LÜ DE HAVENLOODS rsm 12?1 v Schiedam in ban van gijzeling SDhesQ Schiedams Nieuwsblad BWSTOL PROFILE TYRECENTER EXCELSIOR IS VERHÜISD SPO TKOOPJEI Rake klappen na aanrijding In de avonduren op weg naar succes. ALLE TAPIJTEN 1 e KEUS Overlast in Beatrixpark door vissers en sporters EDITIE P, DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1994, 43e JAARGANG Nr. 32 Wegener IxiMarUxisbLadGn UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren W Let op S01 Kijk op de r Alléén vc de speciale - akties 010 rubrieks-pagina's voor particulieren WEES ER ECHT SNEL BIJ PROFILE EXCELSIOR DRIEMANSSTEEWEG 25, ROTTERDAM. 010-4933433 A15, ROTTERDAM-ZUID, AFSLAG CHARLOIS. Gloedelmoggge... SCHIEDAM Op de Gies- senweg (bij de Spaanse Pol der) botste maandagmorgen om 10.15 uur een 61-jarige man uit Ridderkerk met zijn auto tegen een lantarenpaal. Hij had ondanks het vroege uur al te veel alcohol genut tigd. Na een blaastest en adema nalyse werd hij met een pro ces-verbaal plus rijverbod heengezonden. O'HARA sportschoen in zwart/zilver en wit/blauw. Maten 24 - 46. Normaal 29.95 Bristolprijs 20 - - geldig t/m zaterdag V SCHIEDAM Na een aanrij ding op de Grofbaan ontstond maandagmiddag rond 1*6.00 uur een handgemeen. Het begon met een botsing tus sen twee wagens, waarbij een van de bestuurders te hard zou hebben gereden. Een niet bij deze aanrijding betrokken auto mobilist maakte zich hierover kennelijk zo kwaad, dat hij een kaakslag uitdeelde aan de be stuurder die naar zijn mening de snelheidsgrenzen had overschre den. Hierna reed hij meteen weg. De geslagen automobilist liep een gekneusde kaak op en deed aangifte van mishandeling. Koor hervat repetities SCHIEDAM Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus hervat op dinsdag 16 augustus om 20.00 uur zijn repetities in zaal Maison Tivoli aan de Nieuwe Haven 237. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Op 19 november zal de nieuwe dirigent, Pim Over- duin, zijn eerste concert in Schiedam verzorgen. Een wereldprimeur in Tropicana: de Rainbow Flash! Een glijbaan van maar liefst 200 meter lang. Met een duizelingwekkende vaart flits je van uit het hoogste puntje van Tropicana naar de rest van de tropische won derwereld. Dus mooi weer of slecht weer? Kom naar Tropicana, want daar 'schijnt de zon altijd. De HES Rotterdam biedt in de avonduren de volgende vierjarige HEAO-opleidingen aan: Bedrijfs economisch, Bedrijfskundige informatica, Commer cieel economisch (met afstudeerrichting Internatio- Rotterdam naai management), Management, economie en recht (met afstudeerrichting Bank- en verzekeringswezen), Logistiek en economie (met afstudeerrichting Haven en vervoer). Bovendien verzorgen we twee|arige (verkorte) opleidingen in Bedrijfseconomie en Haven en vervoer. Bezoek onze HEAO-informatieavond op 16 augustus, aanvang 19.00 uur, Kralingse Zoom 91 Rotterdam. Of bel: 010-4524388. De HES Rotterdam verschaft je betere kansen. Archeologen graven bij Vlaardingen boerderij op uit de Ijzertijd Een archeologische werk groep onder leiding van de Delftse archeoloog Kees Koot is sinds enige tijd bezig met opgravingen even ten noorden van Vlaardingen- Holy. Inmiddels heeft men een deel van een boerenbedrijf uit 300 jaar vóór Christus uitgegra ven. Volgens Koot komen steeds meer tastbare bewijzen van agrarische bewoning uit de Ijzertijd boven de grond. Over de bevindingen van de archeologen is meer te lezen op pagina 3 van deze krant. Aquasteps en SCHIEDAM Belangstel lenden kunnen vanaf 15 augustus op twee nieuwe ma nieren trimmen in Zwembad Zuid: aquasteps en aquaro- bics. De lessen aquasteps - voor het trainen van buik, billen en