De lange Opleidingen SMT wat is dat? iet Lr KEUZEPROBLEMEN WÊÈÈËÈÈÈÊÈÈÊËÊÊË wmmsmm SMT staal voor Surface Mounting Technology en dat is de nieuwe tech niek van miniaturiseren van elektro- nicaschakelingen. daar kunnen wij iets aan doen! met SCHAKELEN EN ORIENTEREN IN DE TECHNIEK pagina 8 en van Goed gereedschap is het halve werk De Lange Opleidingen zijn de vierjarige middenkaderopleidingen, gericht op functies op het uitvoerende, werkvoorbereidende of toezichthoudende vlak. Je moet daarbij denken aan startfuncties als onderhouds- en service monteur, tekenaar, werkvoorbereider, calculator of commercieel technicus. Met voldoende ervaring en gebleken geschiktheid kan je doorgroeien naar typische middenkaderfuncties, zoals constructeur, ontwerper, controleur, opzichter, bedrijfskundige of bedrijfsleider. /k ^et we! Zorgen dat die recht blijft in de elektronicabranche is het noodzakelijk op steeds kleinere oppervlakten steeds gro tere elektronische schakelingen te maken. "Miniaturiseren" noemt men dat met een deftig woord. Daarmee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een draagbare radio zo klein te maken dat die gemakkelijk in de knoop van een jas past. Of een draagbare TV te maken die gemakkelijk vanaf de palm van je hand bekeken kan worden. Om dat te bereiken moet de techniek van het fabriceren ook steeds worden aangepast Met SMT werk je met hele kleine onderdelen op hele kleine oppervlakten. De mensen die met die fabricagetechnieken werken moeten daarom leren omgaan met precisie-apparatuur en micro scopen, Het is echt laboratoriumwerk geworden. Ook de MTS-leerlingen zullen kennis moeten heb ben van deze nieuwe technieken. Op de locaties Rotterdam en Schiedam van het Regionaal Technisch College Rijnmond zijn in de afdeling Elektrotechniek dan ook speciale werkafdelingen gemaakt voor deze nieuwe fabricage technieken. We noemen zo'n werkafdeling "het SMT-practicum." Tijdens de Open Dagen worden demonstraties gegeven en kan je ook zelf wat maken met deze nieuwe vorm van techniek. er nu te Wie durft Het lijkt wel ingewikkeld, al die draden en apparaten, maar dat valt best mee Weet je nog niet zo goed welke studierichting je zult kiezen? Twijfel je nog tussen bijvoorbeeld Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde, of ben je nog niet zo zeker over de Bouwkunde-richting? Ga dan eens praten met de decanen van het Regionaal Technisch College Rijnmond.Zij kunnen je vertellen over de schakelklas die volgend schooljaar van start gaat 1 Daarin maak je kennis met alle vakrichtingen van onze school zodat je je goed kunt oriënteren op de verschil lende technische beroepen. Maar ook voor leerlingen die nog niet voldoende wiskunde- en natuurkundeken- nis hebben is zo'n schakelklas een uitkomst je krijgt in die vakken en ook in de Nederlandse taal, het Engels en het Duits een prima voorbereiding om je MTS-stu- die te volgen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 16