03 DE HAVENLOODS Tuindorp voelt zich in de steek gelaten bij opknappen van buurt Sehiedanis Nieuwsblad knakendag ÏNBtÏÏDORP Ziekenhuis zet deuren open Keukens Half Geld INTERSET cWZuidcrSter Oranje nu al op bordes Verhuurders vragen fors bedrag voor bemiddeling Voorzitter van wijkverening zegt te zijn bedreigd door politieagent -««.«„„„J ^öaÊBSzssH' 'Komt dat zien!' EDITIE P, DONDERDAG 9 JUNI 1994, 43e JAARGANG Nr 23 Wegener huus-aan-huLsbLaden UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Zaterdag 11 juni: 2.50 toegang voor iedereen! Diergaarde Bliidorp, Vari Aerssenlaan 49, Rotterdam löo SCHIEDAM- Het Schie- land Ziekenhuis houdt zater dag 11 juni een feestelijke open middag. Van 13.00 tot 17.00 uur kan iedereen langs komen om de ingrijpende veranderingen te bekijken. Na een forse renovatie, die volgde op de fusie tussen het Gemeenteziekenhuis en de Nolet-stichting, is het Schie- land Ziekenhuis nu eindelijk een instelling in één gebouw geworden. Bezoekers kunnen zaterdag met eigen ogen aan schouwen wat deze vernieu wing allemaal met zich mee heeft gebracht, zoals een voorlichtingscentrum en een sterilisatieruimte. Voor kinderen worden spe ciale activiteiten georgani seerd. Voordelig bezoek Museum Boymans Museum Boymans zet drie weken lang voordelig de deu ren open voor lezers van De Havenloods en Het Zuiden. Er zijn gratis rondleidingen, terwijl een kaartje (inclusief kopje koffie) slechts vijf gul den kost. Meesterwerken als De toren van Babel, Titus van Rembrandt, schilderwer ken uit de tijd van impressio nisme en expressionisme en de grote collectie kunstnijver heid komen achtereen aan bod. Met de bon uit deze krant kunnen lezers kennis maken met kunstwerken uit een van de mooiste musea van Nederland. Op de voorpagina van het tweede katern leest u alles over deze actie. De zwarte handen van Henderickx Sjef Henderickx exposeert tot en met 17 juli in het Stedelijk Museum. Hij is geraakt door mensen die hard werkten. Bijvoorbeeld in de kolenmij nen. Henderickx draagt zijn tentoonstelling 'Het Opper ste Kleed' dan ook op „aan die mensen die hun hele leven vaak hard hebben gewerkt. De wereld is mijn fascinatie." Bij het kennismaken worden er handen geschud. De bloc note van de journalist is met een zwart. Wat er te zien is in het Stede lijk valt te lezen op pagina 3 van deze krant. De vrouwen vanHBSS Na vijftien jaar doet HBSS niet graag afstand van het vrouwenvoetbal. Het heeft inmiddels een vaste plaats verworven in het verenigings leven. Toch was het vrou wenvoetbal bijna verdwenen. De 'top' vertrok naar andere clubs, zoals Rijsoord. Praeses Rien Klink: „Als voorzitter heb ik al van alles meege maakt. Ik dacht dat niets mij meer zou kunnen verrassen. Wat die vrouwen deden slaat echter alles". Over de 'blijvers' en de komst van de TSB-meisjes vertelt Klink alles op pagina 3 van deze krant. Te snel SCHIEDAM De politie heeft maandag tussen 9.00 en 12.00 uur snelheidscontroles gehouden op de Rotterdam- sedijk en de Horvathweg. Er werden vijftig bekeuringen en twee processen-verbaal uitge deeld. De hoogst gemeten snelheid was 107 km p.u., ter wijl het maximum ter plekke 50 km p.u, bedraagt. In Ommoord INTERSET KEUKENS Wij zijn niet zomaar een keu kenzaak, door ons concept zijn wij de goedkoopste van Rotterdam en omstreken. Tijdens de opbouw van onze showroom verkopen wij diver se keukens voor halt geld. Daag ons uit!! En wij bewij zen u dat wij de goedkoopste