y DE HAVENLOODS A 'Mag ik uw ID-bewijs even zien' 798- mi IK 50% Korting Op Alle Monturen. USA's bekendste merk jeans verrassend voordelig! jj GRATIS* Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT apparatep^ pparc BIG 'L' PRIJS Tropendagen voor Peter de Vries bij cd-opnames KEUKENS PvdA'er Siljée stelt eisen aan bouw Bastionhotel (Zelfs De Dure.) PEAFLE De nieuwe zomerkollektie tops is binnen. 7500 stuks L(l Coloured denim. Groen - wit - berry. Winkelprijs 1593$ 18.000 stuks jeans EDITIE P, DONDERDAG 19 MEI 1994, 43e JAARGANG Nr. 20 ujegener huls-aan+uLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Open dinsdag-zaterdag 11-24 ut GraafFloris Vrouwe Aleida MARKTAANBIEDING VRIJDAG 20 MEI GRAAF FLORIS VROUWE ALEIDA TWEEDE KOPJE KOFFIE GRATIS Tegen inlevering van deze bon. Geldig voor 2 personen. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 43 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Fietser beland op motorkap auto SCHIEDAM Op de kruising van de Burg. Knapperlaan en de Vlaardingerdijk is dinsdagoch tend omstreeks 5.45 uur een 57- jarige fietser uit Rotterdam aan gereden door een auto. De 41- jarige bestuurder van de auto verleende geen voorrang aan de fietser. Door de botsing sloeg de fietser met zijn hoofd tegen de voorruit van de wagen en be landde op het wegdek. Het slachtoffer werd per ambulance naar het Schielandziekenhuis vervoerd, waar hij aan enkele hoofdwonden werd behandeld. Schielandziekenhuis doet aan pijnbestrijding "Minister Maij in de Op de koffie in de Wereldwinkel SCHIEDAM De Wereld winkel houdt van dinsdag 24 mei tot en met zaterdag 4 juni een speciale koffie-actie. Iedereen die in deze periode de Wereldwinkel halverwege de Hoogstraat bezoekt, krijgt een kopje zuivere koffie aan geboden. Ook zijn er aanbie dingen, zoals een bijzonder koffieblik gevuld met koffie voor 12.50 of twee pakken Max Havelaar koffie voor 6.50. De Stichting Max Ha- velaar importeert koffie rechtstreeks uit de Derde Wereld. Met deze koffie-actie krijgen de kleine boeren een extra steuntje in de rug. De Wereldwinkel (Lange Achterweg 14) is van dinsdag tot en met zaterdag open van 13.00 tot 16.00 uur (op vrij dag al om 10.00 uur) en op koopavond. LELIJK EENDJE- In het kader van het 75-jarig bestaan van auto mobielbedrijf Citroën is er in de Bi bliotheek Noord aan het Bachplein de hele maand mei een tentoonstel ling over 'lelijke eendjes'. De collec tie is van H. Vermeulen, die al vijf tien jaar alles omtrent deze auto verzamelt. Er worden ook fantasie- en oude modellen geëxposeerd. Ver der wordt een documentaire ver toond waarin de geschiedenis van de 'eend' centraal staat. De tentoonstel ling is te bezichtigen tijdens de ope ningsuren van de bibliotheek. ver seen a blind man walking...', galmt het door de I J Soundhouse Studio aan de Singel. Meters slaan uit, rode lampjes flikkeren op en schuiven gaan open. I j Achter het glas staat Peter de Vries, wereldberoemd M J in Schiedam en omstreken. De 29-jarige zanger is momenteel druk bezig met de opnames voor zijn debuut-cd. Binnen vijf dagen moet alles op de band staan. „En dat is een hele klus", zegt hij. „Het zijn tropendagen. Hard werken en veel zweten. Maar het resultaat zal ongetwijfeld veel goed maken." Peter de Vries liep al vrij lang rond met het idee om een compact disc te maken. Probleem vormden echter de torenhoge kosten. „Toen sprak ik daar eens over met Jan den Breejen, van het gelijknamige reclame-adviesbureau in Schiedam. Die wilde er wel geld in steken. Ja, dat gaat het balletje rollen natuurlijk." Dus werd een de studio afgehuurd, kwamen de muzikanten langs en konden de banden op de spoelen. „Te gek natuurlijk", vindt De Vries. „Iedere muzikant wil vereeuwigd worden. Ik word tijdens optredens vaak gevraagd om een cd. Dan moet je steeds nee verkopen. Maar dat gaat nu dus veranderen..." Op de cd, die zo'n 25 gulden gaat kosten, komen acht nummers. Voornamelijk covers, van onder meer The Beatles, Chris Farlo- we en Eric Burdon. „Maar ook een nummer dat ik zelf geschreven heb. Het zullen vooral ballads en stevige rockers zijn. Een aardige afspiegeling van de concerten die ik geef. En de cd moet natuurlijk verpakt worden in een mooi kartonnen doosje. Niet in zo'n rammelend plastic ding, daar erger ik me vreselijk aan." Op een echte doorbraak zit Peter de Vries niet te wachten. „Met wisselende bands treed ik nu al door het hele land op. Maar het zou ook wel aardig zijn als ik eens een hitje scoorde. Hilversum mag ook wel weten wie Peter de Vries is." Aan de knoppen wordt inmiddels weer gedraaid, de microfoon gaat open. 