Voor DRZ is de competitie belangrijker dan de beker SPORT Politieke partijen houden zich op de vlakte DE HAVENLOODS Rijnmond in de ellende Michel De Maat scoort hoog Mohamed Salmi opnieuw aan de start in het Westland De Koning clubkampioen Frans Schaap laat het achterste van zijn tong niet zien H Jk-X 300e jeugdlid Excelsior'20 Juventus basketbalt slechts een helft DINSDAG 15 FEBRUARI 1994 Juventus bekert toch in Schiedam SCHIEDAM Er is al veel te doen geweest om de basketbal wedstrijd van Juventus tegen de eredivisionist Red Giants uit Meppel. Omdat de afmetingen van de thuishal in Oost niet aan de bondsnormen voldeden moest er uitgeweken worden. Echter in Schiedam waren voor alsnog geen ruimere sporthallen beschikbaar. Door de sportieve medewerking van zaalvoetbal vereniging Groenoord, de hand ballers van HVC en DWS en de DSR kan Juventus toch over de Margriethal beschikken. De wedstrijd vindt nu plaats op vrij dagavond 18 februari om 19.30. De toegang is gratis. Prestatieloop bij Fortuna VLAARDINGEN Atle tiekvereniging Fortuna orga niseert op zondag 20 februari alweer de tweede prestatie loop van dit jaar. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstan den vijf, tien, vijftien en twin tig kilometer. De start is zo als gebruikelijk op het com plex van Fortuna aan de Marnixlaan en het parcours is uitgezet richting surfplas en Broekpolder. Het startschot voor alle af standen klinkt om 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt een rijksdaalder (zonder her innering) en vijf gulden (met herinnering). Vanaf 10.00 uur kan er in het clubhuis van de Vlaardingse vereni ging ingeschreven worden en daar is ook voldoende was- en kleedgelegenheid aanwe zig. Meer informatie kan worden ingewonnen bij Ans en Ger van Walsum, tele foonnummer 4744969. SCHIEDAM De bekerwed strijd van Rijnmond tegen de volleyballers van het tweede van Rentokil 'ZVH bracht niets dan ellende. De toch al veel geplaag de selectie van John Groen werd nog eens lichtjes uitgedund door de blessures van Rob Wassenaar (achillespees) en Jörgen Nielsen. Er wordt kortom roofbouw ge pleegd op de niet geblesseerde spelers die de kar moeten trek ken. ..Ondanks ons 'kneuzenteam' hielden we toch verrassend lang stand", was het commentaar van John Groen. De eerste set ging nog naar de Schiedammers: 15- 13 na met 9-13 te hebben achter gestaan. De laatste drie sets gin gen echter vrij gemakkelijk naar de reserves van de eredivisionist: 7-15, 11-15 en 10-15. „Zaterdag wacht Sliedrecht weer in de com petitie en die is toch veel belang rijker dan deze bekerronde. Die kost ons alleen maar blessures", aldus John Groen. Loting voor kampioenschap VLAARDINGEN In het clubhuis van DVO aan de Mara- thonweg wordt morgen de loting verricht voor de 22e editie van het Vlaardings voetbalkampi oenschap. Dè loting wordt ver richt door John Metgod, sinds enige weken hoofd jeugdoplei dingen bij Feyenoord. Ook zal morgenavond duidelijk worden hoe het toernooi dit jaar verwerkt gaat worden. De or ganisatie-commissie heeft de deelnemende clubs de suggestie meegegeven om de veel tijd ver gende tussenronde, voor het aanwijzen van de vierde halve finalist, te laten vervallen. Als de clubs akkoord gaan is het de bedoeling dat de elf teams in twee poules worden ingedeeld en dat de nummers één en twee uit elke poule de halve finale spelen. Collecte voor gehandicapten VLAARDINGEN In de pe riode van 24 april tot en met 29 april wordt