B 595 M995 M1095 Rotterdams koor ziel wat in Grote Kerk voer zangdiensten 100 ZEEMAN KERSTFEEST ca 9.95 2500 139ct. 39.. 395 795 995 595 Vtees&z DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Oecumenische werkgroep teleurgesteld over slechte communicatie File voor politiekraampje HET IS NOG NIET TE LAAT De BoodschappenKrant 795 I Ruim 430 textielSupers in 4 landen..# U ZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 7 DECEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 49 Schiedams Nieuwsblad Wegener huis-aan-hixsbladen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. ACHILLES,/] N AUTO HUREN DOE JE AL VOOR 58,- PER DAG!' ROTTERDAM ZUID Tandwielstraat 2 ROTTERDAM NOORD TEL: 010-423 20 22. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Vrouw beschoten SCHIEDAM Op een vrouw die zaterdagmiddag om onge veer 17.30 liep op de hoek van de Aleidastraat en de Van de El- straat werd een kogel afgescho ten. Aanvankelijk dacht ze aan vuurwerk, toen ze een knal hoorde. Later bleek dat in haar handtas een gat zat en in de tas zelf een kogel. a Tuindorp wil ook stads- vernieuwing a Veel keus op vrijwilli- gersmarkt a Rijnmond-heren getrof- fen door griep Alcoholcontrole SCHIEDAM— De politie hield afgelopen vrijdag en za terdag een grote alcoholcon trole. Op drie plaatsen, het Nieuwlandplein, de 's Grave- landseweg en de Gerrit Ver- boonstraat, werden controle posten ingericht. Tussen 0.00 en 0.4.00 uur werden 1414 blaasproeven afgenomen. Er werden 28 processen-verbaal opge maakt voor het rijden onder invloed. Dit betekent dat 2 procent van de gecontroleer de weggebruikers alcohol had gebruikt. Het landelijk gemiddelde ligt op 2,7 pro cent. In vijf gevallen werd het rijbewijs onmiddellijkingeno- men, Ook werden drie pro- cessen-yerbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbe wijs en drie voor technische gebreken aan het voertuig. Twee mannen met een Zuid- europese nationaliteit werden aangehouden omdat zij ille gaal in Nederland verbleven; één van hen had een vuurwa pen bij zich. Dino's bibliotheek SCHIEDAM In de Jeugdbi bliotheek aan de Korte Haven 129 zijn in december afbeeldin gen en modellen van dinosau riërs en andere prehistorische dieren te zien. Op woensdagmid dag 8 december wordt een ver haal voorgelezen over een jon gen die een dino als huisdier wil. Daarna kunnen kinderen zelf di no's tekenen. Een week later mogen bezoekers pootafdrukken van prehistori sche dieren maken. Beide activi teiten beginnen om 15.00 uur. Lekker magere Heerlijk zachte iL Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Massale inzet bij tramcontrole Met 22 RET-contro- leurs tegelijk werd afgelopen donder dag van 17.00 tot 22.00 uur in lijn 1 gezocht naar zwartrijders. Ont snappen was niet mogelijk, als de tram eenmaal was stilgezet. Honderdzestig mensen kregen een proces-verbaal, omdat ze zonder geldig plaatsbewijs meereden. Van degenen die uit de tram werden gehaald werd in een busje, waar nog eens acht politiemensen zaten, ook nog even nagegaan wie er nog andere boetes had openstaan. Zitten of dokken, was de keus. Niet betalen betekende: mee naar het bureau. De controle was een vervolg op die van een week eerder, eveneens op don derdag. Toen werden honderd processen-verbaal uitgedeeld. Volgens politievoorlichter Miijam Hoogmoed is de Schie- damse koopavond vooral voor junks uit Rotterdam aantrek kelijk, omdat dat de enige koopavond is, waar ze hun slag kunnen slaan. Zakkenrollers) SCHIEDAM- Vier mensen werden de afgelopen dagen het slachtoffer van zakkenroller(s). Vrijdagmiddag werd een veertig jarige vrouw het slachtoffer van zakkenrollerij in een winkel aan het Broersveld. Zij werd een aantal keren door de vermoede lijke dader hinderlijk in de weg gelopen. In de nacht van vrijdag op zater dag raakte een 49-jarige man, die even was gaan dansen in een café aan de Lange Kerkstraat, zijn portemonnee kwijt, die hij in een jas had laten zitten, die hij over een stoel had gehangen. Ook een 44-jarige man uit Vlaar dingen raakte zijn portemonnee kwijt die in zijn jas had gezeten. Het kantoor aan de De Brauw- weg, waar zijn jas hing, is voor iedereen toegankelijk. De man kwam achter de diefstal, toen