DE HAVENLOODS Schiedam schiet niets op met extra geld voor banenpoolers Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT Filosofie mm Miljoenenorder voor Wilton OP=OPRUIMING Ondernemersprijs Minder vieze luchtjes, minder telefoontjes Schrijver in de soep Man gewond tijdens werk Achtervolging door Schiedam Marconiplein eindpunt van buslijn 385 „Nieuwe maatregelen betekenen een enorme betutteling door het rijk Pat Andrea in Stedelijk Vrouwenbond en discriminatie I'M BRISTOL "fp/ints vooRPA"4er EDITIE P, DONDERDAG 6 JANUARI 1994, 43e JAARGANG Nr. 1 •Wegener huLs-aan+iuLsbLaden tw 7*1-11 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale JJ - akties* 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM I EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM- Ondernemers die willen deelnemen aan de no minatie voor de Rotterdamse Ondernemersprijs 1994. moeten er rekening mee houden dat de inschrijving op zaterdag 9 janua ri sluit. Zij moeten zichzelf aan melden. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op de kwaliteit van het ondernemer schap. De prijs is verdeeld in twee categorieën: bedrijven met minder dan tien werknemers en grotere ondernemingen met tien of meer werknemers. Naast de promotionele waarde bestaat de prijs uit een trofee en een bedrag van 10.000 gulden. Minister J.E. Andriessen van Economische Zaken maakt op 9 april in Rot terdam de winnaars bekend. a Schilder op zoek n primitieve kunst door vertrek Lobman 'Gerrit Krabbendam is De Rode Zon' De meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam heeft in 1993 beduidend minder klachten binnengekregen dan in het jaar ervoor. Inwoners van Rijnmond belden 1-2.531 keer de meldkamer en stank was de voornaamste klacht. Maar liefst 59 procent rook een vies luchtje. Lawaai staat op de tweede plaats met ongeveer een kwart van het aantal bellers. Dit euvel is in vergelijking met het vorige jaar gelijk gebleven. De meeste klachten kwamen uit Rotterdam (5333), gevolgd door Vlaardingen (1909) en Schiedam (1381). De verklaring voor de afname van het aantal stankklachten is grotendeels te wijten aan de sombere zomer. Door de lage temperaturen is er minder snel sprake van stankoverlast en de mensen brengen door de lagere stand varl het kwik meer tijd binnenshuis door dan buitenshuis. Door de gunstige windrichting werd de eventuele stank veelal richting zee geblazen. Ook het aantal incidenten nam af. Bij meer dan dertig bellers spreekt de meldkamer van een klachtengolf en dit kwam 23 keer voor. In 1992 was dat nog 33. Op de valreep van het jaar werd de topper gerigistreerd met 147 klachten. Een lekke leiding voor aardgas condensaat was de boosdoener. Het telefoonnummer van de meldkamer mag zich in een grote populariteit verheugen. Meer dan de helft van de inwoners van Rijnmond kent het nummer. Om alle klachten te onderzoeken zijn tien mensen actief die alles natrekken. De meldkamer bestaat 27 jaar en in deze periode zijn er 283.317 klachten in behandeling genomen. Het telefoonnum mer van de meldkamer is 010-4733333. SCHIEDAM In het Filmhuis wordt vrijdag 7 nauari de film "In the soup' van regisseur Alexandre Rockwell gedraaid. 'In the soup' is een komedie en was een van de favorieten van het publiek tijdens het Filmfesti val in Rotterdam. Een jonge scriptschrijver heeft een pak papier van 500 vel ge produceerd waarvoor hij geen producent kan vinden. Na een advertentie in de krant komt hij in aanraking met gangster Joe die zijn leven eindelijk eens aan de kunsten wil wijden. De gang ster neemt de schrijver echter op sleeptouw voor een fondswer ving. Tenslotte stapt de auteur uit de papieren wereld de echte wereld binnen en wel die van New York. Hem wachten enkele onaangename verrassingen. De film begint