UJ Schiedam steunt FNV in protest tegen wijziging van bijstandswet M595 BS95 1995 1995 100 ZEEMAN FLANNEL SHIRTS. IN DEZE KRANT It Vleesiki$ Honderd zwartrijders Actie tegen autodiefstal GRATIS keuken- apparatuur Heiligen en duivels Expositie Schieland Imago van Schiedam is zwak en onbekend Man verdronken in Lange Haven De BoodschappenKrant SCHOUDER KARBONADE U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. 1 EDITIE 9, DINSDAG 30 NOVEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 48 Wegener huLS-aan-huLsbLaden Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. DE HAVENLOODS VERHUIZEN DOE JE AL VOOR 70,-PER DAG!' TEL: 010-423 20 22 - UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER i Getuigen helpen tasjesberoofde SCHIEDAM Een 54-jarige Rotterdamse werd afgelopen za terdag op de Koemarkt van haar tasje beroofd. Zij werd aange sproken door een 34-jarige Fransman die bij haar in de tram had gezeten. Na een worsteling kreeg de man de tas toch in handen. Getuigen gingen de wegrennen de man achterna en wisten hem in de Korte Singelstraat vast te pakken. Nadat hij de portemonnee had weggegooid rukte hij zich los en verdween, maar kon later door politiemensen bij de tramhalte NieuwMathenesserstraat wor den aangehouden. Artoteek blijft actief VTM wil alleen lang zaam verkeer over nieu we weg in noord A SVDPW pakt Sport- prijs Schiedam Bij een grote tramcontrole af gelopen donderdag tussen 17.00 en 21.00 werden hon derd processen-verbaal opge maakt wegens het meerijden zonder geldig plaatsbewijs. Twee mensen probeerden zonder succes een valse naam op te geven. De controle werd uitgevoerd in tramlijn 1, op de Rotterdamsedijk, ter hoogte van het pompstation. SCHIEDAM Autobezitters kunnen de ruiten en de radio van hun vervoermiddel op vrijdag 3 en zaterdag 4 december door de politie laten voorzien van hun postcode of kenteken. Deze actie is onderdeel van een preventie campagne van de politie uit de districten Schiedam en Rotter dam-West. Op vrijdag 3 december van 10.00 tot 21.00 kan men terecht op het Emmaplein tegenover de Hema. Voor tien gulden etst de politie daar het kenteken van de auto in de ruiten. Autoradio's die niet zijn ingebouwd, kunnen worden voorzien van de postcode en het huisnummer van de bezitter. Be langstellenden dienen wel hun rij- en kentekenbewijs te tonen. Op zaterdag 4 december is de politie aanwezig op het parkeer terrein van winkelcentrum Hof van Spaland (naast Albert Heijn), van 10.00 tot 16.00 uur. Hans Verkerk speelt voor Sinterklaas!! Vanaf vandaag t/m zaterdag ontvangt u bij aan koop van een complete keuken een gratis apparatuursetü of de helft van de geldwaarde als extra korting! In deze set zit een oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, spoelbak en kraan! Dit scheelt u toch al gauw duizen den guldens!! Dus nu kopen betekent nu geld verdienen!! Deze actie is uitsluitend donder dagavond, vrijdagavond en zaterdag geldig. Dus kom snel langs en sla uw slag en kies voor 30 jaar ervaring, zekerheid en de allerscherpste prijs!!!! STADIONWEG 41a - 010-4834441 CAPELLE A/D IJSSEL HOLLANDSCH DIEP 63c - 010-4501572 Razende TGV Ruime belangstelling was er van fotografen en videofilmers voor de 'train a grande vi- tesse' die zaterdag en kele uren op Rotterdam-CS stond. De flitstrein reed afgelopen week kriskras door Nederland en werd ingezet op de normale dienstregeling. Ook de stations in Schiedam en Vlaardingen la gen op de route. Een aardig heidje van de NS om treinreizi gers onverwacht met het flit sende fenomeen te verrassen. In Frankrijk bereikt het snel heidsmonster snelheden van driehonderd tot driehonderd vijftig kilometer per uur. Tij dens een test naar de maxi mumsnelheid bleven de klok ken steken op 515,3 kilometer per uur. In Nederland kon dat afgelopen week niet omdat de dienstregeling dan zou zijn ontregeld. Als intercity kwam de tgv niet boven de 130 kilo meter per uur. SCHIEDAM De natuurwan deling door de heemtuin van zondag 5 december staat in het teken