Ni DE HAVENLOODS [Sh Schiedamse huisvrouw brengt actie op gang voor Sarajevo zondag geopend! IN DEZE KRANT BALY 'Oud links' Feestelijke Furieade Winkelwagentjes van de wereld ckZufcUrSter Bil was onaanvaardbaar EDITIE P, DONDERDAG 7 OKTOBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 40 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren I S 010-4699444 I Kijk op de rubrieks-pagina's n S HipH K\iipllUVhhH V Alléén voor particulieren J HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM tICUTT UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Overval op zeemanshuis SCHIEDAM— Twee mannen hebben maandagavond laat een gewapende overval gepleegd op het 'Mission to Seamen' (nabij Wilton-Fijenoord). Rond 23.00 uur betraden de overvallers, die hun gezichten hadden afgedekt met een panty en een zakdoek, het gebouw. Eén van hen richtte een pistool op de beheerder van het zee manshuis en eiste dat de geld- kluis werd geopend. Het duo verdween met een onbekend geldbedrag. Later hoorde een omstander een bromfiets wegrij den bij het Sterrebos. a Jaap van de Scheur is terug! a Geen topsportkli- maat in Nederland Vernieuwing lijkt tegenwoor dig het politieke toverwoord. Partijen roepen in koor dat ze klaar zijn voor de vraag stukken van de toekomst. Probleem is natuurlijk wel dat de echte vernieuwers moeten worden onderschei den van de 'eeuwige meelo pers'. Of zoals bestuurskun dige W. Derksen het uitdruk te: „Juist de oude vergadertij gers roepen nu om 't hardst dat er vernieuwd moet wor den." Een dilemma dus. Waarmee ook de PvdA in Schiedam worstelt. Volgend jaar zijn er raadsverkiezingen en op de kandidatenlijst die nen vernieuwende politici ui teraard een kans te krijgen. Daarom is een commissie in het leven geroepen die daar een oogje op fnoet houden. Welke personen zitten in die adviescommssie? J. van der Meer (oud-lid van de Eerste Kamer), H, Verlinde (gewe zen afdelingsvoorzitter), M. Olyslager (e.t-raadslid) en N. van der Vliet (voormalig ge westelijk bestuurder). Dat zal nog eens een revolutionaire verandering teweegbrengen in Schiedam! (BW) Vlinders op video SCHIEDAM— Het NIVON organiseert op zondag 10 okto ber in natuurcentrum De Bos- hoek een lezing met vertoning van dia's en video's. Centraal staan daarbij vlinders, vogels en velddieren. De koffie-ochtend begint om 10.00 uur. De kosten bedragen voor leden f2,50, an dere belangstellenden betalen twee kwartjes meer. Opgave bij C. van den Hoek, tel. 471 44 42. 3/4 van Zuid-Holland huis-aan-huls Ruim 751.000 gezinnen bereikt u met een onroerend goed rubrieksadvertentie in «De Havenloods (do.) «Het Zuiden (do.) Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad Atpiien profiteer van de lage prijzenaktieil U kunt ook laten plaatsen V via Uw MAKELAAR J ||~w^ en meisje van j j I i veertien is op weg om een I j mooie vrouw te worden." Dit waren de veelzeggende woorden van de Maassluise burgemeester Stërkenburg- Versluis bij aanvang van de Furieade. Het betrof uiteraard de veertiende editie van het maritieme festijn. Een juiste ty pering, want het evenement is nog steeds in de groei. De kin derziektes lijken overwonnen en de Furieade is op weg een topevenement te worden. Het bewijs wordt gevormd door de bezoekersaantallen. Het afgelopen weekend kwa men zo'n i 30.000 mensen op het spektakel in Maassluis af. Het aanbod van schepen was indrukwekkend, de cruises een groot succes en de marktkra men gaven de kades een leven dige aanblik. Volgend jaar de vijftiende editie. Om een soort gelijke metafoor te gebruiken: dan begint de Furieade aan een bloeiperiode. Crematorium opent deuren SCHIEDAM Crematorium Beukenhof houdt zaterdag 9 ok tober een open dag. Van 11.00 tot 15.00 uur kan iedereen een kijkje achter de schermen nemen van het