OP B 590 B 995 B 595 CDA-programma: De stad moet veiliger en schoner worden HlOrcx ZEEMAN 795 995 1495 695 1295 r59S 295 .195 Vleest nmmmrn DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT (LIJN DE GRATÏS MC KIEUTERJACKS |™>k 2500 1995 1795 Tentoonstelling Piet Paaltjens LAPPEN KIP FILET SCHOUDER rfim'KM»]: Kerstsfeer op de Markt Dinosaurusfeest Politici moeten voortaan op de fiets RYAM 60% - 70% korting De BoodschappenKrant keuken- apparatuur Gulle giften van weinigen r^250.000 DAMES-EN HERENTRUIEN Ruim 430 textielSupers in 4 landen., U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 21 DECEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 51 Wegener huis-aan-huLSblacJen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. VOOR 115/* KOM JE IN T WEEKEND EEN HEEL EIND! autoverhuurJj UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM In de biblitheek aan de Lange Haven is in januari een tentoonstelling te zien naar aanleiding van het honderdste sterfjaar van Francois HaverSc- hmidt, de dichter die dertig jaar in Schiedam woonde en schreef onder het pseudoniem Piet Paaltjens. De tentoonstelling geeft een beknopt beeld van le ven en werk van HaverSchmidt. A Scholieren gaan in de lokale politiek Rustige koopzondag A Rijnmondheren kunnen karwei niet afmaken 2 DAGEN HUREN* 1 DAG BETALEN leldig op 31 dec. 1993 VIDEO - SHOP GERRIT VERBOONSTRAAT 10 SCHIEDAM Zie adv, elders in deze krant Lekker magere Kakelverse Lekker magere Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Met een brandende boom voor het stadhuis op de Markt verkeert nu ook Vlaardingen in kerstsfeer. Stak vorige week burgemeester Scheeres al in Schiedam de lichtjes aan van de denneboom, afgelopen vrij dag was het de beurt aan zijn Vlaardingse collega Stam. Traditiegetrouw werd de ont steking van de boom voorafge gaan door een inloopconcert in de Grote Kerk. Daar gaven het kinder- en tienerkoor Jong Vlaardingen en het Vlaardings Dubbelmannenkwartet acte de présance. Addie de Jong be speelde het carillon en Aad Zoutendijk was te beluisteren op het orgel. En het toege stroomde publiek kon uit volle borst meezingen met bekende kerstliederen. Na afloop van het concert en de samenzang speelde het muziekkorps van Het Leger des Heils rond de kerstboom en konden de lief hebbers opnieuw meezingen. SCHIEDAM Zwembad Zuid organiseert op 31 december een groot Dinosaurusfeest voor kin deren tot 12 jaar. Het festijn begint om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur. In het zwembad is een uit Jurassic Park ontsnapte Ty rannosaurus Rex aanwezig, sa men met het monster van Loch Ness. Ook zijn er enkele holbe woners, die in hun eigen grot eten maken. Voor alle bezoekers is er een leuke verrassing. De toegang bedraagt vijf gulden. Aanmelden bij de kassa van het zwembad of telefonisch:! 4261682. BABBELTRUC—Een 82-jarige Schiedamse werd afgelopen zon dag rond 17.000 uur het slacht offer van een babbeltruc. Twee jonge vrouwen belden bij haar woning aan de Roosbeek aan met de vraag of zij zich bij de kachel mochten warmen. Voor-, dat de vrouw antwoord kon ge ven drongen zij zich naar bin nen. Daar schonken zij zich zelf iets te drinken en hielden haar in de kamer aan de praat. Er werd 300 gulden uit de slaapkamer weggenomen. SCHIEDAM De burger dient actief bij bet gemeente lijk betrokken te raken. Schiedam moet veiliger wor den, een stad waarin de bur ger zich prettig kan voelen. Ook moet de stad schoon zijn en schoon blijven. Maar nieuw beleid van de gemeente kan alleen doorgaan, als er gens anders bezuinigd wordt. Dat zijn de kernpunten uit het programma waarmee het CDA de gemeenteraadsver kiezingen van maart volgend jaar tegemoet gaat. Het bijna zestig pagina's tellende pro gramma, getiteld 'Duurzaam