van de religieuze en my thologische betekenis van bo men en planten. De gratis excur sie begint om 14.00 uur en wordt verzorgd door Piet en Alida Tij- sen. De heemtuin is te vinden aan het Duivenpad in Kethel- Oost in het Prinses Beatrixpark. SCHIEDAM De kunstenaars Hennie van Dorsten en Lily van den Boogaard Boons exposeren nog tot 31 december in het Schieland Ziekenhuis, gebouw Stadhouderslaan. De expositie is dagelijks geopend van 9.00 tot 20.00 uur. Van Van Dorsten zijn acryl-te- keningen te zien, en van Van den Boogaard Boons sieraden en ke ramiek. Wethouder Zijdeveld: „De boekhouders zijn aan de macht" ir ARLEN POORT SCHIEDAM De speciale actiekaravaan van de vakcen trale FNV heeft afgelopen week steun ontvangen van de Schiedamse wethouder C. Zij develd (PvdA) bij haar protest tegen de voorgenomen plan nen van het kabinet over de wijziging van de bijstandswet. Als het aan de wethouder ligt, zal in ieder geval niemand in de bijstand er in inkomen op achteruit gaan. De wijzigingen in de Algemene Bijstandswet (ABW) vloeien voort uit een akkoord dat staats secretaris Wallage van Sociale Zaken (PvdA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in september tekenden. De Tweede Kamer debatteert in december over de plannen, die inhouden dat alleenstaanden en alleenstaande ouders nog slechts recht hebben op een bijstands uitkering van vijftig procent van het minimumloon, ongeveer 880 gulden. Nu is dat nog zeventig procent. Volgens de nieuwe re geling zouden gemeenten zelf mogen beslissen of bijstandsge rechtigden een aanvulling op WÊÊSÊSÊBÊÊm' Als Je bijstandsk or tingen doorgaan zuüen veel mensen steeds m moeite hebben om feestaankopen te doen hun uitkering krijgen tot maxi maal twintig procent van het mi nimumloon. Bijstandsgerechtig den dienen dan wel zelf te bewij zen, dat ze daadwerkelijk alleen staand zijn. Garanties FNV-districtsbestuurder L. Pee- ters: „Het is opvallend dat Schie dam zich onverkort achter onze kritiek opstelt. Het gaat niet aan, de bijstand eerst te verlagen en het daarna weer goed te ma ken via een gemeentelijke toela ge." Een deel van de bijstands- gelden die gemeenten uitkeren, moeten ze zelf betalen. Negentig procent ervan kunnen de ge meenten bij het Rijk in rekening brengen. Driejaar nadat de wet is ingegaan, zal het ministerie van Sociale Zaken deze regeling evalueren. Mogelijk moeten de gemeenten dan meer gaan beta len. Schiedam telt nu ongeveer 3100 bijstandstrekkers, die de gemeente per jaar 6,5 miljoen gulden kosten. De belangrijkste bezwaren van de FNV tegen het akkoord zijn de inkomensachteruitgang van bijstandsgerechtigden en de mo gelijke gemeentelijke willekeur. Hierdoor kan het voorkomen, dat de ene gemeente royaler is dan de andere. Wethouder Zij develd heeft al toegezegd dat Schiedam een uitkering van ze ventig procent als het bestaans minimum blijft beschouwen. Bewijslast De FNV is ook tegen de omge keerde bewijslast: iemand die bijstand aanvraagt moet zelf het bewijs op tafel leggen alleen te wonen, anders geeft de gemeente geen toeslag. Peeters: „De ge meente zal toch moeten contro leren." Wethouder Zijdeveld vindt dit geen probleem. „De omgekeerde bewijslast voor komt dat medewerkers van de sociale dienst voor het lapje wor den gehouden. Als je goed kunt aantonen alleen te wonen, kun je een toeslag krijgen." FNV'er Peeters denkt dat het voor som mige mensen moeilijk wordt, te bewijzen echt een zelfstandig huishouden te voeren. „Dit geld,t bijvoorbeeld voor mensen die een woning delen, maar verder niets met elkaar te maken heb ben." Hij verwacht d^t deze mensen zullen verhuizen naar een woning met een eigen voor deur, waardoor de druk op de sociale woningmarkt groter wordt. „Ik sluit ook niet uit dat er bijstandstoerisme ontstaat." Dit houdt in, dat uitkeringsge rechtigden verhuizen naar de royaalste gemeente. Zijdeveld acht dit risico nihil. „Ik denk niet dat dat een pro bleem wordt. Mocht het toch zo zijn, dan komen er snel coördi- natiegesprekken." Toch heeft de Schiedamse