aula-crematoriumcom plex aan de Burg. Van Haaren- iaan 1450. Er is een rondleiding, waarbij onder meer aandacht wordt be steed aan de moderne geluids- en videostudio, de ovenruimte en de asbewaarplaats. Medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden. Ook de bouwplannen voor een grotere koffiekamer liggen ter inzage. Na afloop krijgen bezoekers een consumptie aangeboden en kun nen zij via een enquête hun be vindingen kenbaar maken. MENDELSSOHN In de Dorps kerk in Kethel staat op zaterdag avond 9 oktober de componist Men delssohn Bartholdy centraal tijdens een klassiek concert. Het koor 'Com nu met Sang' plus een aantal solisten brengen onder andere de werken 'Hor mein bitten' en Psalm 95. Toegangskaarten kosten tien gulden en de aanvang is 20.00 uur. Half oktober grote inzameling voor brandhaard in voormalig Joegoslavië SCHIEDAM De bewoners van Sarajevo maken zich op nieuw op voor een barre win ter. De stad in voormalig Joe goslavië wordt geteisterd door grof geweld en aanhoudend voedselgebrek. De Schiedam se Sylvia Kooijman, huis vrouw en moeder van twee kinderen, realiseerde zich goed hoe slecht de situatie in Sarajevo is en besloot actie te ondernemen. Dat bleef niet zonder gevolgen... Sylvia Kooijman kwam in aan raking met de Stichting Vrien den van La Benevolencija. Deze instelling tracht voortdurend voedsel naar Sarajevo te bren gen. La Benovolencija is een wel zijnsorganisatie die al een eeuw bestaat en die wordt geaccep teerd door alle strijdende partij en. Daardoor bereiken de hulp goederen iedere bevolkings groep. Transport Sylvia Kooijman ging er vanuit dat haar hulpactie geen cent hoefde te kosten en startte met een telefonade naar een groot aantal bedrijven. „De resultaten daarvan zijn overweldigend", al dus de actievoerster. „Tot nu toe verleenden vele instellingen en bedrijven belangeloos hun me dewerking." Sylvia Kooijman vertelt dat zij is begonnen om de Gebroeders De Block van de Albert Heijn-win- kel in de Hagastraat te benade ren. „Zij gingen direct akkoord met het samenstellen van een voedingspakket van f7.50 waar op men absoluut geen winst maakt. Nog diezelfde dag ben ik naar Transportbedrijf Baartman gestapt met het verzoek of zij het verzamelde voedsel naar Am sterdam wilden vervoeren, van waar het verder op transport wordt gesteld. En ook dat bleek geen probleem." Zo kwam van het een het ander. Want er waren nog pallets, een heftruck en verpakkingsmateri aal nodig. Bovendien moesten door middel van een foldertje de Schiedammers geïnformeerd worden over de actie. Drukkerij Van de Water en een Amster damse papierhandel namen de kosten van drukwerk en van het papier voor hun rekening. Toen de Schiedammers nog. Inzamelpunten Inmiddels werken Sylvia Kooij man en André Woutersen van Klubhuis Zuid samen met ruim 35 vrijwilligers om alles geor dend te laten verlopen. Het is de bedoeling dat op 14, 15 en 16 oktober stadgenoten op inza melpunten (verspreid in Schie dam) per gezin twee blikken af geven. Dat kan bijvoorbeeld groente, babyvoeding of melk poeder zijn. Dus geen kleding en speelgoed! Het comité heeft uit gerekend dat als ieder gezin mee werkt er zeker 60.000 blikken kunnen worden verzameld. Men kan echter ook een kant en klaar pakket kopen bij de Ge broeders De Block of bij Klub huis Zuid, Dwarsstraat 42. Het pakket bevat dan twee pakken tarwebloem, biscuit en zes blik ken met bonen zoals spercibo- nen en doperwten. Burgemeester Scheeres staat achter de actie en in een aanbe velingsbrief stimuleert hij de Schiedammers om 'bij het doen van uw dagelijkse inkopen de bevolking van Sarajevo niet te vergeten en uw bijdrage op het inzamelpunt af te geven'. De actiefolder met de inzamela- dressen valt binnenkort bij iedereen in de bus. SCHIEDAM De winkelwa gentjes