Oranje Nassau dient met zege concurrent gevoelige klap toe Judoka Mark Huizinga nam met een gouden medaille revanche op zichzelf SPORT Corrie en Jaap Poot liepen al tweemaal de wereld rond DE HAVENLOODS hé Vlaardingse korfballers goed op weg naar kampioenschap Kampioenfeesten bij de Smashing Fellows Refoba kan zaterdag geschiedenis schrijven Mazzelpas inkomstenbron voor sportverenigingen SPORTINSTITUUT SCHIEDAM ZONNECENTRUM DINSDAG 18 JANUARI 1994 Trofee voor Stefan Aartsen VLAARDINGEN - VZC- zwemmer Stefan Aartsen sleepte onlangs in Amersfoort de Sala mander-trofee in de wacht. Op deze sterk bezette wedstrijd met veel Nederlandse topzwemmers, won de Vlaardinger de vijftig en honderd meter vrijeslag, terwijl hij op de 200 meter vrijeslag een tweede plaats wist te bereiken. In het algemeen klassement kwam Stefan Aartsen hiermee op een eerste plaats waardoor hij de fraaie trofee mee naar huis mocht nemen. Met de wedstrijd- ploeg die uitkomt in de ZRO-A competitie gaat het ook uitste kend. Bij een clubontmoeting in Dordrecht behaalde de ploeg van trainer Chris Aartsen één maal een eerste plaats zesmaal een tweede plaats en tweemaal een derde plaats. Koos Vellinga clubkampioen SCHIEDAM - Koos Vellinga heeft bij de tafeltennisclub De Reling het clubkampioenschap veroverd. Na een aantal span nende partijen in de voorronden stonden Koos Vellinga en Bertus Groothuizen in de finale. Koos Vellinga won deze partij met de setstanden 21-14, 21-13 en 21-17 en mocht de kampioensbeker mee naar huis nemen. In de B- poule won Nico van der Most de finale-partij tegen Pieter van der Pluijm. In de C-poule ging de winst naar Cor Gerritsen, die te sterk was voor de toch goed spe lende Miranda Mulder. Titelstrijd tafeltennis SCHIEDAM Tafeltennisver eniging De Reling organiseert van 7 tot en met 11 maart de tiende Schiedamse tafeltennis kampioenschappen. Het is de bedoeling van de organisatoren dit jubileum met enkele topspe- lers extra aanzien te geven. Be halve toppers als Ron van der Wijk en André Eerland zal ook een aantal bekende regionale spelers aan het toernooi mee doen. De inschrijving staat ove rigens open voor alle NTTB-le- den, wonend in Schiedam of spe lend voor een Schiedamse vere niging, mits zij in het bezit van een geldige licentiepas zijn. Voor nadere informatie kan men te recht bij Wijnand van Hernen, telefoonnummer 4713936. Westland Marathon met veel toppers VLAARDINGEN— De 25e Internationale Westland Mara thon op zaterdag 19 maart met start en finish in Naaldwijk kent al een kwalitatief sterk deelne mersveld. Enkele nationale toppers hebben zich inmiddels voor dit evene ment ingeschreven. Aan de start zullen verschijnen Aart Stigter, John Vermeule, Marti ten Kate en Gerard Kappert. Ook Michel de Maat, de Vlaardingse mara thonloper, zal in het Westland van de partij zijn. De Maat heeft de laatste maanden nogal last gehad van een blessure, maar als de voortekenen niet bedriegen zal hij op zijn favoriete parcours in het Westland proberen zijn snelste tijd op deze 42 -kilometer en 195 meter van 2 uur 15 minu ten en 14 seconden te verbeteren. Evenals vorig jaar zal deze 25e editie van de Westland Mara thon weer van start gaan vanaf het terrein van de Bloemenvei ling Holland in Naaldwijk. De start staat gepland voor 14.00 uur. Behalve de hele en halve marathon bestaat er ook gele genheid deel te nemen aan een vijf of tien kilometer. Wedstrijd atleten moeten voor 5 maart via de vereniging inschrijven. Recre atielopers kunnen nog op 18 en 19 maart inschrijven bij de start, maar er kunnen nu al inschrijf formulieren aangevraagd wor den. Op deze manier kunnen lange wachttijden op zaterdag 19 maart worden voorkomen. Deze inschrijfformulieren zijn te be stellen via telefoonnummer 01748-14052. ROMMELMARKT— Wijk centrum De Telder organiseert op 22 januari een rommelmarkt. Op woensdag- of vrijdagavond kan er worden ingeleverd. Thuis ophalen kan bij grote hoeveelhe den. Een