in Vlaardingen weer de jaarlijkse collecte voor de Sport Gehandicapten gehouden. De voetbalvereniging VFC zet zich al vele jaren in voor deze collecte en ook dit jaar wil de vereniging weer de nodige tijd steken in dit project. VFC gaat de collecte doen in samenwer king met de Erica-school en roept collectanten op zich aan te melden bij Jaap Jongejan, tele foonnummer 4748215. VLAARDINGEN— Op de ranglijst van de tien beste wegat- leten uit 1993 neemt Fortuna- atleet Michel de Maat op de marathon een uitstekende zeven de plaats in. De Vlaardinger rea liseerde vorig jaar een tijd van 2 uur 18 minuten en 6 seconden. Tonnie Dirks voert de nationale ranglijst aan met een tijd van 2 uur 12 minuten en 27 seconden. Michel de Maat moet verder voor laten gaan Mart ten Kate (2.12.39), John Vermeide (2.13.08). Bert van Vlaanderen (2.13.17), Gerard Kappert (2.14.23) en Jan van Rijthoven (2.17.46). Het blijft niet bij deze ene hoge klassering op de nationale rang lijst voor Michel de Maat. Op de tien Engelse Mijl staat hij zesde met een tijd van 48 minuten en 23 seconden. Op de vijftien kilo meter staat de Vlaardinger op een zevende plaats met een tijd 45 minuten en 26 seconden. Niet alleen Michel de Maat veroverde een plaats op de ranglijst. Wim de Koning en Arthur van Tienen Michel Je Maat vorige jaar een zevende plaats op nationale ranglijst wisten zich nog bij de beste vijf tig marathonlopers van Neder land te plaatsen. Wim de Koning liep naar een 46e plek met een tijd van 2 uur 31 minuten en 12 seconden en Arthur van Tienen bezet een 48e plaats met een tijd van 2 uur 31 minuten en 24 seconden. Opvallend goed is ook de klasse ring van Evelyn Kroon op de marathon. De Fortuna-atlete bezet een 41e plaats met een tijd van 3 uur 14 minuten en 42 seconden. VLAARDINGEN De Inter nationale Westland Marathon krijgt steeds meer aanzien. Ook de belangstelling uit het buiten land wordt met het jaar groter. Inmiddels is al bekend dat de winnaar van 1990 Mohamed Salmi weer van de partij zal zijn op 19 maart. Hij won toen de Marathon in het Westland in de tijd van 2 uur 14 minuten en 47 seconden, ter wijl het voor hem Ramadan was. Onlangs won hij de marathon van Lyon en van Eindhoven. Kenners schatten Mohamed Sal mi in voor een tijd van 2 uur en 10 minuten, wat hem kan maken tot een van de favorieten voor de eindoverwinning. Behalve de marathon voor de top-atleten staat deze 42 kilome ter en 195 meter natuurlijk ook open voor de recreatie-lopers. Voorinschrijving is nog mogelijk tot 5 maart. Dit geldt zowel voor de hele als voor de halve mara thon. Op 18 en 19 maart kan er voor deze afstanden nog inge schreven worden, maar dan te gen een meerprijs. Voor de vijf en tien kilometer kan er uitsluitend op 18 en 19 maart aan de start worden inge schreven. Informatie en in schrijfformulieren zijn verkrijg baar bij Postbus 248, 2690 AE 's-Gravenzande of via telefoon nummer 01748-14052. Ook zijn de inschrijfformulieren af te ha len op alle Westlandse gemeente huizen. SCHIEDAM- Het carnaval houdt de sportieve gemoederen deze dagen danig in bedwang. Het geeft echter de diverse vere nigingen de mogelijkheid om hetzij te oefenen hetzij 'binnens huis' iets te organiseren. Tafel tennisvereniging NOAD nam de carnavalsgelegenheid te baat om de jaarlijkse clubkampioen schappen te houden. Zo'n 52 tafeltennissers bonden de strijd met elkaar aan waarbij je mag spreken van een behoor lijke opkomst. In de Korenbeurs