benen, alsmede de adem halingsspieren en het uithou dingsvermogen - duren dertig minuten. Ze worden in de avonduren gegeven op dinsdag, woens dag, donderdag en vrijdag. De lessen aquarobics - een aan het water aangepaste vorm van aerobics - worden op donderdag- en vrijdaga vond gegeven. Zitgroep 3+2 zits A Een geraffineerde combinatie van dessinstof met leder-look AMY 3 het om wont Hoofdweg 18 Capelle I, Tel. 010 45 18844 Hillelaan 30 - 391.0. metrostation Rijnhaven Rotterdam Zuid Tel. 010 - 48 52273 GRATIS VLOER BEDEKKING KAN NIET! WEL GEVEN WIJ TOT 40% KORTING op alle zoals A BEKENDE MERKEN! BERGOSS - TRETFORD - BONAPARTE - ENGELS AXMINSTER SILVESTER HEUGA - LOUIS DEPOORTERE etc. Gratis vrijblijvend huisbezoek door met complete stalencollectie heel Alle tapijten GFIATIS gelegd Nederland Tot 7 jaar schriftelijke garantie op alle bekende merken. Door enorme voorraad geen levertijden. VRAAG ALTIJD ONZE OFFERTE. SPECIALIST ENGELS AXMINSTER WIJ ZIJN BESLIST GOEDKOPER DAN ANDEREN GORDIJNEN EN VITRAGES (w o ADO, GARDISETTE etc GRATIS GENAAID ^TAPIJTEN^® 39 - R'DAM-H'BERG - Veel vissers parkeren hun wagen in het wilde weg SCHIEDAM Steeds meer automobilisten parkeren hun wagen in het wilde weg in het Beatrixpark. Volgens de politie gaat het met name om vissers die hun vervoermiddel op voet- en fietspa den. alsmede op de grasvelden neerzetten. Hierdoor ontstaat schade aan hel gras, terwijl soms ook jonge aanplant wordt stuk gereden. Bovendien zouden voetgangers en fietsers hinder onder vinden van deze parkeeroverlast. In toenemende mate doen zij hierover hun beklag bij de politie. De basiseenheid Noord van de politie gaat daarom optreden tegen foutparkeerders in en om het park. Dit geldt ook voor de parkeeroverlast bij de voetbalclubs (als DRZ, SMC en PPSC) in het Beatrixpark. „Ondanks het feit dat daar een inrijverbod geldt, zetten veel autobilisten hun wagen gewoon naast het sportcom plex in het gras neer", aldus een politiewoordvoerder. „We delen enkele tientallen bekeuringen per maand uit, maar dat schijnt nauwelijks te helpen. Terwijl bijna iedereen op de hoogte moet zijn van deze regels, want de betrokken voetbalclubs hebben nog niet zo lang geleden in hun clubbladen geschreven over deze overlast." De hoogte van de bekeuring hangt af van de aard van de overtreding(en), maar zal in veel gevallen 50 of 100 gulden bedragen. Arrestatieteam bevrijdt jongetje na uren van ijzingwekkende spanning Buffaloes live SCHIEDAM— De leden van de Rotterdamse band the Buffa loes omschrijven zichzelf als een eigenzinnige vijfmans formatie die strakke rock and roll speelt. Het motto van hun optredens luidt 'bootz, booze and blues'. Wat ze daar precies mee bedoe len valt te ontdekken tijdens het optreden op zaterdag 13 augus tus in café Podium (Lange Ha ven), aanvang 22.00 uur. Overigens vinden de jamsessies in Podium nog steeds plaats op dinsdag en donderdag vanaf 21.00 uur. man verscheen enkele malen op het balkon en wierp flessen en huisraad naar beneden. Duide lijk zichtbaar voor alle omstan ders bedreigde hij zijn zoon meermalen met een mes. De po litie observeerde de woning via naastgelegen panden. Op een ge geven moment constateerden de manschappen dat de vader op de grond ging liggen. Alcohol Daarop besloot men, na bijna drie uur van oplopende span ning, de woning binnen te drin gen. De man werd inderdaad op het tapijt liggend aangetroffen, terwijl het zoontje Arthur stille tjes op een stoel zat te wachten. Het zoontje kon zo worden be vrijd en de man, die inmiddels flink wat alcohol had gedronken en zichzelf een hoofdwond had toegebracht, werd ingerekend. Hij is voor een behandeling naar het Schieland Ziekenhuis over gebracht en daarna ingesloten op het politiebureau in Schie dam. