FEEST BIJ AKTIESPORT! WH.7" jl Ja®/ Jack Spijkerman herinnert zich 'Het is fijn om even uit je je rol te kunnen ontsnappen' vooral het stiekem gluren nog ALGEMEEN DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN Spreekuur coDege Krattendief aangehouden DHS en Olympus wordt ODC 'Helemaal niet truttig!' DIADORA r&gsrA GLANS, trainingspak maten 46 t/m 58 ADVIESPRIJS: I 'n merkepTJ HM IHi 1 r TENNISPOLO ADVIESPRIJS: 109,- Te koop PEUGEOT TENNISSCHOEN^n^fSSÊBÉj^ ADVIESPRIJS: 119r iNü, Miilfe»: 1 r IUjjaidil£iA*u^^^^ADVIESPRIJS: 129r iiim HOOGSTRAAT 37 TEL.: 010-4263393 „Wat er zo leuk is aan ouder wetse kampliederen? Nou ai- les! De heerlijk onzinnige teksten, de recht-toe-recht- aan melodie, de zo heel voor de hand liggende tweede stem. Heerlijk!" Al was hij ooit - even- econoom, Jan Kortie was, is en blijft in hart en nie ren verslingerd aan maar één ding: mensen tot zingen bren gen. Dirigeren bleek hij al jong te kunnen en nooit meer te willen laten. In zijn ogen - én oren- is het verschijnen van het boekje én CD 'In die gro te stad Zaltbommel' dan ook een zegen voor de mensheid. Het allerleukste lied van boek en compactdisc vindt hij De koning van Siam, over die koning die het zo koud had. Om dezelfde rede nen waarom hij het zo leuk vond aan de CD te werken. „Humor! Dit 'uitstapje' was vooral zo leuk om te doen omdat het zo uitno digend makkelijk was. Alle lied jes druipen gewoon van de een voud. Mijn hele verleden bestaat uit zingen en -vooral- dirigere- n.Al in mijn tienerjaren wilde ik mensen aan het zingen maken en daardoor een soort eenheid be werkstelligen. Het groepsgevoel aanwakkeren? Hij zucht even, een goed verstaander hoort hem peinzen. Hij vindt het woord ei genlijk een beetje eng klinken maar beaamt dan toch: „ja, dat gemeenschappelijke. Op school reisjes stond ik al in het gangpad van de bus te dirigeren. Ik weet niet of ze me daarom een uitslo ver vonden. Als dat al zo was, heb ik dat gezond verdrongen. foto: FRITS DE RIDDER Ik heb ook bij allerlei clubs geze ten en toen ik wat ouder was veel -zingend- aan Pax Christie voet tochten meegedaan. Vanuit mijn 'Roomsche' achtergrond werkte dat heel ontspannend. Geluid maken, lucht uitblazen. Zo gauw ik na mijn studie economie ging lesgeven, heb ik op die school weer een koor uit de grond ge stampt. Nu ik ook in allerlei andere situaties als congressen en bedrijventrainingen mensen zingen, merk ik steeds weer hoe ontspannend zingen werkt. En het gegiechel in het begin hoort er bij. Dat is alleen maar leuk. Een bepaalde mate van hi lariteit wil wel helpen." Leuke liefde Flaters of andere pijnlijke of sappige anekdotes willen hem niet te binnen schieten al begrijpt hij hoe leuk dat voor de lezer zou zijn. „Ja, wat is er nou leuker dan andere mensen fouten zien maken. Maar ik ben gezegend met een betrekkelijk slecht ge heugen." De meest indringende herinneringen aan zingen en di rigeren vanuit het verleden, blij ven de voettochten. „Het was gewoon prettig dingen van jezelf te kunnen ontdekken in een groep mensen die je daarna niet meer tegen hoefde te komen. Er hing een serieuze, tamelijk emo tionele sfeer tijdens die tochten. Doordat we ook religieuze mu ziek zongen, kreeg die een extra spirituele dimensie. En daarbij wist je maar nooit of je er niet een leuke liefde aan over zou houden. Zingen bleef bij dit al les: je uitleven. Ik zie mezelf nog op een grote stapel rugzakken staan zingen èn dirigeren. Dat kon omdat het maar drie dagen was. Samen zingen heeft iets ma gisch. Je opent je voor contact met anderen zonder dat dat te veel nadruk krijgt. Je bevredigt een behoefte terwijl je veilig in een groep kunt onderduiken." „Het is niet voor niets dat het koorleven in Nederland rijkelijk bloeit. Mensen zitten vaak in één bepaalde rol gestopt. Het lucht op daar even uit te kunnen." OPENING 23e FILIAAL SCHIEDAM - Het wekelijkse spreekuur van het college van burgemeester en wethouders verandert. Tot nu toe waren de leden van het college op een vast tijdstip te benaderen. Het nieuwe college wil flexibeler bereikbaar zijn, zodat meer rekening gehou den kan worden met wensen van burgers. Wie een afspraak wil met één van de leden van B W, kan contact opnemen met het secre tariaat, telefoon 2465555. Het secretariaat geeft aan bij wie burgers het best met hun vraag