vielen enkele verrassende uitsla gen te noteren. In de Klasse A werd Cees de Koning kampioen. De wisselbeker mag nu als pronkstuk op de schoorsteen mantel worden geplaatst als zijn de zijn eigendom. Mark de Ro ver haalde verrassend de finale door Aad van Opstal te verslaan maar moest in drie games het hoofd buigen voor Cees de Ko ning. In poule B werd good-old Jan Eijkels eerste door de twin tigjarige Paul Maan te verslaan in twee games. In poule C kwam Erwin Vleugel zijn 'Angstgeg- ner' Gerard Kabel tegen. Ook ditmaal verllor hij in twee ga mes. In poule D werd de recre ant Peter Dedert verrassend eer ste voor Ewald Huijsdens. door ERWIN VAN DER LEE SCHIEDAM Zo plotse ling als de koude ons land bin nenviel dit weekend, zo onver wacht stond opeens de beker wedstrijd DRZ-RHS op het programma. Op dinsdaga vond rolde er bij de beide be sturen een fax binnen die de standaardelftallen een 'vrije' zaterdag ontnam. Voor de zondagvoetballers van De Rode Zon bleek met name de tweede helft zaterdagmiddag weinig inspirerend. Rijnmond Hoogvliet Sport counterde toen vol hartelust naar een ruime 6-2 overwinning en schaarde zich zo bij de laatste zestien. Op voorhand werd al verkon digd dat de thuisploeg de c petitie veel belangrijker vindt dan het overleven van de vierde ronde in de KNVB-beker. Maar elke zichzelf respecterende voet baller heeft een hekel aan verlie zen. En zoals het een bekerduel betaamt was er al snel sprake van een enerverende wedstrijd. Niet dat er zulk hoogstaand voetbal werd gespeeld maar de werklust zorgt er in Kethel al een paar seizoenen achtereen voor dat elke tegenstander het er moeilijk heeft. Wat dat laatste betreft was DRZ met name de tweede helft geen schim van het elftal dat het in de derde klas zo verrassend goed doet. Mentaliteit Hans Schinkel, de zeer aandach tig toekijkende trainer van SVV, zal dan ook weinig wijzer zijn r De aanval van DRZ kwam tegen RHS slechts tweemaal tot geworden. Volgende week staat immers de derby op het pro gramma en het bekerduel was de ideale mogelijkheid om zijn strijdplan op te stellen. „We heb ben vandaag echter niets laten zien", verstaat ook DRZ-trainer Frans Schaap zijn vak om de volgende tegenstander zand in de ogen te strooien. „Vast staat echter dat we volgende week met een hele andere mentaliteit en opstelling het veld ingaan. Want vandaag ontbraken er ook de nodige spelers (Hans Eggelmeij- er, Dino Saris - red.)." De vervanger van keeper Hans Eggelmeijer, Piet Scheffers, deed het in de eerste helft meer dan uitstekend. Want nadat DRZ via Cees van Os op een 1 -0 voor sprong was gekomen, keerde de sluitpost met een reflex een schot van Arthur Ramink en even voor rust stuitte hij een rush van Arnoud Vollebrecht. Zijn ploeg genoten faalden echter volledig in de afwerking. Albert Baptista- Lima snelde af en toe wel langs zijn directe tegenslander(s) maar zag te vaak een medespeler over het hoofd. De mooiste aanval werd nog opgezet door John Pij pers, die Lima bediende en zelf doorliep. De voorstopper schampte echter de bal in plaats van er tegen aan te lopen. De gebeten hond was zoals zo vaak dezer dagen de scheids rechter. Frans Schaap was nog zo sportief om het niet allemaal op de man in het tegenwoordig moderne groen-zwart te schui ven. Eufemistisch noemde hij het 'rare beslissingen'. Allereerst zag Henk Lukassen in een duw van Carlos Nachimento jegens Men- no de Snoo een penalty, die on berispelijk door Lennart