DE HAVENLOODS Criminelen opereren steeds vaker in Schielandziekenhuis 4 GRATIS Schiedams Neuwsblad Gesprekken over nieuw college op dood spoor Politieke vernieling Wie wint 250 gulden met de grootste aardappel HUIZEN KOPEN EN (VER)BOUWEN TATOEAGE? SPIJT? ckZuiderSter A^ZwierSier APPARATEH KEUKENS Leerlingen Notenkraker maken volle paasstokken boÜman EDITIE P, DONDERDAG 31 MAART 1994, 43e JAARGANG Nr. 13 Wegener huls-aan-hutsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Graaf I loris Vrouwe Aleida Open dinsdag-zaterdag 11-24 u. Restaurant (32 plaatsen), voor koffie met gebak, lunch (11- 14 uur), en onze wekelijks wisselende drie gangen-speciali teitenmenu's (17-22 uur), inclusief Kir Royale, twee glazen bijpassende wijn en koffie met likeur: 57.50 per couvert. Bovenzaal (25 plaatsen). Aparte bar (21 zitplaatsen). Alle drie afzonderlijk of samen beschikbaar voor uw feest, diner of receptie. Info en reserveringen: 010-4269795. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Overvaller in de kraag gevat SCHIEDAM De politie heeft dinsdagmiddag een 20-jarige man, zonder vaste woon- of ver blijfplaats, aangehouden die kort daarvoor een overval had gepleegd op een drogisterij aan de Hoogstraat. De man had een alarmpistool en een busje traangas bij zich. Na dat de overvaller de winkel had verlaten, ging een personeelslid achter hem aan. Een gewaarschuwde winkelier seinde meteen enkele surveille rende agenten in. De overvaller werd na een achtervolging op het Bagijnhof opgepakt en is daarna ingesloten. Paassurprises in zwembad Zuid SCHIEDAM— In zwembad Zuid wordt op tweede paasdag iedere bezoeker verrast. De paashaas heeft namelijk een groot aantal kleine attenties ach tergelaten. Voor de banenzwemmers ligt er een lekker stuk paasbrood te wachten in de serre van het zwembad. Ook aan de kleintjes is gedacht, na het zwemmen ligt er een kleine verrassing voor hen klaar. Verder zijn er op tweede paas dag (4 april) enkele prijzen te winnen, zoals strippenkaarten van 100 gulden voor de sauna en zonnebank en horecabonnen van een tientje. Wat de bezoekers hiervoor moe ten doen, horen ze op maandag 4 april van het personeel. Geen stemming over wachtgeld van Zijdeveld SCHIEDAM Burgemees ter Scheeres heeft maandag avond tijdens de laatste ver gadering van deze raadspe riode het voorstel ingetrok ken om wethouder Zijdeveld een speciale, ruime wacht geldregeling toe te kennen. Informeel overleg met de ver schillende fracties had duide lijk gemaakt dat het voorstel geen meerderheid zou halen. „Daarom heeft de burge meester het raadsvoorstel voorlopig in de ijskast gezet", aldus een woordvoerder van de gemeente. „Zijdeveld krijgt nu gewoon maximaal zes jaar een wacht geldregeling. Mocht hij geen ander werk vinden of ziek worden, dan kan de burge meester dit vorstel voor een uitgebreide wachtgeldrege ling alsnog in stemming bren gen in de raad." Maandagavond werd af scheid genomen van een groot aantal raadsleden, die in de volgende periode niet terugkeren. Aan Roosen, Rosman (beiden CDA) en Siljee (PvdA) werd de Aleida- penning uitgereikt vanwege hun grote verdiensten voor de stad. Allen zaten circa twintig jaar in de gemeenteraad. Bakker, De Jong (beiden PvdA), Seis, Doddema en Prins (CDA) moesten het doen met een bundel van Francois Ha- verSchmidt. Wethouder Zijdeveld krijgt binnenkort een eigen feestje. 