B 495 CDA kwaad over gedwongen plek in oppositie met CD 14.9: IMS @595 14.95 @995 95 995 1.50 houden voor homo's' HOEZO GOEDKOOP? KINDERJACKS IN DEZE KRANT Vlees (Dff O: Arbeidsongeval Koninginnedag op de Hoogstraat Pastor is vrouw I Afvallen! Willy en Ed: 'n paar apart Landelijke top van GroenLinks komt op bezoek Coalitie PvdA, D66, VVD en GroenLinks Politie tevreden over acties Driemaal is scheepsrecht ^4J95T HÏ50 Alles over Parket U ZOU WEI GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 19 APRIL 1994, 18e JAARGANG, Nr. 16 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren speciale - akties* rubrieks-pagina s particulieren Wegener huts-aan-hulsbLaden UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM— Een 37-jarige Rotterdammer raakte vrijdag ochtend gewond bij werkzaam heden aan boord van de Taklift 4, bij de HSM aan de Westfran- k'elandsedijk. Hij kreeg een brok staal op zijn been en werd met een gebroken been per ambulan ce naar het ziekenhuis vervoerd. Naar de toedracht wordt een on derzoek ingesteld. Collignonnen bij elkaar a Technisch onderwijs in beweging Geen etentje voor Rijn- momd-heren SCHIEDAM De winkeliers vereniging Hoogstraat wil er op 30 april een gezellige dag van maken. De winkels zullen ge opend zijn, er worden braderiek- ramen geplaatst voor winkeliers en voor standhouders van bui tenaf. Een loopband zorgt voor de vrolijke noot. Voor de kinde ren is er op de Grote Markt een springkussen en een draaimolen; op het Museumplein is een kin dervrijmarkt. SCHIEDAM De afdeling Schiedam-Woudhoek gaat op donderdag 21 april in gesprek met Lya Remmerswaal. Zij is de eerste vrouwelijke rooms-katho- lieke pastor in Schiedam. Plaats van samenkomst.is gebouw De Ark, Hargplein I0l. Aanvang 19.45 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. 1 HEELi 1 KILO Heerlijk magere HEELg J KILOf Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 [Health Diët Center] Op een gezonde en verantwoorde wijze. Health Diet Center telefoon: 010-4331746 Boerderij Nooit Ge dacht in Vlaardingen heeft afgelopen vrij dag de Wagenschuur officieel in gebruik ge nomen. In dit deel van het complex aan de Zuidbuurt wordt dagbesteding geboden aan wisselende groepen men sen met een verstandelijke han dicap, afkomstig uit Vlaardin gen, Schiedam en Maassluis. De deelnemers verklaarden zelf de schuur voor geopend. Tegelijkterijd verrichtte Feye- noord-doelmah 'oeh ah' Ed de Goey 'de aftrap' voor het twee de deel van het Nooit Gedacht- project, de sloop en herbouw van de boerderij zelf. Hier wordt een woonvoorziening voor twaalf verstandelijk ge handicapten gerealiseerd. Na de officiële handelingen trad de Rotterdamse zanger en entertainer Willy Batenburg op bekend geworden met num mers als 'Dubbele dubbele bui tenbanden heb ik op m'n fiets', 'Daar bij de waterkant' en 'Ohne meine mats Tirol'. SCHIEDAM— De landelijke verkiezingskaravaan van Groen Links doet woensdag 20 april Schiedam aan. Ook het lijsttrekkersduo voor de Tweede Kamer Ina Brouwer en Mohamed Rabbae is dan van de partij, evenals Paul Rosenmöller en Tara Oedaray Sing Varma. Onder het motto 'De Visite' worden 's middags werkbezoek- jes afgelegd aan Autoschade Dries in de Spaanse Polder en de woonwijk Spaland (punt van vertrek is rond 15.30 uur het eindpunt vaft tramlijn 1). Om 20.00 uur is er openbare verkiezingsbijeenkomst in de Amstelbron (aan de Koemarkt). Onder leiding van Liesbeth van der Kruyt (van Radio Rijn mond) wordt gediscussieerd en kan het publiek de confrontatie aangaan met de GroenLinks- kandidaten over onderwerpen als economie, milieu, wqrk en inkomen. SCHIEDAM Het CDA is ronduit kwaad dat deze partij in de oppositie is gedreven. Fractiewoordvoerder Daan Baart zal opheldering eisen van GroenLinks en D66, de twee partijen waarmee de christen-democraten een con venant hadden gesloten. Deze drie partijen hadden afgespro ken elkaar onder geen beding een oppositierol op te dringen, omdat „we het niemand aan willen doen met de Centrum democraten oppositie te moe ten voeren." Het nu gevormde college van PvdA, D66, VVD en GroenLinks zal vier wet houders tellen. De politici die in de vorige collegeperiode wethouder waren, zullen dat blijven. Voor de VVD zal Luud Hafkamp in het college plaatsnemen. Ook hij is al eerder wethouder geweest. Het CDA komt nu