Geen sloop in De Gorzen H1795 12.95 1.50 1 1795 19.951 12.95 9! 95 19.95 ZEEMAN PEUTERJACKS I !r.rrdOe DE HAVENLOODS BIEFSTUK 095 KARBONADE HAMLAPJE Vlees 1 Ji - akties* GRATIS keuken apparaten WEEK TOPPERS Lezing VTM over natuur Woningbouwvereniging trekt plannen in Varen met het Rode Kruis Nieuwe' Stadsblad Schiedams Nieuwsblad en Het Nieuwe Stadsblad- twee vertrnnwHo i,uMmui. vi. i ici Nieuwe Ntadsl twee vertrouwde kranten onder één naam S&.SK: te* een naam E6"terug in de "ieuwe MKfHfTttuéTl Ruim 450 textielSupers in 4 landenj UZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE. Wegener huls-aan+iuLsbladen EDITIE 9, DINSDAG 30 AUGUSTUS 1994, 18e JAARGANG, Nr. 35 Scliiedains Nieuwsblad UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren Let op de speciale S 010-4699444 Kijk op de rubrieks-pagina's Alléén voor particulieren Werk Miró komt volgend jaar naar Stedelijk Hoewel er nog in het geheim aan wordt gewerkt, is de kans groot dat er volgend jaar fe bruari in het Stedelijk Mu seum van Schiedam een ten toonstelling met vooral gra fiek te zien is van de hand van de Spaanse kunstenaar Juan Miró. Het betreft een samenwerkingsverband tus sen het museum en Rotary- club De Veste. Over de voor bereiding vertelt museumdi recteur Tjabbes het een en an der op pagina 3 van deze krant. Actie werpt vruchten af SCHIEDAM - 'Drinken in het verkeer dat doe je niet,' dit zei korpschef Van der Horst in het voorjaar tijdens de presentatie van de actie die een verscherpte alcohol controle voorstond. Het schijnt dat weggebruikers deze kreet goed in hun oren hebben geknoopt. Op 25 augustus werd op de Rotter- damsedijk en de Burgemees ter Knappertlaan tussen 19.00 - 22.00 uur een alcohol controle gehouden waarbij 207 bestuurders een blaastest aflegden. Niemand had te diep in het glaasje gekeken. „Een prima resultaat", con cludeerde de politie. din 30 aug t/m vrij 2 sept tot 21.30 uur GEOPEND Voor alle mensen die op vakan tie waren viert Hans Verkerk Keukens nog een keer zijn dub bel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat 30 jaar en opende zijn 40e filiaal. En dat vieren wij met een ongelofelijke actie. Als u deze week in één van onze filia len een complete keuken koopt krijgt ju 5 apparaten gratis: OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs en profiteer NU van deze actie. Haring en bier In de binnenstad van Vlaar- dingen wordt op zaterdag 3 september voor de 22e maal het Haring- en Bierfeest ge houden. Het evenement, dat jaarlijks ruim 100.000 mensen uit alle windstreken van Nederland trekt, vindt plaats tussen 11.00 en 17.00 uur. Het organisatiecomité is er ook dit jaar in geslaagd een aantrekkelijk parcours uit te zetten met tal van traditionele, maar ook nieuwe activiteiten. Natuurlijk is veel muziek, zijn er demonstraties en shows en ontbreken de eet- en dranktentjes niet. Bijna alle onder delen zijn gratis, voor twee nieuwe moet echter worden betaald. Dan gaat het om bungy-jumpen en heli- copiervluchten boven de stad. Ui teraard moeten de bezoekers van het feest ook hun eigen haring en bier zelf bekostigen. De opening wordt om 11.00 uur op de Blokma kersplaats verricht door zangeres Corry Konings, in aanwezigheid van burgemeester L. Stam. Dan kan het feest losbarsten. Voor het uitgebreide feestprogramma zie de speciale bijlage in deze krant. VLAARDINGEN De Vere niging Tegen