afspraak kan men rege len via telefoonnummer 4600166. Zelf een tafel huren kan ook. Dit kost vijftien gul den. Kinderen van acht tot twaalf jaar kunnen ook een kraampje huren. Zij betalen slechts een rijksdaalder. Voor hen geldt de beperking dat ze alleen speelgoed mogen verko pen. Wijkcentrum De Telder ligt aan de Prof. Teldersstraat 10. VLAARDINGEN - Sportieve ontspanning op oudere leeftijd blijft een gezonde bezigheid. De Dinsdag Ochtend Wandelaars (DOW) zijn daar een goed voor beeld van. Al vele jaren verzor gen Corrie en Jaap Poot via wandelingen op de dinsdagoch tend voor die ontspanning voor een enthousiaste groep Vlaar- dingers. „De belangstelling blijft groeien", zegt Jaap Poot, zelf al tachtig jaar en nog vol energie. „Het is geen uitzondering meer als we met honderd mannen en vrouwen van start gaan en elke week zetten wij een andere route uit." De leeftijd van de deelnemers varieert tussen de vijftig en 86 jaar. Met veel inzet wordt er elke week zo'n tien kilometer gelo pen. Een uniek project dat is ontstaan uit de sportieve recrea tie activiteiten van de gemeente Vlaardingen. „En nog steeds or ganiseren wij deze wandelingen onder auspiciën van het bureau sportstimulering", zegt Jaap Poot. Jaap en Corrie Poot kunnen niet zonder hun dagelijkse wandelin gen. „Nu wij wat ouder worden lopen we wat minder, maar we hebben wel ongeveer tweemaal de wereld rondgelopen", rekent Jaap Poot even snel uit. Ook de meeste andere deelne mers aan de dinsdagochtend wandeling houden het niet bij die ene loop. „Zeker niet", weet Jaap Poot. Wandelboekje „Ik ken enkele wandelaars die zo'n duizend kilometer per jaar lopen, waarbij ook nog even de vierdaagse van Nijmegen wordt aangedaan." Alle gelopen kilo meters worden keurig in een wandelboekje bijgehouden. Ook de dinsdagochtend-wandelaars houden via een keurig jaarver slag alles bij. En onlangs werd er niet alleen gewandeld, maar ook teruggekeken op het afgelopen jaar. „Daarvoor hadden wij bur gemeester Stam uitgenodigd en die is ook gekomen om enkele medailles uit te reiken." Behalve het feit dat Corrie en Jaap Poot steeds zorgen voor een andere route, zit er elke week ook een andere koffiestop in de wandeling. „Vorig jaar zijn wij onder andere bij de Billitonflat, voetbalvereniging Martinit in Schiedam, de Nivon-boerderij, de Blauwe Brug in Schiedam, watersportvereniging De Bom- meer, sporthal Margriet, het Ibis-hotel en de Botanische Tuin in Rotterdam geweest. Om maar 't nog honderd wandelaars gaan zij enkele koffiestops te noemen in deze regio waar wij steeds met open armen worden ontvan gen. Belangstellenden sportieve vorm vai voor deze vrijetijdsbe steding kunnen contact opne men met Corrie of Jaap Poot, telefoonnummer 4701779. Nieuwe reeks prestatielopen VLAARDINGEN— Atletiek vereniging Fortuna begint op 23 januari met de nieuwe reeks prestatielopen voor 1994. Vanaf de accommoadtie aan de Mar- nixlaan kunnen de deelnemers kiezen uit de afstanden vijf, tien, vijftien en twintig kilometer. Het parcours is uitgezet richting surfplas in het recreatiegebied Lickebaert en de Broekpolder. Het startschot voor alle afstan den valt om 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt een rijksdaalder (zonder herinne ring) en vijf gulden (met herinne ring). Er kan vanaf 10.00 uur ingeschreven worden in het club huis van Fortuna, waar ook was- en kleedgelegenheid aanwe zig is. Ook dit jaar heeft Fortuna maandelijks een prestatieloop op het programma staan en deze lopen worden steeds meer benut om zich voor te bereiden op een hele of halve marathon. Voor informatie kan men te recht bij Ans en Ger van Wal- sum, tel. 010-4744969. door PETER SPEK VLAARDINGEN Oranje Nassau heeft mede-titelkandi daat SDO een gevoelige klap toegediend. In een sfeervolle en bijna uitverkochte sporthal Westwijk stonden afgelopen zaterdagavond de nummers een en twee van deze competi tie tegenover elkaar. Zowel Oranje Nassau als SDO had