s ICHTHUS HOGESCHOOL NIET VERSPILT. e os e HEAO HSAO PABO ayj lijk maak je een school met z'n allen en maak je ook eikaars toekomst samen. cb S3 S®3 as O fiö I HRijswijk EEN HOGESCHOOL MET KARAKTER pagina 3 Eer» school is niet meer, maar zeker niet minder, dan een stukje van de maatschappij. Mensen die met elkaar op moeten trekken, leder met zijn eigen rol, maar uiteindelijk van elkaar afhankelijk. Een wisselwerking. Ook binnen beide MBO colleges proberen we zo met elkaar om te gaan. Leerlingen onderling, docenten binnen hun team, maar vooral oök leerlingen en docenten met elkaar. Inzet van beiden is hierbij het startpunt De leerkracht die zijn vak zo goed mogelijk probeert over te brengen, en de leerling die zijn of haar studie gemotiveerd aanpakt Maar h§t is meer. Het is soms echt naar elkaar omzien. Mentoren, vertrouwensdocenten en studiekeuzebegeleiders zijn enkele van de functionarissen die leerlingen net die extra begeleiding kunnen geven, die noodzakelijk is binnen een studie. Soms omdat een studie spaak kan lopen, maar ook omdat er verschillende privé-factoren kunnen zijn die hun directe invloed hebben. Eigenlijk draait het hier om aandacht De school en de docent kan hier de leerling op aanspreken, maar dat kunnen en moeten ouders en leerlingen ook doen naar de medewerkers van de school. En dan nog kan het niet lopen zoals je zou willen. Gezamenlijk moet je dan een oplossing zoeken. die eitar ontmoeten. Mensen met een verschillende achtergrond, ijjdskleur zijn, maar ook zijn er verschillen in thuissituaties mm mm Gedegen vakonderwijs, praktijkgericht en een optimale studiebegeleiding: een uitstekende basis voor de professional van morgen. Vasteland 70 3011 BN Rotterdam 010 - 2012820 - accountancy (met afstudeerrichtingen AA en RA) - bedrijfseconomie - commerciële economie (met afstudeerrichting internationaal management) - management, economie en recht -economisch linguïstisch Op de TH Rijswijk volg je een geheel vernieuwd nische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde. Bel studieprogramma, waarin leerstof en tempo voor de brochure of een uitnodiging voor een naadloos aansluiten op jouw vooropleiding. Kom voorlichtingsdag: TH Rijswijk, Lange Kleiweg 4, je van de MTS dan kun je na één semester je 2288 GK Rijswijk, telefoon 070-3401500. propedeuse hebben. We verspillen geen tijd en dat kunnen we ook omdat we een relatief kleine TH zijn. Je kunt bij ons kiezen voor de opleidingen Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Tech- Pinasplein 4 3028 XW Rotterdam 010 - 4370522 - leraar basisonderwijs - 2-jarige avondopleiding leraar basisonderwijs (alleen in Rotterdam) - sociaal pedagogische hulpverlening* - sociaal pedagogische hulpverlening: co-op leerroute voor studeren èn een baan - maatschappelijk werk en dienstverlening* - pastoraal diakonaal medewerker (alleen deeltijd) - culturele en maatschappelijke vorming* - CMV-nieuwe stijl - sociaal juridische dienstverlening* - personeel en arbeid* - vormgeving en communicatie zowel voltijd als deeltijd Interesse? Vraag een brochure aan en informeer meteen naar onze voorlichtingsdagen: 010 - 2012800 Binnenrotte 85 3011 HB Rotterdam 010 - 2013700 Spirea 3 3317 JP Dordrecht 078- 175400

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 11