yj DE HAVENLOODS Veel belangstelling voor aankoop van huurwoning SchiedamsMeuwshlad IN DEZE KRANT BALY Turken exposeren Kerstshow in sporthal Gemeentelijk Woningbeheer onderzoekt mogelijkheden Alles over Parket ALLES Dm^IuFRBAARN'- VOORRAADJES cUZtólerSter Uitreiking milieuprijs WIJZIGING TARIEF PUIN STORTEN BIJ MILIEUSTATION BOUMAN WOONNIEUWS OP=OP BOUMAN ur«# uw OU PB- xsl«BÜ> EDITIE P, DONDERDAG 11 NOVEMBER 1993, 42e JA HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale - akties* S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Vergadering VARA-leden SCHIEDAM De VARA be legt op zaterdag 20 november voor haar leden in de regio zuid west-Nederland een bijeenkomst in de Nieuwe Schouwburg in Gouda. Leden uit het Water weg-gebied kunnen dan vragen stellen aan de leden van de VAR A-verenigingsraad. Het geheel wordt omlijst door een optreden van Pieter de Rijk, winnaar van het Leids Cabaret festival. De vergadering begint om 10.30 uur en eindigt om streeks 16.00 uur. Aan de aan wezigen worden drankjes, hapjes en een lunch aangeboden. Daar om is het nodig dat belangstel lenden zich aanmelden. Dat kan via telefoonnummer 01114- a Tycoons langs de Waterweg Hoogstandjes van PPSC VS B-concert SCHIEDAM— In de Grote Kerk vindt vrijdagavond 10 de cember een klassiek concert plaats, dat wordt verzorgt door het kamerorkest Nieuw Sinfo- nietta Amsterdam onder leiding van Lev Markiz. Tot de uitvoe rende behoren Jaap van Zweden (viool) en Duncan McTier (con trabas). Op het programma staan werken van Medelssohn, Bottesini en Tsjaikowsky. Het concert is mogelijk gemaakt door Stichting VSB Fonds Schiedam/Vlaardingen. Aan vang 20.15 uur. Entree twintig gulden, pashouders en klanten van de VSB Bank vijf gulden korting. Kaarten verkrijgbaar bij alle vestigingen van de VSB Bank in Schiedam en Vlaardin gen. SCHIEDAM De Margriethal in Schiedam is zondag 14 no vember ingeruimd voor 120 stands. Speciaal voor Sinter klaas en Kerst is deze Kerst- en Wintershow opgezet. Het aan bod voor de koper is gevariëerd. Cadeau-artikelen, speelgoed, kerstversiering en winter(sport- jkleding garanderen een paar uur koopplezier. Wie een orgi- neel cadeau zoekt zal hier zeker iets van zijn gading vinden. De hal is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Entree bedraagt drie gulden per persoon en 65-plus- sers krijgen twee kwartjes kor ting. Kinderen onder begeleiding mogen gratis mee. Voor de aller kleinsten is er een mooie attrac- KOOPSHOP VERKOOP VAN O.A. LINGERIE VIBRATORS POPPEN EN FILMS IN- EN VERKOOP VAN SEXBOEKJES EN FILMS Dam 9-11 Schiedam Tel. 4.26.71.26 Feestje voor Notenkrakers Beretrots en gewapend met een hele grote sleutel openden kleu ters van basisschool De Notenkraker deze week de deur van hun twee nieuwe lokalen. Dat ging niet zo maar. Leerlingen uit hogere groepen hielden voor hen een ereboog op in de kleuren van de school (blauw/wit), waar zij onderdoor liepen. Hierna kon het kolossale slot worden ge opend. De plaatsing van de twee lokalen op het Bachplein is een uitkomst voor De No tenkraker omdat de ruimten in slechte staat verkeerden. Ver ontruste ouders trokken des tijds aan de bel omdat zij vrees den voor de gezondheid van hun kinderen. Die zorgen be horen nu tot het verleden. Vol de nieuwe klassen nu aan wat nodig is om het de kleuters naar de zin te maken. Inbraken en vernielingen SCHIEDAM In de nacht van maandag op dinsdag is ingebro ken in een bedrijf aan de Nieuwe Maasstraat. Vermoedelijk kon men binnenkomen door over het hek te klimmen en vervolgens een ruit uit de