'Ever seen a blind man walking down the road...' Voetbalfusie rond SCHIEDAM— Al jarenlang toonde DHS de wil om te fuse ren. De club uit Kethel vond echter nooit de geschikte partner of het geheel werd afgeblazen door de ledenvergaderingen van de diverse gesprekspartners. Maar sinds maandag 16 mei is dat verleden tijd. De leden van zowel DHS als Olypmus Schie dam gaven unaniem te kennen dat zij het eens waren met de voorgenomen fusie. Cees van Hagen en John de Wit, voorzit ters van resp. DHS en Olypmus Schiedam, waren uitermate con tent met de officieuze fusie. Na tuurlijk zullen er nog problemen komen en opgelost moeten wor den, maar de grote lijnen staan vast. Zoals de naam en het te nue. ODC (Olympus DHS Com binatie) zal voortaan de thuis wedstrijden in het sportpark Ke thel, naast WK en DRZ, spe len. Per 1 juli zal een 11-koppig ad interim-bestuur officieel aan het hoofd staan van ODC. 2e PINKSTERDAG GRANDIOZE ZONNEHEMELSHOW SUNWORLD Vooral op de werkplek zullen mensen aan nieuwe wet moeten wennen SCHIEDAM „Nee hoor, Schiedammers hoeven echt niet bang te zijn dat ze met ingang van de komende maand regelmatig door de po litie worden gevraagd om hun identificatiebewijs te tonen. Alleen bepaalde groepen bur gers zijn dan verplicht om zich desgevraagd te legitime ren", zegt politiewoorvoerder Gelderblom. De identificatie plicht wordt op 1 juni inge voerd en geldt voor iedereen vanaf 12 jaar. De landelijke overheid heeft per 1 juni 1994 een wettelijke identi ficatieplicht ingesteld. In een aantal gevallen moeten burgers bewijzen dat de gegevens die zij over zichzelf opgeven inderdaad kloppen. „We zetten dit middel vooral in om de fraude en crimi naliteit te bestrijden", aldus voorlichter Simonis van het mi nisterie van Justitie in Den Haag. Er zijn vier soorten identiteitsbe wijs (ID-bewijs): het paspoort, de toeristenkaart, het rijbewijs ID-be wijzen zijn er hij de vleet NU OF NOOIT MODERNE ZITGROEP IN FLEURIGE BEKLEDINGSTOF OF GEDEELTELIJK IN LEDER-LOOK 3 2 ZITS VAN 1298,- VOOR MAGAZIJNPRIJS als het om wonen gaatdeZMiderSfor en de gemeentelijke identiteits kaart. Mensen die niet de Neder landse nationaliteit hebben," kunnen de volgende ID-bewij- zen gebruiken: het verblijfsdocu ment van de vreemdelingen dienst, het vluchtelingenpas- poort, het vreemdelingenpas poort, een (goedgekeurd) niet- Nederlands paspoort en het zogeheten W-document. Controleur De identificatieplicht geldt voor iedereen in Nederland vanaf 12 jaar. Bijschrijving van kinderen op het paspoort van de ouders is hierbij niet meer voldoende. „Het is beslist niet de bedoeling dat iedereen altijd zomaar naar een ID-bewijs kan vragen", meldt Simonis nadrukkelijk. „Dat kan alleen als een bepaalde instantie iets voor de burger moet doen, zoals bij geldzaken of op de werkplek." Grofweg zijn er negen gevallen waarbij het ID-wijs moet wor den getoond. Dat is bij financiële instellingen (met name banken), een persoon een reke ning wil openen, een kluis huurt of een verzekering gaat afsluiten. Bij de notaris als iemand een akte laat opmaken. Wanneer een sofi-nummer wordt aange vraagd. Bij het zoeken naar werk moet een ID-bewijs worden ge toond op het arbeidsbureau. Net als bij indiensttreding overigens en het aanvragen van een uitke ring. Maar er zijn ook meer omstre den situaties waarbij het ID-be wijs tevoorschijn dient te wor den gehaald. Zoals op de werk plek. „Daar kunnen te allen tijde controles plaatsvinden", aldus Simonis. „Daarmee willen we het zwart-werken