IJLI Impasse in onderhandelingen college blijft nog bestaan l i IlIgSI -fiool f ZEEMAN I M1795 BS95 105 ÏOO DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT rm PASEN EROP um 3495 Vleeslki$ Eieren zoeken Dronken Ambtenaar moet programma's vergelijken Alles over Parket MEDEDELING SCHIELAND ZIEKENHUIS Tl Dominee en dichter dichterbij TRAININGSPAKKEN AHA T^l V Ruim 450 textielSupers in 4 landen.^ UZ0U WELGEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 29 MAART 1994, 18e JAARGANG, Nr. 13 ujegener huLs-aan-huLsbLaden Schiedams Nieuwsblad Let op de speciale I HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. I - akties* 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Twee Vlaardin- gers van 15 en 19 jaar hebben met kennelijk succes eieren 'ge zocht'. Tassen vol hadden ze bij zich, toen ze afgelopen vrijdag nacht door de politie werden aangehouden. Kort daarvoor was ingebroken in een bakkkers- winkel aan de Borodinlaan. Daarbij werd een ruit vernield. Belanda's maken Indi- sche vrienden Paarden op Grote Markt k Afloop WK-ZW nog onbekend SCHIEDAM Een gevaar in tweevoud minder op de weg met de paasdagen, dat ontstaat door het rijverbod van twee dronken bestuurders. De 25-jarige Vlaar- dingse bestuurder van een perso nenauto kreeg een rijverbod, na dat zijn auto vrijdagnacht op rijksweg A-4, ter hoogte van het Novotel, auto over de kop sloeg. Een blaastest gaf het bewijs van te veel alcoholgebruik. Dat was ook het geval bij een eveneens 25-jarige Schiedam mer, die op de P.J. Troelstralaan de macht over het stuur verloor en met zijn auto over een vlucht heuvel schoot. De vooras van de auto brak bij die gelegenheid. Hij kreeg eveneens een rijver bod. Vernielingen bij inbraak zwembad SCHIEDAM Het nog maar pas geopende Sport- en Recrea- tiebad Groenoord heeft bezoek gehad van inbrekers. In de nacht van donderdag op vrijdag wer den diverse goederen weggeno men. Een ruit werd vernield en in het pand werden enkele deu ren geforceerd. Koud bij scouting Gezellig maar een beetje koud. Zo ty peert pr-man Boer- dam de nationale scoutingdag die za terdag ook in Vlaardingen en Schiedam werd gehouden. De diverse groepen van scouting konden zich zaterdag aan het publiek presenteren om zo wat meer naamsbekendheid te ver garen. „Iedereen was gezellig bezig, zowel in Schiedam als in Vlaardingen", zegt Boerdam. „We zijn tevreden met de op komst." De dag werd in Vlaar dingen geopend met het over handigen van nieuwe instru menten aan de RAVO-scou- tingband (foto). Dat gebeurde in het scoutcentrum aan de Broekpolderweg. In aanwezig heid van tal van notabelen overhandigde oud-wethouder Madern namens de stichting 44e Scouting Bandconcours '93 de nieuwe trommels en hoorns. Burgemeester Stam en zijn echtgenote brachten daar na bezoekjes aan de diverse groepshonicen. „Iedereen heeft zich uitgesloofd", aldus Boer dam. 'Geld genoeg voor opbouwwerk' SCHIEDAM— Volgens Aad de Wolf, voorzitter van de Be wonersvereniging Schiedam- Oost (BVSO) is er geld genoeg voor een opbouwwerker in deze wijk. Het IOBS (Instituut On dersteuning Bewoners in Stads vernieuwingsgebieden) heeft het aantal uren dat de opbouwwer ker in Oost mag werken, vermin derd van 33 naar 15 per week. Volgens verantwoordelijk wet houder A. Reijnhout is er niet genoeg geld om deze maatregel te veranderen. Het IOBS wil dat de opbouwwerker zich behalve met Oost ook met het centrum en Schiedam-Noord bezig gaat houden, omdat de man in kwes tie zoveel ervaring heeft. Volgens De Wolf wordt het op bouwwerk nu vleugellam ge maakt, doordat de opbouwwer kers slechts enkele uren voor één wijk kunnen werken. „Zoals het nu loopt worden goede beroeps krachten vleugellam gemaakt en uiteindelijk weggegooid. al het werk in de voorbereiding van welzijnsprojecten wordt zomaar stukgetrapt, vrijwilligers lopen gefrustreerd weg, bewonersorga