Qj DE HAVENLOODS 'Sommige mensen zijn net beesten' 895- Winkelpand al vier jaar dichtgetimmerd Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT Fakir op braderie KLEDING- INZAMELING Keukens Half Geld INTERSET FABRIEKSSTUNTH f Zie onze super- Krachtige vlammenzee in warmtecentrale Bachplein Avondmuziek Schiedamse inspecteurs Dierenbescherming trekken aan de bel Leerlingen Jozefschool voeren twee musicals op SCHIEDAM In winkel centrum De Ketel aan de Bo- rodinlaan wordt op zaterdag 23 april een voorjaarsbrade rie gehouden. Vanaf 11.00 uur zal elk uur een fakir op treden met vogelspinnen en pythons. In het winkelcentrum treden ook twee bands op. Kinderen kunnen onder meer ponyrij den en luchtkussenspringen. HOU UW ZONNEHEMEL IN TOPVORM PHILIPS I Imii I"- jo bruinincslampen TATOEAGE? SPIJT? Daar valt iets aan te doen Bel voor informatie "LASERASE" 010 - 4339.888 op werkdagen van 10.00-18.00 uur. voor de STICHTING MENSEN IN NOOD in ROTTERDAM en RIJNMONDGEBIED Adressenlijst: zie elders in deze krant In Ommoord INTERSET KEUKENS Wij zijn niet zomaar een keu kenzaak, door ons concept zijn wij de goedkoopste van Rotterdam en omstreken. Tijdens de opbouw van onze showroom verkopen wij diver se keukens voor half geld. Daag ons uit!! En wij bewij zen u dat wij de goedkoopste zijn in Rotterdam. Wij hebben dan ook een groot aantal keu kens voor superlage prijzen. Tevens kunt u bij Interset ook direkt terecht voor uw nieuwe wand- en plafondbekleding voor uw nieuwe keuken. Interset voor een goedkopere en complete keuken. aangesloten bij de UM&MilHdl: keukenorganisatie Satijnbloem 55 Rotterdam Ommoord Tel. 010-4550511 ALLEEN BIJ KROON! aanbieding elders h k h d in deze krant. BHSS°donn CCD) KROON MEUBELEN UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK EDITIE P, DONDERDAG 21 APRIL 1994, 43e JAARGANG Nr. 16 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Boterstraat 2,3111 BC Schiedam Graaf Ploris Vrouwe Aleida Reserveren: 010-4269795 Onze specialiteitenmenu's t/m 27 april: MENU GRAAF FLORIS MENU VROUWE ALEIDA Meloen met parma ham Paté du chef Entrecöte champignonsaus Gebakken forel Crêpe Suzette Chocoladecoupe speciaal Inclusief Kir Royale, twee glazen wijn en koffie met likeur: 57,50 per couvert. In een warmte/krachtinstallatie aan het Bachplein heeft dinsdagochtend vroeg een brand gewoed. De melding kwam om 6.00 uur bij de brandweer binnen. De betreffende warmte/krachtcentrale verzorgt de warm tevoorziening van vijf flats aan het Bachplein. Deze warm tevoorziening is meteen overgenomen door cv-installaties in de flats, zodat de bewoners geen gevolgen ondervonden van de brand. In totaal ging het hierbij om 572 woningen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel onderging de installatie twee weken geleden een onderhoudsbeurt. Rond 10.00 uur gaf de brandweer het sein 'brand meester'. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Deze installatie verzorgt al sinds 1988 de warmtevoorziening in de flats. Van dit principe van warmte/krachtkoppeling wordt in Schiedam meer gebruik gemaakt. In totaal gaat het om elf projecten, waaronder het Schielandziekenhuis en het pas geo pende zwembad Groenoord. Bij de warmte/krachtkoppeling wordt nuttig gebruik gemaakt van de warmte die vrijkomt bij de opwekking van elektriciteit. Hierdoor wordt een rendement gehaald van 80 procent (50 procent warmte en 30 procent