I I ira 4 familieberichten I =/oferi/ f25.000,° f100.000," AVOND OPLEIDINGEN tempo-team Travel Clinic ALS LATER... U NU EEN ZORG IS ik sponsor: i JlIj Het Reispaleis l Br —j spido m uitzendbureau <THE MOORSE 'I DE HAVENLOODS - DONDERDAG 30 JUNI 1994 26-373 BERK HAVENZIEKENHUIS ROTTERDAM Haringvliet 2,3011 TD ROTTERDAM Klaar voor de reis? Tickets - Paspoort - Geld Vaccinaties? Vergeten? Geen punt. Maak snel een afspraak. U kunt bij ons op werkdagen en op vrijdagavond en zaterdagochtend terecht. Telefoon: 010-412 38 88 Informatielijn: 06-350 340 90 bel dan 010-4661ÏOO voor een informatiebrochure •Rouwkamers in Rijnmond, Gouda, Waddinxveen en omstreken. Rotterdam: Hoofdkantoor/Uitvaartcentrum Bergweg 287, 3Ö37 EN Rotterdam Telefoon 010-4661100 Dag en nacht bereikbaar. Heemraadssingel 164, 3021 DL Rotterdam TREKKING Mr. J.B. van Nieuwland, notaris te Rotterdam, trekt DAGPRUZEN van 25.000, als er werkdagen in een maand zijn, WEEKPRUZEN van 100.000,- als er weken in een maand zijn MAANDELIJKS trekt hij de winnende laatste 5,4 en 3 cijfers, respectievelijk goed voor 1.000,- 100,- en 10,-. JAARLIJKS trekt hij de Superhoofdprijs van 1 MILJOEN GULDEN, INLEG Voor elk ingelegd tientje ontvangt u één lotnummer Met dat lotnummer speelt u elke dag, (maar nooit op zondag) elke week, elke maand en elk jaar mee. JL UITSLAGEN De winnende nummers worden bekend gemaakt in het VARA-TV-programma "Trekking Sponsorloterij", iedere eerste zaterdag van de maand. De uitslag wordt ook vermeld in De Havenloods en Hel Zuiden, donderdags na de trekking. A PRIJSWINNAARS ontvangen hun gewonm op hun bank /girorekening Over prijzer is 25% kansspelbelasting verschuldigd A TREKKING GEMIST Bel 06-32037077. Dit 9A uur nor rJnn Ac winnenrla numman rfrv In Rotterdam k feeds vaker tegen die hun loieg door van de laatste fy BEËINDIGING DEELNAME Een brief of ee Snonsnrlnten, Heemmnrlssmnol 1 Art 71 voelen zich n een toevallige passant. Ze voelen zich deel van een nieuwe, veelkleurige samen-leving. Ooor de oorspronkelijke Rotterdammers is dat teel eens moeilijk, v> ook omdat nog steeds geldt: onbekend maakt onbemind. Ik ondersteun 'Het Reiepa/eieva een aanstekelijke manier kennis maken m spikes heb ik dan ook graag uitgeleend vo Reiepa/eiehet bierbare bingen Museumt it daar kunnen kinderen op eikaars cultuur. Mijn gouden een onderdeel van 'Het De speciale sponsorloterij-actie voor Het Reispaleis wordt verzorc door Wegener Huis-aan-Huisblac' en wordt geplaatst in ÉTl DE HAVENLOODS UJ HET ZUIDEN 'hi7riisvaT SPEEL SPONSORLOTERIJ EN WIN ELKE DAG SS ELKE WEEK VUL IN EN WIN! =loterii Nelli Cooman EN EUC JAAR BXE MAAND VELE PRIJZEN VAN f 1.000,-f 100,-EN f 10, U KUNT MAANDELIJKS TOT WEDEROPZEGGING 1 tientje VAN MIJN GIRO /BANKREKENING AFSCHRIJVEN: 2 tientjes 3 tientjes 4 tientjes Voor elk ingelegd tientje ontvang ik één I I VVVVVV Girorekeningj C AAA AI HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND De organisatie is een middelgrote, bedrijfsmatig geleide overheidsinstelling, belast met.waterstaatstaken, zoals de zorg voor zee- en rivier waterkeringen en voor de kwantiteit en de kwaliteit van het oppervlaktèwater in een beheersgebied van 41.000 ha, met 1,2 miljoen inwoners, in Zuid-Holland. De zuiveringsregio De Groote Lucht, gevestigd te Vlaardingen, heeft een zuiveringscapaciteit van circa 435.000 vervuilings eenheden. De zuiveringsregio is verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater en houdt de technische installaties van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de rioolwaterpers- gemalen in stand, zowel op werktuigbouwkundig als op elektro technisch gebied. Er werken circa 30 mensen. Omdat de huidige medewerker gebruik maakt van de VUT- regeling zoeken wij een ELEKTROTECHNICUS <m/v) De functie in de uitvoering leiding geven aan een beperkt aantal mede werkers verrichten van wachtdienst als technicus van de wacht (éénmaal per vier weken) uitvoeren van project- en planmatig onderhoud aan elektro technische hoog- en laagspanningsinstallaties, besturings systemen (micro-elektronica), apparatuur, hulpwerktuigen, procesonderdelen en het verhelpen van storingen hieraan. U bent zowel direct als indirect verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden, modificaties en bediening van processen rapporteren aan de bedrijfsvoerder elektrotechniek en als technicus van de wacht aan de bedrijfsvoerder van de wacht toezicht houden op de naleving van de van toepassing zijnde voorschriften en het gebruik van veiligheidsvoorzieningen. Gevraagd diploma MTS Elektrotechniek, aangevuld met de applicatie cursus T.S.I. diploma's afvalwaterzuiveringstechniek NVA 1 2, of de bereidheid deze te behalen kennis van algemene installatietechniek, besturingssystemen en technische automatisering enige jaren ervaring in een vergelijkbare, leidinggevende functie woonachtig zijn in één van de volgende gemeenten: Maasland, Maassluis, Vlaardingen of Schiedam of bereid zijn hierheen te verhuizen rijbewijs BE. Geboden Afhankelijk van leeftijd en ervaring een maximum salaris van f 4.676,- bruto per maand. De bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Standplaats: R.W.Z.I. De Groote Lucht, Maassluissedijk 175 te Vlaardingen. Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de heer M. Zeegers, bedrijfsleider, telefoon 010-4355444. Belangstellenden kunnen hun sollicitatie, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, richten aan mw RJ. van der Burgh, afdeling Personeelsvoorziening, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Gelieve in de linkerbovenhoek van zowel brief als envelop het vacaturenummer DGL-20 te vermelden. DE HAVENLOODS HET ZUIDEN MET MINDER HOEFT U HET NIET ;NLOODS^^ rrjoEHAVE ZUlDjENjfijf TE DOEN! EN NOG GRATIS IN DE BUS OOK! irende dagtochten in DAGTOCHT EUROPOORT elke dinsdag, afvaart 10.00 uur, retour 15.30 uur volwassenen f 35. voor onze lezers 30." 15.- DAGTOCHT DELTAWERKEN (Zevenrivierentocht) elke woensdag en donderdag, afvaart 10.00 ui 19.00 uur 37.50 „,19.- in 010-4135400. REDUKTIEBON Dagtocht Europoort Dagtocht Deltawerken (max. 2 volw. 2 kind.) Reserveringen inl.: Leuvehoofd Rotterdam tel. 010-4 135 400 85 LOKALEN RUIME PARKEER GELEGENHEID BU WINKELCEN TRUM 00STERH0F TEGENOVER NS STATION EN METRO ALEXANDER Streekschool Rijnmond Noord verzorgt opleidingen en I cursussen voor jongeren, volwassenen en bedrijven. MIDDENSTAND COMPUTERTYPEN BKB WINDOWS PD BOEKHOUDEN MBA »PD MARKETING CORRESPONDENTIE NEDERLAND NOTULEREN 'PD! 1 DESK TOP PUBUSHING INTRODUCTIE PC GEBRUIK EXACT (COMPUTERBOEKHOUDEN)1 DBASE 4 I SPREADSHEETS WORDPERFECT 5.1 WORDPERFEG 6.0 WP VOOR WINDOWS TELELEREN (DAGCURSUS) I HOE GRUP IK MUN KANS? Stuur vandaaq noqde bon in. Of bel ons even q I Ta: 010 - 4551023 Afd. Economie tst 233 en 2< Locatie Schiedam Tel: 010 - 4733377. AM STREEKSCHOOL aQI rijnmond I ^1 NOORD I School voor deeltijd kort middelbaar beroepsonderwijs. I PRINS ALEXANDERLAAN 55,3009 AP ROTTERDAM TEL 010-4551023 ST.UDUINASTRAAT 35,3117 CP SCHIEDAM TEL 010 4733377 INF0RMAHEB0N~|l ii Ik wil meer welen over de cursussen. |l JM/ Stuur mij dinekt de uitgebreide folder. 11 Naam J Adres II I1 m/v Plaats Telefoon Leeftijd Gewenste opleiding Bon in gesloten envelop sturen naar: Streekschool Rijnmond Noord, Antwoordnummer 3347, 3000 VB Rotterdam (Postzegel niet nodig) ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS Berk zoekt voor haar vestiging Rotterdam GEVORDERDE EN BEGINNENDE ASSISTENT-ACCOUNTANTS (m/v) Voor de gevorderde assistenten zoeken wij iemand met een aantal jaren Nivra en tenminste 4 jaar kontrole- ervaring en iemand met een MBA/SPD-opleiding en minimaal 4 jaar ervaring bij een accountant-administratie consulent. Voor de beginnende assistent denken wij aan iemand met een voltooide VWO-opleiding met de vakken Economie