HBSS weet dankzij Aad Bloot weer wat aanvallend spel is SPORT Klinkende overwinning Matthijs Riemens ~7<i DE HAVENLOODS HVC verliest SMC en Excelsior delen de punten PPSC gelijk Ton van der Leije heeft laatste woord op Harga Geul-Techniekloop opgenomen in Zuiderster-loopserie SPORTINSTITUUT SCHIEDAM ZONNECENTRUM .DINSDAG 26 OKTOBER 1993 SCHIEDAM HVC moet dui delijk nog wennen aan het ni veau van de divisie. De jonge ploeg van Nel Grandazzi ging in de eerste wedstrijd van het nieu we zaalseizoen onderuit tegen uitgerekend UVG 2. De derby ging in de eerste helft redelijk gelijk op. De 4-5 rust stand in het voordeel van de Hargaploeg was dan ook niet onoverkomenlijk. Tien minuten in de tweede rondgang bepaal den echter de wedstrijd. HVC verloor het hoofd door te onrus tig te gaan spelen. De routine van UVG wist daar wel raad mee en sloeg meteen het gaatje van drie punten dat niet meer in te halen was voor HVC. Tot het eind toe behield UVG die voor sprong: 12-9. Koersbaltoernooi in Margriethal SCHIEDAM— In het kader van het Europese Jaar van de Ouderen vindt vrijdag 29 okto ber in de Margriethal een groot provinciaal koersbaltoernooi plaats. Uit alle delen van de pro vincie Zuid-Holland zullen ruim 350 deelnemers strijden om de wisselbeker. Zo'n twaalf jaar geleden werd koersbal in Nederland geïntro duceerd. De bedoeling van dit typische Engelse spel is om de speelballen zo dicht mogelijk bij de witte Jack te krijgen. De ver rassing en de moeilijkheid zit hem in het feit dat het zwaart- punt niet in het midden van de speelbal zit waardoor de bal een kromme koers maakt. Wethou der Bart de Leede zal op vrijdag 29 oktober het toernooi openen. De dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Zwembad krijgt gestalte VLA AR DINGEN Sinds het beschikbaar stellen van een ont wikkelingskrediet van twee mil joen gulden voor een nieuw zwembad in juli van dit jaar door de Vlaardingse gemeente- rafad, wordt er hard gewerkt aan de plannen. Half september is het concept voor het programma van eisen afgemaakt. Dit omvat onder aandere een functioneel, een ruimtelijk en een technisch pro gramma. Het functioneel programma geeft een gedetailleerde om schrijving van de functies van het nieuwe zwembad. Naast dat het bad geschikt moet zijn om te zwemmen moet er ook ruimte zijn om te recreëren en om vere nigingsactiviteiten te houden. Het ruimtelijke programma geeft aan wat er in het nieuwe zwembad moet komen. Er valt te denken aan bijvoorbeeld een recreatiebad, een doelgroepen- bad en een personeelsruimte. In het technische programma wordt precies aangegeven wat de voorzieningen moeten zijn in het bad zoals zonnecollectoren, de filtratiesnelheid" van de filters en luchtverversingseenheden. De uiteindelijke plannen zullen wor den voorgelegd aan de klank bordgroep van het nieuwe zwembad. In principe wordt er ook van uitgegaan dat al het personeel wat nu werkzaam is bij het Kol- pa-bad ook in het nieuwe zwem bad geplaatst kan worden. Dit is ook een voorwaarde die is voor gelegd aan de nieuwe exploitant, de firma Drijver en Partners. Zwemmers werken aan conditie VLAARDINGEN— De twee de ronde van de VZC-clubkam- pioenschappen leverde op de rugslag geen nieuwe clubrecors op. Bij de vrouwen zijn deze zeer scherpe records nog altijd in handen van de legendarische VZC-zwemster Diane Edelijn. Bij de mannen was de huidige recordhouder Stefan Aartsen niet in staat zijn records te verbe teren. Clubkampioen op dit on derdeel rugslag werden Amanda Elfers, Roelof Imhoff, Annie Buitelaar, Mignon Henneken, Eddy van Vliet, Thamar Henne ken, Jaap Buitelaar, Karin Sie- bel, Matijs van der Eijnden, Brenda Starink en Stefan Aart sen. Aanstaande vrijdagavond staat de derde ronde op het pro gramma in het Kolpabad. Trainer Chris Aartsen heeft de herfst-vakantie vorige week ge bruikt om via een trainingskamp de conditie nog wat op te werken van de zwemmers en zwemsters. Als basis fungeerde het clubhuis van VZC