nog geen verliespunten opge lopen en de winnaar van deze ontmoeting mocht aanspraak gaan maken op het kampioen schap. Het werd een spannende wed strijd, waarbij van enig krachts verschil geen sprake was. Uitein delijk won de ploeg van de schei dende trainer Jeroen Kats deze wedstrijd met 11-10. „Dat was op het nippertje", liet Jeroen Kats zaterdagavond na afloop weten. „Het thuisvoordeel heb ben wij kunnen uitbuiten en met de steun van de supporters heb ben wij de twee punten binnen gehaald", aldus een zichtbaar gelukkige Oranje Nassau-trai ner. Over een eventueel kampi oenschap wilde Jeroen Kats nog niet praten. „Daavoor moeten wij nog teveel wedstrijden spe len, maar we hebben wel een Cisea Smit schiet Oranje Nassau belangrijke 10-9 voorsprong mentale tik uitgedeeld aan SDO. Van de andere tegenstanders ii deze klasse hebben wij niets meer te vrezen; die staan te ver achter". De Vlaardingse ploeg kende SDO niet. „Onbevangen zijn we aan deze wedstrijd begonnen en al snel bleek dat zij verdedigend erg sterk waren. Het duurde even voordat de twee vakken zich daarop konden instellen, maar het bleef toch de gehele wedstrijd erg spannend", blikt Jeroen Kats terug. De Oranje Nassau-trainer kon dan ook niets anders dan complimenten uitdelen aan het adres van zijn spelers en speelsters. „Het was natuurlijk geen mooie wedstrijd, maar er werd keihard gewerkt en de opdrachten werden goed uit gevoerd. Vooral in de laatste mi- jr nuut, toen de ploeg die belangrij- ke 11-10 voorsprong moest ver- dedigen. De bal werd keurig bij na 45 seconden dreigend rondge speeld." SDO was in die slotfase niet te gen de druk opgewassen en moest de nederlaag accepteren. Veel krachtsverschil was er niet merkbaar in deze ontmoeting. Nadat SDO een 1 -0 voorsprong had genomen behaalde Oranje Nassau met doelpunten Moni que Doornink, Cisca Smit en Marco Zeebregts een 3-1 voor sprong. SDO leek aangeslagen, maar niets was minder waar. De ploeg uit Kamerik kwam sterk terug en nam bij de rust zelfs een 7-6 voorsprong. Doorbraak De start van de tweede helft was hoopvol voor Oranje Nassau. De eerste aanval op de korf van SDO was meteen raak. Met een afstandsschot liet Linda van Toor de gelijkmaker aanteke nen. De spanning steeg in de sporthal. Oranje Nassau noch SDO kon echt het initiatief ne men. Om en om werd er ge scoord. Met nog vijf minuten te spelen leek de doorbraak er toch te komen. Circa Smit tikte de bal in de korf en dat betekende 10-9, een belangrijke voorsprong voor de Vlaardingse ploeg. Jeroen Kats maande zijn ploeg tot rust en gaf opdracht de bal zoveel mogelijk in de ploeg te houden. Dat lukte aardig, ook toen John van Pelt scoorde en Oranje Nas sau op een 11 -9 voorsprong kwam. De wedstrijd leek beslist, maar SDO kwam in de laatste minuut terug tot 11-10. De Vlaardingse formatie speelde de wedstrijd toen bekwaam uit door de bal bijna een minuut in de ploeg te houden. Het laatste afstandschot van SDO trof geen doel en Oranje Nassau kon feest vieren. VLAARDINGEN - Judoka Mark Huizinga heeft met het behalen van het Nederlands kampioenschap vooral revanche genomen op zichzelf. Vorige week zondag verraste de Vlaar dinger vriend en vijand door tij dens de nationale kampioen schappen in alle categorieën in de gewichtsklasse tot 78 kilo gram in de finale tegen Louis Wijdenbosch de volle winst te pakken. „Deze overwinning kwam voor mij ook wel als een verrassing, alhoewel ik heel ontspannen en zonder veel verwachtingen aan het toernooi was begonnen", zegt de twintigjarige Vlaardin ger, die vorig jaar bij de Europe se jeugdkampioenschappen op Papendal de eindstrijd niet haal de en vroegtijdig zonder een me daille naar huis terug kon keren. „Dat was een enorme domper", blikt Mark Huizinga nog op die periode terug. „Een voorberei ding van meer dan een jaar le verde niets dan teleurstellingen op en dan is het moeilijk om de motivatie vast te houden." Mark Huizinga is er een beetje trots