rara»®, SCHLECKER SCHIEDAM Feyenoord-zanger Cock van der Palm brengt W K-lied in Nacht van Oranje 1 GULDEN Meer dan 5 winkels in Europa Eerste huwelijk in diergaarde Blijdorp LILLEHAMMER1994 DE HAVENLOODS Korfbalclubs nog zonder voorzitter OPENBARE VERKOOP 2de JACK voor H. Hofland SCHLECKER 37,50 OQ9 DE HAVENLOODS - DINSDAG 15 FEBRUARI 1994 VLAARD1NGEN Nog steeds zijn de korfbalclubs Vlaardingen en Spirit op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ro nald de Jong van Vlaardingen kondigde vorig jaar mei al aan dat hij op de komende ledenver gadering niet meer herkiesbaar zal zijn voor deze functie. „In middels heb ik enkele leden die in mijn ogen geschikt zouden zijn gepolst, maar tot nu toe zonder succes", zegt De Jong. „Het zou pijnlijk zijn om juist nu. met de bezuinigingsproble men in de Vlaardingse sportwe reld. zonder voorzitter komen te zitten. Toch zal dat voor mij geen reden zijn om dan toch maar aan te blijven", is de stel ling van de voorzitter van de Holy-ploeg. Ook John Maas van Spirit heeft rondgekeken in zijn club om een geschikte opvolger te vinden. „Voor mijn opvolger ligt er aan tal belangrijke zaken op tafel die het bekleden van deze functie zo aantrekkelijk kan maken", aldus John Maas in een laatste poging iemand over de streep te trekken voor deze functie „Ik hoop dat er toch nog een of twee mensen zijn. mogelijk in deeltijd, die het aandurven om de verantwoorde lijkheid als voorzitter te dragen. De termijn is ook nog bespreek baar", besluit John Maas. POl.EN Wie pakketten naar Po len wil versturen, kan deze weer afle veren bij de familie Korpershoek. Beijerlandsestraat 57. Schiedam, op vrijdag 18 februari tussen 18.00 en 22.00 uur. De kosten bedragen 7.50 gulden per pakket plus 2.50 gulden Bisschop Van Luyn diep in gebed verzonken tijdens de officiële plechtigheid in de kathedrale kerk. Van Luyn gewijd tot bisschop van Rotterdam ROTTERDAM In de kathe drale kerk aan de Mathenesser- laan is zaterdag monseigneur A.H. van Luyn gewijd tot bis schop van Rotterdam. De plech tigheid. die werd bijgewoond door twaalfhonderd genodig den, was rechtstreeks te zien op televisie. De nieuwe bisschop, die eind no vember door de paus werd be noemd als opvolger van bis schop Bar, werd gewijd door kardinaal Simonis, monsigeur Ernst (nestor van de Nederland se bisschoppenconferentie), en de Italiaanse aartsbisschop Ver- celli. Naast vele hoogwaardigheidsbe kleders uit de roomskatholieke Kerk waren ook vertegenwoor digers van de regering en de ge meente Rotterdam aanwezig. Na de plechtigheid en tijdens een receptie in de foyer van De Doe len werd gecollecteerd voor drie jongerenprojecten: pension Maaszicht in Rotterdam, pen sion Haagzicht in Den Haag en een internaat voor moeilijk le rende kinderen in het Tjechische Vresovice. Met die laatste plaats heeft het bisdom een vriend schapsband. Sportnieuws naar redactie Berichten, clubbladen en week brieven bestemd voor de sport pagina in het Schiedams Nieuwsblad kunnen worden ge zonden naar de redactie. Post bus 306, 3130 AH Vlaardingen. Sportnieuws voor de Nieuwe Vlaardingse Courant kunnen ge adresseerd worden aan de redac tie, Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen of aan onze sport- correspondent Peter Spek, tele foon 4352615. Het faxnummer van de redactie is 4600205. Gratis champagne en kans op briljant ROTTERDAM Sofietjes die op een zondagmiddag in maart op een Rotterdams terras gratis champagne drinken moeten héél voorzichtig nippen. Want 6, 13, 20 en 27 maart maken bezoekers van Barclay Corner aan de Ka- rel Doormanstraat 316 kans om een briljantje te vinden in een gratis glas champagne. Sativar Juweliers en Barclay Corner or ganiseren elke zondagmiddag in maart live-optredens van Wim Koopmans en Hans Somers. Toegang is gratis. per kilo DISCESSIE Oudere Schiedam mers kunnen op woensdag 