrijd naast. Winston is een open vraag. Ik heb er met het bestuur nog niet over gesproken, maar ik ga er vanuit dat we zijn zaak zeer zeker mondeling zullen laten behandelen. Het is te gek voor woorden dat Johan de Koek nog ongestraft rondloopt en dat wij met de gebakken peren zitten. Ik ben daar echt ziek van. Het lijkt wel of we alle ellende in één keer over ons uitgestort krijgen. Want ook Michel Valke is voorlopig gebles seerd. Hij heeft een gescheurde pees in zijn lies en kan de eerste weken niet spelen. Nico Jalink hoop ik er weer bij te hebben, anders wordt de spoeling wel erg dun. Maar wanhopen doe ik absoluut niet. Zelfs met negen man hadden we nog het betere van het spel en met een beetje geluk pak je nog een punt. niet zo mogen zijn. Ik Maar dat heeft n hoop dan ook dat c tegen Roda JC als een echte tw man achter de ploeg gaan staa steuntje in de rug hebben we moment hard nodig. Ik reken d; echt op u. HAN BERGER Nog meer voordeel met WAARDEBONNEN Waardebonnen zijn in onze filialen verkrijgbaar. Advertentie geldig vanaf 29.9.93 t/m 5.10.93 Babyfresh lotion doekjes navulling 42/1 4£5 Crepe toiletpapier Kanis Gunnink 500 gr. KANIS 4 Gunnink Cesar div. soorten, 15° gr. 4 0Q T99 I Kleurenfoto's van negatief mat/glanzend 13 1fi Pedigree Pal div. soorten Silan 3x geconcentreerd div. soorten, 500 ml 4 halen 3 betalen 44t56 div. soorten Rotterdam, Goudsesingel 77-79, Wilhelm Teilplaats 20-22, Schiedam, Broersvest 52-54, en meerdere filialen in geheel Nederland

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 2