nisaties zoals Oost blijven met de brokken zitten." SCHIEDAM De onder handelingen tussen de ver schillende politieke partijen over een nieuw te vormen col lege van burgemeester en wet houders verkeren nog altijd in een impasse. Afgelopen zater dag vergaderden de betrokke nen in het openbaar, en deze gesprekken hebben geen con crete resultaten opgeleverd. Voorzitter Aad Wiegman, te vens lijsttrekker van de PvdA, deed het voorstel een ambte naar de verschillende verkie zingsprogramma's te laten van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor IN DE PARKETSHOP 1 ligt het vloerenboek voor u klaar. j U kunt het ook telefonisch bestellen: j 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding, j doe-het-zelvers. BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM.i TEL: 010-4 14 73 68 In verband met de Paasdagen zijn de inlevertijdeu voor advertenties vervroegd: DE HAVENLOODS VAN DINSDAG 5 APRIL 1994 Te zetten advertenties plus reserveren: vrijdag 1 april tot 10.00 uur Rubrieksadvertenties (Duo's) vrijdag 1 april tot 14.00 uur Cameraklare advertenties (mits gereserveerd) tot vrijdag 1 april 14.00 uur Telefoonnummer Advertentie Order Afdeling 010-469 92 30 Wij wensen u prettige dagen toe, De uitgever vergelijken. Aan het eind van deze week moeten de partijen dan opnieuw onderhandelen, op basis van de resultaten van het ambtelijke werk. Groen- Links-lijsttrekker Bart de Leede houdt zijn bedenkingen: „Kunnen we het ons permitte ren nog langer onduidelijkheid te laten bestaan?" Toch gaan de onderhandelingen niet over programma's, maar over poppetjes, want wezenlijke verschillen tussen de partijen zijn er niet. Het gaat veeleer om de vraag wat voor soort coalitie Schiedam de komende jaren moet besturen. De meningen hierover zijn verdeeld over twee kampen: enerzijds CDA, D66 en GroenLinks, die het liefst een college van vijf partijen (met PvdA en WD) zien; anderzijds PvdA en WD, die zich sterk maken voor een kleine coalitie: PvdA, WD en D66. Beide kam pen staan lijnrecht tegenover el kaar. Alleen De Leede deed een poging tot toenadering: „Wij sluiten andere mogelijkheden niet uit." Arie van Loenen, die de eenmansfractie van Solidair Vanaf 28 maart 1994 alleen bereikbaar in het gebouw aan de Burgemeester Knappertlaan. Inlichtingen: 010-4 73 37 33. De SH-laan (vm. Nolet Ziekenhuis) is gesloten. SCHIELAND ZIEKENHUIS '93 gaat vormen, deed een nog radicalere oproep. Hij wil dat ook hij, samen met Henk Metaal van Gemeente Belangen (GBS), in het college wordt opgenomen. Voor Will van Wijk (WD) moet dit een schrikbeeld zijn. Hij noemt een „oceaanbrede" coali tie „één pot nat", en met deze optie is het resultaat een college zo breed als de zeven wereld zeeën, meer één emmer nat dus. Het voorstel van Van Loenen maakt overigens weinig kans, benadrukken alle partijen. Daarvoor zijn er immers te wei nig wethoudersposten te verde len. Buitenspel „We moeten niet miereneuken!" riep Vincent Broeke (D66) tij dens de vergadering. Hij kapte hiermee een discussie af over wie wat gezegd zou hebben tijdens de verkiezingsavond, en wat die mensen daarmee bedoeld had den. Bij de PvdA leeft de gedach te dat sommige partijen haar uit het college willlen werken. „Ik denk dat als CDA, D66 en GroenLinks een meerderheid zouden hebben, deze drie partij en al een coalitie gevormd had den", zei Peter Stadhouders (PvdA). D66'er Marcel Houtkamp stelde Stadhouders gerust: volgens hem is het nooit de bedoeling geweest de PvdA uit te schake len, ondanks eerdere gesprekken tussen alleen D66, CDA en GroenLinks. Nanda Gelder blom (CDA) hierover: „Het CDA is in het verleden buiten spel gezet, daarom hebben we nu zelf naar partners gezocht." Waarna Vincent Broeke de dis cussie gesloten achtte. De belangrijkste reden waarom de PvdA tegen een brede coalitie is, is dat de socialisten dan