SCHLECKER wmcophmmuiiï 29.263 STUKS SP0RTKLEDING 13441 WINTER EN SKI-JACK? Boodschappen.. BODY SHAPE Echt HEM A PEE DEE DEE ëj Gespreide betaling mogelijk bij privékliniek SCHLECKER zcircsar' Reebok idldafi CV/IO 6Ut*efieUiig. JdKias Rucano xXy DE HAVENLOODS - DINSDAG 26 OKTOBER 1993 43-173 door JACQUES VERHAGEN WATERWEG De verzakelijking in de me dische wereld begint langzaam op gang te ko men. Het boegbeeld is de privé-kliniek. In lan den als Amerika en Duitsland al langer ge meengoed. In Nederland gaat de opmars in een lager tempo, maar ook hier zijn de eerste klinie ken opgezet. En Vlaar- dingen doet mee. Sinds enkele maanden is een privé-kliniek gehuisvest in een fraai kantoorpand aan de Churchillsingel. Aan de buitenkant een kantoorgebouw zoals vele, maar binnen een modern geoutilleerde kliniek. Genaamd Ho- lystaete. Kliniek Holystaete is een Voor ons recent geopende filiaal van Mama Joe Pizza Pasta in Schiedam zijn wij op zoek naar PIZZA BEZORGERS vanaf 16 jaar Voor inlichtingen: tel. 010-4262178. elke dag van 12.00 tot 15.00 uur. vragen naar Niels. plastisch chirurgische kli niek. In de meest brede zin van het woord. Zogeheten cosmetische correcties worden hier uitgevoerd. Borstvergrotingen, -ver kleiningen, verwijderen van tatouages, spataderen, vergroeiingen zijn een klei ne opsomming van de mo gelijkheden. Henny van Dorp heeft de leiding over de dagelijkse gang van za ken. Met een ervaring van 18 jaar in het Holy-zieken- huis is hij de eerste assis tent van oprichter en chi rurg Dr. Smith. „Enkele jaren terug waren wij aan het filosoferen over het op zetten van een kliniek. In het ziekenhuis kwamen wij steeds minder toe aan onze werkelijke drijfveer. Door lange wachttijden, minder personeel werd het contact met de patiënt steeds min der. Juist door de kleine opzet van deze kliniek kunnen wij een meer per soonlijke benadering bie den aan de patiënten. Voor hun is het ook pretti ger. Geen lange wachttij den en meer privacy." Vooroordelen omtrent pri- vé-klinieken zijn er nog le gio. Landhuizen met ellen lange oprijlanen is een veelgehoorde misvatting. In Amerika werkt het dan misschien wel zo, in Ne derland moet een kliniek aan strenge eisen voldoen. Een wildgroei zal dan ook niet gauw plaatsvinden. De opererende arts, Dr. Smith, was vroeger full time verbonden aan het Holy-ziekenhuis. Nu ver deelt hij zijn tijd. Het der tien leden tellende perso neelsbestand heeft de no dige ervaring in het zieken huis opgedaan en allen hebben een medische op leiding gevolgd. „Nederlanders zijn calvi nistisch en moeten wennen aan dit soort nieuwe ont wikkelingen. Maar de meeste klinieken zijn over het algemeen publieks vriendelijker en goedkoper dan ziekenhuizen. Een on verzekerde ligdag in het ziekenhuis kost ongeveer 800 gulden. Dat ligt bij ons beduidend lager. Toch streven wij naar een betere samenwerking met de zie kenhuizen. Er komen steeds meer klinieken. Niet alleen plastisch chirurgen bijvoorbeeld ook oogart sen en cardiologen hebben interesse in deze opzet. Maar zonder ziekenhuizen kan niet, wij willen dan ook dat de kliniek de taak van het ziekenhuis ver licht. Klinieken als een soort netwerk om een cen trale hospitaal heen." Een ander dogma waar van Dorp en zijn collega's vaak mee te maken krijgen is het elitaire. Het etiket van: wie betaalt heeft voorrang en de zieken fondspatiënt komt niet aan de beurt. Opnieuw een misvatting volgens de 37- jarige Van Dorp. „Opera ties als plastische chirirgie worden over het algemeen niet gedekt door het zie kenfonds. Uitzonderingen daargelaten. Een vrouw met te grote borsten kan op medische indicatie de operatie laten dekken door het ziekenfonds. Maar correcties aan neus of ogen, vet weg laten zuigen of face-lifts moeten zelf be taald worden. Bij particu liere verzekeringen kunnen patiënten vaak wel terecht voor tegemoetkomingen. Dus wie zo'n operatie laat uitvoeren als ziekenfond spatiënt moet ook in het ziekenhuis zelf betalen. Dit geldt voor alle cosmetische operaties. Mensen die een maal tot een ingreep heb ben besloten zijn bij ons dan beter af. Zoals ik al zei is het goedkoper en krijgt men een meer persoonlijke verzorging. Voor