hij werd opgebeld door Visa Neder land, omdat er zeer grote bedra gen van zijn rekening waren af in tramlijn 1 werd een 50-jarige Schiedamse bestolen van haar portemonnee, ook haar giro maatpas bleek voor deze dief interessant. door NELLEKE DE JONG SCHIEDAM Het Christe lijk Gemengd Koor 'Song of Praise' uit Rotterdam ziet het helemaal zitten om een zanga vond in de Grote of Sint Jans- kerk tot traditie in de kerst tijd te maken. Ze zijn weg van het prachtige gebouw, dat naast het grote orgel een koororgel bezit. Dit jaar ver zorgen ze er de kerstzang sa men met het Westlands Man nenkoor op vrijdag 17 decem ber. Voor de Oecumenische Werkgroep Schiedam Stad was deze datum een onaange name verrassing, omdat zij dan haar jaarlijkse oecumeni sche volkskerstzang had ge pland, zij het dat die zou plaatsvinden in de Rooms Ka tholieke Kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie. Deze avond gaat niet door. Volgens secre taris mevrouw S. van der Berg, die bij toeval van de uit voering in de Grote Kerk hoorde, heeft het geen zin twee zangavonden te houden op één avond. De muzikale leiding van het Christelijk Gemengd Koor 'Song of Praise' was sinds de start in 1984 tot 1991 in handen van Arie Pronk. Het overlijden van de dirigent betekende voor 'Song of Praise' het einde die concerten. Met de benoeming van Jelte Veenhoven maakte het koor een nieuwe start. Het Westlands Mannenkoor heeft met 'Song of Praise' ge meen, dat het het verlies van een dirigent heeft te betreuren. In 1992 overleed Piet Struijk. Begin dit jaar werd hij opgevolgd door Aad van der Hoeven.De keus van 'Song of Praise' wil niet zeg gen dat men elk jaar met hetzelf de koor in zee gaat. Dat is wel de bedoeling waar het de Grote Kerk betreft. Het koor hoopt hier een vaste stek te vinden voor zijn optredens. Volgens koster Pietersma staan er dit jaar nog drie uitvoeringen van de Rotterdamse zangers op stapel. de huiskamer hij koorlid Tineke Pietersma kent 'Song of Praise' van de tijd dat hij koster was van de Rotterdamse Laurenskerk, waar ze ook regelmatig optra den. Een kleine twee jaar be kleedt hij die functie nu in Schie dam. In die tijd heeft hij activi teiten ontplooid waardoor het kerkgebouw vaker kan worden gebruikt dan alleen op zondag. „In het begin was hier nog niet zoveel te doen", zegt hij. „Ik vond het zonde dat zo'n prachtig gebouw maar eenmaal per week wordt benut." De inloopconcerten op zater dagmiddag zijn er een voorbeeld van. Pietersma noemt verder nog de Turkse gemeenschap, die onlangs gebruik maakte van de kerk, het Toonkunstkoor, dat er elke dinsdagavond repeteert, en, met enige trots, het Ministerie van Justitie, dat medio 1994 een grote tentoonstelling over anti- criminaliteit houdt in de Grote Kerk. Pietersma houdt scherp de grens in de gaten. „Het moet allemaal wel met de aard van het gebouw te maken hebben. „House-muziek nee, een vrijwil- ligersmarkt ja, betekent dat in zijn visie. Dat het gebruik van de kerk door derden geld in het •laatje brengt, spreekt de koster niet tegen. Pietersma: „Er is veel geld nodig voor het onderhoud." In dat opzicht doet hij niet onder voor de Laurenskerk, die zoals bekend, ook de commerciële kant niet schuwt om de kosten voor het onderhoud beheersbaar te maken. Ook 'Song of Praise' heeft er wat op gevonden om de dingen te kunnen doen die het wenst. Sponsor Tineke Fieggen, koorlid en pr- vrouw: „Tijdens de kerstzang- dienst zullen er echte kaarsen branden in de kroonluchters. Voor de kaarsen en het aanste ken op die hoogte wordt een meerprijs gevraagd. Daarvoor hebben wij een sponsor gevon den." De Schiedamse Tineke Fieggen belandde negen jaar ge leden bij het Rotterdamse koor, naar aanleiding van de Doelen concerten op de tv met Arie Pronk. „Ik was altijd al gek van koorzang, maar toen ik dat zag dacht ik: dat wil ik ook." Fieg gen durfde het aanvankelijk te gen niemand te vertellen. „Het paste helemaal niet bij me, want ik kom uit de sportwereld." Nog steeds begrijpen veel mensen niet wat ze bij een zangkoor zoekt. „Toen ik van de week posters rondbracht van het koor vroeg men verbaasd: Wat doe jij daar nou?" Zingen bij 'Song of Prai se' betekent soms ook iets van de wereld