terecht kunnen en geeft deze in formatie door aan het desbetref fende lid van het college. Dat kan zich dan beter op de vraag voorbereiden. SCHIEDAM De politie heeft afgelopen donderdagmiddag een 28-jarige Schiedammer aange houden die op heterdaad was betrapt bij het stelen van kratten met lege flessen vanaf een be drijfsterrein aan de Stricklede- weg. De Schiedammer was met zijn auto het terrein opgereden waarna hij enkele kratten in zijn voertuig laadde. Personeelsleden van het bedrijf zagen dat en waarschuwden de politie. Uit onderzoek bleek dat de auto in de omgeving van de Schiedamse- weg in Rotterdam was gestolen. De man werd ingesloten. Korfbaltoernooi zorginstellingen SCHIEDAM Op het korfbal- veld van ssc Harga vindt op don derdag 26 mei het derde korfbal- toernooi voor medewerkers van gezondheidsinstellingen plaats. Aan het toernooi nemen dertien teams mee van diverse instellin gen in de regio. Uit Schiedam zijn dat het Schieland Zieken huis en DrieMaasStede. Ook het Vlaardingse Holy-Ziekenhuis doet mee, dat vorig jaar de spor- tiviteitsprijs won. Het toernooi begint om 19.00 uur en de finales vangen om ongeveer 21.10 uur aan. Voor meer informatie kan men bellen met T. Sprangers, telefoon 4733733 (tijdens kan tooruren). SCHIEDAM Zowel Cees van Hagen als John de Wit waren aangenaam verrast over het una nieme 'ja' van de leden van DHS en Olympus Schiedam. Tijdens de definitieve stemming over de fusie tussen beide clubs hadden de beide voorzitters toch enige problemen verwacht. Met name wat betreft de sentimenten (het schitterende Doorzetten Hinde ren Schieten verdwijnt) van de oudere leden want 'je verliest toch een groot gedeelte van de in jaren opgebouwde eigen identi teit'. Gelukkig won het verstand het van de gevoelens en stemden de ruim 300 leden vóór het énige alternatief; de naam ODC (Olympus Schiedam DHS Com binatie) en de clubkleuren (geel shirt met rode banen, rode broek en gele sokken met drie rode ringen). DHS toonde al jarenlang de wil om te fuseren. Telkens ketste het initiatief op het veto van de le den. Tijdens de receptie van het 25-jarige WK werd er een balle tje opgeworpen en bij de opening van de kantine van SVDPW vonden de voorzitters van DHS en Olympus een opening om de gesprekken uit het informele cir cuit te halen. De voorgeschiede nis van Olympus is nagenoeg bekend. Na het vertrek uit Bij dorp ging het een samenwerking aan met GSS. De intentie om na één jaar te fuseren ging door allerlei omstandigheden echter in rook op. Er bleven slechts drie opties over voor de club uit Har- ga. Of de samenwerking met GSS bleef bestaan of op zelf standige voet verder of samen werken met een andere vereni ging met vanaf dag één het voor nemen om te fuseren. Het werd dus de laatste. „In eerste instantie was er nog een derde vereniging (Ursus) bij de oriëntatiegesprekken maar die haakte om bepaalde redenen af', aldus John de Wit. „We zijn toen met z'n tweeën doorgegaan en er goed uitgekomen." Vanaf de nieuwjaarsreceptie be gon de fusiecommissie met het serieuze werk. Voor 31 mei moest het geheel afgesloten zijn en de nieuwe naam in de boeken bij de KNVB staan. Vorige week maandag gaven de leden hun fiat. Natuurlijk zijn er enkele problemen. „Vooral de bespe ling van de velden zal onze grootste zorg worden", blikt Cees van Hagen vooruit. „Qua grootte worden we één van de vijf grotere van Schiedam. Ne gen seniorenelftallen en een vol waardige jeugdafdeling zullen in Kethel hun wekelijkse balletje moeten trappen. Samen met WK en DRZ zal het erg druk en krap worden. Maar hier zien wij duidelijk een taak voor de politiek, die op korte termijn een oplossing moet zien te vinden." Per 1 juli zal de nieuwe club van start gaan met een ad-interim bestuur. De oprichtingsdatum van ODC zal die van DHS aan gehouden zijn (5 november 1919). Zodoende zullen er twee gedenkwaardige momenten te vieren zijn; het'75-jarig bestaan en de fusie. De laatste zal logi scherwijs boventoon voeren. J MATEN X T/M XXL Zie rubrieks advertenties Joost Nuissl kreeg in Neder land vooral bekendheid met het lied 'Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben'. Op de cd 'In die grote stad Zaltbom mel' is hij te beluisteren als solist bij het Muziekpakhuis- koor onder leiding van Jan Kortie. Meewerken aan dit project was voor hem vooral een vorm van jeugdsentiment. Als lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) maakte het zingen van kampliedjes ook deel uit van zijn jeugd. Zingen voor de cd betekende dus weer even terug naar toen. „De NJN was een tamelijk vrij gevochten club," vertelt Joost, „We gingen wel op kamp, maar dat bestuderen van de natuur gebeurde meer tussen de bedrij ven door. Die liederen werden wel gegalmd en als je daar aan terugdenkt, vraag je je af: 'Was dat nou niet truttig?'