slechts één wethouder kunnen leveren, terwijl de PvdA negen zetels heeft en bijvoorbeeld GroenLinks slechts drie. D66 vindt dat geen probleem, omdat de burgemeester ook een PvdA- 'er is, en hij best een inhoudelijke functie wil bekleden. Gé Brou wer (PvdA); „De burgemeester wordt er nu als een soort joker bijgehaald. Maar je moet de rol van de burgemeester niet poli tiek optuigen, omdat hij boven de partijen moet staan." Burgemeester Reinier Scheeres verklaart desgevraagd, dat hij niet als een soort tweede PvdA- wethouder wil opereren. „Ik kan me niet compromitteren aan één partij." Hij hoopt wel dat hij, net als in voorgaande jaren, weer een inhoudelijke functie krijgt, „maar ik zal me niet herkenbaar als PvdA'er opstellen." Over de moeizame collegeonder handelingen, die uiterlijk op 12 april afgerond moeten zijn, zegt hij: „Het is geen schande als er pas kort voor die datum een resultaat is." Indien dat niet lukt, moet de raad zelf een nieuw college aan wijzen. „Dat is in 1982 ook ge beurd." SCHIEDAM 'Hoor ik op Sempre een waldhoorn/of ook wel een Turkse trom/dan moet ik zo bitter wenen/en ik weet zelf niet waarom'...Wie anders dan het Leids Studenmuziekgezelschap bracht in dit en nog enkele andere getoonzette gedichten uit 'Snikken en grimlachjes', de dichter Piet Paaltjens tot leven? Het gebeurde afgelopen zaterdag in een geheel gevulde Grote Kerk, tijdens de landelijke afsluiting van de Francois HaverSchmidt- herdenking. De bezoekers, onder wie minister-president Lubbers en burgemeester Scheeres, kregen een gevarieerd en stijlvol pro gramma voorgeschoteld. De acteur Henk van Ulsen bracht Ha- verschmidt als dominee dichterbij met het voorlezen van gedeelten uit zijn preken. Voor het hele gezin. luchtige crincle-nylon katoenen tricot voering waterafstotend ei Voor dames heren. In 4 kleuren. MaatM, LenXL. Lekker sappige Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 KLEUTERJURKJE I Snoezig dessin met wit kraagje en I pofmouwtjes. Maat 92-116. I 100% katoen. CANVAS SCHOENEN (Type PALLADIUM). In wit, blauw of rood. Maat 28-34. Extra dikke profielzooi. GOEDE VRIJDAG EN TWEEDE PAASDAG GEEN OPHAALDIENST Op Goede Vrijdag 1 aprill zal geen huisvuil worden opge haald, omdat het overslagbedrijf aan de Keilehaven dan gesloten is. De ophaaldag van vrijdag 1 april verschuift naar dinsdag 5 april. Op Tweede Paasdag, maandag 4 april, wordt ook geen vuil opgehaald. Deze ophaaldag ver schuift naar donderdag 7 april. Ons kantoor is op Goede Vrijdag wel gewoon open. U kunt op de bekende tijden terecht bij onze Klantenservice en het Milieustation. WIJZIGING WERKTIJDEN OP HAALDIENSTEN HUISVUIL Met ingang van maandag 11 april zal de vuilophaal dienst van het ONS een kwartier eerder bij u in de wijk zijn. Door deze wijziging sluiten wij beter aan bij de diensttijden van de Roteb, waar het huisvuil wordt aangeboden voor ver branding. Wij hopen dat de wijziging u niet te veel overlast bezorgt. Voor nadere informatie kunt u bellen met onze Klantenser vice (010) 262 10 00 N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM IDEAAL VOORJAARSVEST I Lang model tricot damesvest, met ronde hals of V-hals. I Gekleurde knoopjes. 1 100% katoen. KINDERSPORTSOKKEN Met ingebreid dessin en dubbele boord. 80% katoen/20% nylon. BASIC UNI T-SHIRTS Schitterende single jersey-kwaliteit. BIGSHIRT I Comfortabel damesnachthemd in wit, 1 bleu, rose of geel met leuke print. HEEL VEEL KLEEDJES I Gezellig en decoratief. I O.a. 21 cm 0 met brede kantrand. DAMESPANTY y Silver. Restpartij kleuren nu afgeprijsd MEISJESPANTY Stevige kwaliteit in voorjaarskleuren, rood, blauw, wit en rose. 7-14 jaar. JONGENSSLIPS Diverse uni-kleuren. Maat 128-164. UW OOK BUU IN DC BUURT. Capelle a/d Uttel Hoogvliet Krimpen a/d Uttel 4 Ridderkerk Schiedam Vlaardingen V'l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1