t 'iSS r 4 m o.»—- SiT si HOOGVLIET# Wilton - Fijenoord BV Schiedam Het Is de stage in het eerste jaar, die het mij helemaal duidelijk heeft gemaakt: Na de HAVO meest ik kiezen, maar ik heb lang zitten twijfelen: len eisen»* "Het is spannend om te ontdekken hoe de dingen werken" BASTIAANS Wilt u werken bij Dok- en Werf Maatschappij Producent van spijsoliën en vetten, margarines, ghee substitute, vegetable ghee, shortenings Tielman Oemstraat 1 3117 CD Schiedam Telefoon 010-426 68 13 Fax 010-4733358 filiaal in Monster, de heer C. Jonkman, telefoon 01749-12373 'Mijn toekomst ligt in de detailhandel'. Daar zag ik dat het achter de winkel gebeurde. De stagebegeleider was een echte onderne mer. Hart voor zijn Zaak en inventief. De reclame, de manier waarop er met personeel èn met klanten werd omgegaan, de ««straling van de zaak, allemaal onderdelen in zijn manier van denken. Nu op school heb ik dit ook voor ogen. Waarschijnlijk eerst als bedrijfsleider, maar dan tod? streven naar iets van mezelf. Nu merk ik ook dat de docenten dit in hun vak proberen over té brengen. Zowel in de theoretische als de praktische vakken. Lang heb ik zitten twijfelen tussen het HBO en MBO. Uiteindelijk heb ik de keuze genomen om niet naar het HEAO te gaan. Te theoretisch, voor mijzelf wist ik dat dit geen goede keus voor mij zou zijn. In het tweede jaar ben ik ingestroomd; de richting Bedrijfsinformatiekunde. Pittig, maar op de praktijk gericht Momenteel ben ik met de studiekeuzebegeleider aan het kijken wat mijn mogelijkheden binnen het HBO zijn. Het kan vreemd rollen. Maar zo terugkijkend concludeer ik dat dit voor mij de juiste weg is geweest Ik weet nu waarvoor ik studeer. Van links naar rechts: Wendie Voorduin Marja Mosterd Jimmy Ganpatsingh Richard Hunnersen Pascal Battels afcleuUkbenheeU Techniek vind ik teu vmd ,k h (euk, dit soo B)n. Dat belangstelVingu.^ de toekomst best angsten»^ dmgenkVkenot er Dagelijks kom je met techniek in aanraking,'zonder I daar direct over na te denken. Het is een vanzelf- Él sprekend element in je leven. Je maakt er gebruik van omdat het er is. Je fiets of brommer, of mis schien wel de auto van je ouders. 'V.,* De afwas in de automaat is niet verkeerd, een CD- speler of TV op je kamer is ook zo gewoon. Je hebt ook wel eens de neiging om te willen weten hoe een TV er van binnen uitziet? Of hoe een torenflat van 30 verdiepingen hoog gebouwd wordt? Of hoe de versnelling van «en auto werkt? Ja toch, je bent toch ook Wel eens nieuwsgie rig hoe dat soort dingen in elkaar zit? [Of niet soms? Rotterdamse Margarine Industrie ROMI B.V. Postbus 20, 3130 AA Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven NZ 17 I 3134 KE Vlaardingen Telefoon: (010) 445 35 00 Telefax: (010) 435 36 27 REGISTERACCOUNTANTS BELASTINGADVIESBUREAU belt u dan met ons

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 10