. Maar nee, dat was helemaal niet truttig, dat was vooral gezellig." Het mooie van de liedjes die in het boek en op de cd verzameld zijn, is volgens Nuissl dat ze je bijblijven. Ook hij weet niet waar ze vandaan komen, maar vergeten doe je ze niet. „Er waren op de hele cd maar twee liedjes die ik niet kende. Een aantal van de nummers wa ren wel voor de helft weggezakt, maar die herinner je je dan toch weer. Het is eigenlijk ook heel jammer dat er steeds minder aan dit soort van community-singing gedaan wordt, want de liedjes zijn toch een stuk Nederlands cultuurgoed. Dat is ook het aar dige van deze verzameling, voor al voor mensen die ze vroeger zelf gezongen hebben. Die heb ben vast een déja vu-gevoel." P'APORA - RUCANOB i nrrni B K' 100% LEDER, MATEN 39 T/M 47 M lËJiW[JlIWI IJ I VtNÜtANUt JH, Spijkerman is vaste klant bij het losvaste O.S.M-koor. „Ach, dat is natuurlijk ge woon een vriendenkoor dat in de kroeg ontstaan is. Iedere maandag zien een aantal the aterachtige lieden -met als ge meenschappelijke liefde het Nederlandstalige lied- elkaar in het café. Nou, die avonden willen nog wel eens in gezang ontaarden. We kennen onze klassiekers, zoals de liederen van Willy Alberti. Met die naam: O(ns) S(oort) M(en- sen) Koor bedoelen we na tuurlijk precies het omgekeer de van waar dat voor staat. Voor zo'n clubje waar ik niet bij zou mogen horen. Daar walgen we van, dus dat is iro nisch bedoeld. Begrijp je?" Het is eigenlijk nooit de bedoe ling geweest aan het koorzingen een professionele draai te geven. Spijkerman:,, Maar toen we ge vraagd werden te komen zingen bij de sluiting van de schouw burg in Leeuwarden, hebben we dat uit de gein toch maar ge daan. Op bepaalde voorwaar den, dat wel. Te weten: een luxe bus, hapjes en drankjes èn on derweg een plek waar we in ieder geval één keer konden oefenen. Toen Jacques Klöters, ook een vriend uit ons kringetje, met zijn plannetje voor een kampliede- renboekje met de titel In die gro te stad Zaltbommel kwam en daar ook nog een gelijknamige CD aan vast bleek te zitten, heb ben we maar weer ja gezegd. Uiteindelijk gaat in ieder geval de opbrengst van de CD naar Jack Spijkerman: „Hoe strenger de kampregels, hoe leuker je het hebt. een of ander goed doel." Kampliederen kent Spijkerman vanwege zijn verleden niet om dat hij ooit bij de padvinderij zat. „Als ik maar een uniform zie..." Maar als voormalig on derwijzer weet hij er wel degelijk over mee te praten en in zijn puberjaren draaide hij veel als leider mee in kampen voor jeugd uit achterstandsbuurten die er hoognodig 'eens uit moesten'. Stiekem gluren „Uit bewogenheid? Godver- Welnee joh, mijn vrienden gin gen ook. Het was leuk om te doen en onder elkaar hadden we ook veel lol. Hij herinnert ineens een raar ver haal over zeilkampen op de mid delbare school: „Dat was pas leuk! Stiekem roken en naar de meisjes gluren. Die zag je de hele dag in bikini maar als ze zich 's avonds om moesten kleden en je zag ze dan in een slipje en b.h. staan was dat veel spannender. Vooral dat stiekeme deed het. Ik heb het nu over zo'n dertig jaar geleden...Toen was ik 14 maar eigenlijk vind ik dat nog steeds leuk. Dat stiekeme, bedoel ik. Er moet veel verboden zijn anders is er geen moer aan. Hoe strenger de regels hoe leuker je het hebt. Dat gevoel heb ik nog steeds." Zijn lievelingslied van de CD is Een jongeman uit Bennekom. Hij lepelt de tekst onmiddellijk en zonder haperen op:" Een jongeman uit Bennekom vond in zijn tuin een vliegtuigbom hij nodigde zijn vrienden om het ding te demonteren Op zijn begrafenis verscheen van de genode vrienden geen zij lagen met versplinterd been dat kwam van 't exploderen. Dat soort leed vindt Jack Spij kerman dus leuk? „Jaaaaa! Ik ga voor de tragiek van het Neder landse lied!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 6