een puur cosmetische operatie kan de patiënt binnen drie we ken geopereerd worden, inclusief vooronderzoek. zorg te verlenen." Dat de kliniek voorziet in een behoeft blijkt wel uit het feit dat maar liefst ze ventig patiënten het cen trum wekelijks visiteren. Na de ingreep kunnen ze Van eerste consult tot laat- in onze ziekenzaal op ste controle. De medische adem komen. Bij zwaarde- apparatuur en voorzienin- re operaties huren wij een gen doen veel ziekenhui kamer in het Ibis-of Delta zen likkebaarden. De be- hotel en staan ze onder drijfsvoering is zakelijk en zorg van een verpleegster, speelt in op de wensen van Door onze kleinschalig- de klant. Ook hier is een heid zijn wij in staat een gespreide betaling moge- goede behandeling en na- lijk! de lasergestuurde operatielamp AEROBIC EN STEP LESSEN ONDER LEIDING VAN ERIKA MES BIJ SPORTSCHOOL BODY SHAPE Onder leiding van Erika Mes staan wij klaar met een zeer ge varieerd programma voorzien van de laatste technieken. Speciaal voor dames: STEP-AEROBICS - Op swin gende muziek wordt gewerkt aan een betere conditie, kracht en le nigheid, waardoor u strakker in het vel komt te zitten. Alle aero bic lessen zijn gecombineerd met STEPS. NIEUW!: Op maandagavond van 19.00-20.00 uur Low Impact Step uur op medium niveau. TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE EEN GRATIS PROEFLES VOOR DE CIRCUIT- TRAINING OP MAANDAG- EN DONDERDAGOCHTEND. CIRCUITTRAINING - Aerobic en Step Workout gecombineerd met Vi uur toestellen training onder individuele begeleiding. MAANDAG EN DONDERDAG OCHTEND 10.15 uur CALLANETICS - Deze speciale vorm van training wordt op een statische en dynamische manier gegeven, waardoor vet verbran ding en zuurstofopname wordt gestimuleerd. Cursus van 12 lessen start op maandag 23 november. Geef u hiervoor tijdig op! Voor alle inlichtingen: SPANGESEKADE 20 3027 GH ROTTERDAM TEL.: 010 - 4378855 Doe mee week voor ouderen SCHIEDAM - In navol ging van de landelijke Meer Bewegen voor Ouderen-week die in het kader van de ouderen wordt georganiseerd kan men deze week op diverse locaties allerlei lessen be zoeken, zoals gymnastiek, yoga, sijldansen, volks dansen, zwemmen, bowls, sport- en spelinstuiven. De Stichting Welzijn Ouderen Schiedam, die de 'doe mee- week' organiseert, hoopt dat ouderen in deze week enthousiast worden en zin krijgen om mee te gaan doen, omdat lichamelijke fitheid bijdraagt aan hun welzijn. De start van de activiteiten in de 'doe mee-week' was op maandag 25 oktober. Wie een kijkje wil nemen bij de diverse lessen kan deze week nog terecht op woensdag 27 oktober in De Erker van 10.00 tot ll.30 uur voor volksdan sen en van 16.30 tot 17.30 voor sport en spel. In de Margriethal is deze dag van 9.30 tot 11.30 een sportinstuif. Ook op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober zijn er diverse beweeglijke activi teiten in Kluphuis Zuid, Kluphuis Oost, Diensten centra de 4Molens en De Woudhoek, De Erker en zwembad Zuid. Voor meer informatie kan men bellen 473 19 76. Oa messlips, dip. kleuren on rJowiiiK 'V- - 11 en dessins. fï U 5 Mt. 36-46 2.25 VOOf 0-85 B. Breigaren, superwash of mohair, div. fill 2 A kleuren 3.95 VOOf RibctdmiMJcIeuren Mt. nu 18.- Mt. 140-164 2$95 >nu 22.- Dongen, Dordrecht Sterrenburg, Driebergen, Duiven, Geldrop, Gei Vermelde prijzen zijn odviesverkoopprijzen. Nil ze vestigingen in Amsterdom Gelderlandplein, Axel, Best, Blodel, Nog meer voordeel met1 WAARDEBONNEN Uw totale WFCTiTb1 voordeel is 11 1L1 j Waardebonnen zijn in onze filialen verkrijgbaar.J Advertentie geldig vanaf 27.10.93 t/m 2.11.93 Prijswijziginger MVm geldig t/m 2.11.1993 II TL I Cebe Choco quick 8,95 Kleenex toiletpapier o.b. tampons normaal 32/1 7^45 Theelichten zak 301 339 M Poster mat 18x27 Kleurenfoto' van negatief mat glanzend 13x18 Head Shoulders jj iedere dag n 500 ml normaal Huggies Pull ups boy of girl II div. soorten, normaal 23,99 Huishoudkaarsen 20/1, I normaal 3,49 Rotterdam, Goudsesingel 77-79, Wilhelm Tellplaats 20-22, Schiedam, Broersvest 52-54, en meerdere filialen in geheel Nederland SCHIEDAM: HOOGSTRAAT 37 TEL: 010-4263393

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 8