zijn in Rotterdam. Wij hebben dan ook een groot aantal keu kens voor superlage prijzen. Tevens kunt u bij Interset ook direkt terecht voor uw nieuwe wand- en plafondbekleding voor uw nieuwe keuken. Interset voor een goedkopere en complete keuken. aangesloten bij de Kffi&VliifiLW keukenorganisatie Satijnbloem 55 Rotterdam Ommoord Tel. 010-4550511 als het om wonen gaat In Vlaardingen slaat de Oranjegekte komend weekend toe. Om iedereen in de sfeer van het WK te brengen, wordt zaterdag 11 juni een Oranjedag georganiseerd met gratis attracties. Er kan op doel worden geschoten, er zijn (oranje) suikerspinnen en ballonnen, een grime-team staat klaar om kinderen om te toveren tot echte Oranjefans... Allemaal van 11.00 tot 16.00 uur in het Stadshart, dus in de omgeving van Liesveld en Veerplein. We gaan naar Amerika en dat willen we weten ook Deze week reist de Nederlandse voetbalselectie af naar de States, maar het thuisfront is nu al in alle staten. Niemand kijkt meer gek op bij oranjegekleurde cafés, balletjes op de auto-antenne of rood-wit- blauw geschilderde gezichten. Maar een heel balkon opgedragen aan het Nederlands elftal is toch van een andere orde. „We willen onze jongens volop steunen, daarom hebben we ons balkon helemaal versierd met oranje vlaggen, ballen en slingers. De buurt vindt het hartstikke leuk", zegt mevrouw De Boer. Ze woont met haar partner aan het Boerhaaveplein, onderaan de Rotterdamsedijk in Schiedam. „Op de dijk zie je geregeld dat auto's langzamer gaan rijden of zelfs stoppen om de boel hier goed te bekijken. Mensen weten niet wat ze zien." Mevrouw De Boer is extra gemotiveerd om Oranje te steunen, omdat John de Wolf bij de selectie zit. „Natuurlijk, een Schiedammer bij de ploeg is prachtig. Dat willen we hier weten ook." Over de kansen van het Nederlands elftal is de Schiedamse voorzichtig. „De eerste ronde overleven we wel. Daarna wordt het natuurlijk lastig, maar wij steunen de ploeg door dik en dun." SCHIEDAM Al geruime tijd zijn er bewegingen gaande op het huisvestingsfront. Eind van deze maand valt de eerste klap en wordt Bureau Huisvesting geëlimineerd, waarna de sociale ver huurders in Schiedam het heft in eigen hand nemen en zelf de huurwoningen gaan verdelen. En dat niet alleen, want tevens verandert het systeem van verdeling en is inschrijving als woning zoekende niet meer nodig. In plaats hiervan worden andere criteria gehanteerd. Zo zal de woonduur gekoppeld worden aan het achterlaten van een schaarse woning voor doorstromers en aan de leeftijd voor starters. Voor de huidige zeer urgent woningzoekende komt er een overgangsregeling. Wel blijft het systeem van de woonbonnen gehandhaafd. Een 'Team Woonruimteverdeling' gaat de toewij zingen op zich nemen. Een opmerkelijke maatregel in de nieuwe aanpak is dat de verhuurder in urgente gevallen de huurder als tegemoetkoming in de kosten 140 gulden in rekening kan brengen. Hierbij gaat het om acute noodsituaties waarbij iemand voorrang krijgt. Alle aanvragen die betrekking hebben op zo'n situatie worden voorge legd aan een beoordelingscommissie. Als de woningzoekende na zes maanden geen passende woning heeft gevonden, dan wordt vervolgens slechts eenmaal een woning aangeboden. Voor deze bemiddeling betaald men per aanvraag de som van 140 gulden. Een en ander is het gevolg van de Huisvestingswet die sinds vorig jaar van toepassing is. De afspraken die het Gemeentelijk Wo- ningbeheer