vernieuwen' is eind vorige week gepresenteerd. Het CDA wil dat de politie va ker op straat surveilleert, op de fiets en te voet. Politiesurveillan ten in speciale wijkteams moeten dit werk uitvoeren. Overigens is de politie al bezig met het instal leren van surveillanten. Om de openbare orde te handhaven, zou de politie zich moeten rich ten op de zware, georganiseerde criminaliteit en op overlast die door jongeren wordt veroor zaakt. De situatie in bus en tram en bij de haltes van het openbaar vervoer moet veiliger worden. De christen-democraten krijgen hij de verkiezingen ei lijsttrekker: Nanda Gelderblom Originele AGENDA'S 1994 Kerstmarkt 4e etage Rotterdam-Centrum AA/m/£T B/nMin WEGPLEIN U VINDT O NIEUW! VANAF NU ELKE WEEK Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. KIJK SNEL OP ACHTERPAGINA! Hoe dat moet gebeuren geeft het programma niet aan. Vernielers dienen zelf op te draaien voor de schade die zij veroorzaken. Het bureau HALT moet, zo vindt het CDA, meer te doen krijgen. HALT probeert jeugdige wets overtreders weer op het juiste pad te brengen. Het Bureau Slachtofferhulp krijgt structure le steun van de gemeente. Elk jaar moet de gemeente kijken of de burgers tevreden zijn met het werk van de politie. Ook het milieu krijgt de aan dacht van de christen-democra ten. Politieagenten krijgen een extra opleiding, omdat „de poli tie een steeds nadrukkelijker rol bij de handhaving van de milieu wetgeving krijgt." Burgers dra gen bij aan het voorkómen van vervuiling van de eigen woon omgeving, vindt het CDA. Daarom moeten zij betrokken worden bij het milieubeleid van de gemeente. Voorlichting over een schoner stadsbeeld moet deel uitmaken van het buurt- en wijk beheer. Als het aan het CDA ligt, ver dwijnen er nogal wat stoplichten uit de stad. In ieder geval mogen er niet veel meer bijkomen. Op drukke kruispunten dienen rot ondes te komen, want „hierdoor wordt de snelheid verlaagd en kan de verkeersafhandeling vloeiender en met name ook vei liger verlopen." Het CDA-pro- gramma noemt vier kruisingen die hiervoor in aanmerkingen komen, waaronder die tussen de Nieuwe Damlaan en de Vlaar- dingerdijk. Het CDA wil voorrang aan het openbaar vervoer geven. De par tij stemt in met de komst van de metro. Gehandicapten moeten meer mogelijkheden krijgen om gebruik te maken van het open baar vervoer. Stations moeten beter bereikbaar worden en krij gen beter beveiligde fietsenstal- DE DIENSTEN VAN HET ONS TIJDENS DE DECEMBERMAAND Ook tijdens deze decembermaand kunt u op ons rekenen. Onze medewerkers staan klaar om het vuil op te halen, de wegen schoon en berijdbaar te houden en u met raad en advies bij te staan over energiezaken. Of het nu gaat om aansluitingen of vragen over de rekening. De feestdagen val len dit jaar in het weekend, zodat u zoals gewoonlijk op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur bij ons terecht kunt. Alleen op 24 en 31 december zijn wij eerder gesloten. Het servicecentrum gaat dan om 12.00 uur dicht. Het Milieustation op woensdag 22 december eerder gesloten. Het Milieustation aan de Van Heekstraat is op woensdag 22 december al om 16.00 uur gesloten. Op zaterdag 25 decem ber en 1 januari is het station de gehele dag gesloten. De medewerkers van de NV Openbaar Nutsbedrijf Schiedam wensen u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM lingen. Ten gunste van fietsers, voetgangers en minder-validen wordt de binnenstad autoluw of - indien mogelijk - autovrij ge maakt, waarbij wel moet gelden dat aan de rand van de binnen stad voldoende parkeerruimte aanwezig moet zijn. Bij aan te leggen parkeergarages moet de gemeente oog hebben voor de veiligheid, vindt het CDA. Toch wordt de autobezitter tegemoet gekomen: Schiedam-Noord moet zo