aan de Broekweg, waarnaast wat extra zwemtrai- ningen ook loop- en condtietrai- ningen op het programma ston den. SCHIEDAM Na afwezigheid van een paar jaar stond hij ein delijk weer op het programma: de Schiedamse klassieker SMC- Excelsior'20. De koploper van de vierde klas verloor, evenals vorige week, wederom een punt je. Maar gezien het vertoonde spel was de 2-2 deling terecht. Het was zondag sowieso al de dag van de derby's en klassie kers. Ajax en Feyenoord ston den tegenover elkaar en iets dichter bij huis DHS en Fortuna Vlaardingen (1-0). Verder had de KNVB vastgesteld dat ver schillende elftallen van de goede buren op het veld moesten aan treden. Bijna de gehele dag stond in het teken van SMC- Excelsior waarbij het 'overall'- totaal aan het eind 5-3 in punten was. Maar natuurlijk ging de meeste aandacht uit naar de twee standaard elftallen. Het uitvallen van Ted den Hoedt, na een aanslag van Oscar Biesheuvel, bepaalde het spel en het verdere verloop van de wed strijd. Want de schop bleef onbe straft. Den Hoedt viel gebles seerd uit en het elftal van SMC moest helemaal om. Dat het de laatste weken niet meer zo draait als in het begin kwam ook tot uitdrukking in het aantal uitge speelde kansen dat SMC kreeg. Pas in de allerlaatste minuut van de eerste helft was er iets van gevaar te bespeuren toen Jan Brokling op de buitenkant van de paal knalde. Op dat moment stond het al 1 -0 voor Excelsior'20. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar Oscar Biesheuvel en Luuk van Troost. De vrije trap be landde dankzij deze bliksemaf leiders precies op het hoofd van Wim van Rij. „Het was jammer dat we de eerste helft te weinig initiatief namen en in een te laag tempo speelden", was het com mentaar van Roel den Hartog. „Misschien hadden we veel meer verdiend en gekregen als er zo gespeeld werd als in de tweede helft. Positief was echter dat we geen kans hebben weg gegeven." Dat was aan net na de thee wel anders. Binnen tien minuten wa ren er drie doelpunten te bewon deren. SMC kwam dankzij twee maal good-old Harry van Kapel op voorsprong. In de eerste mi nuut mocht hij, na buitenspel door en Ronald Bun te passeren. Twee minuten later carambo leerde de bal via zijn achter hoofd in het doel: 2-1. Excelsior kwam echter binnen vijf minu ten terug tot 2-2. Luuk van Troost kopte de bal, weer uit een vrije trap, achter de twijfelende John Bos. Dat Excelsior hierna de wedstrijd domineerde was niet zo vreemd. „Als je snel over de klap van zo'n achterstand komt dan kan je bijna niet stuk", aldus Roel den Hartog. „De kwaliteit van mijn elftal komt er eindelijk een beetje uit. En we blijven meedingen naar een prijs- (je)." SCHIEDAM - PPSC deelde de punten in Zuidland met de ge lijknamige ploeg: 1-1. Op zich geen slecht resultaat maar toch werd de terugreis naar Schiedam met een katterig gevoel aange vangen. Want negentig minuten lang had PP' het betere van het spel en pas in de allerlaatste mi nuut kreeg Ron de Kok een te gentreffer te verwerken. „Ik geloof dat het veel is als De Kok één redding heeft verricht", aldus PP-trainer John van Dig- gele. In de eerste helft waren er kansen te over maar tweemaal het zijnet (Erik Kolmeijer) en tweemaal de Zuidland sluitpost (Bram de Bruin) stonden een voorsprong in de weg. Pas diep in de tweede helft kanlde Erik van Harmeien vanaf zo'n 25 me ter de 1-0 in de touwen. Een corner in de allerlaatste minuut zorgde toch nog voor een onte rechte deling. Arie van St. Maar tensdijk kopte a la Litmanen te gen Feyenoord de 1-1 achter Ron de Kok. SCHIEDAM Defies Ke tel I jenever, die bij iedere thuiswedstrijd van HBSS wordt uitgereikt, ging ditmaal niet naar een speler maar naar Aad Bloot. Een, wie het spel van HBSS in de wed strijd tegen TOGR heeft ge zien, weinig opzienbare keuze. Want de -normaliter- coach van het tweede elftal presteer de het om binnen een week het thuispubliek voor het eerst écht te laten genieten. En met een 3-2 zege