en Woningbouwvereniging Schiedam hebben gemaakt zijn vastgelegd in een convenant dat binnenkort wordt behandeld door de gemeenteraad. Voor 1 juli worden ingeschreven woningzoekenden via een brief op de hoogte gesteld van deze verandering. Dressuur van tijgers, één van de acts van Circus Royal HEEFT U AL EEN SRAARDOUCHE j dik M Een spaardouche spaart water, energie en dus l K M uw portemonnee. Tegen inlevering van deze I M a m mm advertentie krijgt u tot 1 juli 1994 I S 20% korting op een spaardouchekop in alle M m m deelnemende bouwmarkten, sanitair- en doe- Jf S Jp het-zelf-winkets. U herkent ze aan de blauwe flp actiestiekers. Vraag in de winkel welke spaar- Draai die oude douchekop de nek om.' Koop een spaardouchekop. SCHIEDAM— Sinds 1896, maar gloednieuw. Zo omschrijft het Circus Royal zichzelf. Maandag 13 en dinsdag 14 juni is het circus in Vlaardingen met een twee uur durend programma vol dressuuracts, acrobatiek en clownerie. De tenten worden op geslagen op het Erasmusplein. Er worden drie voorstellingen gegeven en wel maandag om 16.15 en 20.00 uur en dinsdag alleen om 16.15 uur. 'Het licht gaat uit, een spotje op de spreekstalmeester en dan... Piste vrij, het spel gaat begin nen.' Circus Royal zegt een ou derwetse, maar gloednieuwe show te zullen presenteren. Twaalf acts staan er op het pro gramma plus een finale met alle artiesten. Te zien zijn; een balle rina te paard, een jongleursact, een trapezenummer, muzikale clownerie, struisvogelact, ze bra's en een olifant, dressuurkoe en een ministier met tijgers. DANSENIn samenwerking met De Blauwe Brug organiseert de Stichting Bunga Mayang za terdag 11 juni vanaf 19.00 uur een dansavond in Schiedam. De muziek wordt verzorgd door de The Oriental Four, The Hawai- an Treasure en Tunui. Entreekaarten kunnen worden besteld via tel. 4708505/4733706. Een kaartje kost 13,50 gulden, dit is inclusief tweemaal bingo en een loterijlot. Voor kaarten kan men ook za terdag vanaf 15.00 uur in De Blauwe Brug terecht. Men betaalt dan echter 15 gul den. SCHIEDAM Voorzitter L. Steenbergen van wijkvere- niging Tuindorp is ziedend. „Jarenlang zijn we bezig om de boel hier een beetje op te knappen. Dan gaat het met name om het pleintje voor ons verenigingsgebouw 't School tje, daar is het een vieze ben de. De gemeente maakt aller lei mooie plannen, maar doet verder niets. Ja, vorige week zijn plotseling alle tegels weg gehaald. Het lijkt nu net de Sahara. En als we, op advies van de gemeente, aangifte doen van vandalisme word ik op de koop toe in mijn eigen huis door een hoofdagent van de politie uitgescholden voor klootzak. Daar raak je toch gefrustreerd van..." De kwestie rond het pleintje in het hart van Tuindorp speelt al ongeveer driejaar. „Toen al zijn we bij wethouder Reijnhout (van Wonen en Buurtbeheer -red.) op het spreekuur geweest", zegt Steenbergen. „We hebben toen duidelijk gemaakt dat de boel hier verpauperde. Dat plein, met allemaal rotzooi erop, en de zandbak van de vroegere kleu terschool zijn een doorn in het oog. Opgeschoten jeugd maakt er een bende van, vernielt allerlei dingen. De wethouder beloofde toen dat hij er werk van zou maken." Inderdaad kwamen er ambtena ren langs om de omgeving eens te bekijken. „Maar verder ge beurde er niets. Ja, wat doe je dan? Je blijft maar bellen met de gemeente. Ten lange leste heb ik de zaak eind vorig jaar bespro ken met wethouder Zijdeveld (toenmalig wethouder van Wijkvoorzitter