spoedig mogelijk een tweede ontsluitingsweg krijgen. Camping Het Schiedamse beleid is gericht op behoud en versterking van de werkgelegenheid, heeft het CDA als doelstelling. Onder andere toerisme kan voor meer banen zorgen; het historische centrum krijgt daarom de volle aandacht van het CDA. De stad moet een kleine trekkerscamping krijgen om de toeristen plek te bieden. Schiedam zou een gunstig vesti gingsbeleid moeten voeren voor nieuwe bedrijven. Wat betreft allochtonen „moe ten eisen worden gesteld aan de eigen verantwoordelijkheid en actieve opstelling van deze me deburgers. Het CDA vindt dat te veel allochtonen afhankelijk zijn van een uitkering. Daarom moet de gemeente meer doen aan het doorbreken van deze situatie, onder meer door een adequaat scholingsaanbod zonder wacht tijden, om vertrouwd te raken met de Nederlandse taal en cul tuur. Haat tegen vreemdelingen moet de gemeente met kracht bestrijden. De lasten van de bur ger moeten in de visie van de christen-democraten zo laag mo- Hans Verkerk speelt voor Kerstman. Vanaf vandaag t/m vrij dag ontvangt u bij aankoop van een complete keuken een gratis apparatuurset of de helft van de geldwaarde als extra korting. In deze set zit een oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, spoelbak en kraan. Dit scheelt u toch al gauw duizenden guldens. Dus nu kopen betekent nu geld verdienen. Deze actie is ook geldig op de extra koopavonden. Vrijdag geopend tot 17.00 uur (en in een beperkt aantal filialen op 2e kerstdag, bel voor informatie 01722-5541) Kom snel langs en sla uw slag. Kies voor 30 jaar ervaring, zekerheid en de allerscherpste prijs. CAPELLE A/D IJSSEL HOLLANDSCH DIEP 63c - 0KW501572 ROTTERDAM STADIONWEG 41a - 010-4834441 gelijk blijven. Gemeentelijke be lastingen mogen alleen omhoog, als het rijk nieuwe taken aan de gemeente opdraagt zonder dat daarbij voldoende financierings middelen beschikbaar zijn. Het CDA krijgt bij de verkiezin gen een vrouwelijke lijsttrekker: Nanda Gelderblom-Hupse. Zij zit al in de raad en volgt Daan Baart op, de huidige fractievoor zitter die nu op de tweede plaats staat. De confessionelen hebben nu acht zetels in de raad en zijn daarmee de grootste oppositie partij. Volgend jaar willen de christen-democraten graag een wethouder leveren. Zij sluiten geen enkele democratische partij uit voor coalitievorming. SCHIEDAMHet was een tamelijk rustige middag in het Schiedamse stadhuis afgelopen zaterdag. Jan Brouwer, medewer ker van het kabinet van de burgemeester, en als vertegenwoordi ger van de gemeente cq coördinator aanwezig voor de inzame lingsactie voor Bosnië, kon 131 mensen verwelkomen die hun steun kwamen betuigen aan de inwoners van het voormalig Joegoslavië. Ze konden een handtekening zetten onder een solida riteitsverklaring en een geldelijke bijdrage geven. Dat leverde een bedrag van 2641 gulden op. „Geen rijen wachtende mensen dus, maar gezien het aantal bezoekers is met gulle hand gegeven", vindt Brouwer. Heerlijk warm! Voor jongens en meisjes. Maat 74-86. I UNI DOUCHELAKENS 1 Grote maat, kleine foutjes. KEURIG MET KERST! Grote partij damesblouses. JONGENSPYJAMA'S 100% katoenen intedock. Met leuke opdruk. Maat 104-164. 1 Uni, mêlé gedessineerd, fantasie, enz, enz. I KANTEN BEUGEL-BH'S I In wit en zwart. 1 Maat 80-95 B C. 100% KATOENEN SKIPULLI'S In uni en mêlé. Dames- en herenmaten. MEISJESNACHTHEMD, In grijs-, rose- en bleu mêlé met leuke opdruk. Maat 104-152. PUZZELPLEZIER^ I legpuzzels. 500 stukjes. I Veel verschillende afbeeldingen. "Li GRÓTE-MAAT- PANTY Met tussenstuk. Kousenkleur. OOK BUU INK BUURP. Rotterdam (9x) Capelle a/d IJssel Hoogvliet /""X Krimpen a/d Ussel Ridderkerk y Schiedam /%>-!^> Spijkeni.se yfr Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1