samen met de CD in de oppositie, maar zal „onder geen beding met de CD samenwerken". CDA'er Baart: „Het is nog steeds de grote vraag waarom wij buiten ait college zijn gehou den." Hij legt de schuld voor een deel bij D66. Bij de installatie van de gemeenteraad, vorige week dins dag, zegden de Democraten toe binnen een dag uitsluitsel te ge ven over het voorstel Van der Doef. Van der Doef, burgemees ter van Vlissingen, was opgetre den als bemiddelaar om de im passe in de onderhandelingen te doorbreken. Hij stelde voor een college te vormen zoals dat er nu is. D66 verklaarde die dinsdag het voorstel van Van der Doef als laatste optie te zien. Baart denkt dat D66 onder tijdsdruk toch maar met het voorstel ak koord is gegaan. Maar ook GroenLinks, de twee de ex-partner, krijgt er van langs. Bea Oomens, raadslid 'Nieuwkomer' Luud Hafkamp: 'Niet veel verschil' voor deze partij, verklaarde dat zij op inhoudelijke gronden lie ver samen met het CDA dan met de VVD wilde regeren. Toch koos GroenLinks uiteindelijk voor de WD. Aanstaand wethouder Hafkamp (reeds in het college in de voor laatste college-periode), is licht geprikkeld door deze uitspraak van Oomens. „Ze heeft het ver der niet onderbouwd", zegt de liberaal. „Het is een schot in de lucht geweest. Tijdens de vorige raadsperiode, toen wij met het CDA in de oppositie zaten, was er weinig verschil tussen ons twee." Hij ziet niet in waarom Oomens deze uitspraak deed. De Schiedamse leden van de PvdA zijn zaterdag akkoord ge gaan met de voprming van het college. „Er was her en der wel wat onvrede", aldus partijvoor zitter Jan-Willem Mennink. Vooral de kleine rol die de PvdA zal spelen in het college zit de socialisten dwars. Aan het begin van de vorige raadsperiode had de PvdA nog drie wethouders, dat is nu teruggebracht tot één. „Een verlies van drie raadszetels (van twaalf naar negen) is ver taald in een verlies van twee wet houders. De leden zijn dus niet super-tevreden", zegt Mennink. Hij vindt, dat dit gecompenseerd moet worden door de PvdA-wet- houder een zwaardere post te geven dan de anderen. Over de verdeling van de porte feuilles zal deze week gesproken worden. De PvdA claimt alvast financiën, economische zaken, onderwijs en de sociale dienst. Het college bestaat uit de vol gende personen: Aad Wiegman (PvdA), Adri Reijnhout (D66), Luud Hafkamp (VVD), Bart de Leede (GroenLinks) en burge meester Reinier Scheeres (PvdA). SCHIEDAM Zoals onlangs aangekondigd, gaat de Schiedam se politie er flink tegenaan om het rijden onder invloed een halt toe te roepen. Zij is bijzonder tevreden over het resultaat van acties die vrijdagnacht werden ondernomen. De alcoholcontroles werden gehouden op de Nieuwe Daamlaan en de 's Gravelandse- weg. Daarbij waren behalve de Schiedamse beroeps- en reservepo- litie, medewerkers van de Verkeersdienst van Rotterdam, Veilig Verkeer Nederland en de Wegenbelasting aanwezig. In totaal werden van 1340 bestuurders blaastesten afgenomen. Van de 26 personen die mee moesten naar het bureau bleken na ademanalyse zeven personen onder de wettelijke grens te zitten. Zij konden zonder boete het bureau verlaten. Twaalf personen kregen een boete van 320 gulden. Tegen zes personen werd proces-verbaal opgemaakt. Van één persoon werd een bloedproef afgenomen. SCHIEDAM Op drie plaatsen in de stad werden afgelopen donderdag overvallen gepleegd met meer meer of minder succes. In een verlichtingswinkel in de Monseigneur Nolenslaan stapte om 17.25 uur een man binnen, die om een gloeilamp vroeg. De filiaalhou der pakte achter zijn rug de lamp, maar toen hij zich omdraaide om deze aan de 'klant' te geven, keek hij in de loop van een pistool. Een druk op de knop werd door de overvaller terecht aangezien voor het geven van alarm. De man maakte daarop direct rechtsomkeert. Buiten stopte hij het pistool in zijn zak, stapte op de fiets en reed weg in de richting van de Nieuwe Damlaan. 