L. Steenbergen in zijn 'Sahara' Stadsontwikkeling en Sociale Vernieuwing -red.). Die heeft er toen voor gezorgd dat er in over leg met de Dienst Gemeentewer ken een plan op tafel kwam. Daarin staat dat het plein gron dig wordt opgeknapt. Er zouden speelwerktuigen komen, boomp jes en een omheining. Zou in totaal 80.000 gulden kosten. Dat lijkt veel, maar het is weinig als je ziet dat hier verder nooit iets gebeurt. Andere wijken worden voor miljoenen opgeknapt, ver geet dat niet. Zelf zouden wij, als bewoners, ook een speelwerk- tuig bekostigen", aldus Steen bergen. Maar opnieuw kwam er een kink in de kabel. „Het plan bleek toch weer te duur kregen wij plotseling te horen. En het bud get werd teruggebracht tot 60.000 gulden. Valt mee te leven, vonden wij. Als er tenminste maar eens iets zou gebeuren, want omdat het pleintje er zo slecht uitzag lokte het gewoon vandalisme uit bij de jeugd. De gemeente gaf ons de garantie dat voor mei '94 alles in orde zou zijn." Vandalisme „En nu zitten we alweer in juni", zegt Steenbergen vertwijfeld. „De afgelopen weken ben ik op nieuw druk in de weer geweest. Op het Stadskantoor krijg je dan te horen dat de plannen nog steeds klaar liggen, maar dat al leen een handtekening van de politiek ontbreekt. Door de ver kiezingen en de trage collegevor ming zou de kwestie opnieuw zijn opgehouden. Een andere keer zeggen ze dat er gewoon geen geld is om de werkzaamhe den uit te voeren." „Vorige week was het hier op nieuw raak. Heeft baldadige jeugd voor duizenden guldens tegels kapot gegooid. Hoofd Groenvoorziening Nikkels van de gemeente is toen poolshoogte komen nemen. Die man schrok zich rot. Zo'n troep had hij niet verwacht. Hij zou alles opnieuw aankaarten op het Stadskan toor. Ook raadde hij ons aan om aangifte van vandalisme te doen bij de politie. Dan zouden we op die manier ook een beroep kun nen doen op geld uit een vanda- lisme-project", aldus Steenber gen. „Dus zo gezegd, zo gedaan. Vo rige week stond hier op het pleintje aan de Perenlaan plotse ling een shovel. Die heeft alle resterende tegels weggehaald. Maar verder gebeurt er niets. Het lijkt nu net de Sahara. Ook had ik de politie gebeld. Inder daad kwamen er twee agenten bij mij thuis. Ik dacht dat ze de boel eens wilden bekijken en aangifte van vandalisme zouden opmaken. Maar in plaats daar van ging een van die politieman nen mij eens vertellen hoe ik een wijkvereniging moet leiden. Daarvan was ik helemaal niet gediend. Nou, dat gesprek liep helemaal verkeerd. Op een gege ven moment heb ik gevraagd of die agenten mijn huis maar wil den verlaten. Toen werd ik uit gescholden voor klootzak en hoorde ik 'dat ze mij nog wel zouden krijgen'. Dat is een regel rechte bedreiging. Ik heb daar van mijn beklag gedaan op het politiebureau en bij het raadslid De la Rie. Nee, ik heb er verder nog niets van gehoord. Het is om moedeloos van te worden. We voelen ons ondertussen wel in de maling genomen." De politie ontkent, bij monde van J. Verbeek (het hoofd van de basiseenheid Noord), dat er ge scholden is. „Inderdaad is dat gesprek met de heer Steenbergen geëscaleerd", geeft Verbeek toe. „Onze mensen wilden bemidde len om het vandalisme in de wijk aan te pakken. Dat schoot bij hem blijkbaar in het verkeerde keelgat. Toen heeft hij die agen ten zijn huis uit gezet. Misschien dat een nader gesprek de proble men alsnog kan oplossen."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1