16 febru ari discussiëren met raadsleden over het ouderenbeleid, tussen 14.00 en 16.30 uur in de 4Molens aan de Nieuwe Damlaan 766. De aanwezi gen worden in kleine groepjes ver deeld met een politicus en een ge spreksleider. Wie aan de discussie mee wil doen. kan bellen met T. de Bel-Hersbach van de Stichting Wel zijn Ouéerenc tel. 473h9i76. door JOKE LANGBROEK ROTTERDAM Hij draait al heel lang mee in het arties tenvak, zanger van het levens lied Cock van der Palm. De Rotterdammer is bekend van 'Mira', 'Natasja', 'Aloha mijn bruine madonna" en de laatste jaren vooral van Feyenoord- liederen. Van der Palm zingt tegenwoordig wat minder vaak en houdt zich vooral be zig met het schrijven van lied jes en het producen van ande re artiesten. Voor de nabije toekomst staan een paar gro te projecten te wachten: één betreft een lied voor de we reldkampioenschappen voet bal en de ander een cd met liedjes van de Rotterdamse tekstdichter Jaap Valkhoff, maar daarover doet hij nog heel geheimzinnig. Van der Palm heeft zo langza merhand wel enige reputatie op gebouwd als schrijver en zanger van Feyenoordliederen. In 1992 had hij een grote hit met 'Feye- noord, Feyenoord' en in 1993 met 'Feyenoord is onze kam pioen'. Voor de komende we reldkampioenschappen voetbal in Amerika heeft hij ook weer Slechts één dag!!! Gerenommeerde leerfabrikanten hebben te veel voorraad, door een stagnerende afzet en geannuleerde exportorders. Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur méér dan 3000 stuks lederen kleding verkopen tegen dumpprijzen! Aanbiedingen ook geldig in OPHOVEN 17, 09-32-11566901 3/4 Dames en Herenjassen va. 199.- Suede Dames- en Herenjacks va. 98.- MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.- NIEÜWE COLLECTIE tot 40 KORTING WANNEER: DONDERDAG 17 FEBRUARI van 12.00-20.00 uur WAAR: NOVOTEL ROTTERDAM BRAINPARK K.P. v.d. MANDELELN. 130 ROTTERDAM een lied geschreven, dat hij zelf gaat zingen. Maar daar mag hij nog niets over zeggen: „Het is alsof je een hele goede film ge zien hebt en er tegen niemand iets over mag vertellen; snap je nu hoe erg ik het vind?" „Ik vind het zó moeilijk om er niks over te zeggen, het ligt op m'n lippen om het te vertellen, maar het kan niet. Want waar schijnlijk komen meer zangers op de gedachte om een WK-lied te maken, en voor je het weet is iemand anders er met je lied van door gegaan." Een- klein tipje van de sluier wil hij, na lang zeuren, wel oplich ten: „Ik zing een voetballied niet netjes, als een psalm; nee, ik zing dat als een voetbalsupporter." De primeur is op vrijdag 29 april, tijdens de 'Nacht van Oranje' in Ahoy', waar nog meer artiesten op zullen treden. Toppers van toen Op dit moment is Van der Palm druk bezig met de produktie Toppers van Toen', een gezel schap bestaande uit de twee zan geressen Olga Lowina en Annie de Reuver, entertainer Frans Vogel en het illusionistenduo Jacqueline en Eddy Schuyer. Van der Palm: „Ik had het ge voel dat er bij oudere echtparen, die zo'n dertig, veertig jaar ge trouwd zijn, een enorme behoef te bestond aan gezellige, oude liedjes. En ik heb gelijk gekre gen, want na een optreden van de 'Toppers van Toen' in de Vijf-uur-show bij Viola Holt hadden we ineens uit het hele land wel honderd verzoeken voor optredens!" In augustus verschijnt de cd van het gezelschap, vol nostalgische liedjes uit de jaren '50 en '60, zoals 'Kijk eens in de poppetjes van m'n ogen'. De 'Toppers van Toen' gaan ook optreden, op zondagmiddagen vanaf 16.30 uur bij Jansen in de Vijverhof straat in Rotterdam-Noord. Sasja Maar ook nieuw talent is van harte welkom bij Cock van der Palm en zijn maatschappij Hol land Muziek Produkties. Zijn nieuwste ontdekking heet Sasja, zangeres van (door Van der Palm geschreven) ondeugende levensliedjes. Van der Palm: „Ik ben ontzettend romantisch. Ik wil lieve liedjes schrijven