BS95 B 790 Nieuwe hoop op restauratie van bouwvallige St.-Liduinabasiliek 2.99 too ZEEMAN 295 14.95 495 Ij*» 995 395 695 100 3 ,,.lOO DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Welke richting wordt 't? fisnejp fEEST. KIP- SCHNITSELS VLEES- Sint weer in 't land Controle op vuurwerk Deel van kerk voor publiek afgesloten smult u mee? menu voor twee! NCRDSEEOt Restaurant Milieuprijs voor Eurobumper Dat smaakt! 1 meter Dummy Fruitgums Edite wtnterkost! Hutspot Boerenkool of I Zuurkool -.tssr O AC Ruim 430 textielSupers in 4 landen J U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 23 NOVEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 47 Schiedanis Nieuwsblad huLs-aan-huLsblacJen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. VERHUIZEN OP ZONDAG 25% KORTING!' autoverhuur ROTTERDAM ZUID TEL: 010-423 2022 TEL: 010-465 64 00 UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK KLLPHUS OOST Voor kinde ren uit de basisschoolgroepen I en 2 organiseert Kluphuis Oost (Galilei- straat 86. Schiedam) elke maandag en dinsdagmiddag na-schoolse acti viteiten. zoals knutselen, muziek en vrije expressie. Per zes keer kost het vijftien gulden. Infefrmatie: tel. 4735435. Drie nieuwelingen op 9 lijst PvdA Dames Juventus gehan- 9 dicapt Lekker magere Heerlijk malse Dik bevleesde Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Kou en een straffe oos tenwind trotserend stroomden vele hon derden ouders en hun kinderen zaterdag ochtend vroeg samen op de ka des rond de Oude Haven in Vlaardingen om de intocht van Sinterklaas bij te wonen. Rond kwart voor tien zette de goed heiligman voet op vaste bodem ter hoogte van de Bleekstraat. Na welkom te zijn geheten ging de Sint in gezelschap van zijn Pieten richting stadhuis waar hij officieel werd ontvangen door burgemeester Stam. Ver volgens bezocht hij enkele win kelcentra. Ook in Schiedam liepen velen uit om Sint Nico- laas te begroeten bij zijn aan komst tegenover de Koren beurs aan de Lange Haven. Rond twee uur volgde ook in de jeneverstad een officiële ontvangst door burgemeester Scheeres op het bordes van het stadhuis. Na een aantal toe spraken volgde een rondrit door het centrum van de stad. SCHIEDAM— Verkopers en kopers van vuurwerk worden de komende weken streng gecon troleerd. De politie en de Milieu dienst Rijnmond (DCMR) wer ken samen in de controle op opslag van vuurwerk, in de op sporing van illegale handel en in het optreden tegen overlast van het afsteken van vuurwerk. Volgens de DCMR zijn de meest gemaakte overtredingen: ver koop eerder dan op 29 decem ber, verkoop aan jongeren onder de zestien jaar, opslag van vuur werk in ruimten die niet voldoen aan de voorschriften en tenslotte het afsteken van vuurwerk voor 31 december om 10.00 uur en na 2.00 uur in het nieuwe jaar. Vorig jaar controleerde de DCMR 160 bedrijven die hande len in vuurwerk. Daarvan volde den 47 niet aan de voorschriften. In een aantal gevallen maakte de politie proces-verbaal op. Dit jaar mogen ook de contro leurs van de DCMR proces-ver baal opmaken. SCHIEDAM De hoop dat de vervallen St.-Liduinabasi- liek aan de Singel toch geres taureerd kan worden, neemt toe. De kerk verkeert in een deplorabele toestand. Op last van de dienst Bouw- en Wo ningtoezicht van de gemeente moet de helft van de kerk voor publiek worden afgeslo- 2 menu's voor Gebakken Scholfilet met Champignons Pommes Frites of Gekookte Aardappelen Ijscoupe met Warme Kersen. Lever deze bon in bij de kassa om samen heerlijk te smullen voor een gezellig prijsje. Geopend van 9.30-19.00 uur. Koopavond tot 21.30 uur. Zaterdag tot 18.00 uur. Geldig t/m zaterdag 18 december a.s. Ook op zondag 12 december a.s geopend Bezoek donderdag 25 november a.s. tussen 19.00 en 22.00 ui HEAO-informatie-avond Kralingse Zoom 91, Rotterdam. Rotterdam Of bel ons voor 'n prospectus: 010-4526663 De HES Rotterdam verschaft je betere kansen. ten, omdat een deel van het plafond naar beneden dreigt te komen. De capaciteit van de kerk is hierdoor gehal veerd. Vooral met kerst zullen de kerkgangers om een plaatsje moeten vechten. Volgens pastoor P.M. Vismans is er „meer hoop dat we de zaak kunnen redden". De basiliek heeft onlangs bezoek gekregen van ambtenaren van de Rijks dienst voor de Monumenten zorg. „Zij waren onder de in druk van de pracht en praal van het gebouw en van de ellendige staat waarin het verkeert", zegt Vismans. Volgens hem wordt eind deze maand duidelijk of Monumentenzorg geld beschik baar stelt voor restauratie van de neogothische kerk. die in 1881 door de architect Margrij is ge bouwd. Dat de basiliek op in storten staat, komt door de ver laging van de grondwaterstand. De houten palen waarop het ge bouw rust, zijn droog komen te staan, waardoor ze zijn gaan rot ten. Op deze manier