Milieubederf (VTM) houdt zaterdag 3 sep tember een lezing met dia's over de kwaliteit van de natuur in Zuid-Holland. De lezing vindt plaats in het Hollandia-gebouw aan de Oosthavenkade 42 in Vlaardingen om 12.30, 13.30 en 14.30 uur. Onlangs heeft de pro vincie Zuid-Holland het rapport 'De Staat van de Natuur' uitge bracht. In de lezing van de VTM wordt hierop ingegaan. Het gaat niet goed met de natuur in Zuid- Holland. In het rapport staat letterlijk: „Grote oppervlakten natuur zijn verloren gegaan of sterk in kwaliteit gedaald. De resterende snippers natuur wor den steeds meer eilandjes in een zee van steen, asfalt en mest." Verder passeren in de lezing in vogelvlucht de belangrijkste landschapstypen van de Zuid- Hollenad de revue en hun be langrijkste bedreigingen. Verder wordt er globaal ingegaan op het huidige overheidsbeleid op het gebied van natuur en landschap. SCHIEDAM -In Schiedam- Zuid worden geen woningen verkocht en tevens gaan er geen huizen tegen de vlakte. Woningbouwvereniging Schiedam heeft met dit stand punt de knoop doorgehakt. In de kwestie rond de leegstand en het onderhoud van wonin gen in Zuid is nu eindelijk de definitieve beslissing gevallen. „Door de voortijdige publicatie van het plan 'De Gorzen, be trokkenheid met kwaliteit' kwam een discussie op gang die twee jaar duurde en vaak hecti sche vormen aannam", aldus di recteur De Graaf van Woning bouwvereniging Schiedam. „Er is in die periode veel onderzoek verricht en enorm veel overleg geweest tussen de gemeente, Be wonersvereniging Schiedam van de MAC schouder, L 7^ heel van de pAJP schouder, heel „j Zuid en de woningbouwvereni ging-" Doorslag Volgens De Graaf heeft het ad vies van het Projectteam Stads vernieuwing uiteindelijk de doorslag gegeven. Het team bood het college van B en W namelijk een verdeeld advies aan. Omdat dit voor de drie be trokken partijen niet bevredi gend was, werd op 18 augustus nog een laatste overleg gevoerd waarna uiteindelijk de knoop werd doorgehakt. De woning bouwvereniging besloot het oor spronkelijke plan in te trekken en het gebied in haar huidige vorm de komende tien jaar te handhaven. Volgens De Graaf betekent dit concreet dat 'wij geen woningen verkopen en ook niet slopen'. „Dit besluit heeft de instemming van al de partijen. Alle woningen worden voor tien jaar gehand haafd. Het onderhoud, in princi pe alleen aan de buitenkant, wordt uitgevoerd overeenkoms tig de planning van de woning bouwvereniging met inachtne ming van de genoemde termijn. Als uitzondering op deze beslis sing wordt wel in een deel van het complex aan de Voornse- straat. Oude Maasstraat en Ha- vendijk groot onderhoud voor bereid." Deze renovatie geschiedt om tweeërlei redenen. Ten eerste om te vermijden dat een te eenzijdig woningbestand optreedt en voorts wil men nog gebruik ma ken van de subsidie voor dit jaar. Bewoners ontvangen hier over nog bericht. De uitvoering vindt in 1995 plaats. Verder worden leegstaande hui zen aangepakt. De woningen worden opgeknapt en weer ver huurd. Bovendien worden bin nenkort 106 nieuwe en op hoog- niveau gerenoveerde woningen door Woningbouwverening Schiedam opgeleverd. Omdat de verhuurder er van uitgaat dat huurders van een aantal com plexen in Zuid willen verhuizen naar deze woningen heeft men besloten 53 stuks te reserveren voor deze groep. De betreffende woningen worden via de