A* Kwik-Fit s—" 07." WHIPLASH: 'WAT EEN ZEUR" FFTZl Slijterij Wijnhandel ■b, GROENOORD MEER DAN I XOO.OOO BANDEN 49,- 54,- 67,- 59,- 85,- 59,- 55,- 65,- 68,- 85,- 89,- 95,- 59,- 69,- 79,- 69,- 95,- 96,- 65,- 75,- 85,- 79,- 99,- 105,- 65,- 75,- 85,- 95,- 99,- 105,- 69,- 74y- 87- 69,- 99,- 109,- 109,- 109,- 125,- 149,- 85,- 119,- 129,- 139,- 118,- 159,- 99,- 119,- 135,- 145,- 155,- 165,- 99,- 119,- 149,- 169,- 159,- 179,- 199,- 209,- 249,- 299,- r SCHOKDEMPERS DE HAVENLOODS - DONDERDAG 30 JUNI 1994 26-374 SPORT-EN RECREATIEBAD OPENINGSTIJDEN IN DE ZOMERVAKANTIE (4 juli t/m 14 augustus) maandag t/m vrijdag Recreatiezwemmen 10.00-22.00 uur (recreatiebad) 10.00-12.00 uur (wedstrijdbad) 13.00-20.00 uur (wedstrijdbad) 09.30-15.00 uur (recreatiebad) 10.30-15.00 uur (wedstrijdbad) 09.30-16.00 uur (recreatiebad wedstrijdbad) Banenzwemmen 07.00-08.45 uur (wedstrijdbad) 12.00-13.00 uur (wedstrijdbad) 20.00-21.00 uur recreatiebad, tarief recreatiezwemmen) 09.30-10.30 uur (wedstrijdbad) Bij mooi weer kan er gebruik worden gemaakt van ons zonneterras en het peuterbad buiten. Bij mooi weer in het weekend zal het zwembad langer open blijven. GRATIS RECREATIEF ZWEMMEN BIJ INLEVERING VAN EEN VOLLE SPAARKAART! VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. LET OP ONZE PECIALE ZOMERAKTIESJ# Prinses Beatrixlaan 2, Schiedam. Tel.: (010) - 4718729 4719327. ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN OPENBARE KENNISGEVING Het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden; gelet op artikel 3:19, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); maakt be kend, dat het van plan is om positief te beschikken op de aanvraag van Automator B.V., voor een vergunning in gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor het via de gemeentelijke riolering en de afval waterzuiveringsinrichting (awzi) Dokhaven lozen van af valwater afkomstig van de vestiging aan de Breevaart- straat 37 te Rotterdam in oppervlaktewater van de Nieuwe Maas. De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf vrijdag 1 juli 1994 tot en met vrijdag 29 juli daaropvolgend ter inzage op de secretarieën van: - het zuiveringsschap, Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur; - de gemeente Rotterdam, afdeling Milieubeleid p/a Eu- ropointcomplex kamer 01.54, Galvanistraat 15 te Rot terdam, elke werkdag van 09.00 uur tot 15.00 uur. Voor inzage van de stukken buiten de kantooruren na tel. afspraak (010 - 4896922). Desgewenst kunt u op (telefonische) afspraak een mon delinge toelichting op de stukken verkrijgen (afdeling Be- drijfsafvalwater, telefoon (078) 39 71 00). Kopieën zijn te gen betaling beschikbaar. Een ieder kan tot en met vrijdag 29 juli 1994 schriftelijke bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerp beschikking. Degene die een bedenking inbrengt, wijzen wij erop, dat wij een kopie van de bedenking onder andere aan de aanvrager zullen zenden. U kunt verzoeken, uw persoonlijk^ gegevens niet bekend te maken, een derge lijk verzoek, (met vermelding van de persoonlijke gege