Broe ders achter Piet Scheffers werd geschoten: 1-1. Niet veel later vergat de Delftenaar een vuistre gel datje nooit op je beslissingen treug moet komen. RHS-Grens- rechter Bik zag in het vertrek van Albert Baptista-Lima onte recht buitenspel. Scheidrechter Lukassen wuifde het 'gevlag in de ruimte' ook meteen weg. Toen Cees van Os uit die aanval vervolgens de 2-1 in de linker kruising knalde, besloot hij toch de demonstratief met de vlag in de lucht staande Bik te raadple gen. Op aanraden van de club- grensrechter keurde hij, tot woe de van heel DRZ, alsnog het doelpunt af. Het was DRZ dat via Albert Baptista Lima de toon voor de tweede helft leek te zetten. Zijn slalom stierf echter een roemloze dood. De eerste de beste aanval aan de andere kant was echter wel raak. Dave de Munnik liep op rechts Patrick Hoek eruit en schoof de bal uit een bijna on mogelijke hoek achter de wijfe lende Piet Scheffers: 1-2. Het volgende half uur was een aan eenschakeling van hoogtepun ten. Hennie van Dam testte eerst de hardheid van de paal en daar na uit een vrije trap van zo'n meter of dertig keeper Patrick Kolbeek. Die bleek minder be stand tegen zoveel (dwarrelend) geweld: 2-2. Maar DRZ genoot te lang na want nog geen minuut later wan delde Menno de Snoo vanaf zijn eigen helft alleen op Piet Schef fers af: 2-3. Met laatste man Jack Spronk vlak achter de spit sen besloot Frans Schaap open kaart te spelen. Het werd uitein delijk een open huis want met de ruimte achter de drie verdedigers wist RHS wel raad. Lennart Broeders zorgde met een 'stiffie' voor de 2-4. Diezelfde Broeders schoot na een schitterende aan val via de binnenkant van de paal 2-5 binnen. Arnoud Volle brecht knalde tenslotte de eind stand op het scorebord: 2-6. door PETER SPEK VLAARDINGEN- De poli tieke partijen in Vlaardingen hebben maar gedeeltelijk gehoor gegeven aan het verzoek van de sportraad om bij het samenstel len van de nieuwe programma's ook daadwerkelijk een sportbe leid voor de komende jaren uit te zetten. In juni 1993 werd al van uit de sportraad in het kader van de komende gemeenteraadsver kiezingen een nota opgesteld met daarin aangegeven een aan tal punten dat in de volgende raadsperiode van belang kon zijn. Na inventarisering van alle verkiezingsprogramma's komt de sportraad tot de conclusie dat van een echt sportbeleid in de komende jaar geen sprake zal zijn. Vorige week woensdag kwamen de voorzitters van enkele secties van de sportraad bijeen om te bezien of er nog invloed kon worden uitgeoefend op de be leidsmakers. De nota die in juni aan alle politieke partijen werd toegezonden heeft weinig opge leverd. „In de programma's van Onder leiding van vice-vt Haren, Roh de Waard et raads verk ie zingen bijna alle politieke partijen ont breekt een visie op de sport in de komende jaren", zegt Peter van Wilsem, vice-voorzitter van de sportraad. „En dat is jammer, omdat juist de sport een bind- mindel is voor de diverse groepe ringen in deze samenleving. Jeugdsport, topsport en het functioneren van de sportraad in de Vlaardingse gemeenschap kunnen wij onvoldoende terug vinden in de partij-programma's en dat is jammer. Dat waren juist onderwerpen, die wij in onze nota van vorig jaar naar voren hadden geschoven." In de nota van vorig jaar wordt ook door de sportraad geconsta teerd dat de gemeenteraad de positieve maatschappelijke ef fecten van sport niet werkelijk onderkent. „Nog onvoldoende wordt gerealiseerd