sponning te tillen. Ontvreemd werden twee draad loze telefoons, twee spijkerappa raten en klein gereedschap. Ook werd er flink wat schade aange richt omdat geprobeerd is een aantal deuren te forceren. Van een personenauto die bij het be drijf geparkeerd stond werden de ruiten ingeslagen. In een café aan het Boerhave- plein is dinsdagnacht ingebro ken. Er werd een ruit vernield en daarna werden gokautomaten opengebroken. Een andere inbraak vond plaats op dinsdagavond. Een 43-jarige Schiedammer kreeg de schrik van zijn leven toen hij na een dutje een vreemde man in zijn kamer zag staan. De inbreker vluchtte via het keukenraam met medeneming van het loon van drie krantenbezorgers. door NANS WOLTERS SCHIEDAM Veel huur ders van woningen van het ge meentelijk woningbeheer (GWB) tonen belangstelling voor een mogelijke koop van de door hen bewoonde wo ning. Dat is althans de over tuiging van de werkgroep Huur/verhuur van wijk en be wonersvereniging Woudhoek. Ruim een half jaar geleden adviseerde de werkgroep de huurders een brief te schrijven aan het GWB, waarin ken baar kon worden gemaakt dat men in aanmerking wilde ko men voor de koop van de wo ning. „De respons was overweldi gend", zegt Theo van der Hoe ven, lid van de werkgroep. „Ruim tweederde van de bewo ners heeft gereageerd en dat is toch wel bijzonder. Hoewel het rijksbeleid hierover nog moeilijk meetbaar is verwacht men wel dat de verkoop van huurwonin gen door corporaties de komen de jaren flink zal toenemen." Uit statistieken blijkt dat de af gelopen zeven jaar, landelijk ge- T" zien, per jaar gemiddeld 4500 huurwoningen zijn verkocht. Dat is een te verwaarlozen hoe veelheid. Men gaat er echter vanuit dat dit aanzienlijk zal toe nemen. Zo zijn het aantal verko pen onder de sociale huurwonin gen die sinds 1976 zijn gebouwd toegenomen. In vergelijking met 1985 (19) is dit aantal in 1992 gestegen met 217. Onderzoek Het GWB geeft schoorvoetend toe dat er vanuit de bevolking flink wat belangstelling is voor de koop van een huurwoning. Veel informatie kan of wil de instelling, die binnen niet al te lange tijd zal zijn geprivatiseerd, echter niet geven. „Op dit moment onderzoeken wij inderdaad of het mogelijk is om woningwetwoningen te ver kopen", aldus voorlichtster Tin- ka Hurkmans. „Dat betekent dat wij niet specifiek kijken naar een bepaald complex in één wijk, maar naar alle woningen in de stad. Mensen die ons benaderen met het verzoek het door hun bewoonde huis te mogen kopen, krijgen voorlopig nog een stan daardbriefje met de tekst dat wij nu in een onderzoekfase zitten. Overigens vinden wij het wel be langrijk dat iedereen die interes se heeft voor de koop van het huurhuis, dat ons laat weten. Op die manier krijgen wij een indi catie van het aantal belangstel lenden." Volgens Hurkmans zal er in de bewonersgroep Woudhoek Het initiatief k loop van dit kwartaal duidelijk heid komen over het wel dan niet verkopen van een gedeelte van de woningwetwoningen. „Dit zal afhankelijk zijn van het com plex, de belangstelling van de huurders en natuurlijk de prijs." Niet alleen het verzoek van huurders om de woning te mo gen kopen zette het woningbe heer aan het denken, ook de financiële situatie van het bedrijf noopt tot een herbezinning. Voorlichtster Hurkmans voegt er overigens nog aan toe dat, „indien de verkoop een feit wordt het zal gaan om kleine complexen. Het is niet de bedoe ling het grootste deel van het woningbezit van het GWB in de aanbieding te doen. Bovendien is het een zaak waar aan behoorlijk wat haken en ogen zitten