yj DE HAVENLOODS f Bewoners van de binnenstad zijn parkeeroverlast spuugzat Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT Sacksioni 'pulls the strings' en de Gigantjes 'jiven alive' Erg dronken achter stuur 500 Honden opgespoord Weer niet op grasvelden 0 «ieZwi dw$ Grote belangstelling voor nieuwbouwwoningen Veldbiologie voor de jeugd Kerstdiner 55-plussers EDITIE P, DONDERDAG 2 DECEMBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 48 Wegener hu^-aanhuLsbLaden 1 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM YY'\A llUfl GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale [•Makties* 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM SCHIEDAM Een 46-jarige Schiedammer veroorzaakte maandagmiddag om 12.40 uur een aanrijding op de Burg. van Haarenlaan. Het ging om een kop-staartbotsing met blikscha de. Op het politiebureau blies de man op het ademanalyse-appa raat II55 ug/l, dat wil zeggen 2,6 promille. De Schiedammer kreeg een proces-verbaal en zijn rijbewijs werd ingevorderd. A Gladheid zorgt voor problemen A Volleyballers van Rijn- mond overtreffen zich- 0 Kunstbeurs op herhaling v 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Vergeten op te geven. Dat was het verweer van vele honderden Schiedamse hondenbezitters toen door con troleurs werd gevraagd of men ook hondenbelasting betaalde. De afgelopen maand hebben veertien (tijdelijke) mede werkers van het gemeentelijk Bureau Belastingen aangebeld op alle woonadressen in de stad met de vraag of men in het bezit is van één of meer honden. Dit soort controle-acties vindt van tijd tot tijd plaats. En gezien het resultaat blijkt het een nuttig initiatief. Het geld dat de gemeente heft op het houden van honden wordt onder meer gebruikt voor het schoonhouden van de stad. Het gemeentebestuur is van mening dat de leefbaarheid in Schiedam een zaak is van alle inwoners. Wie hondenbelasting betaalt draagt bij aan die leefbaarheid. De vervuiling van plant soenen, parken en straten wordt door een deel veroorzaakt door honden. „De belasting op honden is een heffing die nogal wat inspanning vergt", aldus chef Bureau Belastingen J. De Pater, „want over zichtelijk is dat niet." De controle leverde voorlopig een aantal van 500 honden op die niet stonden geregistreerd. Dat aantal kan nog iets toenemen omdat nog niet alle adressen zijn afgehandeld. Het aantal van 500 lijkt nogal veel op een geregistreerd hondenbe stand van ruim 3000. „Nee hoor", zegt De Pater, „zoveel is dat niet. Bij een vorige actie kwamen er meer wanbetalers uit de bus. Veel mensen betuigden trouwens nu hun instemming met de controle. Als je zelf trouw je belasting betaald is het logisch datje dat van een ander ook verwacht." Spijtoptanten kunnen alsnog contact zoeken met het Bureau Belastingen, waarna men een formulier krijgt toegezonden. Orginele cadeautjes in Wereldwinkel SCHIEDAM Wie op korte termijn nog een leuk en origineel cadeautje zoekt voor de komen de feestdagen kan daarvoor pri ma terecht in de Wereldwinkel. Het assortiment bevat veel handgemaakte produkten die af komstig zijn van kleine groepen in de Derde Wereld. Aan deze ambachtslieden is een reële prijs betaald waardoor zij in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Bovendien zijn zij nu in staat te investeren in gereedschap, vervoer of een betere bedrijfsvoering. In de We reldwinkel aan Lange Achter weg 14 (halverwege de Hoog straat) zijn onder meer sieraden, speelgoed en produkten als kof fie (met het Max Havelaar Keur merk) thee, honing en wijn ver krijgbaar. De winkel is van dins dag tot en met zaterdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur (op vrij dag al vanaf 10.00 uur!) en op koopavond van 19.00 tot 21.00 SCHIEDAM Het is komend weekeinde nog steeds verboden om vriendschappelijke wedstrij den te spelen op (gras)sportvel- den. Net als vorige week vindt de gemeente de bodemgesteldheid te slecht door de combinatie van vorst in de grond en de invallen de dooi. Ten aanzien van het competitieprogramma zullen de berichten van de KNVB en de RVB worden afgewacht. Het gebruik van gebako-trai- ningsvelden is voor eigen risico Wel toegestaan (maar niet bij op- crooi!). Politie zegt elke week honderden bonnen uit te schrijven Brommers gaan véél te hard SCHIEDAM De politie heeft dinsdagmorgen tussen 7.30 en 8.30 uur een bromfietscontrole