hoe belang rijk sport voor de samenleving is geworden. Evenmin wordt vol doende gezien welke mogelijkhe den sport biedt voor het berei ken van maatschappelijke doe len", aldus het dagelijks bestuur aan de politieke partijen. „Wij geven de moed nog niet op", zegt Peter van Wilsem. „Wij zullen opnieuw de politieke partijen benaderen en vragen of er bij de college-onderhandelin gen en het beleid voor de komen de vier jaar wel degelijk rekening willen houden met het belang van de sport in de Vlaardingse samenleving", besluit Peter van Wilsem. Sanne Hoekstra kreeg een compleet SCHIEDAM In deze tijd is er van de rooms-katholieke voetbal- en cricketvereniging Excelsior weinig meer over. Het weekend van de elfde van de tweede maand staat dan immers in het teken van het carnaval. Het voetbal en in mindere mate het cricket komt dan noodzakelijkerwijs op het tweede plan. Toch viel er nog meer te vieren in het Beatrixpark. Want bij de vereniging met het grootste aantal jeugdleden meldde zich Sanne Hoekstra aan. Daarmee werd het zevenjarige meisje het 300e jeugdlid. Dat was voor het jeugdbestuur aanleiding om haar in het zonnetje te zetten. En wie kan dat beter doen dan Prins Michael tijdens het kindercarnaval. De als oosterse prinses verklede Sanne Hoekstra kreeg uit handen van de Jeugd-prins een compleet Excelsior'20 tenue overhandigd. Dat kon ze dan direct die middag aantrekken in haar eerste wedstrijd in de Excelsior-kleuren met F4. Michel Mastenbroek, de jeugdvoorzitter. zegt blij te zijn met deze nieuwe mijlpaal: „Als vereniging hebben we natuurlijk ook een naam hoog te houden. We gaan bijvoorbeeld al voor de twintigste achtereenvolgende keer op jeugdkamp.In oktober 1992 schreef het 250e lid zich in." SCHIEDAM— De damesbas ketballers van Juventus lieten het in de uitwedstrijd tegen het tweede team van Grasshoppers vooral in de eerste helft lelijk afweten. Op voorhand wisten de vrouwen van trainer Martin van Dijk dat het lastig zou worden. Maar de eerste twintig minuten was Ju ventus niet bij de les. „Bedroe vend", noemde Martin van Dijk het optreden. Met een achterstand van 21 pun ten werd de rust in gegaan: 34- 13. De tweede helft bracht aan het licht dat Juventus helemaal niet kansloos was. Met de 'press' kwamen de Schiedammers sterk terug. Uitblinkster Wendy Pol der nam de ploeg met tien ach tereenvolgende scores op sleep touw. Even was het verschil zes punten maar de werklust van de tweede helft bleek net niet ge noeg: 53-43. In samenwerking met De 1John de Wolf Feyenoord 6.60 2. Winston Bogarde Sparta 6.48 3. Virgil Breetveld Dordrecht '90 6.45 4. Warry van Wattum Dordrecht'90 6.43 5. Rob Maas Feyenoord 6.42 3. Arnold Scholten Feyenoord 6.39 7. Ulrich van Gobbel Feyenoord 6.33 3. Jerry Simons Dordrecht '90 6.33 3. Peter Bosz Feyenoord 6.27 3. Regi Blinker Feyenoord 6.26 1Maarten Admodikoro Dordrecht '90 6.20 2. Errol Refos Feyenoord 6.17 3. Nico Jalink Sparta 6.15 4. Brian Wilsterman Dordrecht '90 6.15 Havenloods en Het Zuiden. 15. Gerrie Slagboom Dordrecht '90 6.13 16. Ruud Heus Feyenoord 6.11 17. Erik van de Merwe Dordrecht '90 6.08 18. Dennis de Nooyer Excelsior 20 John Veldman Sparta Michel Langerak Dordrecht'90 6.00 KEEPERSKLASSEMENT 1Ed de Goey Feyenoord 7.10 2. Oscar Moens Excelsior 6.50 3. Edward Metgod Sparta 6.36 4. Ricardo de Jongh Dordrecht '90 6.20 TOPSCORER 1Virgil Breetveld Dordrecht '90 - 21 doelpunten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 5