Wleetinstnimenlen in woningen om hoeveelheid radon vast te stellen 2199 B 495 BS95 GRATIS 1495 450 11495 79, BQ9S \tsm\ KINDERMNDJACKS DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Vlees: apparaten MMimm HAM LAPJES FILET Dodelijk ongeval Autokraker aangehouden Wethouder De Leede: Schiedam heeft prima voorzorgsmaatregelen genomen" Al les Parke TDT21.30MMR Groene koffie op station Brand bij Wilton Fijenoord 9, blNSDAG 1 MAART 1994, 18e JAARGANG, Nr. 9 Schiedams Nieuwsblad MORGEN STEMMEN! Wegener huus-aan-hulsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. LIJST 2 UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Inbraak in woningen SCHIEDAM In de nacht van vrijdag op zaterdag werd in twee woningen ingebroken. In de Hagastraat werd geld ont vreemd. Men kwam men binnen door een schuifraam open te breken. In de Warande werd de achter deur opengebroken. De buit bestond hier uit geld, een midi-set en een cd-speler. I Wennen aan stemmachi- a Verdeeldheid onder lijst- trekkers kindergemeen- a Ouderen in Oost tevre- den over Thuiszorg Lekker magere Heerlijk malse Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Geen sprekers op speakerscorner De verschillende poli tieke partijen pro beerden in het laatste weekeinde voor de gemeenteraadsver kiezingen nog kiezers voor zich te winnen. In Schiedam had den de partijen marktkraamp- jes ter beschikking, op vrijdag aan het Broersvest en een dag later bij het Hof van Spaland. „Deze plek is knudde", was de reactie van de politici zaterdag. De meeste kraampjes stponden uit de loop. Hoewel het ging om de gemeentepolitiek, dis cussieerden de meeste voorbij gangers over landelijke kwes ties, zoals de AOW-plannen. En sommigen waren helemaal niet gediend van de volksverte genwoordigers: „Zakkenvul lers!" werd geroepen. Alleen Solidair '93 en Gemeente Be langen trokken mensen die geïnteresseerd waren in de Schiedamse politiek, maar de belangstelling bleef klein. De speakers comer, een plankier waar vanaf het publiek toege sproken kon worden, bleef dan ook ongebruikt. SCHIEDAM- Op de A20 is afgelopen zondag een 56-jarige Schiedamse bij een verkeerson geval om het leven gekomen. De auto waarin zij met haar echtge noot richting Utrecht reed, be gon te slingeren. Nadat nog twee andere auto's werden geraakt, kwam de auto tot stilstand. De echtgenoot is met ernstig letsel opgenomen in het Dijkzigt Zie kenhuis. De politie verkeert in onzekerheid over de juiste toe dracht van het ongeluk. Zij ver zoekt getuigen contact op te ne men met de verkeerspolitie Rot terdam Rijnmond, tel. 4243910. SCHIEDAM De politie hield van vrijdag op zaterdagnacht, na een melding dat iemand zich ver dacht ophield bij auto's, op de Lange Singelstraat een 36-jarige Rotterdammer aan. De man bleek een auto opengebroken te hebben en werd ingesloten. SCHIEDAM Nog dit jaar worden in een groot aantal woningen in de regio Rijn mond meetbekers geplaatst waarmee de concentratie ra dongas kan worden vastge steld. Deze stof geeft een ver hoogde kans op longkanker. Ook in Schiedam zal het mi nisterie van VROM vrijwilli gers zoeken die willen mee werken aan dit onderzoek. Het gaat met name om wo ningen die zijn gebouwd op polders waarop verontreinigd havenslib is gespoten. Uit bo demonderzoek is gebleken dat zich daarin verhoogde concen traties radium bevinden. Vol gens