elektriciteit). Bij een gewone elektriciteitscentrale verdwijnt de meeste warmte via de schoorsteen of met het koelwater. Het nuttig rendement ligt dan op slechts 40 procent. Dief opgepakt met fietsen op de rug SCHIEDAM De politie heeft dinsdagnacht op de Koemarkt een 30-jarige Rotterdammer aangehouden. De man droeg twee fietsen op zijn schouders, waarvan er een nog was afgesloten met een ket- tingslot. Hij kon geen duidelijke verklaring geven over de her komst van de tweewielers en werd ingesloten öp het politiebu reau. a 'Korting op taxivervoer onaanvaardbaar' A Titel gloort voor SMC Roofvogels in De Boshoek SCHIEDAM— In de Dorps kerk Kethel wordt zondag 24 april weer een concert gehouden in de serie Avondmuziek. Dit maal treedt het Voorburgs Vo caal Ensemble op. Uitgevoerd worden werken van Grieg, Du- ruflé en Olson. Aanvang 19.00 uur, vrij entree (bij de uitgang wordt een gift op prijs gesteld). POLEN— Er kunnen vrijdag 22 april tussen 18.00 en 22.00 uur weer pakketten voor Polen worden inge leverd bij fam. Korpershoek, Beier- landselaan 57 in Schiedam. De pak ketten moeten stevig verpakt zijn, liefst in een kartonnen doos met plastic band er om heen. De Poolse adressen moeten duidelijk leesbaar zijn. Kosten: 7.50 per pakket plus 2.50 per kilo (max. gewicht is 25 kilo per pakket). RUILBEURS— In dienstencen trum De 4Molens (Nieuwe Damlaan 766, Schiedam) wordt op zondag 24 april om 13.30 uur weer een ruil beurs gehouden. Daar kunnen munten, postzegels, prentbriefkaarten, eerstedagenve- loppen, stripboeken en telefoon kaarten worden aangeboden. Vrij entree. SCHIEDAM De kinderen van de Sint Jozefschool hebben aan het begin van deze week twee musicals opgevoerd. Omdat Schie dam (tijdelijk) geen echt theater meer herbergt, moesten de leerlingen uitwijken naar de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Zo konden beide muziekstukken voor een grote groep toeschouwers worden uitgevoerd. Voor de pauze stond 'De Letterboerderij' op het programma, gespeeld door de leerlingen van groep 3 tot en met 5. Een wanhopige schrijfster van kinderboeken is hierin de weg kwijt, zij weet gewoon niet meer waarover ze moet schrijven. Daarom roept ze de hulp in van de lettertjes. Samen met de letters van het alfabet weet ze dan alsnog een prachtig verhaal over kinderen zonder speelterrein op papier te zetten. Door actie te ondernemen krijgen de 'kids' dan een kinderboerderij. Na de pauze werd de tweede musical opgevoerd onder de titel 'Alles kits'. Hierin gaven de scholieren van groep 6 tot en met 8 het beeld van een wanhopige directeur. Op zijn school is een leerkracht ziek, terwijl er geen vervangers voorhanden zijn. Met kunst- en vliegwerk wordt het tenslotte één groot feest. „In totaal hebben ditmaal zo'n 900 bezoekers onze jaarlijkse toneelvoorstelling bijgewoond. Het waren op maandag- en dins dagavond zeer geslaagde uitvoeringen, gezien het enthousiasme in de zaal", zegt leerkracht Sylvia Blom van de St. Jozefschool aan de Nassaulaan (met een dependance aan de Stadhouderslaan). Ongewenste lieden in de binnenstad SCHIEDAMIn een café aan het Broesveld is dinsdagochtend ingebroken. De ruit aan de achterzijde van de zaak werd vernield. De gokkasten waren opengebroken en het aanwezige geld meegenomen. Dinsdagmiddag werd een 38-jarige Schiedammer betrapt bij het stelen van herenkleding en een parasol uit de Hema aan de Broers- vest. De