gebrui kelijke advertenties aangeboden. Het regende tijdens de inscheping van het Rode Kruis-schip. SCHIEDAM - Zaterdagmorgen 8.30 uur, gingen 213 invaliden en bejaarden aan boord van het schip waarmee zij een dagtocht over de Nederlandse wateren maakten. Net als vorig jaar liet het zonnetje het afweten, bij de inscheping aan de Voorhaven regende het zelfs flink. De trip wordt georganiseerd door het Rode Kruis, afdeling Schiedam en vindt dit jaar voor de 34e keer plaats. Volgens een woordvoerder van de organisatie bevalt het uitstapje de meeste deelnemers zo goed dat zij in de regel het volgend jaar weer van de partij zijn of een jaartje overslaan maar dan toch weer mee varen. Juist doordat er aanpassingen aan boord zijn voor rolstoelgebruikers (onder meer een lift naar het bovendek) is een dagje varen voor deze mensen een leuke en interessante ervaring. Spijkenisse: Breestoep 3 Met kontrastkraagje en geruite wintervoering. marine en rood Maten 68 t/m 86. vJrÜdHn veranderen- kanten veranderen mee", aldus de heer Ih.S. Bakker, directeur van Wegener Sijthoff Weekbladen. Hij doelt op de veranderingen n de huis-aan-huisbladen die met ingang van volgende week in Schiedam verschijnen. Het Schiedams Nieuwsblad De Ha ven loods en Het Nieuwe Stads blad worden als gevolg van een uitgeversfusie samengevoegd in een organisatie: Wegener Siit- hoff Weekbladen. De uitgeversfusie is het gevolg van de overname van de aande len van Sijthoff Pers door We gener N.V., waarvan de nieuwe huis-aan-huisbladuitgever We gener Sijthoff Weekbladen deel uitmaakt. Dat betekent een krachtenbundeling: de twee be kende huis-aan-huisb Jen in Schiedam gaan samen verder Op woensdag verschijnt Het N.euwe Stadsblad; op donder- dag vinden de lezers De Haven loods in de brievenbus Van zowel Het Schiedams Nieuwsblad, Het Nieuwe Stads- Zi a,s ,van De Havenloods vindt de lezer vertrouwde ele- Wegener Sijthoff Weekbladen heeft een regiokantoor in Vlaar- aTf *aar zowel de redactie als de afdeling verkoop te vin den ajn. Het is het kantoor aan Sn JffP enk?de '4' Waar Sijthoff Pers ook nu al geves tigd is. Het kantoor van Wege ner Huis-aan-Huisbladen aan e Hoogstraat gaat dicht. In totaal geeft Wegener Sijthoff Weekbladen 23 verschillende n 'es,u,t ,n de ^o's Groot Kotterdam en Dordrecht Over het samengaan van De Havenloods, Het Schiedams on Het Nieuwe Stadsblad leest u meer in De Havenloods van donderdag 1 september. Vanaf volgende 1 FLANELLEN LAKENS Heerlijk warm! In diverse uni kleuren. 150x250 cm. WITTE GASTENDOEKJES Restpartij! Prima kwaliteit. 30x50 cm. JACQUARD WASHANDJES UNISEX SWEATSHIRTS In de melangekleuren beige, grijs, marine en in groen. Maten M t/m XXL FLANELLEN BODYWARMERS 1 Houthakkersruit. Warm gevoerd. Met stevige rits. Voor kinderen en volwassenen! I DAMESLEGGINGS Mooi gebreid in de nieuwe DAMES BIG SHIRTS Nachthemd met lange mouw en print. DAMESPULLOVERS 1 Moderne brede streep. Ronde hals. 1 najaarskleuren. Maten M en L. 100% katoen. Mate n M en L. Maten M t/m XL. I PAPIEREN SERVETTEN 1 De bekende, 2 laags. H 40 stuks 1.00 500.000 PAAR Kinder-, dames- en herensokken. Rotterdam (12x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet 3 VERFKWASTEN Zuiver varkenshaar! k 3 «tak* 1.00 Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen k: Het Nieuwe Stadsblad op woensdag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 1