en zodoende twee punten op zak kan hij met een gerust hart het roer weer aan Arnold Lobman over geven. Het duel om een plaats in de middenmoot kreeg na afloop een andere dimensie. De Vlaar dingse koplopers Zwaluwen en Deltasport verloren verrassend waardoor SSS de koppositie overnam en HBSS met stip steeg naar een (gedeelde) vierde plaats. Die consequentie en het feit dat er behoorlijk gevoetbald werd drong in eerste instantie nog niet tot Aad Bloot door. „Het grenst haast aan het onge lofelijke wat ik vandaag gezien heb", aldus de trainer na afloop. „En dan bedoel ik het niveau van het voetbal in negatieve zin." Daarbij doelde hij (natuur lijk) op TOGR dat bij tijd en wijle inderdaad de botte bijl (lees: elleboog) hanteerde. Opening „Vooraf had ik nog gezegd dat die ploeg heel geirriteerd kan worden als die op achterstand komt. Nu gebeurde dat, maar in plaats van het goede voetbal van de eerste dertig minuten door te zetten, gingen wij mee 'hakken- "Misschien dat de bijkomstig heid van oud-HBSS-er Ton van der Leye als trainer van TOGR daar debet aan was, feit is in ieder geval dat HBSS meer dan goed voetbal liet zien. TOGR opende dan wel met een kopbal van Ard Hagendijk op de lat daarna was het echter HBSS dat de ene aanval na de andere op de mat legde. Adrie Bierhuizen twijfelde na een klein kwartier nog tussen een voorzet en een schot, even later soleerde hij ge decideerd naar de achterlijn om af te schuiven naar Jaco van Tilborg. Diens inzet was echter te zacht om Edwin Vooys te verontrusten. Nog diezelfde mi nuut zag Vooys, en nu wel tot zijn opluchting, een schuiver van Eric Olivier in het zijnet belan den. Pas na een half uur kreeg HBSS haar verdiende loon. Een afgeslagen corner belandde voor de voeten van Rob Meeldijk die met een strakke, afgemeten voorzet Robin Voets het enige goede in deze wedstrijd liet doen: 1-0. Het tot dan toe makke TOGR leek direct wakker geschrokken. Zeker nadat Henk van der Tas zijn kreet 'een beetje meer bele ving' kracht bij zette door Jaco van Tilborg met een welgemikte elleboog te vellen. Een overtre ding op John van de Zouwen was de aanleiding tot een rob bertje trekken en duwen tussen beide teams waarbij de soms warrig leidende scheidsrechter Roelink op het laatst niet meer wist wie er nu wat had gedaan. De intimidatie werkte echter di rect. De eerste goede aanval met Eric Maelissa aan de basis ein digde met Jan van Eijsdens eer ste foutje. De kopbal van Ard Hagendijk verdween pijnlijk door de handen van de HBSS- keeper: 1-1. Reflex Ook bij de tweede treffer van TOGR ging Jan van Eijsden niet vrij uit. Aad van Etten knalde, zeven minuten na de rust, de 2-1 uit een vrije trap langs de ver keerd opgestelde muur binnen. HBSS pakte de draad van ver voor de rust echter weer op. Bij na alle duels werden in het voor deel van HBSS beslist en het was slechts wachten op de gelijkma ker. Een aanval uit het boekje met een buitenomgaande Jaco van Tilborg en een binnendoor komende Wout Griep leek die ook op te leveren. Doelpunten maker Adrie Bierhuizen stond echter buitenspel. Wederom zo'n aanval, nu met een buitenom- gaande Cor Timmers en een in schietende Robin Voets, werd met een 'Ed de Goey-reflex' ge pareerd door TOGR-doelman Edwin Vooys. Diezelfde Vooys had de man van de wedstrijd kunnen worden ware het niet dat hij een vrije trap van Cor Timmers helemaal verkeerd beoordeelde ('laat maar') zodat Ron van Roon on gehinderd en diagonaal 2-2 bin nenkopte. Het was het begin van wat een heet laatst kwartiertje leek maar wat bijna een half uur werd. Wout Griep knalde, nadat Adrie Bierhuizen subtiel de paal had geraakt, de 3-2 binnen. Di rect daarop pakte Jan van Eijs den de gelijkmaker van de schoe nen van Arjan Rook. De uitval in de 45e minuut had ook de beslissing moeten zijn. Adrie Bierhuizen zette 'linkspoot' Ro bin Voets helemaal alleen voor een leeg doel maar presteerde het om met rechts naast en over te schieten. Omdat ook Roelink