op, dat hij na de teleurstelling op het Europees jeugdkampioenschap met een gouden medaille op de Nederlandse kampioenschappen een nieuwe start kon maken Mark Huizinga weet ook nog niet wat dé oorzaak van dat fa len op dat internationale niveau is geweest. „Mogelijk dat ik te veel risico heb genomen. Ik ben een aanvallende judoka en daar kan de tegenstander, die vaak zeker niet beter is, gebruik van maken om een voorsprong te nemen." De Heao-student is achteraf versterkt uit de strijd gekomen. „Natuurlijk is het niet leuk om als kanshebber voor de Europese titel op zo'n manier af te gaan, maar daarna weet je ook wat verliezen is. Op die ma nier had ik het nog niet eerder meegemaakt. In de afgelopen ja ren stapelde ik het ene succes op het andere. Het gevoel na een verloren partij kende ik bijna niet", aldus Huizinga. Na een periode van rust pikte de Vlaardingse judoka de draad weer op. „Vooral door mijn trai ner Chris de Korte ben ik uitste kend opgevangen. Hij weet wat een topsporter doormaakt na zo'n ervaring en hij heeft er ook voor gezorgd, dat ik vorige week op het nationaal kampioenschap weer kon terugkomen met een gouden medaille." Mark Huizinga heeft er overi gens geen moment aan gedacht om te stoppen met judo. „Zeker niet, hoewel het verleidelijk is om die gevoelens op te roepen. Maar ik ben de afgelopen maan den ontspannen beziggeweest en alles weer op een rijtje gezet." De overwinning in Den Bosch deed de Vlaardinger natuurlijk goed, ook zeker gezien het feit dat Mark Huizinga deze titel pakte in het eerste jaar dat hij in de senioren klasse mocht uitkomen. „Ik zie deze overwinning als een nieuwe start in mijn carrière mede omdat ik binnenkort een keuze moet maken of ik blijf uitkomen in de gewichtsklasse tot 78 kilogram of overstap naar de klasse tot 86 kilogram. Op dit moment is het al moeilijk om op de dag van de wedstrijd op 78 kilogram te komen. Daarvoor mpet ik vaak in enkele dagen een paar kilo afvallen en dat komt ook de sportprestatie niet ten goede." Ervaring Voorlopig wil Mark Huizinga deze problemen nog even van zich afzetten, omdat na het be halen van die gouden medaille er nieuwe mogelijkheden voor hem aandienen. „De aandacht is nu geheel gevestigd op de Europese kampioenschappen voor senio ren, die eind mei in Polen wor den gehouden. Daarvoor heb ik nog enkele toernooien in Mos kou en Oostenrijk om interna tionale ervaring op te doen en die een test zullen betekenen voor die Europese titelstrijd." Mark Huizinga hoopt overigens de teleurstellende ervaringen op de Europese jeugdkampioen schappen van vorig jaar niet meer mee te maken. „Ik denk ook niet dat een sport man dat voor een tweede keer door kan maken", besluit Mark Huizinga. SCHIEDAM— De competitie voor de Schiedamse badminton club Smashing Fellows is zeer succesvol verlopen. Met nog twee wedstrijdendagen te gaan, staan de zaken er goed voor. Van de acht teams die in compe titie-verband uitkomen voeren het eerste, tweede derde en vier de de ranglijst aan. Voor het eerste team zal een kampioen schap met de daaraan verbon den promotie betekenen dat het na twee jaar van afwezigheid te rugkeert op het landelijke ni veau. In de wetenschap dat men zich geen verliespunten meer kon veroorloven, moest vorige week de koppositie tegen het als derde geklasseerde Zeemeeuwen verdedigd worden. Met 6-2 werd de partij gewonnen en het kam pioenschap kon de Schiedamse ploeg daardoor niet meer ont gaan. Ook het tweede team boekte een grote zege door titel kandidaat Maassluis een 7-1 ne derlaag toe te dienen.Minder goed ging het met het derde team van Smashing Fellows. Te gen Sla U Fit werd met 5-3 ver loren zodat er nu geen verlies punten meer opgelopen mogen worden om niet het uitzicht op het kampioenschap definitief te verliezen. Het vierde team kon alvast aan het, kampioensfeest beginnen door een ruime 7-1 overwinning op Selecta. EXPOSITIE De Goudse kunstenares Lida Hakkennes ex poseert van 11 januari tot en met 3 februari in het Bloeddonorcen trum aan de Galgkade 1 te Vlaardingen. Een serie van aquarellen van landschappen en bloemen wordt tentoongesteld van deze vijftigjarige schilderes. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 20.00 uur en vrij dags van 08.00 tot 14.00 uur. VLAARDINGEN Badmintonbclub Refoba kan aanstaande zaterdag in de sporthal Westwijk geschiedenis schrijven. Als de ploeg van trainer Ton Velberg één punt weten te bemachtigen uit de ontmoeting tegen Sowat, is de Vlaardingse ploeg onbereikbaar geworden voor de concurrenten. Refoba zal zich deze kans zeker niet laten ontgaan en dan voor de derde achtereenvolgende keer de titel binnenhalen en promotie afdwingen naar de overgangs klasse. Deze uitgangspositie werd door de ploeg bereikt door in de voorlaatste wedstrijd tegen Krimpen een regelmatige 5-3 overwin ning te behalen. Overigens was de spanning van het naderend® kampioenschap al wel merkbaar. Het deze competitie nog onge slagen duo Ellen van Haren en Remco Hakhoff moest tegen Krimpen in de mix de eerste nederlaag toestaan. Het betekende dat de spanning even terugkwam, omdat Refoba door Remco Hakhoff, Sandra Postma en Helene van den Dungen al een 3-1 voorsprong had genomen. Alleen Andrew den Bakker moest zijn partij verloren laten gaan. Na de nederlaag van Ellen van Haren en Remco Hakhoff kwam Krimpen terug tot 3-2. John The en Sandra Postma sloegen in de mix weer een gat van twee punten, maar de beslissing was nog niet gevallen. Krimpen kwam terug tot 4-3, toen John The en Andrew den Bakker met de setstanden 11-15 en 12-15 hun partij verloren. De spanning was duidelijk merkbaar en de laatste partij van Sandra Postma en Helene van den Dungen die duidelijkheid moest brengen of Refoba met de volle winst naar huis zou komen of met een puntendeling genoegen moest nemen. Het Vlaardingse duo bewees zijn kracht en won de partij in drie sets: 10-15; 15-10 en 15-7. Door dit. resultaat heeft Refoba zaterdag tegen Sowat aan- één punt voldoende om het kampioensfeest te gaan vieren. De wed strijd begint in sporthal Westwijk om 13.00 uur. VLAARDINGEN - De Sport raad Zuid-Holland introduceert in maart de Mazzelpas. Deze jaarlijks uit te geven pas kan voor de Vlaardingse sportvereni gingen een belangrijke inkom stenbron worden. De Mazzelpas is een boekje met een flink aantal bonnen. Bonnen die de bezitter van de pas recht geven op kor ting bij diverse (sport)winkels, restaurants, en gezinsattracties. De Mazzelpas bevat gegaran deerd minimaal dertig kortings bonnen, maar een groter aantal mag nog worden verwacht in de toekomst. De Mazzelpas kost inkoop voor de sportvereniging een rijksdaalder en kan worden verkocht voor 7,50 gulden. De winst van vijf gulden per ver kochte pas kan met enige ver koopinspanning voor de sport club aardig oplopen. Alle sport clubs ontvangen binnenkort van de Sportraad Zuid-Holland hier over nadere informatie in de vorm van een folder. Deze fol ders zijn nu overigens al te be stellen bij het bureau van de Sportraad ZuidHolland, tele foonnummer 01749-44940. Be stellingen dienen op 25 februari binnen te zijn, terwijl op 25 maart de officiële uitreiking van de eerste pas zal plaatsvinden. De Mazzelpas is een jaar geldig. De kortingen zijn eenmalig. Sportnieuws naar redactie Berichten, clubbladen en week brieven bestemd voor de sport pagina in het Schiedams Nieuwsblad kunnen worden ge zonden naar de redactie, Post bus 306, 3130 AH Vlaardingen. Sportnieuws voor de Nieuwe Vlaardingse Courant kunnen ge adresseerd worden aan de redac tie, Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen of aan onze sport- correspondent Peter Spek, tele foon 4352615. Het faxnummer van de redactie is 4600205. Jacob Bijsterstraat 2 (Groenoord) info lijn: 010-4715203 PALMBOMEN EN ZANDSTRANDEN HEBBEN WIJ NIET, WEL DE MOGELIJKHEID OM ONTSPANNEN TE ZONNEN IN ONS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 5