uitgevoerd op een middelbare school aan de Hugo de Groot straat. Er werden 22 brom- en snorfietsen bekeken. Negen bromfietsen waren tech nisch niet in orde. De eigenaren kregen dan ook een proces-ver baal aan hun broek. Drie brom fietsen hadden zoveel vermogen dat dit niet gemeten kon worden op de speciale rollentestbank. Deze brommers werden meteen in beslag genomen. SCHIEDAM Het lijkt of het parkeren in het centrum van de stad steeds gemakke lijker wordt. Kris-kras wor den auto's op stoepen ge plaatst of dubbel geparkeerd. „In feite heeft men een vrij brief', zegt bestuurslid Daan Zonneveld van Bewonersvere niging Schiedam-Centrum. „Omdat de politie stelt dat zij andere prioriteiten heeft dan het bekeuren van fout-gepar- keerde auto's. En daar zijn wij mooi mee, want het wordt van kwaad tot erger." Het fout-parkeren wekt al jaren de ergernis op van de bewoners uit het centrum. Enige tijd gele den heeft de vereniging dit weer eens onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht. Dit re sulteerde onlangs in een bezoek van een raadscommissie aan plekken waar de meeste overlast plaatsvindt. En dat zijn er aardig wat. Daan Zonneveld noemt een waslijst van straatnamen op waaronder de Grofbaan, de Boomgaardstraat tot en met de Lange Achterweg, het Bagijnen- hof tot aan het Oude Kerkhof, de Pastorietuin en de Nieuw- straat. „In Raam en de Boterstraat zijn garagebedrijven gevestigd die de stoep als showroom gebruiken waardoor het publiek al lave rend over de rijweg en het voet pad z'n weg moet vinden. Bo vendien strekt de overlast zich nu al uit tot aan de Westvest." Effect Zonneveld zegt te hebben verno men dat wordt overwogen de Westvest open te stellen voor verkeer, komende uit twee rich tingen. „Dat houdt in dat de ellende van het parkeren daar alleen maar zal toenemen". De Bewonersvereniging Schie- dam-Centrum heeft de gemeen teraad verzocht op korte termijn maatregelen te treffen. Het in stellen van een wegsleep-regeling en het plaatsen van wielklem men moet een zodanig effect op leveren dat men het wel uit zijn 1HHI n Schiedam-Centrum hoofd laat de wagen zo maar ergens in de binnenstad te parke ren. Zonneveld:„De raadscommissie erkent de problemen en is ver ontwaardigd over de houding van de politie. Anderzijds geeft het gemeentebestuur te kennen dat over twee jaar de situatie in het centrum is veranderd en dat parkeergarages een eind zullen maken aan de overlast. Tot die tijd moeten de bewoners de hui dige toestand maar gedogen. En dat is natuurlijk te gek! Levensgevaarlijk Van donderdagavond tot en met zaterdag ontstaan chaotische toestanden door de geparkeerde auto's. Autobestuurders hebben er ken nelijk geen problemen mee, om als het verkeer bijvoorbeeld op de Broersveld vast zit op, hun weg op de stoep te vervolgen. Dat is een levensgevaarlijke situ atie. Het komt herhaaldelijk voor dat mensen een portiek in moeten duiken om hun hachie te redden. Je vraag je af waar dit eindigt. Wij hopen dat wethou der Zijdeveld, verantwoordelijk voor onder meer het parkeren in de stad, nog voordat hij afscheid neemt van de Schiedamse poli tiek, maatregelen treft die de foutparkeerders afschrikken." Bij de politie overheerst verba zing over deze geluiden van de bewonersvereniging. „Wij delen per week enige honderden be keuringen uit in de binnenstad", zegt inspecteur Meijer (hoofd wijkteam Centrum en Oost). „Op de koopavond en op zater dag gaan altijd twaalf man extra op pad om fout-parkeerders aan te pakken. Echt, ik kan niet goed peilen waar dit soort kritiek van daan komt." MERKSCHOENEN TEGEN FABRIEKSPRIJZEN o.a. Van Bommel - Clarks - Mephisto - Sioux Lady Gabor - Napolina - Picardi - Ara Kortingen tot 70%!!!!! KAREL DOORMANSTRAAT 457A, V\ ROTTERDAM 010-404 76 70 IN DE PARKETSHÖP ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: Profiteer van de speciale aanbieding. fmim ifi^i Ut ii jjr^i BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. TEL: 010_- 4 14 73 68 als het om wonen gaat tatpRDAG 4 DECEMBER- —^SifSGwlHÓÖFDWEO 2 ZWARTE PIETEN TRAKTEREN DE KINDEREN EN VOOR U IS ER HEERLIJK BOTERLETTER BIJ EEN vcpr KOPJE KOFFIE SCHIEDAM - De Krasse Knarren hebben gelijk! Het is Engels wat de klok slaat. Dat wordt nog eens onderstreept door de artiesten die komend weekeinde optreden in het Pas sage Theater. Gitarist Harry Sacksioni treedt namelijk