om 21.30 uur. Een kaartje kost voor donateurs vijf gulden. Donateur worden kost 7,50 gulden, inclusief de eerste film. Het Filmhuis is ge vestigd in De Teerstoof aan de Nieuwstraat 12. SCHIEDAM— Een 23-jarige Schiedammer is dinsdagochtend tijdens zijn werk gewond ge raakt. De man kwam tijdens werkzaamheden bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat terecht onder drie balen turf van dertig kilo. De balen turf stonden op pallets waarvan er enkele scheef waren gezakt. Toen de pallets werden gelost vielen de zakken er af. Het slachtoffer moest met een wer vel- en armfractuur worden op genomen in het ziekenhuis. De arbeidsinspectie heeft een onder zoek ingesteld. SCHIEDAM - De Schiedamse politie heeft afgelopen dinsdag ochtend assistentie verleend bij een achtervolging. Een onbe kend gebleven man werd in een gestolen auto achterna gezeten door de politie van Delft. Na via de Kandelaarweg Schiedam te zijn binnengekomen schoot de Schiedamse politie de collega's te hulp. De achtervolging ging over de Kerkweg, het fietspad in het park tussen de Slimme Wete ring en de Harreweg. Op het Nijhofplein stapte de man uit en zette het op een lopen richting Scheepvaartweg. Ondanks het inzetten van een speurhond kon de man niet worden aangehou den. SCHIEDAM Buslijn 385 van Zuid-West-Nederland rijdt met ingang van het nieuwe jaar niet langer tussen NS-station Schie dam en Hellevoetsluis. De route eindigt voortaan bij het Marco niplein, waar een nieuw perron is aangelegd. Op de sneldienst zijn alle openbaar-vervoerbewijzen geldig. Voor de bus moet wel een toeslag van een rijksdaalder worden betaald. Voor houders van een maandabbonement be draagt de toeslag 35 gulden per maand. De snelbus onderscheidt zich van andere lijndienstbussen door een zitplaatsgarantie, een luxueus en comfortabel interieur en een aansluitgarantie.van trein op bus bij station Schiedam. T—i 1 Praktische Introductiecursus óver wijsheid, over het leven, over uzelf. Gebaseerd op oosterse en westerse tradities. Open avonden en aanvang cursus in januari in 6 steden. Nu ook filosofische economiecursus. Folder? 079-21 22 28 010-473 6846 SCHIEDAM Het kabinet heeft met ingang van dit jaar gemeenten toestemming gege ven om geld dat bestemd is voor de Sociale Vernieuwing aan te wenden voor extra ba nenpoolers. Daartoe wordt een jaarlijkse bijdrage van 167 miljoen in de gemeentelij ke kassen gestort. Volgens Ronald Jaggie, medewerker van de Sociale Dienst en di rect betrokken bij uitvoering van de banenpool, stelt deze maatregel voor Schiedam, 'werkelijk niets voor'. ..Wij zitten als een van de weini ge gemeenten al lang aan het maximumaantal banenpoolers dat wij van het rijk aan werk mochten helpen. Dit houdt in dat wij dit jaar geen extra geld krijgen. We zitten al aan ons plafond. Als Schiedam over weegt het aantal banenpoolers uit te breiden dan moet dat wel uit eigen zak komen. Bovendien, als het uit de pot komt van de Sociale Vernieuwing dan gaat het ten koste van iets anders omdat hiermee ook ander werk moet worden betaald. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan sociaal-cultureel werk. Bureau Halt en de Sociale Recherche het rijk Ronald Jaggie: Enoi Het moet dus uit de lengte of de breedte komen. Voordeel is wel dat alle uitgaven in het kader van de Sociale Ver nieuwing niet meer verantwoord hoeven te worden naar de minis- Kerstpakketten „Vreselijk", antwoordt Jaggie als hem gevraagd wordt wat hij vindt van de nieuwe maatregelen van minister De Vries van Socia le Zaken, waarbij het verboden wordt aan banenpoolers toesla gen als overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslagen toe te kennen. Ook kerstpakketten en koffiegeld mogen niet meer worden verstrekt. „En dat hoor je dan als