en daarom zal een en ander eerst uitvoerig door het college en de gemeenteraad wor den bezien." MERKSCHOENEN TEGEN FABRIEKSPRIJZEN o.a. Van Bommel - Clarks - Mephisto - Sioux Lady Gabor - Napolina - Picardi - Ara X Kortingen tot 70%!!!!! \Jp. KAREL DOORMANSTRAAT 457A, V\ ROTTERDAM Vj 010-404 76 70 van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP 01660-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. I TEL: 010 -4 14 73 68 LUXE GEBAK 1 als het om wonen gaat Tel 010-4518844 Rijnhaven Rotlerdam-Zuid, Tel. 010-4852273 SCHIEDAM Minister Hans Alders zal op 1 december aan staande de Maltha Milieuprijs uitreiken. De winnaar zal zijn prijs van de milieu-minister in het Stedelijk Museum om 16.00 uur ontvangen. Dit eerbewijs is voor personen of instellingen die bijgedragen heb ben aan een schoner milieu. De jury heeft ruim dertig inzen dingen ontvangen en als voor naamste criteria gelden dat het idee innovatief moet zijn en dat nog niet eerder een beloning of andere financiële ondersteuning ontvangen is. Het initiatief tot het instellen van de Maltha Mi lieuprijs is genomen door de heer Maltha, die een bloeiend bedrijf voor de inzameling en recycling van glas heeft ppgebouwd. Voor de eerste maal wordt de prijs uitgereikt en de winnaar ont vangt een kunstwerk en een rij kelijk gevulde envelop. Met ingang van 15 november 1993 bedraagt het tarief voor het storten van puin door parti culieren 46.- per ton exclusief BTW. Hier mee komt het tarief te vervallen waarbij geldt dat particulieren de eerste 500 kg gratis mo gen storten. Het puin kan, tegen contante betaling, bij het Milieustation aan de Van Heekstraat 15 ge stort worden op werkdagen van 9.30 - 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 15.00 uur. Voor informatie kunt u bellen (010) 446 53 85. N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM Alvast een voorproefje... SCHIEDAM In de Grote of Sint Janskerk vindt van 13 tot en met 27 november de tentoonstelling Schiedam-Karaman plaats. De tentoonstelling gaat over de herkomstplaats van Schiedamse Turken en wordt aanstaande zaterdag door R.Scheeres, burge meester van Schiedam, geopend. De toegang is dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de tentoonstelling organiseert de Turkse Werknemersvereniging vier maal een informatie-avond over Turkije. Deze vinden plaats op 16, 18, 22 en 25 november en beginnen elke avond om 20.00 uur. Alle vier de bijeenkomsten hebben hetzelfde programma en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Veel in Schiedam woonachtige Turken komen uit de stad Karaman en daarom draagt de tentoonstelling deze naam. DRIE DOLLE DAGEN Nu koopjes halen. Donderdag I Ivrijdag 11 en zaterdag 13 november: de drie dolle dagen van het jaar. Wij beloven u een ongekend prijzenfeest, want Bouman doet afstand van z'n magazijnvoorraden en restanten! Kortom, puntgave toonkamer- modellen voor te gekke prijzen. Elke koper valt in de prijzen, onverminderde garantie! MAAR... THUIS IN HUIS Ijsselmondselaan 175, Rotterdam-Kralingseveer, Telefoon: OIO - 4508033 GROOTSE KINORAMA INRUILAKTIE Bipioofbeeid: B3BCT-2885 Digitale stereo (2x35 watt) kleuren-tv. Flat Square 71 cm (netto 67cm) Black Planigon beeldbuis. 2-Weg luidsprekers. Menu-instel ling, 2-talen, teletekst met 10 pagina-geheugen. Alle aansluitingen, ook 2x Scart. MIN. INRUIL goedwerkende KTV (max. 6 jr. oud) 1699,- 900,- OP=OP VSB AANDELENFONDS Een eenvoudig en fiscaal aantrekkelijk alternatief!! Zie elders in deze krant

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1