Er is een bank waar u echt meetelt. ZADKINE COLLEGE Een baan in de sector Dienstverlening en Gezondheidszorg begint bij een goede opleiding. Rabobank. Aangenaam Rabobank. Aangenaam. 1 pagina 4 Adriaan Paauwlaan 5 3051 HB ROTTERDAM Tel. 010-4187500 Argonoutenweg 15 3054 RP ROTTERDAM Tel. 010-4610922 Benthemstraat 6 3032 AW ROTTERDAM Tel. 010-4650122 Slaak 45 3061 CR ROTTERDAM Tel. 010-4144333 Stationsplein 45 (Groothandelsgebouw) 3013 AK ROTTERDAM Tel. 010-4127306 Teilingerstraat 132 3032 AW ROTTERDAM Tel. 010-4652345 Willem Passtoorsstraat 5 3119 HG SCHIEDAM Tel. 010-4267244 Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorg Onderwijs MDGO. Lokatie Assistenten in de Gezondheidszorg: -Apothekersassistent (e) 5 -Doktersassistent(e) 5 -Tandartsassistent(e) 5 -Facilitaire Dienstverlening 3 -Mode en Kleding 6 -Sociaal pedagogisch/cultureel werk 3 -Sociaal-juridische Dienstverlening 3 -Verpleging 2+7 -Verzorging 2+7 -KMBO Verzorging 4+7 -Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs 3 -Oriënteren en schakelen 3 Deeltijdopleidingen: -Sociaal cultureel werk 1 -Sociaal pedagogisch werk 1 -Aktiviteitenbegeleiding 1 -Schakelcursus 1 -Opleiding gespecialiseerd verzorgende 1 B.B.O.opleidingen: -Zorgassistent 4 -Bejaardenhelpende 4 -Helpende Gezinsverzorging 4 -Verzorgende Gezinsverzorging 4 -Leidster Kindercentra 4 DE SECTOR DGO (Dienstverlening en a ja! Gezondheidszorg Onderwijs) van college het i Van Hogendorplaan 201 - 3135 BP Vlaardingen - Tel: 010-4704677 verzorgt: MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN (DAGONDERWIJS) SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK (SPW) SOCIAAL CULTUREEL WERK (SCW) De opleiding SPW leidt op voor een beroep in instellingen voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Het beroep houdt in dat je mensen begeleidt, individueel of in groepsver band, die om verschillende redenen niet in hun thuissituatie zijn. Zo kun je denken aan het begeleiden van verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, zintuigeiijk gehan dicapte mensen. De opleiding SCW leidt op voor een beroep in instellingen voor Culturele en Maatschappelijke Vorming. In deze instellingen verblijven mensen, die om verschillende redenen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben om een plaats in de maatschappij te verwerven of te behouden. Het begeleiden van jongeren, minderheidsgroepen, kinderen behoort hiertoe. Met beide diploma's kan men ook eèn vervolgopleiding op HBO-niveau gaan volgen. VOORTGEZETTE LEERLINGSTELSELOPLEIDENG LEIDSTER KINDERCENTRA (LKC) De opleiding LKC leidt op voor het beroep van intercultureel leid(st)er Kindercentrum, om te kunnen werken in de opvang van kinderen met verschillende culturele achtergron den. De leerlingstelselopleiding is een combinatie van werken «at leren. De opleiding wordt gedurende één dag per week gegeven. Leerlingen, die niet aan de toelatingseisen voldoen, kunnen eventueel in Rotterdam-Zuid een sehakelcureus volgen. Het ALBEDACOLLEGE biedt naast opleidingen in de Dienstverlening en Gezondheidszorg ook dag-en avondopleidingen it| de secto ren Techniek, Economie, Oriëntatie Schakelen eij Vt en Volwassenenonderwijs (VAVO). VOOR INFORMATIE OVER OPLEIDINGSMOGEHJKH& IN DEZE SECTOREN KUNT U BELLEN: 010-4790014. s OPENDAGEN V""iag 28 januari 4-00-18.00 uur 19 00-21.oo uur ,nrdag-9ian"ari 10.00-14.oo ül,r Uw eigen Rabobank is een zelfstandige bank, die zelfstandig kan beslissen. Over ren te, over leningen, over aan te nemen personeel, ja over praktisch alles. Het belang van on ze leden (onze bank is een coöperatie) en cliënten staat hierbij voorop. De Rabobank is dan ook betrokken bij haar omgeving. Betrokken bij activiteiten van het bedrijfsleven vanzelfsprekend, maar ook van verenigingen en scholen. We weten wat er leeft en helpen dan ook graag met adviezen, bemid deling of faciliteiten. Ook als het niet om bankzaken gaat. Maar kom eens langs, dan ontdekt u vanzelf dat de Rabobank een bank is waar u echt meetelt. Rabobank fZi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 12