25 bezoekers 1 GRATIS GOUDEN HARTJE bij inlevering vi deze advertentie Boer Lammert Veenstra is opgetogen. Dinsdagmorgen stuitte hij in zijn moestuin ('van zo'n 75 hectare, jaja') op iets ongewoons. Tussen de bossen peen ontwaarde de agrariër een heuveltje. „Het leek een beetje op een molshoop", zegt hij. „Toen ik mijn hand in de grond stak, voelde ik iets groots. Dat ben ik toen gaan uitgraven en het bleek de grootste winterpeen die ik ooit heb gezien. Hij is zo'n anderhalve meter lang en weegt 25 kilo. Ongelooflijk...", zegt de Schiedamse boer die z'n bedrijfje aan de Polderweg heeft. Naast het verbouwen van groenten en fruit ('vooral in kassen, hoor'), houdt hij een paar kippen, een ezel en een geit. „Maar dat is meer voor de gezelligheid. Zo heb ik toch wat aanspraak. Ik ben niet getrouwd, weet je." Met de gigantische winterpeen is Lammert Veenstra inmiddels bij het m Produktschap voor Groente Fruit langsgeweest. „Nou, daar in Den Haag keken ze hun ogen uit", meldt de Schiedamse agrariër. „Van sommige deskundigen kreeg ik te horen dat het tegenwoordig vaker voorkomt dat er uitschieters tussen het groente en fruit zitten. Doordat er weieens foutjes tussen die nieuwe groeimiddelen zitten. De genen raken dan blijkbaar een beetje in de war, haha.- Ze vertelden me dat onlangs in een supermarkt in Zaltbommel in een zak aardappels een exemplaar van bijna 2,5 kilo is gevonden." De Havenloods springt hierop in! Lezers die een ongewoon grote aardappel in hun bezit hebben, kunnen die morgen tot 14.00 uur op ons kantoor aan de Hoogstraat 122 in Vlaardingen langsbrengen. Iedereen die meedoet ontvangt een kleine attentie. Vrijdagmiddag om klokslag twee uur zal de weegschaal bepalen wie de zwaarste aardap pel heeft aangeleverd. De winnaar verdient een waardebon van 250 gulden. Dus kijk in die zak aardappels en win! Opruiming in Wereldwinkel SCHIEDAM Deze maand houdt de Wereldwinkel haar jaarlijkse opruiming. Dit bete kent dat klanten een aantal arti kelen tegen een gereduceerde prijs mee kunnen nemen. Daar onder zijn bad- en theedoeken, houten speelgoed en sieraden. De Wereldwinkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 -16.00 uur. Op vrijdag kan men alleen in de winkel aan Lan ge Achterweg 14 terecht van 10.00 tot 16.00 uur. Covers in Podium SCHIEDAM - In café Podium (aan de Lange Haven) treedt za terdag 2 april de Rotterdamse singer/songwriter Henk Lux op. Met een nieuwe begeleidings band brengt Lux vooral num mers van zijn debuut-cd 'Have a funny night'. Aanvang 22.30 uur. Op 3 april betreedt Jugglers Clowns om 21.30 uur de plan ken. Vier muzikanten die mooie, akoestische liedjes spelen. Op het programma staan covers van onder meer John Hiatt, Elvis Costello en Crowded House. Vooral bij de Eerste Hulp reageren mensen nogal opgefokt SCHIEDAM Ziekenhui zen krijgen steeds vaker te maken met criminaliteit. De afgelopen vijf jaar zijn de zor ginstellingen met name gecon fronteerd met diefstal, in braak, vandalisme en bedrei ging. Uit een onderzoek van het ministerie van Justitie blijkt dat ruim veertig procent van de Nederlandse zieken huizen criminaliteit ziet als een redelijk tot groot pro bleem. Zestig procent is van mening dat dit probleem de laatste jaren is toegenomen. In het Schielandziekenhuis zorgen vooral drugsverslaaf den voor overlast en is de agressie bij de Eerste Hulp fors gestegen. Door het Holv- ziekenhuis wordt de komende jaren voor enkele tonnen geïn vesteerd om ongenode gasten buiten de deur te houden. In juli '92 zette het ministerie van Justitie een enquête op, om dat men een beeld wilde hebben van de aard en omvang van de criminaliteit in en om ziekenhui zen. Het ging daarbij om de on veiligheidsgevoelens van perso neel, patiënten en bezoekers. Ook de mate van beveiliging moest in kaart worden gebracht. Van de 139 benaderde zieken huizen reageerden er 129. De ziekenhuizen vinden het erg moeilijk om de schadepost door criminaliteit in bedragen uit te drukken. Op basis van de ver strekte gegevens berekende het ministerie dat het in totaal om zo'n acht miljoen gulden gaat. 