man werd overgedragen aan de politie. SCHIEDAM Schapen in de wei die er zo slecht aan toe zijn dat ze ter plekke moeten worden afgemaakt, een hond die dagenlang zwaar gewond in z'n hok zit of huisdieren die simpelweg geen eten krijgen... Dat zijn de schrijnende geval len waar afdelingsinspecteurs van de Dierenbescherming Schiedam tegenaan lopen. Per jaar onderzoeken de inspec teurs zo'n twintig gevallen van dierenmishandeling in Schie dam. Zij willen niet dat hun naam in de krant komt, om dat ze vrezen voor represail les. Sinds een aantal jaren kent de Dierenbescherming naast de lan delijke en de regionale Inspectie dienst ook een tweetal lokale in specteurs. Het zijn vrijwilligers, die poolshoogte nemen als er meldingen van dierenmishande ling binnenkomen. „Nee, ze heb ben geen opsporingsbevoegd heid", zegt Metje Kokee van de Dierenbescherming Schiedam. „Deze mensen gaan op klachten af en proberen zaken op te los sen door middel van een gesprek en eventuele nazorg. Anonieme klachten over dierenmishande ling worden door ons overigens niet in behandeling genomen. Ook klachten die vooral met een burenruzie te maken hebben, zo als door het blaffen van honden, worden niet in behandeling ge nomen. In alle andere gevallen gaan onze inspecteurs wel op pad." Uit voorzorg willen de inspec teurs hun naam niet vermeld zien. „Nu al krijgen die mensen regelmatig dreigende telefoon tjes. Vooral personen waarvan het huisdier wegens dierenmis handeling in beslag genomen is, kunnen dat vaak moeilijk ver kroppen." Controle Per jaar onderzoeken de inspec teurs gemiddeld twintig klachten in Schiedam. „En ze hebben vre selijke gevallen van dierenmis handeling meegemaakt", aldus Kokee. „Zo kwam er het afgelo pen jaar een klacht binnen over schapen die in de wei lagen en zwaar ziek waren. Het bleek zelfs zo erg dat een van die scha pen ter plekke moest worden af gemaakt. Of een hond die dagenlang in een hokje had gezeten met een gat in z'n voorpoot. Het zijn vaak dezelfde mensen die dat soort dingen doen. Mensen die hun dieren moedwillig de nodige verzorging onthouden, omdat ze niet echt om ze geven. Toch zijn dat soort situaties soms met een goed gesprek op te lossen." „Maar het kan ook zijn dat ie mand niet weet wat 'ie doet. Zo als met Wodan, die ze bij een junk hebben weggehaald. Die jongen zei: 'Eten? Waarom moet die hond eten?' Als de inspec teurs daar twee dagen later wa ren gekomen, was dat beest ge garandeerd dood geweest. En dan heb je mensen die beginnen met één hond en eindigen met 25 honden die dan naderhand in beslag moeten worden genomen. Een 'hondeleven'... Die personen vallen steeds in herhaling totdat ze uiteindelijk een verbod krijgen van de offi cier van justitie om nog langer honden te houden. Maar in zul ke gevallen blijft een strikte con trole noodzakelijk. Zo is er hier in de stad een man die van ho gerhand niet meer dan één hond mag houden. Elke maand moet hij die hond bij dierentehuis Hargahoeve laten zien. En hij komt vrij stipt moet ik zeggen." Huiszoeking De inspecteurs pakken de zaken meestal voorzichting aan. „Want als de deur voor je neus wordt dichtgegooid, kun je het verder wel vergeten. Op een adres in Vlaardingen proberen ze nu al een jaar tevergeefs bin nen te komen", zegt Kokee. „Vroeger ging dat gemakkelij ker, maar tegenwoordig krijg je van de officier van justitie steeds moeilijker een bevel tot huiszoe