weigerde om af te fluiten en Voets opnieuw faalde bleef het tot de ongeveer de 57e minuut spannend. Het laatste woord was echter voor Ton van der Leije die de nederlaag in de schoenen van Roelink schoof. Zijn woorden aan het adres van de man in het zwart leverden hem in de bestuurskamer nog rood op. door PETER SPEK VLAARDINGEN Aan een veertienjarige traditie kwam afgelopen zondagmid dag een einde. Atletiekvereni ging Fortuna organiseerde voor de laatste keer de Broek poldercross. De matige be langstelling voor deze veld loop van de wedstrijd- en prestatielopers noopte de wedstrijdorganisatie van de Vlaardingse vereniging om deze cross volgend jaar niet meer op het programma te zetten „Niet alleen de geringe belangstelling van de atleten is er de oorzaak van dat wij deze loop van het programma schrappen, maar ook de mati ge faciliteiten die wij daar in de Broekpolder ter beschik king hebben heeft uiteindelijk ook de doorslag gegeven om deze beslissing te nemen", zegt Ans van Walsum van de organisatie. Het was afzien voor de deelne mers en organisatoren in die koude en winderige Broekpolder afgelopen zondagmiddag. „Wij kunnen de atleten daar niets bie den, geen kleedgelegenheid of andere vormen van beschutting, dat moet allemaal in de enkele kilometers verder gelegen ac commodatie van Fortuna aan de Marnixlaan en dat vinden wij geen goede zaak", aldus Ans van Walsum. Alhoewel het parcours in de Broekpolder natuurlijk uit stekend geschikt is voor een cross. „Wij willen ons in het ko mende seizoen vooral richten op de prestatielopen die vanaf ons complex vertrekken en erg in de belangstelling staan bij de lopers uit deze regio". Toch kende deze laatste Broek poldercross een lichtpuntje voor Vlaardinger Matthijs Riemens. De atleet van Rotterdam Atle tiek, die op de Havenloop op Koninginnedag onwel werd en naar het ziekenhuis werd ver voerd, won de race bij de jeugd. „Met deze overwinning heb ik bewezen weer helemaal terug te zijn", aldus de talentvolle Vlaar dinger „De plotselinge warmte op 30 april heeft bij mij voor de nodige problemen gezorgd. In het ziekenhuis en later bij diverse onderzoeken is er niets gevon den wat de aanleiding tot deze plotselinge flauwte zou kunnen zijn", aldus Matthijs Riemens na zijn winnende race in de Broek polder. Specialiseren Het voorval op Koninginnedag heeft veel invloed gehad op het afgelopen atletiekseizoen op de baan. „Veel wedstrijden heb ik niet kunnen lopen, gelukkig is die nare tijd nu voorbij en kan ik me helemaal gaan richten op het komende atletiekseizoen", aldus een fris ogende Matthijs Rie mens. Deze cross- en veldloop wedstrijden ziet de Vlaardinger als een goede voorbereiding op het komende seizoen, waar hij zich vooral op de 1500 en 3000 meter wil gaan toeleggen „Dat zijn mijn sterkste nummers en daar wil ik me ook op gaan specialiseren." Een bevestiging van zijn talent ontving Matthijs Riemens onlangs van de KNAU door zijn uitverkiezing voor een centrale training met de beste jeugd uit deze regio. Ijskoude wind Overigens kreeg Matthijs Rie mens het in de Broekpolder niet gemakkelijk. De ijskoude wind zorgde op de vlakke stukken voor zware tegenstand. Toch wist Matthijs Riemens vanaf de start de koppostitie vast te hou den. Op het ruim drie kilometer lange parcours wist hij Erik van der Berg en Jeroen Punt achter zich te houden. De Vlaardinger won deze race uiteindelijk in de tijd van elf minuten en 6,9 secon den. Bij de mannen was er een spannende strijd te zien tussen Robin Punt van LTK en Bert Hederik van Energie uit Baren- drecht. Afwisselend namen zij de kop, maar in de vijfde en laatste ronde op het 8200 meter lange parcours sloeg Robin Punt zijn slag en nam een beslissende voorsprong, die op de finish bij na nog twintig seconden be droeg, waarmee hij aantoonde een sterke laatste ronde gelopen te hebben. Ook deze race kende een Vlaardings succes. Robert van Zanten, de triatleet liep een uitgekookte race en kwam als vijfde binnen op deze toch sterk bezette cross. Bij de vrouwen won met overmacht de in Neder land wonende Russische atlete Tatjana Maslova. Uitslagen: Mannen 8200 meter. Ie Robin Punt(LTK) 26 min.57,3 seconden. 