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de officier van justitie. Moeder en kind zijn op gevangen door hulpverleningsin stanties. De Schiedamse politie heeft woensdagmorgen een bij eenkomst georganiseerd voor geschrokken buurtbewoners. Hierop werd bekend gemaakt dat het voor negentig procent zeker is dat het Russisch-Ar- meense gezin uit de woning in Nieuwland wordt gezet, mede gezien eerdere overlast. ABC-complex toont zich aan de stad Het ABC-com plex opent op woensdag 14 september op feestelijke wij ze de deuren. Momenteel vinden de laatste voorberei dingen aan het nieuwe win kelhart van Schiedam plaats. Zo gingen deze week de schuttingen aan de Lange Kerkstraat, die lange tijd de voortgang aan het gebouw verhulden, tegen de vlakte- .Op de begane grond heeft Blokker de inventaris reeds geplaatst, Albert Heijn en C A zijn daarmee druk doende. De indeling wordt (gezien vanaf de Lange Kerkstraat) als volgt: links komt Blokker, middenin krijgt Albert Heijn z'n plek en rechts vestigt C A zich- Bovenop het complex komt parkeergelegenheid, waar in totaal 325 wagens (tegen be taling) kunnen parkeren. SCHIEDAM Een gijze ling in een woning aan de Burg. Van Haarenlaan is dinsdagmiddag door een ar restatieteam van de politie Rotterdam-Rijnmond tot een goed einde gebracht. Een 29- jarige man bedreigde uren lang zijn 6-jarige zoontje met een mes. Aanvankelijk dacht de politie dat de man, een vrijwel uitgeprocedeerde asiel zoeker uit Russisch-Armenië, ook een pistool in zijn bezit had. Dat bleek niet te klop pen. Na een urenlange span ning viel het speciaal getrain de arrestatieteam de woning binnen en bevrijdde het kind. Rond 15.30 uur werd duidelijk dat de 29-jarige M. met een mes zijn 6-jarige zoontje Arthur gij zelde. Via de buren bracht de moeder de politie hiervan op de hoogte. Binnen de korste keren wemelde het rond de kruising Van Haarenlaan/Parkweg van de politiewagens. Loeiende sire nes, flikkerende zwaailichten en een opdringende menigte vorm den het decor. Een groot deel van de omgeving werd door agenten afgezet, zodat het auto verkeer moest worden omgeleid. Een politiewoordvoerder con stateerde twee opmerkelijke re acties bij het publiek. „Een deel van de omstanders wilde de boel ophitsen en ging openlijk aan- moedingen roepen. En sommige Het arrestatieteam valt de woning binnen omwonenden schatten het ge vaar van de situatie geheel ver keerd in. Ondanks het feit dat de man gewapend leek, wilden zij gewoon naar hun nabijgelegen huis. Die mensen waren bijzon der moeilijk te overtuigen..." Het ging om een gezin Russisch- Armeens gezin dat in mei '93 naar Nederland was gekomen en sinds een jaar in Schiedam woonde. Het had een verzoek tot asiel ingediend, maar dat was onlangs afgewezen. Het gezin was vrijwel uitgeprocedeerd en moest Nederland nu (waar schijnlijk) verlaten om terug te keren naar het geboorteland. De 27-jarige vrouw had zich daarbij neergelegd, maar haar man wil de per se samen met zijn zoontje hier blijven. Zes weken geleden had de vader het gezin verlaten, maar op maandag 8 augustus was hij teruggekeerd voor de verjaardag van zijn zoon. De spanningen over de komende uitzetting en andere huwelijk sproblemen sloegen diepe won den in het gezin. In een wan hoopspoging besloot de man daarop om dinsdagmiddag het jongetje te gijzelen. Aanvankelijk dacht de politie dat de man ook in het bezit was van een vuurwapen. Later bleek dat het slechts ging om een plas tic pistooltje dat door de man naar buiten werd gegooid. De

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1