zonder grove dingen. Die kijkdozen van GEVRAAGD: NETTE MEDEWERKSTER VAN 18 TOT 20 JAAR TEVENS ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN ZATERDAGHULP Voor informatie vragen naar dhr. H. Hofland Reform Delicatesse zangeres Hannie, dat vind ik maar niks. Nee, de liedjes die Michelle Pfeiffer zingt in de film 'Fabulous Baker Boys', daar houd ik van; een beetje ondeu gend, een beetje sexy. Of die reclame van die twee meisjes die een lekkere gozer voorbij zien komen en dat dan dat ene meisje tegen het andere zegt: 'Met die zou ik wel eens een beschuitje willen eten', zoiets wil ik graag in mijn liedjes verwerken." Op dit moment staat Sasja op het punt binnen te komen in de tipparade met het door Van der Palm geschreven lied 'Rooie Hendrik'. Het gaat over een vrouw die te vaak bedonderd is door haar man en een einde aan de relatie maakt. Enkele regels uit de tekst: 'Maar jij kan nu krijgen wat Rooie Hendrik heeft gehad; ik weet niet wat, maar hij wandelt langs het hemelpad'. Van der Palm: „Oude Rotter dammers zullen die verwensing nog wel kennen. Vroeger was de uitdrukking: 'Jij ken krijge wat Rooie Hendrik heeft gehad', en dan wisten de mensen genoeg, dat voorspelde niet veel goeds." Wie een optreden van Cock van der Palm of 'Toppers van Toen' bij wil wonen, kan kiezen uit een aantal data. Zondag 20 maart zingt Van der Palm op benefiet concert voor het Ron Wichman- huis in het Zuiderparkhotel, met ingang van diezelfde zondag re gelmatig 'Toppers van Toen' op zondagmiddag bij Jansen (Vij verhofstraat H6), en vrijdaga vond 29 april Cock van der Palm in 'De nacht van Oranje' in Ahoy'. Nog meer voordeel met1 WAARDEBONNEN UW IUIdIC voordeel is II l Waardebonnen zijn in onze filialen verkrijgbaar J Advertentie geldig vanaf 16.2.94 t/m 22.2.94 AS katte- voeding div. soorten 405 gr. AS color HR 100 kruisjes div. soorten Diaprints mat 13x181 /an keinbeeld d i.n| sok glanzend fa B T-OO I I volwas- middel 4t99 Diafilm ontwikkeling 099 I &99 I Kleurenfoto's I i/an negatief mal glanzend p ft 13x18 - nlli £M>9 "WÜ» luiers ruiten- div. soorten, 2 kg normaal 6,99 Tegen Inlevering Ti boy of girl blijvend goed Koop Het echtpaar Wiilems-Biho poseerde ri sferen. L L de bruidsfoto 's in tropische ROTTERDAM In Blijdorp is afgelopen vrijdag het eerste huwelijk voltrokken. Het was al enkele maanden mogelijk om in het restaurant van de Rotterdamse diergaarde in de echt te worden verbonden, maar de heer S. Willems en mevrouw C. Bibo waren de eersten die van de mogelijkheid gebruik maakten. Theo Eikenbroek, voorzitter van de deelgemeente Noord, trad voor deze speciale gelegenheid op als ambtenaar van de burgelijke stand. Naar bekend is Blijdorp de enige dierentuin waar officieel kan worden getrouwd. Men kan er donderdag en vrijdag om 10.00, 11.00, 15.00 of 16.00 uur huwen. Ook een receptie in één van de vele dierentuinlocaties is mogelijk. De deelgemeente Noord geeft nadere inlichtingen via telefoon 4 65 32 25. Uw krant. Een onmisbaar medium Olympische Winterspelen 1 heel ounce 31,1 g zuiver zilver (999/1000) BESTELBON Ja, zend mij uit de verzameling(en) "Olympische Spelen 1994/1996" de eerste uitgifte(n) voor de speciale introductieprijzen. Alleen wanneer ik tevreden ben krijg ik elke maand een verdere uitgifte uit de desbetreffende verzameling vrijblijvend op zicht thuisgestuurd. De eerste zilveren gedenk- I De eerste Olympische post- penning "100 Jaar Olympische '-J zegels "Lillehammer 1994" voor Spelen - Seoul 1988" voor f 28,50 slechts f 5,- (latere uitgiften f 79,20) per stuk (latere uitgiften f 79,20) A. u. b. in blokletters Voornaam/Naam m/v Adres Postcode/Woonplaats Ik kan deze verzameling(en) op elk moment opzeggen, Handtekening ook telefonisch. Meteen uitknippen en opsturen naar: Sir Rowland H I53 1382 JN Weesp

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 7