vens) dient u tegelijkertijd met de bedenking, waarin de persoonlijke gegevens ontbreken, in te dienen. De beden king dient gericht te zijn aan het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Post bus 469, 3300 AL Dordrecht. Desgevraagd wordt een ieder tot en met vrijdag 29 juli 1994 in de gelegenheid gesteld over het ontwerp van de beschikking van gedachten te wisselen en mondeling be denkingen in te brengen. De aanvrager zullen wij dan in de gelegenheid stellen bij de gedachtenwisseling aanwe zig te zijn. Dordrecht, 30 juni 1994 nu alleen een minimale ingreep Recente ontwikkelingen hebben de vetverwijdering verbeterd Vandaag de dag is de liposculpture echter een kleine zachtzinnige in greep welke het vet voor goed doet verwijderen. Liposculpture en behandeling is binnen 2 uur De techniek is effectief en binnen ieders bereik, door de mogelijkheid van ge spreide betaling al vanat ƒ80 - per maand Ook mogelijk ooglidcorrectie 1 950 neuscorrectie 2.750 borstvergroting, silliconen, zout water, via de oksel, te pel 6.800 lipo sculpture v a ƒ3 500 Ook behandeling binnen 1 week mogelijk Body Consult Adviesburovoor gezond heid, dieet, huidverzorging en esthetische chirurgie. Ceintuurbaan 213 Rotterdam Tel.: 010-4220444 ook's avonds en in het weekend geopend S ZONDER PRIJZEN INKL MONTAGE GARANTIE EN BTW VET- VERWIJDERING KONTROLEER UW BANDENMAAT ECO BAND NIEUW RADIAAL VREDE- STEIN GOOD YEAR PIRELU MICHEUN 135 R13 S 145 R13 T 155 R13 T 165 R13 T 165/70 R13 T 175/70 R13 T 175/70 R14 T 185/65 R14 T 185/60 R14 H 195/50 R15 H/V 205/55 R15 V UI ECO-BANDEN - VEILIG MILIEUVRIENDELIIK - EXTRA VOORDELIG! AUTOMERK ACHTER- DEMPER KOMPLEET SYSTEEM Opel Kadett E 1 1,2S 9/'84-8/'88 69.- 189.- Opel Kadett E 1 1.3 N/S 9/'84-'89 69.- 269.- Fiat Panda 1 34/45 5/'80-12/'85 99.- 139.- Fiat Panda 1 750/1000 Sé-lO/W 119.- 229.-J Ford Fiesta 1 1.0/1.1 8/'83-'88 129.- 249.- Volvo 340/360 1 1.7,1.60 '85-'89 149.- 349.- 1 Renault 19 1 1.4 TR GTR. TRE '89- 149.J 269.- 1 ALLE PRIJZEN INKLUSIEF MONTAGE. 2 (AAR GARANT! EN BTW ACHTERDEMPER V.A. WK AUTO'S MET KATALYSATOR AUTOMERK ACHTER DEMPER KOMPLEET SYSTEEM Opel Kadett E 1.3i, 1.4i '86-10/'91 69.- 249.- Ford Escort 1.4i, 1.6,1.6i '86-10/'90 99.- 269.- Ford SierTa 1.6,1.8 1 '87-'89 119.- 299.- VW Golf 1.3,1.31,1.6 '86-7/'92 139.- 299.- Renault 19 1.7 1 ll/'88 149.- 289.- Mazda 323 13.1.6 alle mod. 10/'89- 169.- 339.- AKKU'S, APK, BANDEN. OLIE VERVERSEN. REMMEN. SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. Uitlaat kompleet v.a. de I (- e*B. kat en voorstuk) STAAT UW UITLAAT HIER NIET Bfl? 8EL ONS NU.„ VOOR DE LAAGSTE PRIJS! DE ORIGINELE GESCHIKT VOOR 2 FIETSEN ccrSfel INKL VERLICHTING. INKLUSIEF I MONTAGE EN Voor Opel Kadett D en E (achter) exkl. GSI 3 IAAR GARANTIE OP ALLE ONDERDELEN BETER 6 dagen per week Rotterdam (A/R) Wevershoekstraat 78a, Zuidplein, 010-4840844. Rotterdam (R) Aelbrechtskade I27, 010-4767483. Rotterdam Schiekade 644, 010-4678494. Ridderkerk (A/R) 't Voorzand 6 (Ind. terrein Donkersloot Zuid), 01804-33100. Delft (R) "In de Veste", Yperstraat 10 naast de Bibliotheek, 015-146868. Dordrecht (A/R) Dubbeldamseweg Noord 7, 078-135644. Dordrecht Wattstraat 3, 078-144454. Hoogvliet (A/R) Eeze 15. 