's Avonds om 20.25 uur kreeg de eigenaresse van een sigarenwinkel aan de 's Gravelandseweg de schrik van haar leven, toen een man onder bedreiging van een mes eist dat zij de kassa opende. Zij voldeed aan het verzoek, waarna de man enige honderden guldens greep en in een rode Ford Taunus via de Delflandseweg vertrok in de richting van de Nieuwpoortweg. Het derde slachtoffer die dag was om 23.09 de barkeeper van een café aan het Broersveld. Een vuurwapen was doeltreffend genoeg om ook hier de kassa open te krijgen. Het wapen dat de barkeeper gebruikte was echter minstens zo doeltreffend: de kassa bevatte slechts munten, waarvan hij een handvol nam en met kracht in de richting van de overvaller smeet. Zonder buit verdween deze in de Hoogstraat. De barkeeper omschreef hem als iemand van ongeveer 1.95 meter met grijs stekeltjeshaar. Of alle overvallen werden gepleegd door dezelfde dader valt volgens een politiewoordvoerder niet te zeggen. „Bij de slachtoffers over heerst in deze gevallen toch de schrik. Meer dan een 'vaag signale ment' kon dan ook niet worden gegeven." IN DE PARKETSHOP: ligt het vloerenboek voor u klaar. j U kunt het ook telefonisch bestellen: 01690-53888 Profiteer van de speciale aanbieding, j WEG VAN DE WEG Een 19-jarige Rotterdammer reed za terdagnacht met een snelheid van 120 km op de Burg. van Haarenlaan. De politie kon de man na een achtervolging aan houden op de Rotterdamsedijk. Zijn auto werd in beslag geno men. De officier van justitie leg de hem een boete van f 750,- op. SCHIEDAM De Adviescommissie Homo en Lesbisch Emancipa tiebeleid heeft de pasbenoemde raadsleden gemaand voldoende aan dacht te besteden aan seksueel anders-geaarden. De commissie is bedoeld om de Schiedamse politiek van advies te dienen op dit gebied. Wat de commissie jammer vindt, is dat de meeste partijen in hun programma's weinig of geen aandacht besteden aan verschillen de doelgroepen in een achterstandssituatie, zoals homo's. „Hier zou wel wat meer aandacht voor mogen zijn", zegt commissievoorzitter Peter Groeneweg. Groeneweg vindt dat vooral op scholen aandacht moet worden besteed aan niet-traditionele samenlevingsvormen, zo als homoseksuele ouderparen. Geen enkele partij heeft dit punt in het programma opgenomen. Groeneweg: „Het standaardgezin met man, vrouw en kinderen is niet meer heilig. Dat moeten scholen duidelijk maken." Anna Blaman Vaak gebeurt dat niet, weet hij. Bijvoorbeeld als in de les Nederlands de schrijfster Anna Blaman behandeld wordt. „Leerlingen moeten er dan zelf achterkomen dat zij lesbisch was." Veel leraren of leraressen gaan dit kennelijk uit de weg. Groeneweg is zelf leraar economie geweest, vertelt hij, en als de Britse econoom John Maynard Keynes ter sprake kwam, vertelde hij altijd dat Keynes „er nog wat andere relaties op na hield dan de traditionele." Ook in het personeelsbeleid van de gemeente moet homoseksualiteit naar voren komen, vindt de voorzitter van de adviescommissie. Niet dat de gemeente meer homo's moet aannemen - iemands geaardheid staat immers niet geregistreerd - maar leidinggevenden moeten goed om kunnen gaan met mensen die vanwege hun seksuele voorkeur gediscrimineerd worden. „Ook zou er een ander advertentiebeleid kunnen komen", zegt Groeneweg. Personeelsadvertenties in de Gay-krant bijvoor beeld. „De Haagse politie doet dat al." De commissie heeft onlangs gesprekken gevoerd met de Schiedamse korpsleiding. Omdat poten- rammerij nog altijd voorkomt, is het belangrijk dat de politie niet vijandig tegenover homo's staat, vindt Groeneweg. Homo's zijn dan niet bang door agenten uitgelachen te worden als ze aangifte doen van mishandeling. PEUTERJACKS Maat 68-86. ECO T-SHIRTS Ongebleekte katoen. Dames- en herenmaten S-M-L ZOMERPYJAMA'S Voor heren. Bedrukt T-shirt met uni short. 100% katoenen tricot. In petrol en blauw. Maat M-L-XL VRIJETIJDSSHIRTS 1 Met lange en korte mouw. Herenmaten M t/m XL. BAKKEN VOL DAME Tricot of geweven. Met comfortabel tailli Talloze kleuren en dessins. Maten M t/n 100% katoen. SSHORTS e-elastiek. i XL. TRICO Ronde hals met knc rood, marine en gr Maten 36 t/m 46. T ZONNEJURKJE iopjes. Fleurig streepdessin of uni in oen. Nu al kopen! CANVAS KLEUTERSCHOENEN Met veters in uni wit, marine en rood KINDER- KINDER- KNIEKOUSEN Uni of gedessineerd. Laatste kans! JOGGINGBROEK js-mêlé met lengtestrepen in 12i DL* -,Ali OOK BU U IN DE BUURT! THEEDOEKEN droger^H BADSTOF HOESLAKEN Wit of diverse kleuren Capelta a/d IJuel Hoogvliet a/d IJ: Ridderkerk 100% katoen. 1 Persoons. SAPGLAZEN Leuk model. 1.50 100 BOTERHAMZAKJES Met sluiters. DUd. Spijkenisse Set van 3 stuks ÏOO stuks Ruim 450 textielSupers in 4 landen^ van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1