tegengaan. Maar het betekent inderdaad dat iedere werknemer zich vanaf 1 juni moet kunnen legitimeren." Verder kan voortaan de contro leur in de bus, tram, metro of trein een zwartrijder naar zijn ID-bewijs vragen. Ook bij voet balwedstrijden in het betaalde voetbal geldt een identificatie plicht. „Maar de politie mag niet zomaar iedereen naar diens ID- bewijs vragen. Dat mag aleen als er voor, tijdens of na het duel dingen gebeuren die strafbaar zijn. Dus vooral bij opstootjes", verduidelijkt Simonis. In deze regio gaat het dus met name om voetbalwedstrijden bij Feye- noord (en eventueel Sparta). Vergrijp Tot slot kan de politie bij het binnenlands vreemdelingentoe zicht een identiteitsbewijs vra gen. „Dus als er duidelijke aan wijzingen zijn dat zich illegale vreemdelingen in ons land op houden, wordt er ingegrepen." Bij de meeste situaties kan de burger volstaan met het rijbe wijs, soms is echter een ander ID-bewijs noodzakelijk. Het mi nisterie van Justitie heeft hier over een brochure gepubliceerd die in veel openbare ruimtes (gratis) verkrijgbaar is. „De meeste mensen zullen er niet veel merken", meent de Schie- damse politiewoordvoerder Gel derblom. „Kijk, als iemand nu bij een behoorlijk vergrijp wei gert om zijn naam te noemen, nemen wij hem ook mee naar het bureau. Dan kunnen we hem maximaal twee keer zes uur vast houden. Daar verandert niets in. Maar we gaan niet iedere fietser die zonder licht rijdt en zich niet kan legitimeren, naar het bureau afvoeren. Dat mag trouwens niet eens. Nee, wij verwachten echt geen problemen door deze nieu we wet." „Vooral mensen op de werkplek zullen er aan moeten wennen dat ze met ingang van de komende maand desgevraagd een ID-bewijs moeten laten zien", meent Simonis van het ministerie van Justitie. „Dat zal weieens tot vreemde situaties lei den, maar binnen de korste ke ren is iedereen er aan gewend. Daar ben ik zeker van..." •Bij aankoop van een complete keuken; rjCA/n een gratis kookplaat, oven, afzuigkap en LfCUlE-IVt/ koelkast of de helft van de geldwaarde - - ROTTERDAM: STADION WEG 41a - 010-4834441 CAPELLE A/D USSEL: HOLLANDSCH DIEP 63c - 010-4504572 SLIEDRECHT: BRUNINGSTRAAT 8 - 01840-10770 SCHIEDAM Als er in Groenoord een Bastionhotel moet komen, dient er voor voldoende parkeercapaciteit voor omwo nenden te worden gezorgd en moet er tweemaal zoveel groen terugkeren voor de bomen en struiken die verloren gaan. Die garantie eist het PvdA-raadslid M. Siljée van het college van B W. Deze week stelde hij schriftelijke vragen over de bouw van het hotel tussen de Sweelincksingel en Rijksweg A 20. „Het is niet zo dat onze fractie tegen de komst van zo'n hotel is", zegt Siljée. „Met name voor de werkgelegenheid is het juist van groot belang. Maar het mag niet zo zijn dat straks de buurtbewoners hun wagens niet meer kwijt kunnen, omdat door de hele wijk auto's van hotelgasten komen te staan. Ook wil ik per se niet dat in de toekomst vrachtwagens, waarvan de chauffeurs in het hotel gaan eten of overnachten, door de wijk bulderen. Daarvoor moet een oplossing komen." En over het groen in de buurt. „De PvdA hecht aan een prettige woonomgeving. Daar horen bomen, struiken en gras bij. Alles wat bij de bouw van het hotel aan groenvoorzieningen verloren gaat, moet in de nabije omgeving worden bijgeplant. Liefst tweemaal zoveel als wat verdwijnt." Tot en met 11 juni 1994 krijgt u ter introductie v. onze Klantenpas 50% korting op het montuur bij aa koop van een complete bril. Alleen geldig op vertoon v; deze advertentie, niet in combinatie met andere actie Voor Pearle-Adressen Zie De Gouden Gids. Fearie Is Kijkplezier. Van USA's bekendste merk. Van USA's bekendste jeansmerk. 12 verschillende kleuren. Winkelprijs 1>8^5 - NEDERLANDS GROOTSTE JE ANSDISfOIINT wilhelm Tellplaats 33 Rotterdam - Hoogvliet Telefoon 010 - 4723277 l>4IL ^knilJI/UvVVll I Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10-17.30 uur, zaterdag van 10 -17.00 uur. Vrijdag koopavond van 18.30 - 21.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1