king los. Waar dat aan ligt, weten wij ook niet. Ook merken de inspecteurs dat met name de laatste tijd de aandacht van de politie voor die ren terugloopt. Men laat de zaak sneller over aan de dierenambu lance en de dierenbescherming dan voorheen." „Een groot probleem vormen nog altijd de dieren die worden gevonden, waarvan de eigenaren niet bekend zijn. In veel van die gevallen van dierenmishandeling staan ze machteloos. Soms biedt het tatoeagenummer van een hond dan uitkomst, zo kan de baas dan opgespoord worden. Maar ook de media kunnen hierin een rol spelen. Zoals met die man die z'n hond naar Har gahoeve bracht. Hij had 'm zo genaamd gevonden in het Bea- trixpark. Een foto van deze hond in de krant met een opspo ringsberichtje erbij, leverde toch maar mooi een melding van de buren op. Zo viel die man met een door de mand." Feest op het toneel als het om wonen gaatdeZuiderSter SCHIEDAM— Tot ongenoe gen van een groot aantal omwo nenden staat een winkelpand aan de Mgr. Nolenslaan nu al zo'n vier jaar leeg. De winkel is betimmerd met houten platen waarop affiches zijn geplakt en teksten werden geschreven. „Dit is toch geen reclame voor deze wijk", zegt W. Schrumpf, een van de bewoners. „Al jaren kaarten wij deze zaak aan bij de gemeente, maar steeds krijgen we nul op rekest. Men vertelt ons maar niet waarom die win kel leeg blijft staan. We weten dat iemand hier een paar jaar geleden een Turks koffiehuis wilde beginnen. Dat is toen niet doorgegaan, de reden hebben wij nooit gehoord. We hebben alleen gezien dat de boel werd dichtgetimmerd en zo staat alles er nog steeds bij. Ik heb onder meer de burgemeester erover aangesproken, maar die doet niets." „Ook wethouder Reijnhout, die hier op wijkbezoek kwam, heb ik aan z'n vestje getrokken... Maar die schoof me aan de kant alsof ik een kwajongen was. Niemand doet iets en er gebeurt niets. Maar ze moeten straks natuur lijk niet raar opkijken als plotse- LUXE RELAX FAUTEUIL Van het begin af is die zaak onder de rechter. Nee, er is in die vier jaar ook nooit huur betaald. Dat is voor ons inderdaad een behoorlijke kostenpot, want de huursom bedraagt zo'n 900 gul den per maand." Een simpel re kensommetje leert dus dat deze kwestie al bijna 44.000 gulden heeft gekost. M. Smit, chef van de gemeente lijke afdeling Ruimtelijke Ont wikkeling en Stadsbeheer is evenmin blij met de affaire. „Maar er valt weinig over te melden", zegt hij. „De zaak ligt op het bureau van de rechter. De huurder van dat winkelpand vond zo'n vier jaar terug plotse ling dat hij recht had op een ander pand, elders in Schiedam. Dat wordt nu dus uitgevochten. Natuurlijk is dit heel vervelend voor zo'n wijk. Ik heb dan ook alle begrip voor de protesten." Bewoner Schrumpf voelt zich (met zijn medewoners) inmiddels behoorlijk gepakt. „Dit is toch te gek. Zo gaat het nu al jaren. Aan de ene kant van Nieuwland wordt voor miljoenen guldens gerenoveerd en hier laten ze de boel verpauperen. Hoe lang moeten wij dit nog pikken ling de fik erin gaat. Daar vra gen ze toch om!" Ofïiceel is het winkelpand eigen dom van de gemeente Schiedam, terwijl het Gemeentelijk Wo- ningbeheer het in beheer heeft. Voorlichtster T. Hurkmans van Woningbeheer geeft toe dat er problemen zijn ontstaan rond om de winkel. „De huurder er van heeft om een of andere re den dat pand nooit betrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1