zien, zoals een toernee door Hongarije. Op tal van plaatsen in het land wordt mede werking verleend aan diensten en samenkomsten. Zoveel moge lijk wordt in de Nederlandse taal gezongen. Dirigent Jelte Veen- hoven noemt het „eenvoudige geestelijke liederen op een zo hoog mogelijk niveau. Veel ko ren grijpen te hoog, waardoor het niet klinkt zoals het zou moeten klinken. In onze een voud hopen wij respons te krij gen." De Oecumenische Werkgroep Schiedam Stad begrijpt niet dat ze niet is gewaarschuwd over de datum van het concert. „De pre dikant van de Grote Kerk, do minee Onderstal, zit nota bene in onze werkgroep." Desgevraagd zegt de predikant er niets van te hebben geweten. „Voorzitter De Wit van de kerkvoogdij blijkt wel op de hoogte. De kerkvoog dij is 'de baas' over verhuur van de kerk. Ook de De Wit beves tigt dat het prijskaartje dat aan verhuur hangt noodzakelijk is om de onderhoudskosten te be heersen. Volgens De Wit ligt het programma al weken zichtbaar in de kerk ter inzage. De oecumenische werkgroep zegt zich te zullen beraden over de vraag „of de jarenlange tradi tie nog kan worden voortgezet." Kentekennummers op de ruiten etsen bemoeilijkt diefstal SCHIEDAM De politie heeft vrijdag en zaterdag de ruiten van zeker tweehonderd auto's voorzien van kentekennummers. Op vrijdag stonden de agenten met een voorlichtingskraampje en een etsapparaat op het Emmaplein en zaterdag op de parkeerplaats bij winkelcentrum Hof van Spaland. Dat zorgde voor nogal wat files. „We hebben de hulp van twee collega's om het verkeer te regelen," zei hoofdagent K. Wolthuis zaterdag. Het etsen van het kenteken nummer in de autoruiten kostte deze keer slechts tien gulden, en dat bracht nogal wat belangstellenden op de been. Wolthuis: „Gisteren hadden we zelfs mensen uit Dordrecht." De wachttijd was om twaalf uur 's middags al opgelopen tot vier uur. Of etsen zin heeft? „Ach, joyriders hou je er niet mee tegen. Maar dieven kunnen geen ander nummerbord meer op de auto zetten." De politie voorzag ook autoradio's van de postcode van de eigenaars. „Dit houdt diefstal niet tegen, maar het terugbrengen is voor ons makkelijker." kerstdecoraties kerstkaarten (10 stuks) kerstlinten en nog veel meer. Concert in verwarmde Grote Kerk Het grote kerstconcert in de Grote Kerk op vrijdag 17 december wordt gegeven door het Westlands Mannenkoor onder leiding van Aad van der Hoeven en door het Christelijk Gemengd Koor 'Song of Praise' uit Rotterdam met dirigent Jelte Veenhoven. In totaal zijn er ongeveer driehonderd koorzangers- en zangeressen. Medewerking verlenen de sopraan Femmy van der Weg en de organist Gerard van der Zijden. De verbindende teksten worden uitgesproken door dominee L. Romein. Er is ook samenzang. Het concert begint om 20.15 uur. De kerk is verwarmd en de toegang is vrij. U kunt nog meedoen aan het grootste K0PPELKLAVERJAST0ERN00I van Nederland, komende zondag van 11 tot 5 uur in het restaurant v.d. Erasmus-universiteit, Kralingsezoom te Rotterdam. Kosten p.p. 5.50. Geef u vandaag nog op, telefoon 010-417.25.93 ALLE KINDEREN VAN ROTTERDAM OPGELET! Woensdag 8 dec. tussen 2 en 4 uur mag je GRATIS Quality Bakers donuts komen smullen en versieren, zoveel als je wilt. Kom allemaal naar Albert Heijn op het Zuidplein! Nog véél meer van die leuke akties vindt u in De BoodschappenKrant. KIJK SNEL OP ACHTERPAGINA! Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. I KINDERTRUIEN EN -BROEKEN 1 o.a. denim en corduroy 1 Bakken WARME KINDERJACKS Voor de feestdagen in het nieuw. STOFDOEKEN 1 Geruit, met kleine weeffoutjes. WASHANDJES Uni en gedessineerd. Heel veel voordeel. NOORSE SOKKEN Lekker warm. Maat 39-47. SKIHANDSCHOENEN 1 Veelkleurig. Warm gevoerd met extra klittenbandsluiting. 1 Dames- en kindermaten. LANG HERENONDERGOED Topkwaliteit. Maat 6-7-8. 100% katoen. BOXPAKJES 1 Leuk bedrukt. 1 -delig. I Maat 68-80. I 100% katoen. KERST-CD De 14 mooiste kerstsongs. Door het Van Gemeren's lamiliekoor. 3 HYACINTEBOLLEN Bloeien met kerst. In een pot. 395 OOK BU U IN DE BUURT! Rotterdam (9x) Capelle a/d Llssel Hoogvliet Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse TjP'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1