milieuwethouder B. de Leede is er echter geen reden tot paniek. „We hebben in Woudhoek en Spaland prima voorzorgsmaatregelen geno men. Zoals een dikke zand laag en een goed afwaterings systeem." Vorige week kwam naar buiten dat het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhy giëne (RIVM) in 1992 een zestal polders heeft onderzocht op de aanwezigheid van radium. Op deze lokaties is in het verleden een laag havenspecie gespoten, afkomstig uit de Nieuwe Water weg. Deze slib zou hoge concen traties radium bevatten, moge lijk het gevolg van gipslozingen door de kunstmestfabrieken Hy dro Agri (in Vlaardingen) en Ke- mira (in Pernis). Radium is ra dioactief. Als het vervalt, ont staat het gas radon. Na roken is radon de belangrijkste veroorza ker van longkanker. Volgens schattingen van deskundigen vallen er in Nederland jaarlijks tussen de 1000 en 2000 (of meer) doden, die zijn toe te schrijven aan radongas binnenshuis. Ra don veroorzaakt namelijk stra ling dat het longweefsel kan be schadigen. Radon komt op na tuurlijke wijze in de bodem voor. Schiedamse televisie-avond Gemeente Stltiedam iTd. Verschillende Schiedammers, waaronder een aantal lijst trekkers van politieke partijen, komen aan het woord. Dit pro gramma is te zien op het kanaal van de StadsTV/kabelkrant. Om 21.22 uur kunt u op Nederland I kijken naar een speciale aflevering van AVRO's Televizier. Dit programma is eveneens hele maal gewijd aan de verkiezingen. Karei van der Graaf spreekt met bekende en onbekende Schiedammers over thema's als werkgele genheid, ouderen en migranten. van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP ligt het vloerenboek voor u klaar. J U kunt het ook telefonisch bestellen: i 01950-53988 l Profiteer van de speciale aanbieding, j rmffmlMII 111 ikirrih i mstw. ROTTERDAM: STADION WEG 41 o - 010-4834441 oorzaak kans op overlijden per jaar dijkdoorbraak bijensteek deelname verkeer (voetganger) radon in de woning deelname verkeer (auto) deelname verkeer (motor) sigaretten roken 1 op de 10 miljoen 1 op de 5.5 miljoen 1 op de 2 miljoen 1 op de 54.000 1 op de 15.000 1 op de 5.700 1 op de 1.000 1 op de 200 schillende oorzaken ir, In ons land in concentraties van 5 tot 60 becquerel per kilo grond (gemiddeld wordt circa 30 bq/kg gemeten). Waterpeil In Woudhoek (en dus vermoede lijk ook in Spaland) trof het RIVM echter concentraties aan die viermaal hoger liggen. Hier door bestaat dus de kans dat veel meer radongas in de wonin gen voorkomt. Toch is milieuwethouder De Leede hier niet bang voor. „Wij zijn al geruime tijd op de hoogte van deze gegevens", zegt hij. „Daarom hebben we in Woud hoek en in Spaland prima voor zorgsmaatregelen genomen. Zo als een dikke zandlaag van circa anderhalve meter bovenop het havenslib en een goed afwate ringssysteem. Zo moeten de verhoogde con centraties radium permanent on der het waterpeil blijven. Er is dus geen sprake van een linke boel." 