blijven de krant halen. Een paar weken geleden bleek uit een rondvraag onder een aantal winkeliers in de stad, dat zij niet te klagen hadden over het verdwijnen van de wagentjes. Daarmee scoorde Schiedam be ter dan landelijk gemiddelde. De winkeliers die tevreden zijn hebben allemaal winkelwagen tjes in gebruik die een muntslot hebben of bij de uitgang van de winkel staat een paal waar het karretje niet langs kan. Die maatregelen heeft de directie van Bas van der Heijden achterwege gelaten. De gevolgen zijn dan ook desastreus. „Drie maanden geleden stonden in onze winkel nog 140 wagentjes en nu zijn dat er nog maar 70", aldus bedrijfs leider Tersteeg van filiaal Boro- dinlaan. Hij geeft aan dat dit een grote schadepost voor het be drijf betekent. „Een winkelwa gentje kost ruim honderd gul den. Sommige mensen nemen ze mee naar huis en laten die din gen voor de flat staan of zetten ze in kelder of de schuur. Ook vinden wij de wagentjes in sloten en verspreid door de wijk." Mensen die een wagentje tegen komen worden verzocht be drijfsleider Tersteeg op de hoog te te brengen, tel. 470 11 97. ALTIJD DE NIEUWSTE SPEELFILMS UIT DE TOP 50 SPEC. AANBIEDING 10 VOOR 25.00 VIDEOTHEEK BALY Dam 9-11 Schiedam Tel. 4.26.71.26 FIUAAL HILLELAAN t70KT08£R VAN 10 TOT 17 UUR als het om wonen gaat WCmtmite T«t 010-4518844 rHüWlmi-». mwmmxm mt*mm tkmmn-ZM, m oio-mzm SCHIEDAM Liefhebbers van a capella muziek kunnen zaterdag avond in het Passage Theater hun hart op halen. Vorig jaar bleek de groep Intermezzo een bijzondere plaats in te nemen in deze discipline. Aanvang 20.30 uur. Entree f 16,- tot en met f 22,-Pashouders ontvangen f 3,- korting. «iiiiii SCHIEDAM De aidspatiënt in doodsnood en het negermeisje met 'duivelse' oortjes brachten de tongen al in beroering. En nu dan ineens de getatoeëerde, seropositieve man. Een affiche met die afbeelding, de term 'HIV positive' duidelijk zichtbaar op de linkerarm, tooide de reclamezuilen in de stad. Opnieuw een spraakmakende reclameboodschap van kledingfabrikant United Colors of Benetton. Met name de tatoeage bij een mens roept bij menigeen vreselijke herinneringen op. Het personeel van de Benetton-filialen in Schiedam en Vlaardin- gen kan geen uitsluitsel geven over de diepere bedoelingen van de reclame. „Het is shockerend", zegt een medewerkster. „En altijd spraakmakend... Daar staat onze topman in Italië garant voor. Hij wil mensen aan het denken zetten. Nee, wat deze boodschap met onze kleding te maken heeft, begrijp ik ook niet." Voor verder commentaar wordt verwezen naar het hoofdkantoor in Amster dam. Daar wordt de telefoon echter niet opgenomen. De gemeente blijkt in het geheel geen invloed te hebben op de reclameboodschappen die door de hele stad worden verspreid. „Wij leggen ons neer bij de keuze van Publex, de exploitant van de zuilen. En we nemen aan dat de Reclamecode-Commissie ingrijpt als een fabrikant werkelijk over de schreef gaat. Ja, dan hangen die affiches meestal al in de stad. Dus het is dan een correctie achteraf." Een woordvoerder van Publex geeft toe dat het laatste Benetton- affiche reacties heeft opgeroepen. „Al viel de commotie mee. Zelf konden wij wel instemmen met deze plaat. Overigens betrof dit de tweede keus van Benetton. Ze boden ook een tatoeage op een mannelijke bil aan. Dat vonden wij toch te ver gaan." AHOY' ROTTERDAM 90 -17.00 UUR, 19.00-22.30 UUR ZONDAGS tl OPENING STUDEN U MM II 3s en het gemak van de Programma's in 1 jaar, sergave en pauzetoets. SA%YO VHR-220 VHS-HQ VIDEORECORDER Met diverse handige aütomatische functies en het multi-functionele IR-afstandsbediening. 6 39 voorkeuzezenders, beeld-voor-beeld weergave en Van 899, 599,- INRUIL goedwerkende VHS recorder, max. 6 jr. oud

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1