'Dit is niet zoveel als we ons bedenken dat het jaarlijkse bud get van de ziekenhuizen onge veer vijftien miljard bedraagt. Zeer waarschijnlijk zijn de schat tingen nogal aan de lage kant en gaat het hier slechts om het topje van de ijsberg', aldus het rapport van het ministerie van Justitie. Drugsverslaafden Deze veronderstelling wordt on derschreven door W. Heupink, hoofd Facilitaire Dienst van het Schielandziekenhuis (capaciteit 330 bedden, circa 700 medwer- kers). „Er wordt gestolen uit alle ziekenhuizen, met name bij pa tiënten. Vooral geld en bezittin gen. Alleen wordt blijkbaar niet alles aangegeven. Apparaten verdwijnen hier niet of nauwe lijks, want alles staat geregis treerd. In totaal schat ik dat er jaarlijks voor enige tienduizen den guldens wordt gestolen. Dat is niet genoeg om daarvoor een speciale veiligheidsfunctionaris aan te stellen. De meeste dief stallen komen op naam van drugsverslaafden, denk ik. Als ze geld nodig hebben en niet in de gevangenis zitten, zie je ze hier regelmatig door het gebouw lopen. Maar die jongens kennen we inmiddels voor het grootste deel. Dan wordt er ook onmid dellijk ingegrepen." Momenteel is men bezig om het Schielandziekenhuis beter af te sluiten, vooral 's nachts. Mag neetstrippen en -pasjes worden hierbij gebruikt. „Maar we moe ten niet vergeten dat een zieken huis een openbaar gebouw is. Je moet er geen bastion van maken. Mensen lopen overdag in en uit, dat moet zo blijven", aldus Heu pink. „De afgelopen jaren zien we vooral een stijging van de verbale agressie bij de Eerste Hulp. Mensen willen meteen ge holpen worden, reageren in veel gevallen nogal opgefokt als ze bijvoorbeeld net betrokken zijn geweest bij een vechtpartij of iets dergelijks. Ook daar moeten wij ons op instellen." Mevrouw Van der Linden, di rectiemedewerker van het Holy- ziekenhuis (311 bedden, zo'n 800 medewerkers) zegt dat er jaar lijks tien tot vijftien keer bij de Vlaardingse politie aangifte wordt gedaan. Onveiligheid „Er verdwijnen portemonnees, maar ook tv's en video's. Een groter probleem vormen de on veiligheidsgevoelens bij het per soneel. Vooral bij avond- en nachtdiensten wordt er geklaagd over een onplezierige toestand op de parkeerterreinen. Daarom kunnen medewerkers begelei ding krijgen als ze naar hun auto gaan." Om een aantal ontwikke lingen voor te zijn gaat het Holy- ziekenhuis de komende jaren flink investeren in een veilig heidssysteem. „Er komt interne bewaking, een circuit van came ra's en monitoren, terreinbewa king en toegangsbeperkingen. Alles bij elkaar gaat ons dat zo'n anderhalve ton kosten. We moe ten wel. Want wij willen niet wachten tot zich calamiteiten hebben voorgedaan. We zien dat dè criminaliteit overal in de maatschappij toeneemt, ook in de ziekenhuizen. Daar willen wij adequaat op reageren", aldus Van der Linden. REUMAFONDS De actie van het Nationaal Reumafonds (in de week van 13 tot 19 maart) heeft in Schiedam een bedrag van bijna 13.000 gulden opgebracht. Vorig jaar lag de opbrengst ruim 4000 gulden lager. Kom zaterdag naar Tropicana en geniet van alles wat Tropicana te bieden heeft. Heerlijk zwemmen in het golfslagbad en buitenbad. 