'Non-probleem' En op de vele honderden doden I die elk jaar vallen ten gevolge van radongas, reageert De Leede ongelovig. „Die cijfers lijken mij moeilijk hard te maken. Collega wethouder Zijdeveld spreekt in dat kader weieens van een 'non probleem'. Die uitdrukking zou ik zelf niet gebruiken, maar het is veelzeggend." Het RIVM zet momenteel in heel Rijnmond het onderzoek naar radium in de bodem voort. Vooral opgespoten polders heb ben de aandacht. Ook worden er in de loop van dit jaar (op vrij- willge basis) instrumenten in wo ningen geplaatst om vast te stel- lén hoeveel radongas zich bin nenshuis bevindt. Deze meetbe kers worden binnenkort aange boden aan bewoners van Maassluis (de Noord-Nieuw- landsepolder-Zuid en de Steen- dijkpolder), later dit jaar komt vermoedelijk Schiedam aan de beurt. SCHIEDAM De meeste mensen die zich maandagmorgen tussen 7.30 en 8.30 naar de treinen begaven op het station Schiedam Rotterdam-West hadden haast. Velen snelden dan ook de GroenLinksers, die hen op een kopje koffie wilden trakteren, voorbij om hun trein te halen. Wethouder de Leede, die met pet goed herkenbaar als GroenLinkser present was, kon echter toch af en toe een kopje troost met croissant kwijt. Uiteraard zat er een bedoeling achter, net zoals de plek waar de versnaperingen werden uitgedeeld. Met de actie, die een landelijk karakter droeg, wilde de partij nog eens benadrukken, dat zij goed, betaalbaar en klantvriendelijk openbaar vervoer een onmisbaar onderdeel acht van het milieubeleid. „Mensen kunnen niet genoeg aangemoedigd worden om hiervan gebruik te maken en de auto te laten staan". Met capuchon. Tegen weer en wind! Makkelijk wasbaar. Pittige kleurencombinaties. Maten 104-140. QSBES I GESTREEPTE T-SHIRTS I 100% katoen. In grijs-mêlé met I geel, mint, bleu, fuchsia, zwart I of paars. Maat 92-164. Rouwverwerking SCHIEDAM Humanitas or ganiseert een cursus voor men sen die als vrijwilliger steun wil len bieden bij rouwverwerking. De cursus, die bestaat uit zes lessen van twee uur, begint op woensdag 16 maart om 20.00 uur. Op 9 maart om 20.00 uur wordt een voorlichtingsbijeen komst gehouden in woon- en zorgcentrum Thurlede aan de Nieuwe Damlaan 759. Voor meer informatie kan men bellen tel. 010-4701033 en 070- 3646100. MORGEN KUNT U NOG STEMMEN (zie ook pag. 3) A Partij van de Arbeid LIJST 1 SCHIEDAM Door onbekende oorzaak brak afgelopen zaterdag avond brand uit op een zolder van een oude bedrijfshal op het terrein I van de scheepswerf Wilton Fijenoord. De brandweer gaf groot alarm, I maar werd in eerste instantie gehinderd doordat de bereikbaarheid van de hal - door grondwerkzaamheden op het terrein - te wensen overliet. Daarop zette de Havendienst drie blusboten in, die ook later I een oogje in het zeil hielden. Anderhalf uur na de melding had men f het vuur onder controle. KINDERSOKKEN /el 20 uni kleuren. Enorme partij. 1 -PERSOONS DEKBEDSETS I 100% katoen. Met sloop. TUINBROEKJES 100% katoen. Voorjaarsstreep in marine, rood, kobalt en groen. Maat 74-86. STRUKPLANKOVERTREKKEN 100% katoen. Diverse dessins. Strijken wordt een feest! I HERENOVERHEMDEN I Met lange mouw. BASIC SWEATSHIRTS Wit, rood, marine en kobalt. Maat M-XXL. KADOPAPIER I De nieuwste dessins. A4-SCHRUFBLOK 100 vel. HERENSPORTSUPS 100% katoen. Met moderne print. Maten M-l-XL I||irl OOK BUUIM DC BUURV I Foto: JOHN DE PA TER SPANNINGSKLACHTEN De Stichting Maatschappelijk Werk I in Schiedam organiseert een cursus „Omgaan met spanningsklach- I ten", bedoeld voor mensen last hebben van stress. De cursus start op l 28 maart en bestaat uit acht bijeenkomsten, telkens op maandag avond van 19.00 tot 21.00 uur, kosten f35,-. Inf. via tel. 4731033. 1 Ruim 450 textielSupers in 4 landen^ U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1