vrijdag 3 december op met zijn programma 'Who's Pul ling the Strings'. Sacksioni kiest in zijn optreden voor een grote variatie aan instrumenten. Zo staan naast hem op het podium multi-instrumentalist Rens van der Alm, bassist Charles Nagt- zaam, drummer/percussionist Rob Jansen, toetsenist Frank van Wanrooy en saxofonist An- dré van der Hoff. Aanvang 20.15 uur, entree 25 gulden. Pashou ders drie gulden minder. Zaterdag 4 december brengen de Gigantjes een programma onder de titel 'Jive Alive', met een af wisseling van medium en up tempo pré Elvis rock 'n roll, muziek van zwarte Amerikaanse daiicehall-bands uit de 40'er en 50'er jaren en muziek van recen ter datum. Voor de zang zorgt nog altijd zangeres Mieke Ste- merdink en sinds kort wordt de band geassisteerd door een regis seur. In De Teerstoof zal (normaal gesproken) Zindroom optreden met het vierde programma 'Nor- IN» Vf-acca Middelpunt hij deze hand is nog altijd zange maal Gesproken'. Over de zan ger die de liedjes zingt, waarom en vooral...waarom zo lang, wordt (normaal gesproken) wel gepraat, maar dat laten de twee Zindromers bij het optreden in De Teerstoof nu even in het mid den. Aanvang 20.30 uur. Toe gang 18 gulden (pashouders 1 gulden). Kinderen tussen vier en tien jaar kunnen op zaterdag 4 december de belevenissen meemaken van clown Zizero die alvast Sinter klaas tegemoet reist. Hij wacht op de Goed Heiligman op een onbewoond eiland. Clown Zize ro is niet zo slim, want terwijl hij aan de ene kant van het eiland op de uitkijk staat vaart Sinter klaas aan de andere zijde voor bij. Aanvang 14.00 uur, toegang vijf gulden. SCHIEDAM In de wijk Spaland wordt de laatste hand gelegd aan een serie woningen waarvoor vanuit de burgerij grote belang stelling bestaat. Het bijna voltooide bouwplan omvat in totaal 74 sociale huurwoningen, onderverdeeld in 36 gestapelde maisonnet tes en 38 eengezinswoningen. De eengezinswoningen zijn voorzien van boilers die werken op zonne-energie. De woningen werden via het woonbonnensysteem in de krant aangeboden. Voor de 38 eengezinswoningen kwamen 443 aanmel dingen binnen en voor de maisonettes 240. De verwachting is dat eind januari de laatste woning door de bouwer wordt opgeleverd. Men kan zich niet meer aanmelden voor de woningen. SCHIEDAM De jeugdgroep van de vereniging voor veldbio logie KNNV houdt op zondag 12 december een open dag in natuurcentrum De Boshoek. Veldbiologie houdt zich bezig met alles wat in de natuur leeft, groeit en bloeit. De jeugdgroep helpt mee bij het ophangen van nestkastjes, hooien en het knot ten van bomen en struiken. In De Boshoek (Churchilweg 52, achter flat 5 van het Bachplein) worden diverse zalen ingericht, met onder meer een foto-exposi tie, natuurfilms, rommelmarkt en een prijsvraag. Ook is er een 'groene winkel' met allerlei kerstkoopjes. De open dag vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur en wordt geheel door en voor de jeugd verzorgd. De toegang is gratis. SCHIEDAM Honderd 55- plussers kunnen zich opgeven voor een vier-gangen diner dat dienstencentrum De Woudhoek rond Kerstmis. De verzorging van de maaltijd is in handen van DrieMaasStede. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 10 december aan de receptie van het dienstencen trum aan het Heijermansplein 35. De kosten bedragen F 32,50 per persoon. Men kan met een groep van maximaal zes perso nen deelnemen. Het diner wordt geserveerd op zondag 19 decem ber aanvang 17.00 uur. De zaal gaat om 16.30 uur open. Werk Unicef belicht in bieb SCHIEDAM Gedurende de maand december is in de Hoofd bibliotheek (Lange haven 131) een tentoonstelling te bezichti gen over het VN-kinderfonds Unicef. Deze organisatie zet zich - door middel van projecten op het gebied van gezondheid, voe ding en onderwijs - sinds 1946 in om het lot van kinderen over de hele wereld te verbeteren. Aan de hand van foto's met begelei dende teksten wordt een beeld gegeven van het werk van Uni cef. Op 3, 10 en 17 december zijn van 13.30 tot 15.30 uur (kerst(kaar ten van Unicef te koop. SONY HBA-5050 FANTASTISCHE TEKENCOMPUTER AANSLUITBAAR OP ALLE TVS Tekenen in 12 verschillende kleuren met dikke en dunne lijnen. 28 Stempelfuncties Als de tekening niet bevalt, gum je 'm gewoon weer mm?*! it Van 399,- STUNTPRIJS Aanbieding geldt FOTO-VIDEO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1