'Doe' de superglijbaan of de wildwaterbaan. Of relax in' de whirlpool, speel met de kleintjes in hét kinderparadijs en drink iets in de Alohabar. En zaterdag a.s. krijgt u tegen inlevering van deze advertentie maar liefst 8,- korting op een dagkaart. Dat is niet tropisch meer, maar filantropisch! Alléén geldig op 2 of 9 april 1994. zondag maandag INFORMATIEBEURS 3 I 4 APRIL APRIL 1-18 uur AHOY' ROTTERDAM SCHIEDAM— De onderhan delingen over een nieuw college van B en W zitten muurvast. Dat lijkt de enige conclusie nadat een poging van D66, CDA en GroenLinks is mislukt om de PvdA en de VVD van elkaar los te weken. Het blok van D66, CDA en GroenLinks stuurde deze week een aparte uitnodiging naar de PvdA en de WD voor een ge sprek. Op deze wijze wil het drie- partijenblok bewerkstelligen dat één van deze twee andere partij en zich bij hen aansluit. Na over leg hebben de PvdA en de WD echter besloten niet op dit voor stel in te gaan. „We vinden dat geen goede zaak", zegt PvdA-voorman Wiegman. „Een ambtenaar werkt op dit moment een verge lijking tussen de programma's van alle partijen uit, waarna we weer bij elkaar aan tafel schui ven. Zo willen wij verder praten. Dat zal waarschijnlijk nog deze week gebeuren." WD-lijsttrek- ker Van Wijk sluit zich hierbij aan. „Wij vinden nog steeds dat de PvdA, als grootste partij, het voortouw moet nemen bij de on derhandelingen. Zolang niet alle zaken op een behoorlijke manier zijn besproken, zien wij geen aanleiding om een gesprek te voeren met alleen D66, CDA en GroenLinks." 'Miereneukerij, jojo-effect, ge- claim, demo-dictatuur, onder- handelingsgebeuren, oceaan- breed, parttime-wethouder, angstfixatie, alternatief voor al ternatieven, jokeren.' Bent u daar nog Waar gaat dit over zal menigeen denken. Bovenge noemde termen werden afgelo pen zaterdagmorgen uitgespro ken door dertig volwassen man nen en vrouwen. Ze hadden zich verzameld in de prachtige trouwzaal van het oude stadhuis en spraken over een nieuw colle ge van B en W, dat de gemeente Schiedam de komende vier jaar moet besturen. De raadsverkie zingen vonden plaats op woens dag 2 maart. Nu, zo'n vier we ken later, praatten deze geachte afgevaardigden vooral langs el kaar heen. Er werd zaterdagoch tend veel gesproken, maar wei nig gezegd. A wil wel met B, maar alleen als C meedoet. C heeft zich verbonden met D en E. B begrijpt het niet. D wil eerst koffie. A acht de tijd rijp om over het programma te praten. B wil het eerst over de poppetjes hebben. D eist koffie. B begrijpt het niet. X roept vanaf de pu blieke tribune dat... Aan het slot van deze bijeenkomst besloten de lokale politici dat het goed toeven is in de lentelucht. Een ambtenaar moet nu licht in de duisteris scheppen. Het was maar goed dat er zo weinig pu bliek aanwezig was bij deze on derhandelingsronde! (BW) Daar valt iets aan te doen Bel voor informatie "LASERASE" 010 - 4339.888 op werkdagen van 10.00-18.00 uur. HOOFDPRIJS SUZUKI ALTO LET OP DE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT als het om wonen gaat 4* S«Wt xMdMS tm pandas- r-trxr" 2e paasdag geopend ROTTERDAM: STADIONWEG 41a - 010-4834441 Officieel verdwijnt er jaarlijks voor enige tienduizenden Schielandziekenhuis SCHIEDAM De leerlingen van basisschool De Notenkraker zijn de afgelopen week druk bezig geweest met het maken van palmpaasstokken. „De leerkrachten kregen hierbij onmisbare hulp van de ouders", aldus schooldirecteur Van de Water. Zondag was in de Jacobuskerk een gezinsviering, waarbij een aantal kinderen met de versierde stokken aanwezig was. Daarmee werd een oude traditie weer opgepakt. Na de dienst deden de kinderen oude en /of zieke mensen een plezier met de palmpaas stokken waar snoep en fruit in was gehangen. WOONNIEUWS 4 april 10.00-17.00 uur paasmeubelshow S.v.p. parkeren bij metro Capelsebrug, wnn>xi THU,S ,N HUIS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1