wethouder ve,el moeite met het akkoord tussen zijn partijgenoot Wallage en de VNG. „De boekhouders zijn aan de macht. Het beleid stoelt zogenaamd op efficiency, maar dat is slechts optisch. Het is een vorm van denken waar ik me aan erger. Het Rijk hanteert op deze manier een afschuifsysteem waar ik eigenlijk niet aan mee wil werken. SCHIEDAM De cultuur-historie is de belangrijkste toeristi sche trekpleister van Schiedam. Maar het imago van de stad is te zwak. Schiedam is of onbekend, of de stad wordt geassocieerd met de negatieve aspecten van de jeneverindustrie. De WV moet het imago van Schiedam als Brandersstad verbeteren. Dit is de belangrijkste conclusie uit een rapport over het toeris- tisch-recreatieve produkt Schiedam, dat in opdracht van de Stichting WV Schiedam is vervaardigd door het onderzoeksbu reau DTV Consultants uit Breda. Het onderzoek was nodig om toeristisch beleid te kunnen ontwik kelen en om inzicht te krijgen in de kenmerken van mogelijke bezoekersgroepen. Het rapport vormt de eerste fase van verder onderzoek. Het onderzoeksbureau geeft onder meer een opsomming van de sterke en zwakke punten van Schiedam, onderverdeeld in acht categorieën. De unieke geschiedenis van het gedistilleerd is een sterk punt van Schiedam, maar het huidige Gedistilleerd Museum heeft weinig aantrekkinskracht, zo stelt het rapport. Daarom is het goed dat in 1995 een nieuw museum aan de Lange Haven geopend wordt. Ook de oude binnenhavens zijn aantrekkelijk, maar worden n„ nog te veel ontsierd door „verpaupering, architectonische verloe dering en, specifiek aan de Lange Haven, de vele geparkeerde auto's". Andere zwakke elementen zijn het gebrek aan hotels, de slechte samenwerking tussen bedrijven en organisaties die met toerisme te maken hebben en de onvoldoende wervingskracht van de folders van de WV. Het zakkendragershuisje is niet toegankelijk, Ook zijn er te weinig aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, die boven dien onveilig zijn. De parken in Schiedam liggen te ver van elkaar. SCHIEDAM— In het water van de Lange Haven is vrijdag ochtend het levenloze lichaam van een 46-jarige Schiedammer Duikers van de brandweer halen het lichaam ?i aangetroffen. De man is door verdrinking om het leven geko men. Het vermoeden bestaat dat hij in de nacht van 25 op 26 november een horecagelegen heid heeft bezocht. Hij was ge kleed in een blauwe spijker broek, een wollen trui met blauw/grijze motieven, licht bruine halfhoge schoenen en een rood suede jack. De man had donker haar en een snor en een baard. Omdat de politie een misdrijf niet uitsluit verzoekt zij iedereen die het slachtoffer na donderdagavond 25 november na 19.00 uur heeft gezien, zich in verbinding te stellen met de recherche, telefoonnummer 4494402. Buiten westen geslagen Op het Poldervaartpad werd zondagochtend een 57-jarigwe Schiedammer buiten westen ge slagen door een 38-jarige plaats genoot, die zich eraan ergerde dat de twee honden van de man losliepen. De man die geslagen had kwam zichzelf melden op het bureau. Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. KIJK SNEL OP ACHTERPAGINA! Lekker magere Mooie magere l'i 1 Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse. Breestoep 3 VAM SIMT! Houthakkersruiten. 100% Katoen. Maat M t/m XL. BIG SHIRT. Kort damesnachthemd. Met brede tricot boord. Rose, lila, bleu en mint. SKI HANDSCHOENEN. Extra versterkt. Alle kindermaten, v.a. KINDERTRAININGSPAKKEN. Crincle nylon. Tricot gevoerd. Maat 116 t/m 164. 34.95 TAFELKAARSEN. GLAZEN BONBONSCHAAL Fraai bewerkt. Met deksel. KINDERMUTSEN. Heerlijk warm. In allerlei modellen en kleuren. HEREN PYJAMA. Flanel. Uni met contrast. Maat M t/m XL. STROPDASSEN. Te kust en te keur. Pracht dessins. PAPIEREN SERVETTEN. Grote partij. Diverse kleuren. LUXE HEREN SOKKEN. Met wol of pracht jacquard dessins OOK BIJ U IN DÊ BUURT! Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Ruim 430 textielSupers in 4 landen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1