Mk OPEN DAG Winst tegen Vitesse moet mogelijk zijn Voetballen zijn we nog niet verleerd N.V. OPENBAAR NUTSBEDR. SCHIEDAM DE BEDRIJFSSCH00L IN VOL BEDRIJF ZATERDAG 19 FEBRUARI voor schoolverlaters van L.B.O. en M.A.V.O. BEDRIJFSSCHOOL WILTON-FIJENOORD TE HUUR Dolls and Patches OPLEIDINGEN zmterlw-ïndusfóe. DE HAVENLOODS - DINSDAG 15 FEBRUARI 1994 7-168 Zondag 20 februari 1994, aanvang 14.30 uur. Toegangsprijzen: f 10.- f 12.50 f 17.50 f 22.50 Het kan verkeren in de voetbal lerij. Rondom de winterstop was iedereen op het Kasteel in jubel stemming. Door een serie van vier overwinningen op rij had Sparta definitief afgerekend met het. etiket degradatiekandidaat. Sterker nog, de grote optimisten begonnen al voorzichtig te reke nen of er misschien dan toch nog Europees voetbal te halen was. Nu, vier weken later, is die hoop al lang vervlogen. Na de reeks tegen Heerenveen, GA Eagles, Volendam en FC Groningen volgde een nieuwe serie van vier wedstrijden die, geflatteerd of niet, slechts één punt opleverde. Vooral afgelopen zondag had Sparta meer verdiend dan het uiteindelijk kreeg. Over het ge heel genomen kreeg Ajax wel licht iets meer kansen, maar toch leek een puntendeling op zijn plaats. Jammer genoeg is iedereen dat over een paar dagen weer verge ten, dan tellen alleen de cleane cijfers op de ranglijst. Die zijn weliswaar niet slecht, maar erg veel perspectief voor de rest van het seizoen bieden ze ook weer niet. Dat geldt zeker niet voor Vites se. De Arnhemmers bewijzen ook dit jaar dat ze de midden moot zijn ontgroeid, maar waar Sparta de sprong naar de sub top (nog?) niet kan maken, daar blijkt Vitesse nog wat tekort te komen voor een plekje tussen de gevestigde orde. Even leek het er dit jaar op dat de formatie van Herbert Neu- man misschien wel eens voor een echte stunt zou kunnen zorgen, maar de laatste weken is men op Nieuw Monnikehuizen duidelijk even van slag af. Ook dit seizoen lijkt de vierde plaats het maximaal haalbare voor Vitesse en hoewel daar niets mis mee is, rijken de ambi ties wat verder. Dat bleek onder meer uit het aantrekken van Hans Gillhaus, terwijl aan het begin van dit seizoen de op Spangen niet onbekende Glen Helder werd gehaald. In Arnhem droomt de oud-Spar taan wellicht stiekem van een Amerikaanse zomer. Helemaal onmogelijk is dat niet. Helder draait een goed seizoen en zo rijk voorzien van linkerspitsen is Ne derland niet. Voor Sparta is dat allemaal wat minder belangrijk. De Kasteel heren moeten, willen ze niet defi nitief wegzakken in de grijze middenmoot, weer eens de volle winst gaan pakken. Tegen een Vitesse dat niet in een geweldige vorm steekt, moet dat tot de mogelijkheden behoren. Misschien val ik in herhalingen, maar aan het begin van het sei zoen riep ik dat we niet in de problemen zouden komen, dat heb ik halverwege nog eens her haald, en dat roep ik nu nog steeds. Want laten we eerlijk wezen, te gen Ajax krijgen we gewoon een punt te weinig. We speelden goed, gedisciplineerd ook, maar dat wordt dan niet beloond met punten. Dat is daarom zo verve lend, omdat we daarmee de uit glijder tegen RKC goed hadden kunnen maken. En in dat geval hadden we in dezelfde serie wed strijden na de winterstop even veel punten gehaald als in de periode daarvóór. Dat wordt kennelijk wel eens vergeten. Ook doof een aantal journalisten die weer begonnen te mekkeren ovér degradatie voetbal. Ik zeg het nu nog maar een keer: met dit materiaal hoeft en zal Sparta niet in de proble men komen. Wat ik zelf vervelend