I en II en Wiskunde, die bereid is de Nivra- opleiding te gaan volgen. Berk betekent: je bent geen nummer N je leert je kantoorgenoten snel kennen M je treft een goede basis voor teamgeest en werksfeer aan N je wordt intensief begeleid je hebt uitstekende kansen om snel vooruit te komen. BERK IS DE POORT NAAR EEN BOEIENDE CARRIERE. Bovendien bieden wij: een goed salaris M 32 vrije dagen H een ruim aanbod van interne cursussen een volledige studiekostenvergoeding Stuur een bondig briefje met c.v. aan: Accountants en Belastingadviseurs Berk, t.a.v. de heer P.W. van der Marei, Postbus 8290,3009 AG Rotterdam. Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk bellen: 010 - 4551988. Accountants en Belasting adviseurs Berk is een organisatie met ruim 600 medewerkers, actief op het gebied van accountancy en belasting- advisering. De organisatie kent consulenten Berk Berk heeft regiokantoren in Almelo, Amsterdam, Breda, 's-Gravenhage, Helmond, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zaandam en Zwolle. Het centrale secretariaat is in Gouda gevestigd. Internationaal werkt Berk GEZONDHEIDSZORG Ziekenverzorgenden m/v voor werk in de wijkzorg in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. U bent een gediplomeerd en betrouwbaar ziekenverzorgende of MDGO'er-VZ, beschikt minimaal over een fiets en hebt enige stratenkennis. Er zijn regelmatig mogelijkheden in ochtend-, dag-, avond- en weekenddiensten. Informatie: 010 - 426 08 44, Ellen van Kooten Schiedam, Rotterdamsedijk 264d HORECA Bedrijfsrestaurant-medewerker m/v voor Schiedam en Vlaardingen. U hebt catering-ervaring en bezit de juiste kleding. Verder ziet u er verzorgd uit en hebt u bij voorkeur eigen vervoer. Deze banen zijn meestal voor korte tijd, maar bij pool-deelneming kunt u ook in één bedrijf voor langere tijd worden ingezet Informatie: 010 - 426 08 44, Ellen van Kooten Schiedam, Rotterdamsedijk 264d INDUSTRIE Glazenwassers/gevelreinigers m/v voor een relatie in Schiedam. Bent u een ervaren glazen wasser? Dan kunt u direct aan de slag. Ook gevelreinigers met een SIR- of IGK-certificaat kunnen meteen beginnen. Informatie: 010 - 426 14 71Els van den Broek Schiedam, Rotterdamsedijk 264d CTHE hOOKS OP MAAT GEMAAKT ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 MM SPIEGEL DEUREN uo Wat kost zo'n THE D00RS kast nu eigenlijk? Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed. 1 spiegel- en 1 paneeldeur kamerhoog f. 1145.' Een hang-en leg-indeling f. 520." f71665.- Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3, 4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand, vertellen wij precies hoe weinig dat kost. Op uw maat gemaakt in onze werkplaats. WESTFRANKELANDSESTRAAT 10 3117 AR SCHIEDAM TEL.:010-4.26.30.93 Showroom open di. t/m vrij. 10.00-17.00 uur zaterdag 10.00-16.00 uur WAAR VINDENDOE HETZEIVERSHA I Uw krant. Een onmisbaar medium. ene nachtje slapen is voorbij, de kinde- De maag raakt van streek, wat misselijkheid, zijn opgetogen want ze gaan met papa duizeligheid en overgeven tot gevolg heeft. kinden s. Als ouder weet je dat :t altijd op zo'n lange r rmaagjes i berekend zijn. Voor hun is de lol er al snel af als ze misse lijk in de auto of op een boot zitten. Reisziekte heeft te maken met prikkeling van het evenwichts-orgaan door bewegingen waar het lichaam niet aan gewend is. Weet u wie uw kind dan kan helpen? Bloem. Salvithium van Bloem zorgt voor een natuur lijk functioneren van de maag. Een paar druppeltjes voordat u vertrekt en u bent verzekerd van een goede reis. Salvithium is ook goed voor andere maagklachten. Het is dus altijd handig als u op reis gaat. Prettige vakantie! Bloem. De natuur kent de mens. BLOEM IS VERKRIJGBAAR BIJ: SCHIEDAM REFORMHUIS HOFLAND, BR0ERSVELD 159 B HOF VAN SPALAND HOEK VAN HOLLAND DROGISTERIJ SMIT, PRINS HENDRIKSTRAAT 256

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 9