2e Bert He- derik(Energie) 27.14,3. 3e Ben Rashid (Delta Sport) 27.49,9. 4e Aad Onnink(Rotterdam Atle tiek) 27.51.9 en 5e Robert van Zanten 27.55,8. Vrouwen 3350 meter. Ie Tatjana Maslova(Rotterdam Atletiek) 13.01,1. 2e Lakina Boot(Ener- gie) 13.49,9 en 3e Karin Roe- st(Rotterdam Atletiek) 13.55,9. Jeugd 3350 meter. Ie Matthijs Riemens 11.06,9. 2e Erik van de Berg (Avanti) 11.10,6 en 3e Je roen Punt LTK) 11.17,7. VLAARDINGEN De vierde Geul-techniekloop bij atletiek vereniging Fortuna, die aan staande zaterdagmiddag op het programma staat, heeft een ex tra accent gekregen omdat deze wedstrijd- en prestatieloop over vijftien kilometer is opgenomen in de Zuiderster loopserie. De eerste wedstrijd in deze reeks is vorige week met veel succes ge houden in Sliedrecht, waar niet minder dan 550 deelnemers aan de start verschenen. Deze loopserie, die mogelijk wordt gemaakt door Wegener Huis-aan-huisbladen BV, (uitge ver van onder andere deze krant) en Radio Rijnmond omvat elf wedstrijden in de regio Zuid- Holland. Om in aanmerking te komen voor één van de aantrekkelijke prijzen moeten de atleten die in bezit zijn van een wedstrijd-li centie van de KNAU lid zijn van een atletiekvereniging in het dis trict West 2 en aan acht van de elf wedstrijden deelgenomen hebben. Na de eerste wedstrijd in Sliedrecht is er nog nauwelijks van een echt klassement sprake. Winnaar van die tien Engelse mijl werd de ook bij de Haven loop in Vlaardingen bekende at leet Armand van der Smissen, maar zijn club Sprint uit Breda valt buiten de regio West 2. Ook de nummer twee in Sliedrecht, Cees Kraaijeveld, valt buiten het klassement omdat zijn club A.V.34 zetelt in Apeldoorn. De strijd in Vlaardingen aan staande zaterdag is daarom nog geheel open. De organisatie ver wacht ook weer een recordaan tal deelnemers voor zowel de wedstrijd als prestatieloop. „Wij willen een perfecte organisatie neerzetten en de atleten een goed georganiseerde wedstrijd aanbie den", zegt Ger van Walsum van Fortuna die belast is met de or ganisatie. De lopers zullen de vijftien kilo meter vanaf de atletiekbaan aan de Marnixlaan eerst richting surfplas lopen en daarna via de Broekpolder weer terugkomen op het complex van Fortuna. De start is voor zowel de wed strijd als prestatieloop om 14.00 uur. Prestatielopers kunnen zich voor de start in het clubhuis van Fortuna nog inschrijven. Jacob Bijsterstraat 2 (Groenoord) info lijn: 010-4715203 ZEE, STRAND en PALMBOMEN, dat hebben wij niet. WAT WIJ WEL HEBBEN IS EEN: om uzelf te verwennen met een uurtje per week te zonnen. In samenwerking met De 1John de Wolf Feyenoord 6.78 2. Winston Bogarde Sparta 6.70 3. Jerry Simons Dordrecht '90 6.60 4. Virgil Breetveld Dordrecht '90 6.55 Warry van Wattum Dordrecht '90 6.55 6. Regi Blinker Feyenoord 6.44 7. Marcel Boudesteijn Excelsior 6.40 8. Brian Wilsterman Dordrecht '90 6.36 9. Errol Refos Feyenoord 6.33 10. Michel Langerak Dordrecht Y90 6.27 11Peter Bosz Feyenoord 6.25 Ulrich van Gobbel Feyenoord 6.25 13. Arnold Scholten Feyenoord 6.22 Tafcafumi Ogura Excelsior 6.22 Rene Klomp Sparta 6.22 Havenloods en Het Zuiden. 17. NicoJalink Sjoerd Conrad Excelsior 6.10 Roel Liefden Dordrecht '90 6.10 20. Ron van den Berg Sparta 6.09 Maarten Admodikoro Dordrecht '90 6.09 Gerrie Slagboom Dordrecht '90 6.09 KEEPERSKLASSEMENT 1Ed de Goey Feyenoord 7.50 2. Oscar Moens Excelsior 6.60 Ricardo de Jongh Dordrecht '90 6.55 3. Edward Metgod Sparta 6.36 Dordrecht '90 huiden, tl De stadsderby SMC-Excelsior kende na negentig minuten een gelijke stand: 2-2 WÊÊÊÊÊÊÊÊm'" wÊKKÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ HBSS tiet eindelijk zien dat er wel degelijk gevoetbald kan worden op Harga

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 5