banen pooler aan het eind van het jaar", zegt hij hoofdschuddend. „Een enorme betutteling. Wij onderzoeken op dit moment hoe we dit moeten oplossen. In feite zit je als gemeente volkomen klem. Anderzijds is het wel zo dat banenpoolers over het alge meen beter af zijn als zij werken en niet in de bijstand zitten. Dit geldt in het bijzonder voor de alleenstaande banenpoolers, die tweederde van ons bestand uit maken. Zij ontvangen nu 400 gulden meer dan wanneer ze uit kering zouden krijgen. Boven dien voelen zij zich door hun werk weer opgenomen in de maatschappij. Een echtpaar dat zou gaan banenpoolen schiet er wat inkomsten betreft echter niets mee op. Wel horen wij re gelmatig van de banenpoolers, waaronder veel schoolconciër- ges, dat zij het als positief erva ren om weer aan de slag te zijn." Hoewel de gemeente op het maximale aantal banenpoolers zit, wordt nu wel onderzocht of het aantal plaatsen kan worden uitgebreid. „Daarbij denken wij aan vijftien. Aan zo'n uitbreiding zit een fi nancieel plaatje en daarom zal het gemeentebestuur toestem ming moeten verlenen." SCHIEDAM Tot en met 6 februari is in drie zalen van het Stedelijk Museum een overzichtstentoonstelling te zien van Pat Andrea. Het kleurgebruik en de onderwerpen van de kunstenaar tonen doen zeer on-Hollands aan. De composities zijn beweeglijk, emotieel en erotisch geladen en zijn uitgevoerd in felle kleuren. De veelvuldige verblijven in het buitenland, vooral in Argentinië, lijken het werk van Andrea te domineren. Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een tweetalige monografie (Nederlands Frans) verschenen waarin een overzicht van het werk van de kunstenaar van de afgelopen dertig jaar. De entree bedraagt drie gulden, pashouders en kinderen vanaf dertien jaar betalen 1,50 gulden. SCHIEDAM— De Vrouwen bond FNV, afdeling Schiedam, organiseert op woensdag 12 ja nuari een avond rond het thëma discriminatie, vooroordelen en racisme. Het spel 'Bij de buren'. een uitgave van de Anne Frank Stichting, functioneert hierbij als handleiding. De avond vindt plaats in Het Gebouw aan het Broersveld 142. De aanvang is 19.30 uur. de toegang gratis. Zwarte leder veterbootee met imit. bontgarnering Maten 36 - 42 Normaal 49.95. Bristolprijs 35.- t/m zaterdag ROTTERDAM Blnmnmgplalii 20 OTTERDAM op bet Zuiderterm LET OP DE PRIJSKAARTEN MET DE RODE STIP_!__ NSÉXTB' wee onderhoudsbeurt passagiersschepen als het om wonen gaatfa Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. Tel 010-4518844 Hillelaan 30-39 t o metrostation Riinhaven Rotterdam-Zuid. Tel 010-4852273 Hoofdweg 18 Capelle WERKSCHOENEN TEGEN FABRIEKSPRIJZEN X o.a. Van Bommel - Clarks - Mephisto - Sioux \J Lady Gabor - Napolina - Picardi - Ara (X Kortingen tot 70%!!!!! \J p, KAREL DOORMANSTRAAT 457A, Vx ROTTERDAM VJ 010-404 76 70 'af-slim zoom AUTOFOCUS 35-70 mm "MINI" POWERZOOM Diverse flitsmogeljkheden, voorflits voor rode-ogen-reduc- tie. Automatisch macro. Meervoudige zelfontspanner. Portret-, stappenzoom- land- schap- en snap shot-functie. Continue-, dubbel- en interval opnamen. Fuzzy-Zoom stand. Inkl. etui. Van 499,- OP=OPRUIMINGSPRIJS Aanbieding geld» Vm 14 januari SCHIEDAM - Scheepswerf Wilton-Fijenoord heeft een or der binnengehaald voor een re novatiebeurt van twee passa giersschepen van North Sea Fer ries. De twee schepen varen tus sen het Belgische Zeebrugge en het Engelse Dover. De werkzaamheden van Wilton- Fijenoord bestaan uit het herin- richten van de hutten, de bouw van een nieuw restaurantgedeel te en het plaatsen van zogeheten stabiliteitsschotten. Het karwei wordt uitgevoerd tussen half ja nuari en half februari. Met de order is een bedrag van tien mil joen gulden gemoeid. FOTO-VIDEO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1