uJ DE HAVENLOODS Vandalen rukken op in de stad Crazy Days in Hoogvliet! 10: MJiiimmr? Schiedams Nieuwsblad GRATIS 'Jesus-figure' weer op WK Suikerspinnen op Jeugdland dst«T|ïvr 8" Keg Tab met knoop- sluitingr EDITIE P, DONDERDAG 7 JULI 19Ö4, 43e JAARGANG Nr. 27 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Wegener hLt&aarvHXsbLadGn UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Regio-dagje uit met Havenloods/ Zuiden In samenwerking De Haven loods en Het Zuiden hebben de samenwerkende VW's in de regio Delta Rotterdam speciaal voor de lezers zes dagtochtjes samengesteld. Bij alle dagtochtjes kunnen de le zers profiteren van aantrek kelijke kortingen, bijvoor beeld op een lunch, een en treebewijs of fietsverhuur. Zes weken lang staan in deze krant de dagtochtjes, die al tijd zelfstandig te onderne men zijn, beschreven. Deze eerste week heeft de tocht een martitiem karakter. Hoek van Holland is de uitvalsba sis. Een wandeling over het duin, een bezoek aan de expo en een kijkje bij de bouw van de stormvloedkering staan op het (vrijblijvende) pro gramma. Hoe u gebruik kunt maken van de gratis routebe schrijving en de kortingbon nen, leest u elders in deze krant. Zwembaden wemelen van bacteriën De Vereniging van Neder landse Zwembadmedewer kers heeft aan de bel getrok ken. Bestuurslid Boekholt stelt dat veel overdekte zwembaden, waar de tempe ratuur tot tropische hoogte wordt opgevoerd, onveilig zijn. keuken- appataruur Interset Keukens opent deze week in Rotterdam Ommoord haar eerste officiële filiaal. En dat zult U merken! Dit vieren wij graag met een spetterende ope ningactie. Bij aankoop van een complete keuken krijgt U van Interset keukens een oven, kook plaat, koelkast, vaatwasser en afzuigkap van een bekend merk gratis! Of de helft van de geld waarde als extra korting. De actie geldt alleen tijdens onze openhuisdagen van woensdag 6 juli t/m zaterdag 9 juli. Graag ont vangen wij U persoonlijk in onze nieuwe showroom in Ommoord. (Ook 's avonds geopend!) Interset voor een betere en goedkopere keuken. Interset Keukens J-ohtt de Wolf is terug in de Verenigde Staten! De 31- jarige verdediger blijkt veel vlugger genezen van zijn kuitblessure dan iedereen had voorzien. Thuis - in Schiedam - revalideerde hij bliksemsnel. De Wolf komt echter niet meer in actie op het WK. Hoewel de Feyenoord-speler zelf optimistisch was, heerste in het Oranje-kamp ongeloof over zijn rappe herstel. Bondsarts Kessel sloot in een eerder stadium uit dat de robuuste voetballer nog binnen de lijnen zou verschijnen. „Toch heb ik de afgelopen tijd redelijk doorgetraind", zegt John de Wolf (hiernaast op archief foto). Een laatste test op Lake Nona, het luxueuze complex in de States waar de Nederlandse selectie verblijft, viel echter negatief uit. Bij de Amerikaanse tv - waar men dol is op voetballers met wapperende haren - is reeds zeer verheugd gereageerd op de terugkomst van John de Wolf. Toen een reporter van de zender ESPN vetmam dat De Wolf opnieuw in Amerika zal verschijnen, slaakte hij de kreet 'Aaahhh, the Jesus-figure is back'. Er zal dus ongetwijfeld regelmatig op de Schiedamse routinier worden inge zoomd als hij tijdens het duel Nederland - Brazilië van komende zaterdag op de bank zit. Overigens deden zich het afgelopen weekend geen ongeregeldhe den voor in Schiedam na de winst van winst Oranje op Ierland. „Het was gezellig druk in de stad", aldus een politiewoordvoer der. V 77 Pa en ma nemen kinderen mee op dievenpad SCHIEDAM - Op de Mgr. Nolenslaan heeft de politie dinsdagnacht omstreeks 1.30 uur een heel gezin dat op dievenpad was op heterdaad betrapt. Na een melding dat er gestommel was gehoord bij de Haarstudio gingen agenten poolshoogte nemen. Aangekomen zagen zij juist een 26-jarige man het pand verlaten en naar zijn kinde ren lopen die buiten stonden te wachten. Daarna kwam ook zijn 21-jarige vrouw uit de winkel. Snel werd duide lijk dat zij met een inbraak bezig waren. De man en de vrouw (bekenden van de po litie) zijn overgebracht naar het bureau. De kinderen, 2 maanden en 3 jaar oud, zijn elders ondergebracht. Jaarlijks