vind, is dat absurde gedoe van die ontslag aanvragen. Alleen, in Nederland moet je al een half jaar van te voren aangeven of je met een speler verder wil of niet. Als je daaraan twijfelt moet je zijn ont slag aanvragen, omdat je hem anders in een later stadium geen lagere aanbieding kan doen. Zoiets is natuurlijk te gek voor woorden. Natuurlijk begrijp ik best dat de VVCS opkomt voor de belangen van de spelers, maar of met deze opzet iemand gebaat is, waag ik toch echt te betwijfe len. Het feit dat wij voor die vijf spelers ontslag hebben aange vraagd, wil dan ook helemaal nog niet zeggen dat we daadwer kelijk afscheid van ze zullen ne men. Alleen op dit moment staan deze jongens niet regelma tig in de basis en daarom hebben we zo moeten handelen. Dat neemt niet weg dat zoiets wel meespeelt in de voorberei ding op de wedstrijd tegen Vites se. Het gaat me overigens te ver om te zeggen dat die club op dit moment in een dal zit. Ik heb ze zelf tegen Willem II gezien en die pot verliezen ze gewoon onte recht. Dat neemt niet weg dat we toch weer eens die twee punten willen pakken. Dat is de laatste weken niet meer gelukt, maar u heeft tegen Ajax kunnen zien dat we het voetballen nog steeds niet zijn verleerd. HAN BERGER VOORSCHRIFTEN AANBIEDEN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Onder huishoudelijk afval wordt verstaan klein huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval. Een deel van het huishoudelijk afval: groente-, fruit en tuinafval, oud papier, glas, klein chemisch afval en kleding wordt ge scheiden ingezameld of aangeboden op het Milieustation. Het huishoudelijk afval dat over blijft wordt overig, ook wel restafval genoemd. Het huisvuil dat niet gescheiden wordt aangeboden, wordt ingezameld in huis- vuilzakken of verzamelcontainers. Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt (in delen van Schiedam) ingezameld met 140 liter containers of met 240 liter GFT-verzamelcontainers/cocons. Klein huishoudelijk afval is al het afval dat in de gesloten huisvuilzak hoort. Dit afval dient als volgt aangeboden te worden: - in goed gesloten (Komo-keur) huisvuilzakken - in (Komo-keur) huisvuilzakken die met het afval niet zwaarder wegen dan 10 kg - in huisvuilzakken zonder gevaarlijke uitsteeksels - op de dag dat de vuilnisman bij u langs komt (ophaaldag) - op de ophaaldag, maar niet eerder dan 05.00 uur 's ochtends - op de ophaaldag zo dicht mogelijk bij de rijweg - zonder glas en klein chemisch afval (gevaarlijke afvalstoffen) Klein chemisch afval kunt u brengen naar het ONS Milieustation aan de Van Heekstraat. Op verzoek komen onze medewerkers op de af te spreken ophaaldag bij u langs. In geen geval klein chemisch afval en ander los afval bij de huisvuilzakken zetten. Papier/karton verkleind stoppen in de huisvuilzak. Beter is het te stoppen in de oudpapierbak of meegeven aan oudpapierinzamel- aars. Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in de huisvuilzak past en niet kleiner is te maken. Dit afval zoals vloerbedekking, kachels, koelkasten, televisies, elektrische apparaten, ijzer, hout, toiletpotten, wastafels, maar ook glas, oudpapier gft, kleding en klein chemisch afval kan zes dagen in de week aangebo den worden op het Milieustation met gunstige openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 09.30-18.00 uur en op zaterdag van 09.00-15.00 uur. Is brengen niet mogelijk dan wordt het opgehaald. De vaste ophaaldag is woensdag. Het grof huisvuil dient als volgt aangeboden te worden: op de met u afgesproken ophaaldag op de met u afgesproken ophaaldag buiten zetten, niet eerder dan 05.00 uur 's ochtends de met u afgesproken hoeveelheid buiten zetten het grof huisvuil goed bundelen, lengte niet langer dan 1,5 meter in geen geval klein chemisch afval bij het grof huisvuil aanbieden in geen geval grof huisvuil, klein chemisch afval en ander los afval zoals papier/karton bij de wijkcontainers zetten of er in stoppen. Deze regeling is uitsluitend van toepassing voor particulieren uit Schiedam. Op de naleving van deze voorschriften wordt gecontroleerd. Ook wordt gecontroleerd op het inzamelen van bedrijfsafval stoffen door derden, het aanbieden van chemische afvalstoffen (gevaarlijke afvalstoffen), het op tijd ledigen van glas- en papierbakken, het hebben van autowrakken op voor het publiek zichtbare plaatsen. Illegale stortingen e.d. Bij regelmatige controles is gebleken, dat heel wat Schiedammers zich houden aan de voorschriften in het belang van het leefmilieu en in 't voordeel van de schoonheidsgraad van Schiedam. Wij verzoeken de overigen medewerking te verlenen aan de naleving van de voorschriften. Wij zijn u daarvoor erkentelijk. MILIEUCONTROLE TEAM SCHIEDAM J.C.M. PREIN EN M.G.L. DINGENOUTS van 9 tot 12 uur is iedereen welkom op de De vakrichtingen aan de bedrijfsschool zijn: SCHEEPSBOUW PIJPENBEWERKEN ONDERHOUDSBANKWERKEN CONSTRUCTIEBANKWERKEN-LASSEN BOOGLASSEN (MIG/MAG EN TIG) MACHINAAL VERSPANEN PLAAT- EN CONSTRUCTIEWERKEN Regionaal Opleidingsinstituut voor de Metaalindustrie Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord Admiraal Trompstraat 2 Schiedam Telefoon 010-4269200, toestel 3491 SCHIEDAM 'S-GRAVENLANDSEPOLDER DE BRAUWWEG/SANDVIKSTRAAT 648 m2 bedrijfsruimte 76 m2 kantoorruimte goede parkeergelegenheid, directe verbinding met snelweg A20. ATTA MAKELAARS Haringvliet 82 Postbus 22205, 3003 DE Rotterdam Tel. 010-4114644 VRAAG NAAR ONZE CURSUSSEN: patchwork en quilten poppen en beren maken kartonnage het werken met pitriet Boeken over patchwork en quilten Speciaalzaak in patchwork Stoffen en materialen Borduurmaterialen (o.a. D.M.C.) Fournituren Tevens bij ons verkrijgbaar: alle materialen en stoffen om beren te maken. Schieweg 101C 3038 AK Rotterdam Telefoon 010 - 466 93 60 ELSEVIER rrt i t Tp%t r TALEN-i lALfcJN- VOOR BEDRIJF EN BEROEP Individueel, in groepsverband, of In-company Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans en 20 andere talen Gekwalificeerde native docenten Intensief en praktijkgericht, toegespitst op uw leerdoelen, waardoor optimaal resutaat! Planning volgens uw agenda Vrijblijvend in-take gesprek Meer informatie? Bel ons: Amsterdam (020) 515 22 90 Arnhem (085) 57 57 77 Rijswijk (070)399 24 71 Zwijndrecht (078) 253 711 Vertaalbureau (078) 253 732 i Lid Vetron Elk jaar opnieuw leiden zo'n 450 miljoen dieren in de Nederlandse bio-industrie een gruwelijk bestaan in veel te kleine stallen zonder daglicht. Onnodige verminkingen zijn aan de orde van de dag. Denk aan het onverdoofd castreren van jonge biggen, of aan het afknippen van kippesnavels. Lekker Dier komt speciaal op voor de dieren in de bio-industrie: voor meer bewegingsruimte, daglicht, frisse lucht en gezond voedsel. Steun Lekker Dier en help daardoor de dieren. Of vraag gratis informatie aan. i BON Ik word donateur van Lekker Dier voor f. 30,- stvang 4 maal per jaar het blad 'Lekker Dier'. Ik wil gratis informatie over de bio-industrie en Lekker Dier.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 2