010-4388464. Schiedam (A/R) Nwe. Mathenesserstr. 45.010-4260663. A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice. Altijd in uw buurt. Op weg naar 150 vestigingen. GARANTIES 2 jaar garantie op uitlaatdelen en op alle komplete systemen. extra de unieke Kwik-Fit "geen gekibbel garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de r-V kvm BINNEN ZONDER AFSPRAAK KLAAR TERWIIL U WACHT ERKEND 100% TEVREDEN MET DE KWIK-FIT KONSUMENTENKODE. De unieke, waterdichte tevredenheidsgarantie die u nergens anders aantreft Vraag erom bij uw Kwik-Fit Autocenter. PRIIZEN ALTIID INKLUSIEF! Vooraf krijgt u altijd een vaste prijsopgave. Inklu- sief BTW en montage. Verrassingen achteraf zijn dus uitgesloten. 6 DAGEN GEOPEND ma. t/m vr.: 8.00-17.30 u. zaterdag: 8.45-13.-00 u. Betalen met Creditcards of Pin-code. Een extra e van Kwik-Fit Alle prijzen in! tage, schriftelijke garan ties en btw. Exkl. balan ceren en ventielen. Aan biedingen geldig vanaf 28 juni 1994. Hiermede vervallen de voorgaande aanbiedingen. TWEEMAAL PER WEEK GRATIS IN DE BUS Een aanrijdingeen val bij het sporten.je hoofd maakt een heftige slingerbeweging. Je denkt: "ik kom er nog goed van af.Toch is er (hersen)letsel, Na enige tijd krijg je hoofd- en nekpijn, duizelingen, concentratieverlies. Je gaat niet meer uit, op het werk vlot 't niet meer. Het zal wel psychisch zijndat gezeur.wordt er over je gezegd Maar: het zou wel eens een WHIPLASH kunnen zijn, een hoofd/nek letsel, Naar schattina ziln er iaarliiks 30.000 nlet-aereaistreerde slncht- offers. Hun handicap wordt niet of veel te laot vostgesteld, omdot men het niet herkent. Relaties gaan kapot, carrières stagneren, enz. Omdat men plotseling terecht komt In een "wereld vol onbegrip" ^57 Herkent u Iets. Neem dan contact op met de Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten. Wij zijn meer dan een luisterend oor. De stichting heeft o.a. een wetenschappelijke raad, een wetenschapsfonds, een jongerengroep. Deze info-campagne wil een onzichtbare handicap bekend moken. Aarzel niet Informatie aan te vragen. Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten Informatie: NSWP Postbus 1443, 3600 BK Maarssen Telefoon: (03465)51166 (ma.-vr. 10.00-13.00 uur) Fax (03465)50581 Aanbiedingen tot en met 12 j Jêa Maria Jamaicaanse Koffielikeur A DE KUYPER Original PEACHTREE likeur Vodka NIERSTEINER GUTESDOM7AL Zwart Janstraat 010-4667364 doc-wijn KenmerktachM een tige Mpaerode uaet eed Hij |een eigen stip met leen heel duidelijW persoonlijke toeisJ IRheinhessen is een van de grootste Duitse wijngebieden. Hien worden topwijnen jemaaktGutes Domtal is ■een plezierige wijn, diemeS elke dag drinkt. Door zi/n^H lieflijk, heerlijk bouquet en Imilde, zachte karakter is||| deze wijn prettig gezelschap* 11922 weg 167a, 010-4159484 100,-) worden aan taiel. Johnnie Walker Red Label

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 15