zakt de kerk door haar eigen gewicht in de grond en wordt het gebouw uit zijn verband gerukt. Pastoor Vismans hoopt ook nog op een andere geldbron. Voor 1994 heeft het ministerie van binnen landse zaken het fonds Investe ringsimpuls Werkgelegenheid ingesteld. Zogenoemde knoop puntgemeenten kunnen bij dit fonds aanvragen indienen voor werkgelegenheidsprojecten. Eén van die gemeenten is Rotterdam, dat begin december een besluit neemt over een lijstje met aan vragen. Burgemeester en wet houders van Schiedam hebben er bij Rotterdam op aangedron gen ook de restauratie van de Liduinabasiliek op de lijst te zet ten. De twee andere projecten op de lijst zijn de Kop van Zuid en de Müllerpier. „Als dit mislukt, gaan we verder zoeken", zegt Vismans gedreven. Voor een volledig herstel van de kerk is volgens Vismans elf a twaalf mil joen gulden nodig. Een eerste aanzet, teneinde het gebouw in ieder geval veilig te houden, kost ongeveer 4,5 miljoen. „Of de kerk veilig is, is nooit voor hon derd procent te voorspellen". meent mevrouw Goltsch van Bouw- en Woningtoezicht. Het kan volgens haar nog enkele ja ren duren voor de basiliek in stort, maar net zo goed is het al veel eerder bekeken. „Wij in specteren om de drie maanden en zien dat de scheuren steeds .groter worden." De laatste inspectie heeft ertoe geleid dat de helft van de kerk afgesloten moet worden. Vis mans: „Een stuk van een mu- raalboog in het plafond van één van de zijbeuken dreigt naar be neden te komen. Je weet niet waar de brokken heenspatten. Het altaar is naar voren gescho ven en de voorste banken uit de kerk zijn weg. Met kerst zal het moeilijk worden een plaatsje te vinden." Als Rotterdam inder daad besluit de Liduinakerk op de projectenlijst te zetten, kan de restauratie beginnen, zodra het geld binnen is. Op dat moment komen ook andere toegezegde gelden vrij. De gemeente Schie dam. de provincie Zuid-Holland en het bisdom Rotterdam zijn bereid aan de restauratie mee te betalen. „Maar dat is allemaal: mits. mits. mits", zegt Vismans. Iedere geldschieter betaalt al leen, als de andere partijen ook meebetalen. SCHIEDAM Het bedrijf Eurobumper is winnaar geworden van de eerste Milieuprijs die door de gemeente is uitgeschreven in het kader van het Milieubeleidsplan. Het bedrijf maakt gebruik van een nieuw technologisch procédé bij het herstellen van beschadigde kunststof autobumpers waardoor het mogelijk is de totale afvalstroom van kunstof bumpers met meer dan negentig procent te verminderen. Volgens de jury voldoet de inzending daarmee aan de belangrijkste criteria 'originaliteit' en 'preventie gerichtheid'. De prijs bestaat uit een kunstwerk. In de categorie bedrijven kreeg 'Santas Koffievoorzieningen' een eervolle vermelding. Dit bedrijf levert geen koffie in kunststof wegwerpverpakkingen, maar in voorraadblikken van drie kilo die leeg retour worden genomen. Er waren dertien inzendingen. Met name de 22 inzendingen in de categorie particulieren lieten te wensen over, zo deelde de jury gisteravond tijdens de uitreiking van de prijzen mee. Na lang beraad is besloten tot een gedeelde eerste plaats. De kindergemeenteraadsfractie Groenoord-Kethel met het idee voor een milieuhuisje en basisschool De Gorzen met haar milieuproject krijgen ieder een bedrag van 500 gulden. De heer H.A.J. Peeters kreeg een eervolle vermelding voor zijn idee drinkwater te besparen door het toilet met gebruikt badwater door te spoelen. TASJESDIEF Op de markt in de Lange Kerkstraat te Schiedam sloeg een dief afgelopen vrijdag zijn slag. Een 72-jarige Schiedamse haar tas even in een stoffenkraam neerge legd om wat stofjes beter te kunnen bekijken. Toen ze hem weer wilde pakken was de dief met de tas verdwenen. Met kerst zal het moeilijk worden een plaatsje te vinden in de Singelkerk ALLE AANBIEDINGEN GELDIG VAN 22-11 T/M 27-11'93 HEEFT V BÉ GROENTEN FRUITAFDELING Sieraden, spelletjes, slingers, toverbloks, hoofdbanden, enz, enz... Maar ook: Disney servetten, borden en bekers. Te veel om op te noemen, kom dus snel! KINDER UNI MUTSEN. 8 Kleuren. FEESTMODE. Wit jongens overhemd met zwart safijn strikje. Maat 104 t/m 140. PEUTER PYJAMA. 100% Katoen. Leuke printjes. Maat 74 t/m 86. DEKBEDSETS. 1 Voor kinderbedden. 100 x 135 cm. Met doop. 1 Geinige dessins! t Persaons witte en gekleurde HOESLAKENS. Zoekuit: I 2 SPELLEN IN ÉÉN DOOS. I Paarderennen, ganzeborden, halma, KRUIDNOTEN. Grote zak. Heerlijk vers. 200 gram LAMSWOLLEN dames handschoenen. Diverse kleuren. NAAIGAREN. 1 12 Verschillende kleuren. VERFKWASTEN. Plat model. Zuiver Varkenshaar. 3 Breedtes (1,5 - 2,5 - 3,0 cm). OOK BUU IN Bi BUURT! Rotterdam (9x) Capelle ald Uitat Hoogvliet Krimpen a/d Ussel "#^4 Ridderkerk Schiedam Spijkenisse

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1