voor enige tienduizenden guldens vernield door NANS WOLTERS SCHIEDAM Ze rukken bloemen van de struiken, be kladden muren met verf en slopen zonder schuldgevoel speeltoestellen. Het zijn de vandalen van de stad, die geen nauwkeurig onderscheidt kun nen maken tussen 'mijn en dijn'. Zij knakken nog geen grasspriet in de eigen tuin maar steken met genoegen een boom in de fik of breken daar alle takken van af. De gemeente is van plan die moedwillige vernielers harder aan te pakken en roept stad genoten op dit initiatief te on dersteunen door op te letten en vandalisme te melden. Hierdoor hoopt men de ver nielingen terug te dringen, want de kosten lopen nu al in de tienduizenden guldens per jaar. ,Er wordt in de stad veel ver- Het zal je huis - aan de Koekoeslaan - maar wezen nield," stelt P. Bliek, hoofd van de afdeling Groenvoorziening en Natuur vast. „Regelmatig ko men wij kapotte speelattributen tegen die, doordat er iets aan mankeert, een gevaar voor klei ne kinderen kunnen opleveren. Verder worden struiken kapot getrapt en moeten bomen het vaak ontgelden. Vorige week vond de eigenaar van een pitbull het kennelijk noodzakelijk dat het beest zich uitleefde op een boom in de Calandstraat. De stam van die boom werd totaal vernield." Ouders Ook in de Heemtuin gaan van dalen regelmatig te keer. „Daar werd onlangs een boom in brand gestoken. Wat de lol hiervan is ontgaat ons. Het betekent wel dat een en ander weer moet wor den hersteld of vernieuwd. De plaatsing van een jong boompje kost toch al snel 600 gulden. Ook de reparatie van een simpel hekje loopt in de papieren. En dat is wel geld dat door de ge meenschap moet worden opge bracht. Jaarlijks loopt dat al gauw in de tienduizenden gul dens." Volgens Bliek kan men kleine kinderen vernielingen aan onder meer planten en struiken niet echt aanrekenen. „Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. Van hen mag men ver wachten dat zij hun kroost res pect voor de natuur bijbrengen, want jong geleerd is oud ge daan." Hij vertelt dat de meeste vernielingen voor rekening ko men van opgeschoten jongelui. „Die zijn, naar ik aanneem, ge woon bij hun volle verstand. Vo rig jaar heeft die groepering op de schooltuinen flink huisgehou den. Daarvoor moesten ze eerst over een tamelijk brede sloot springen. De meeste zelfgemaak te naambordjes van de tuinieren de basisschoolkinderen werden uit de grond gerukt, vernield en in de sloot gegooid en dat ge beurde ook met de gewassen. Dat is toch puur vernielzucht," zegt Bliek verontwaardigd. Ergernis Ook het besmeuren van muren betekent voor de dienst Ge meentewerken een steeds terug kerende ergernis en schadepost. De muur van een rijtje nleuw- bouw-woningen aan de Koe koekslaan is daar een voorbeeld van. Over een grote oppervlakte is een 'portret' gekalkt. „Mensen die zien dat er iets wordt vernield hoeven niet altijd zelf in te grijpen, maar kunnen ons bellen onder nummer 4154605. Als men de daders kent laa( men dan niet aarzelen om de namen door te geven aan de politie. Jeugdige vandalen wor den heropgevoed door Bureau HALT en volwassenen kunnen rekenen op een fikse boete", stelt Bliek. Boerenzoon vertelt SCHIEDAM Boerenzoon Arie Bijl, geboren in Kethel, heeft zijn geschiedenis op papier gezet en een uitgever maakte daar een boek van. Vrijdag 8 juli wordt het boek 'Kethelse toestanden, herinnerin gen van een boerenzoon' gepresenteerd in dierenhuis de Hargahoeve. In de uitgave komt niet alleen het dorpsleven aan de orde, maar ook het leven en werken op de boerderij. Verkrijgbaar in de boekhandel. PARKET - KURK - LAMINAAT B&W PARKETGROOTHANDEL opent vrijdag 8 juli zijn deuren in Rotterdam. Dat vieren wij met grandioze OPENINGSAANBIEDINGfcN. EIKEN RUSTIEK lamelparket van Tarkett van 109.- vc BEUKEN RUSTIEK lamelparket van Tarkett van 109.- vo EIKEN SPECIAAL massief 23 mm van 79.50 voor Do.'i. Ook verkoop aan particulieren B&W PARKET, Pannekoekstraat 48a, Rotterdam - 010-4333999 >r 79.50, r 79.50 p EIKEN BREDE DELEN 20 cm breed/200 cm lang/20 mm dik van 159.- voor 119." P QUICKSTEP LAMINAAT 5 jaar garantie alle dessins 59." p KURK vanaf 25." P Politie stuit op 300 kilo waspoeder SCHIEDAM De politie voer de dinsdag twee alcoholcontro les uit op de Horvathweg. Tus sen 15.30 en 18.00 uur werden 372 blaastesten afgenomen. Nie mand werd bekeurd. Van 19.45 tot 22.15 uur werden 100 be stuurders gecontroleerd, waarbij vijf personen een bekeuring kre gen. Twee rijbewijzen werden in gevorderd. Verder hield de poli tie een 25-jarige Schiedammer aan, met zo'n 300 kilo waspoe- per in zijn auto. De man kon hiervoor geen verklaring geven. CONCERT— In de Grote Kerk verzorgt organist Wim Brands zater dagmiddag 9 juli een concert. Het publiek kan een gevarieerd orgelcon cert verwachten. Vrij entree, aan vang 15.00 uur. Groenoord biedt zonnige voordelen SCHIEDAM Met korting bonnen in de huis-aan-huisbla- den, cola-dagen, gratis ijs en ge zellige geprijsde broodjes kroket en zakken frites hoopt Bad Groenoord deze zomer behoor lijk te scoren bij de zwemliefheb- bers. Op vertoon van de advertenties reduceert Groenoord de prijs van een entreekaartje op don derdag 7 en vrijdag 8 juli tot fl 4,40. Dezelfde actie geldt op donderdag 11, vrijdag 12 en za terdag 13 augustus. In de daar aan voorafgaande week zullen de bonnen opnieuw in de kolom men van de huis-aan-huis-bla- den verschijnen. Op ma 11, di 12 en woe 13 juli gaat de cola (in grote bekers) voor fl 1,50 in de aanbieding. Op vrij 22 en za 23 juli gaan de broodjes kroket over de toon bank. Een zwembadkaartje plus goed belegd broodje kost dan fl 6,75. Hetzelfde entree-geld geldt voor Groenoords patatdagen op ma 1 en di 2 augustus. Voor kinderen tot 12 jaar is er op woe 27 en do 28 juli gratis ijs. Bovendien geldt voor alle bezoe kers, dat er dit zomerseizoen met een (vijf)stempelkaart zesmaal gezwommen kan worden. Groenoord is op werkdagen open van 10 tot 22 uur. Op za en zo kan er vanaf 9.30 uur ge zwommen worden. In principe gaat het bad tijdens het weekein de om 15 uur dicht, maar bij mooi weer wordt de sluiting naar een later tijdstip verscho ven. Uiteraard kan men dan ook gebruik maken van het zonne terras en het buiten aangelegde peuterbad. Medewerkers treffen de laatste voorbereidingen SCHIEDAM Het knulletje rent snel naar zijn twee vriendjes, terwijl wethouder Bart de Leede aan zijn toespraak bezig is. „We krijgen een suikerspin! We krijgen een suikerspin!" roept de jongen. „De wethouder heeft het zelf gezegd." Aandacht voor de plechtige opening van Jeugdland maandag op de Plantage hebben de kinderen niet meer. Ze willen hun suiker spin. De Leede opende het kinderspektakel door een zwaar karretje over rails een helling op te duwen. Om het hem wat gemakkelijker te maken, had de organisatie vooraf al wat gewich ten van het treintje gehaald. De eerste dag van Jeugdland was een presentatie van alles wat de organisatie de komende weken in de stad te bieden heeft, vertelt organisator Joop van Broekhoven. Even daarvoor begon het juist te onweren. „Het is te hopen dat het droog blijft", zegt hij. Maar dat zal de kinderen een zorg zijn. „Het zou alleen jammer zijn als de ouders zeggen: we gaan niet omdat het regent." Computermeubel KINO Een praktische kombinatie,voorzier stevig metalen frame op 4 handige zwenkwieltjes waarvan er twee vastgezet LeverbaarTn wit. MEENEEMPRIJS Het is weer zover! Komend weekend wordt het weer een gekkenhuis in Hoogvliet. Dan organiseert Big 'L' voor de 15de rr inmiddels beroemde 'Crazy Days'. Vele merkartikelen worden dan extra laag geprijsd! Je weet niet wat je ziet! Per aan maximaal 1 stuks per klant. Géén verkoop aan handelaren. Van USA's bekendste jeansmerk. Denim shirt. Winkelprijs Van USA's bekendste jeansmerk. Spijker gilet Winkelprijs 12233 Van bekend merk. Gestreept printed T-Shirt Winkelprijs 381$5 Van bekend merk. Diverse coloured denim. Winkelprijs Van USA's bekendste jeansmerk. Winkelprijs 15935 NEDERLANDS GROOTSTE JEANSDISCOUNT Wilhelm Tellplaats 33 Rotterdam - Hoogvliet Telefoon 010 - 4723277 1 1 I Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10-17.30 uur, zaterdag van 10-17.00 uur. Vrijdag koopavond van 18.30-21.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1